29. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 5. 2008

Motorem americké zahraniční politiky je americká ctižádostivost a idealismus

Konvenční verze událostí, která zřejmě vejde do dějin, praví, že by k irácké válce nikdy nedošlo, kdyby po útocích z 11. září 2001 nevyužila příležitosti hrstka amerických neokonzervativců a přivedla americký národ do války, k níž by nikdy nedošlo, kdyby tato skupinka ideologů neovládla americkou zahraniční politiku, píše Robert Kagan v časopise World Affairs.

Tato verze událostí odmítá jednodušší vysvětlení: že po 11. září 2001 se zvýšil americký strach, snížila se americká tolerance pro potenciální hrozby a Saddám Husajn se přirozeně stal terčem a k válce došlo na základě nesprávného přesvědčení, že Saddám měl zbraně hromadného ničení.

Pokud přijmeme tuto jednodušší verzi, rozhodnutí zaútočit na Irák bylo možná správné, nebo nesprávné, avšak poučením z této války by měly být otázky týkající se soudnosti, taktiky a provádění války: nemělo se jít do války na základě chybných výzvědných informací, neměl se svrhávat režim v cizí zemi bez plánu co pak, chovejme se opatrněji. Avšak opatrnost není zahraniční politika.

Většina lidí však dnes v USA usuzuje, že válku proti Iráku skutečně způsobila neokonzervativní ideologie. Co to tedy je? Pro některé doslova zosobnění zla, ale pokud ten termín použijeme neutrálně, neokonzervatismus je mocný moralismus a idealismus ve světové politice, víra ve výjimečnou roli Spojených států jako podporovatele zásad svobody a demokracie, víra v nutnost udržení americké nadřazenosti a při výkonu moci, včetně vojenské moci, obrana a prosazování moralistických a idealistických kauz, dále nedůvěra vůči mezinárodním institucím a tendence vůči unilateralismu. Nepřátelštější kritikové poukazují na to, že neokonzervativci jsou nesmírně arogantní ve svém přesvědčení o neomezených schopnostech americké moci způsobovat pozitivní změny, že nechtějí pouze americkou nadřazenost ve světě, ale krutou globální americkou nadvládu. I tato úmyslně polemická karikatura poukazuje na něco zjevného, totiž na součinnost moralismu, ano mesianismu idealisty s realistovou vírou v důležitost moci.

Na neokonzervatismu není nic moc konzervativního. A do jaké míry je "nový", "neo-"? Kritikové poukazují, že idea šíření demokracie po světě pochází od Leo Strausse, či od Lva Trockého, anebo z židovské zkušenosti po holocaustu.

Je skutečně pravda, že moralismus, idealismus, pocit výlučnosti, militarismus a globální ambicionismus - i nemoudré výstřelky ve všech těchto oblastech - jsou cizí tradici americké zahraniční politiky? Zdá se to absurdní každému, kdo aspoň minimálně zná americkou historii.

Americký moralismus vládl už někdy v roce 1850. Zakladatel Republikánské strany William Henry Seward tehdy prohlásil, že je povinností Ameriky "obnovovat život lidstva" a způsobovat "všeobecný návrat moci těm, kdo jsou ovládáni". A byli jiní takoví myslitelé před ním i po něm.

V prvních desetiletích dvacátého století uskutečnily Spojené státy celou řadu vojenských intervencí v Jižní Americe a v Karibské oblasti, jejichž cílem bylo, jak řekl Woodrow Wilson, "naučit tamější lidi, aby si zvolili dobré muže". Ano, jak poukazují kritikové, vždycky při tom byly i vedlejší motivy. Avšak kromě ochrany amerických investic celá řada amerických prezidentů vždy opravdu usilovala - i když často neúspěšně - vytvářet a podporovat demokratické režimy.

