30. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Anna Čurdová
31. 5. 2008

Čurdová -- Chovej se ke svým rodičům tak jak chceš, aby se k tobě chovaly tvé děti

teze projevu poslankyně ČSSD a stínové ministryně pro ženu a rodinu na programová konferenci ČSSD, Pardubice, 31. 5. 2008

"Chytrá žena se svého muže nikdy neptá, kde byl, chytrá žena to ví", pravil francouzský scénárista a dramatik Marcel Achard, vycházející z tradic italské commedia dell'arte před více než půl stoletím. Nikdo ho neposlouchal a příběhy Pierota a Kolombíny jsou dnes nikoliv zrcadlem světa, oním theatrem mundi, ale nostalgií zašlých časů. Rovnost začíná v rodině. Chytrá žena to ví. Demokracie bez žen je poloviční demokracií.

„Kterákoli společnost považující se za demokratickou si musí být jistá, že zaručuje všem svým členům stejné příležitosti. Musí respektovat důstojnost a integritu všech – stejně žen, jako mužů, právo každého a všech – žen i mužů – na sebevyjádření a seberealizaci. Moudrá společnost ke svému rozvoji využívá veškerý mozkový potenciál, který má k dispozici.“

Sokratova moudrost zanechala do dnešních dnů tuto větu: „Chovej se ke svým rodičům tak jak chceš, aby se k tobě chovaly tvé děti.“ Rodina nejsou jen rodiče a děti, ale také prarodiče. V předávání poselství mezi generacemi je skryt veškerý pokrok i veškerá naše odpovědnost za něj. Demografický vývoj ukazuje, že

 • ubývá dětí i přes pozitivní trendy v posledních letech
 • stárne populace, prodlužuje se průměrná délka života
 • klesá podíl populace v produktivním věku
 • projevuje se absence lidí na trhu práce

Umíme dát naději na lepší život našim otcům a matkám, kteří vytvořili to bohatství, které teď rozdělujeme? Nejen genderové rozpočty, ale věková diferenciace potřeb společnosti nás nutí, abychom se zamysleli nad tím, že důchod není předpokojem krematoria, ale životní období, ve kterém sklízíme to, co jsme zaseli. Mezigenerační solidarita je úctou, kterou prokazujeme rodičům a učíme jí své děti. Platón řekl, že "Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil." Východisky programu pro rovnost žen a mužů, onu opravdovou dospělost nás všech, jsou proto

 • změny v ekonomické a sociální sféře, zohledňující prodloužení věku obyvatelstva i oprávněný požadavek na jeho kvalitu a aktivní prožívání
 • otázky zaměstnanosti a trhu práce
 • zabránění faktickému vyloučení některých občanů či sociálních skupin, ať už z důvodů
  • věkových
  • kulturních
  • vzdělanostních
  • či ekonomických resp. ekonomicko sociálních
 • zvýšit podíl dvou klíčových kategorií, seniorů ve věku 55 – 64 let a ženy

Děti musí mít VEŘEJNOU podporu politiků. I proto, že "I když svět jde kupředu, mládí musí stále začínat od začátku." A to neříkám jen já jako matka, ale řekl to i Johann Wolfgang von Goethe . Naše pilíře rodinné politiky jsou proto:

 • přímá finanční podpora rodin s dětmi
 • sladění pracovního a rodinného života
 • solidarita a úcta vůči seniorům, jejich moudrosti a zkušenostem
 • skutečná rovnost příležitostí pro muže a ženy

To poslední mimo jiné i proto, že Plutarchos řekl, že "dobrý manžel si zaslouží větší chválu než dobrý senátor." To platí i pro senátora ODS Kuberu. A my ženy si chceme užít nejen v politice... K tomu slouží podle mého názoru i tyto konkrétní opatření:

  Přímá finanční podpora pro rodiny s dětmi
 • zákon o jednorázovém příspěvku pro rodiny s dětmi, vyrovnání dopadu tzv. reformy veřejných financí
 • novela zákona o státní sociální podpoře – vyplácení přídavků na děti v původní výši (do čtyřnásobku životního minima)
 • zákon o náhradním a povinném výživném
  Harmonizace pracovního a rodinného života
 • podpora veřejných, dostupných a flexibilních služeb pro rodinu – dotace pro rozšiřování míst v mateřských školách, dotace pro zřizování jeslí
 • podpora mimoškolních aktivit dětí, zachování veřejných služeb v podobě dětských družin, školních klubů a školních jídelen
 • podpora zřizování hlídacích koutků na pracovištích
 • podpora pružné pracovní doby, zkrácených, částečných a sdílených úvazků (námi řízené krajské úřady půjdou příkladem)

"Dobrá žena muže inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná okouzlí, ale soucitná ho dostane." To řekl Victor Hugo. Pro vás, neznalých klasické literatury, to byl francouzský autor básní, dramat a románů, v nichž mísil postupy černého románu se zásadami kritického realismu. Mimo jiné autor románu Bídníci, obžaloby tehdejší společnosti a mravů. V novém překladu jsou Hugovy postavy ovšem už jen Ubožáci...

