29. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 5. 2008

Metrosexuální kulturní revoluce

Odolnost úředníčka Richtera, přítele "objektivních kritérií" v rozdělování dotací původně určených kulturním projektům, posléze přidělených na podporu tržního kýče, je nepřekonatelná. Zdá se, že se ho absolutně nedotýká ani racionální argumentace, ani otevřené veřejné opovržení, zdá se, že se ho nemůže dotknout nic. "Já jsem politik", odvětil v rozhovoru pro ČT, když se ho moderátorka zeptala, zda se ho nedotýká klip zveřejněný na You Tube, v němž je srovnáván s Miloušem Jakešem. Tím je řečeno vše. Vykládám si to tak, že jakkoliv zdrcující kritika po pěstěné tváři úředníčka Richtera sklouzne jako rozehřáté máslo, nehledě na mastné skvrny, které zanechá. Možná je to proto, že metrosexuálovi, coby prázdné existenciální schránce, je možné ublížit jedině tehdy, pokud se dotknete jeho vzhledu. A to se ještě "radnímu pro kultůru" nepřihodilo.

< Jako metrosexuál působí poněkud nepatřičně i jeden slavný německý fotbalista, jak si povšiml jeden fanouškovský web . Co teprve podobný reprezentant kýče plenící kulturně náročenější oblasti společenského života.

Kultura procezená drobným, hustým sítem postmoderny je složitý a někdy dost nepřehledný útvar, k jehož pochopení je nutné najít určitý klíč. Ten je podmíněn znalostí toho, co bylo před postmodernou, toho, co vlastně postmoderna s kulturou provedla a toho, kde se nalézá rozhraní mezi primárně kulturním a primárně tržním, jakkoliv se v konkrétních případech mohou obě polohy překrývat. A samozřejmě je nutná vůle stát na straně kulturního, nikoliv tržního. Není třeba zastírat, že tyto rudimentární předpoklady nečiní z člověka znalce, ale pouze znalého. Přesto jsou nepostradatelné pro každého, kdo se má v oblasti kultury pohybovat, natož ji ovlivňovat svými rozhodnutími. Může ale metrosexuál rozumět kultuře? Může o ní rozhodovat? A kdo to vlastně je?

Metrosexuál je figurína. Je to otrocké napodobení bezduchých a obsahuprostých forem diktovaných konzumním ideálem a tržní nabídkou. Je to inverzní a zároveň regresivní vztah mezi obsahem a formou existence zvané člověk. V rámci této existence je obsah projikován jako specifická a unikátní forma, která obsah reprezentuje. Pozice metrosexuála tento vztah nejprve obrátí a na první místo postaví formu. Forma je dominantní a obsahu nadřazená, jinými slovy, je naprosto nezávislá na jakékoliv specifické identitě. Ba co víc, má ji dokonce potlačit, což je proces existenciální regrese.

Metrosexualitu je možné definovat jako princip napodobování idealizovaných forem, přičemž jednotlivé znaky těchto forem tvoří relativně úzce vymezenou definici toho, jak má metrosexuál vypadat. Je to de facto nový stupeň uniformity spojené s naprostou vyprázdněností, se kterou identifikovat se znamená popřít individuální osobnost. Ta je z podstaty definice s metrosexualitou neslučitelná.

Metrosexualita je masově rozšířený společenský jev a je tedy nutné hledat kulturní souvislosti. Role metrosexuála v kultuře je poněkud podobná roli eunucha v despotické starověké říši. Metrosexuál je vlastní osobnosti (plodnosti z hlediska vlastní duševní reprodukce) zbavený jedinec, jehož role spočívá v oddané podpoře a loajalitě k dané autoritě.

Jeho založení je takové, že zcela přirozeně potlačuje diverzitu, jinakost, skepsi a kritiku toho, čemu je metrosexuál oddán. Je to věrný služebník a lokaj, ve svém otroctví mechanicky napodobující "idoly rodu, jeskyně, trhu a divadla", řečeno pojmoslovím Francise Bacona.