Takto idealistická byla americká politika ve všech desetiletích dvacátého století. I v izolacionistických třicátých letech vládlo v Americe velké znepokojení nad tím, že Japonsko ničilo Mandžusku a Čínu - zatímco evropské mocnosti to ignorovaly. Pak vznikla velká morální křižácká výprava proti nacismu a fašismu - válka o demokratickou civilizaci a "čtyři svobody". A pak, samozřejmě, Amerika vedla studenou válku, kdy Američané vyznávali přesvědčení, že je jejich povinností "podporovat svobodné národy, které se protiví pokusu je zotročit" a "pomáhat jim, aby si svůj osud určily samy."

Je těžko uvěřit, že dnešní Američané skutečně zapomněli na tuto historii, vzhledem k tomu, že už alespoň tři desetiletí odhalují americké učebnice historie tuto tradici jako imperialistickou, šovinistickou, militaristickou a pokryteckou. Cožpak jsou údajné hříchy neokonzervatismu - přílišný idealismus, zaslepené svatouškovství, utopiánství, pýcha, militarismus a přehnané ambice - nějak novými hříchy?

Tak, jak dnes kritikové kritizují neokonzervativce, kritizují americkou zahraniční politiku už nejméně po dvě století. Například ve třicátých a čtyřicátých letech byli američtí Republikáni často kritizováni za to, že se stavěli proti nacismu. "Měli bychom být připraveni hájit vlastní území," varoval Robert A. Taft, "ale nesmíme hájit ideály demokracie v jiných zemích." Všichni tito kritikové si byli vědomi, že nekritizují nic mimořádného, ale americký imperialismus byl přímou součástí americké kapitalistické duše.

A kritika neskončila obdobím studené války. Naopak, americké chování po ukončení studené války splnilo nejhorší obavy konzervativců, realistů a levicových revizionistů. George H.W. Bush intervenoval v Panamě a v Perském zálivu, Clinton na Haiti, v Bosně a v Kosovu a rozšířil NATO na východ. Během první Bushovy vlády varoval realistický vědec Robert W. Tucker před triumfalismem a "imperiálním pokušením". Samuel P. Huntington si stěžoval trpce na americkou "aroganci", "hubris" a "unilateralismus" a varoval, že "nejméně dvě třetiny světa považují USA za "intruzivní, intervencionistické, vykořisťovatelské, unilateralistické, hegemonické a pokrytecké" a za "největší externí hrozbu jejich společnostem". Byl zděšen, když ministryně zahraničí Madeleine Albrightová řekla světu: "Musíme-li použít síly, je to proto, že jsme Amerika. My jsme nenahraditelný národ. Stojíme hrdě a vzpřímeně. Vidíme dál do budoucnosti."

Dnešní kritikové neokonzervatismu to jen opakují. Kritikové přitakávají, že Noam Chomsky napsal: "Spojené státy se staly nejagresivnější velmocí na světě, jsou největší hrozbou míru, národnímu sebeurčení a mezinárodní spolupráci." Jenže Chomsky to napsal už r. 1968.

Zdá se tedy, že neokonzervatismus není tak nový a jde o hluboce zakořeněnou americkou tradici.

Co je zdrojem amerického expansionismu? Jednak americká víra v univerzální principy, zakořeněné v zakládajících dokumentech amerického státu. Američané jsou přesvědčeni, že v těchto dokumentech je pravda. Demokracie je pro ně jedinou legitimní formou vlády a Amerika jako nejdokonalejší demokracie je tou nejlegitimnější formou vlády. Nejinteligentnější kritikové Ameriky vždycky rozuměli, že motorem amerického expansionismu a hegemonismu je tento liberální a pokrokový idealismus.

Dalším zdrojem je naprosto přirozená ctižádost Američanů dosáhnout moci a bohatství, která Američany motivuje už tři staletí. Expansivní moralistická a militaristická tradice v americké zahraniční politice je důsledkem součinnosti silné ctižádostivosti Američanů a jejich silného přesvědčení, že mají pravdu.