  Skutečná rovnost příležitostí pro muže a ženy znamená
 • ne diskriminaci v jakékoli formě (předložení nového antidiskriminačního zákona)
 • podpora aktivnější role otců – podpora otcovské dovolené a zavedení rodičovského konta
 • s možnost jeho pružného čerpání až za 8 let věku dítěte
 • ne násilí na ženách a dětech
 • postupné zvyšování podílu žen v rozhodovacích pozicích
 • zachování práva žen na svobodnou volbu a zachování reprodukčních práv

"Ženě stačí poznat jediného muže, aby rozuměla všem. Muž však může znát všechny ženy a neporozumí ani jedné." To si nemyslí jen americká novinářka a humoristka Helen Rowland.

Sociálně demokratická strana je moderní evropskou stranou, rovnost příležitostí je konceptem nikoli budoucího, ale již současného života společnosti. Podpora rodin s dětmi, harmonizace pracovního a rodinného života, lepší dělba práce při péči o rodinu a děti mezi rodiči ve svém důsledku posiluje i vyrovnané kariérní perspektivy obou partnerů na trhu práce. Žádný z nich tak nemusí mít pocit, že se tomu druhému obětoval. Žádný senior nemusí cítit na závěr svého života hořkost z toho, že špatně vychoval své děti a pomohl vytvořit asociální, krutou a bezcitnou společnost.

Sociální demokracie nabízí moderní koncept života. Je to krok pro naši budoucnost.

Se ženami je to jako s kravatami; teprve když si ji uvážeš na krk, poznáš, jaká doopravdy je. A to byl závěrečný citát francouzsko amerického herce Adolpha Menjou, který se proslavil po boku Marlene Ditrichové... Děkuji vám, že jste mne i moudré muže a ženy historie, které jsem citovala, vyslechli.

                 
Obsah vydání       30. 5. 2008
1. 6. 2008 Tamáš a Bednář ukončí hladovku Jan  Čulík
1. 6. 2008 Tamáš: Paní Parkanová nechť raději zpívá písničky
31. 5. 2008 Tamáš píše Klausovi a Schwarzenbergovi
1. 6. 2008 Jak funguje Ústavní soud Michal  Spáčil
1. 6. 2008 Ještě že máme své vykladače (vykradače) ústavy
30. 5. 2008 Zrušte Klausovo veto a přijměte zákon proti diskriminaci
31. 5. 2008 Splašený pravičák Zvěřina
31. 5. 2008 Proč jsou lidi otráveni politikou
1. 6. 2008 Terapeutická role internetové žurnalistiky - Stačí to? Martin  Škapík
31. 5. 2008 Do třiceti let bude memorování zbytečné
30. 5. 2008 Britský premiér Gordon Brown telefonuje domů voličům
31. 5. 2008 Ne základnám: Sociální demokraté dluží jasné slovo
31. 5. 2008 Stávky a protesty ve Španělsku, ve Francii, v Portugalsku, v Itálii, v Británii a v Bulharsku
30. 5. 2008 Britská vláda zveřejnila akční plán na pomoc "energeticky chudým" občanům
30. 5. 2008 Proč je Tomáš Chalupa mimo civilizaci Darina  Martykánová
30. 5. 2008 Kolektivní vina, jak ji uplatňuje Izrael Štěpán  Steiger
30. 5. 2008 Jak probíhá hladovka Jan  Burian
30. 5. 2008 Radar v Brdech: Hlas prostého občana, obsluhujícího v minulosti SS-23
30. 5. 2008 Jsou důležitější jiná témata než americký radar Boris  Cvek
30. 5. 2008 Útěcha z propagandy Karel  Dolejší
31. 5. 2008 Důležitá témata jsou jasná Jindřich  Kalous
31. 5. 2008 Věnujte se intenzivně jiným, důležitějším tématům
31. 5. 2008 Nejsou důležitější témata než americký radar
30. 5. 2008 Lžete si do vlastních myšlenek Bohumil  Kartous
29. 5. 2008 Rejžek, Zvěřina a ohavný cynismus na stránkách LN Daniel  Veselý
30. 5. 2008 Dr. Galén
30. 5. 2008 Očerňovačům Karel  Dolejší
30. 5. 2008 Jsem v klubku hadů! František  Řezáč
30. 5. 2008 Názor prostého občana na hladovku hnutí "Nenásilí"
30. 5. 2008 Šťastní Češi, šťastný svět, neboli Děs a radost nad projevem pana Chalupy Uwe  Ladwig
30. 5. 2008 Vaše protiamerická kampaň dokazuje, že nejste nezávislí
30. 5. 2008 Michael  Marčák
29. 5. 2008 Modrá diktatura Jakub  Rolčík
30. 5. 2008 Michael  Marčák
30. 5. 2008 Americký radar nám položí svět k nohám (anebo vzhůru nohama) Jiří  Tutter
30. 5. 2008 Aktuálně: Kde skončí americké rakety? USA jednají s Litvou
30. 5. 2008 Globe and Mail: Rostoucí cena ropy vymazala tři dekády odstraňování obchodních bariér
30. 5. 2008 Nejen pražská doprava -- pod Bémovým vedením k "lepším zítřkům"?
30. 5. 2008 Dôstojníka USA obvinili z klamstva v prípade masakry v irackej Hadíse
30. 5. 2008 Špička českého neoliberálního ledovce Stanislav A. Hošek
30. 5. 2008 Sarkozy zahájil východní ofenzívu Josef  Brož
30. 5. 2008 Postup ODS mi připomíná stalinské praktiky padesátých let
29. 5. 2008 Vrcholek kóty 718 nikdo neodlesňuje. Ani okolí. Jan  Rovenský
30. 5. 2008 Kopec plešatějící hrůzou Štěpán  Kotrba
30. 5. 2008 Firma Dior zlikvidovala reklamu Sharon Stoneové pro Čínu
30. 5. 2008 Český červený kříž odmítá bojkot dárců krve
30. 5. 2008 Rozklad
30. 5. 2008 Daruj krev, posílíš kapitalismus Štěpán  Kotrba
30. 5. 2008 Tony Blair chce strávit zbytek svého života podporou porozumění mezi náboženstvími
30. 5. 2008 Nutný Bursík Michal  Vimmer
30. 5. 2008 Deník AHA: "Všechny fotografie, které Paroubka rozčílily"
30. 5. 2008 Recidiva moci jako recidiva normalizačního přístupu k televiznímu dokumentu Bořivoj  Horský
30. 5. 2008 Hlavu vzhůru, nebo vám ji useknou! Jaroslava  Richterová
29. 5. 2008 Metrosexuální kulturní revoluce Bohumil  Kartous
29. 5. 2008 Vědci by měli mluvit pravdu. Stačí, že lžou politici. Jan  Keller
29. 5. 2008 "Nezávislost" ústavních soudců aneb nejsou lidi...
29. 5. 2008 Poplatková megadrzost eBanky
29. 5. 2008 Nemocnice v Anglii přinuceny začít zveřejňovat data o úmrtnosti pacientů
29. 5. 2008 200 miliard v českém zdravotnictví: Kam dojdeme po modré... Robert  Bartoš
29. 5. 2008 Motorem americké zahraniční politiky je americká ctižádostivost a idealismus
29. 5. 2008 Deus bellum ex machina: K roli technologií v moderním válčení Karel  Dolejší
29. 5. 2008 Útoky z 11. září přinesly bin Ladinovým i Saúdské Arábii obrovské zisky
29. 5. 2008 Dvě otázky položené výstavou documenta aneb Umění a veřejný prostor u nás a v Německu Tomáš  Samek
28. 5. 2008 109 zemí světa zakáže kazetové bomby
28. 5. 2008 Finanční arbitr České republiky: Zákazník je v českých bankách platbami ze zahraničí skutečně ohrožen Jan  Čulík
31. 5. 2008 Projevy z konference ČSSD
31. 5. 2008 Chceme společnost solidárnější. Společnost, ve které má každý právo na svou šanci a příležitost. Jiří  Paroubek
31. 5. 2008 Čurdová -- Chovej se ke svým rodičům tak jak chceš, aby se k tobě chovaly tvé děti Anna  Čurdová
31. 5. 2008 Bohuslav Sobotka -- Nebudeme zvyšovat daně Bohuslav  Sobotka
31. 5. 2008 Jeroným Tejc -- Zpět důvěru justici Jeroným  Tejc
31. 5. 2008 Michal Hašek -- Zajištěná rodina Michal  Hašek
31. 5. 2008 Jiří Havel -- Školství bez bariér Jiří  Havel
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008