Expanzivní, idealistický a militaristický přístup Ameriky k zahraniční politice přinesl některé obrovské úspěchy světového významu - porážku nacismu a japonského militarismu, a sovětského komunismu - stejně jako některá významná selhání. Ale není pravda, že ty úspěchy byly dílem dobré Ameriky a neúspěchy byly dílem špatné Ameriky. Byly produktem téže Ameriky. Jsou důsledkem oněch vlastností, nad nimiž je Američanům samotným často špatně: jejich ochoty hromadit a používat moci, jejich ctižádostivosti a smyslu pro čest, jejich energičnosti v obraně zájmů i zásad, jejich nespokojenosti se situací, jaká v současnosti existuje a jejich přesvědčení, že věci je možno změnit. Opravdu chceme tento přístup opustit? ptá se autor závěrem svých spoluobčanů.

Kompletní článek v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       29. 5. 2008
29. 5. 2008 Rejžek, Zvěřina a ohavný cynismus na stránkách LN Daniel  Veselý
29. 5. 2008 Modrá diktatura Jakub  Rolčík
29. 5. 2008 Metrosexuální kulturní revoluce Bohumil  Kartous
29. 5. 2008 "Nezávislost" ústavních soudců aneb nejsou lidi...
29. 5. 2008 Nemocnice v Anglii přinuceny začít zveřejňovat data o úmrtnosti pacientů
29. 5. 2008 Poplatková megadrzost eBanky
29. 5. 2008 Vrcholek kóty 718 nikdo neodlesňuje. Ani okolí. Jan  Rovenský
29. 5. 2008 Deus bellum ex machina: K roli technologií v moderním válčení Karel  Dolejší
29. 5. 2008 Motorem americké zahraniční politiky je americká ctižádostivost a idealismus
29. 5. 2008 Útoky z 11. září přinesly bin Ladinovým i Saúdské Arábii obrovské zisky
29. 5. 2008 200 miliard v českém zdravotnictví: Kam dojdeme po modré... Robert  Bartoš
29. 5. 2008 Dvě otázky položené výstavou documenta aneb Umění a veřejný prostor u nás a v Německu Tomáš  Samek
28. 5. 2008 109 zemí světa zakáže kazetové bomby
29. 5. 2008 Reuters: Šíitský duchovní vůdce Sadr vyzval všechny Iráčany, aby žádali referendum o smlouvě s USA
29. 5. 2008 Ještě k zahraničním bankovním poplatkům Jan  Čulík
29. 5. 2008 Kdo by měl být ekonomickým příkladem, neboli Proč pohlížet přes Atlantik Uwe  Ladwig
29. 5. 2008 Úprkem do Teplic vláda ničemu neutekla
29. 5. 2008 Vědci by měli mluvit pravdu. Stačí, že lžou politici. Jan  Keller
28. 5. 2008 Odlišná stanoviska soudců Ústavního soudu
29. 5. 2008 Rekordní sledovanost pořadu Otázky Václava Moravce na ČT24 25. května o americkém radaru v ČR
28. 5. 2008 Finanční arbitr České republiky: Zákazník je v českých bankách platbami ze zahraničí skutečně ohrožen Jan  Čulík
28. 5. 2008 Ideologie fašismu a víra v kapitalismus
28. 5. 2008 Kdo sponzoruje hladovku? Zdeněk  Jehlička
28. 5. 2008 Spřízněni lží Zdeněk  Jemelík
28. 5. 2008 Camilo Guevara: Máte jen falešnou svobodu tisku Fabiano  Golgo
28. 5. 2008 Camilo Guevara: You have false freedom of the press Fabiano  Golgo
28. 5. 2008 Zastavme personální a organizační řádění v pražském Dopravním podniku !
28. 5. 2008 Obdobně byl zlikvidován Ústav dopravního inženýrství
28. 5. 2008 Teorie a praxe řízení on-line Ladislav  Žák
28. 5. 2008 Paříž: Erotická léta za nacistické okupace
27. 5. 2008 Umět rozlišit Petr  Pospíchal
27. 5. 2008 Reforma zdravotnictví za 200 miliard: okradení občanů ve prospěch nadnárodní korporace Martin J. Kadrman
27. 5. 2008 Pracovníci mírových sborů a humanitárních organizací znásilňují v třetím světě děti
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008