Metrosexuál je -- v pravém slova smyslu -- kulturní reprezentant. Je to reprezentant kulturního časoprostoru, v němž kvantita a nepřehledná mnohavrstevnost sdělení různého původu (a účelu) setřela kvalitativní rozdíl založený na jejich smyslu. Vše se zároveň může jevit jako smysluplné a vše se ve stejném okamžiku a na stejném místě může jevit jako zcela nesmyslné.

Orientace v takovém kulturním časoprostoru je pochopitelně náročnější vzhledem k určování opěrných orientačních bodů a metrosexualita je jednou z únikových cest. Je to volba orientace podle nejjednodušších a nejtransparentnějších znaků v konzumní kultuře, uznání jejich autority (autority těch jedinců a institucí, které zastupují) a snaha po jejich "naplnění", je-li možné v tomto vyprázdněném fenoménu mluvit o něčem naplňujícím. Je to manifestace úplného ztotožnění se stíny primitivní "první clony" kultury, popření individuality, popření existenciálních hledisek, přijetí uniformy s nijak se nevylučující elitářskou snahou vyniknout "mezi rovnými". Je to absence nadhledu, kritického odstupu, absence skepse etablující dogma, přičemž nezáleží na ideologickém rámci. Ten, jak je vidět, může být libovolný.

Metrosexuál je dogmatik dneška. Hezky to dokládá obírání se pana radního "historickými reminiscencemi" při rozdělování veřejných financí kulturním a uměleckým aktivitám. Historické reminiscence jsou skutečně v likvidačním financování pražských kulturních aktivit patrné. Dogmatici, vždy podle daného ideologického rámce, podporují pouze konformitu a propagandu. Jestli je možné v něčem "kulturním" spatřovat znaky propagandy, pak jsou to právě masové komerční projekty typu muzikálů. Je to propaganda upevňující současný společenský systém postavený na hierarchii a adoraci celebrit nejrůznějšího původu. Tato propaganda, stejně jako každá jiná, má za úkol upevňovat jejich status quo. Koneckonců, připodobnění radního pro kulturu a bývalého generálního tajemníka UV KSČ není náhodné.

Možná tedy nakonec nezbude nic jiného, než vyválet úředníčka v asfaltu a peří. Je to pravděpodobně jediný způsob jak metrosexuála účinně oslovit, jak se ho účinně "dotknout".

Petice aktivního odporu

                 
Obsah vydání       29. 5. 2008
29. 5. 2008 Rejžek, Zvěřina a ohavný cynismus na stránkách LN Daniel  Veselý
29. 5. 2008 Modrá diktatura Jakub  Rolčík
29. 5. 2008 Metrosexuální kulturní revoluce Bohumil  Kartous
29. 5. 2008 "Nezávislost" ústavních soudců aneb nejsou lidi...
29. 5. 2008 Nemocnice v Anglii přinuceny začít zveřejňovat data o úmrtnosti pacientů
29. 5. 2008 Poplatková megadrzost eBanky
29. 5. 2008 Vrcholek kóty 718 nikdo neodlesňuje. Ani okolí. Jan  Rovenský
29. 5. 2008 Deus bellum ex machina: K roli technologií v moderním válčení Karel  Dolejší
29. 5. 2008 Motorem americké zahraniční politiky je americká ctižádostivost a idealismus
29. 5. 2008 Útoky z 11. září přinesly bin Ladinovým i Saúdské Arábii obrovské zisky
29. 5. 2008 200 miliard v českém zdravotnictví: Kam dojdeme po modré... Robert  Bartoš
29. 5. 2008 Dvě otázky položené výstavou documenta aneb Umění a veřejný prostor u nás a v Německu Tomáš  Samek
28. 5. 2008 109 zemí světa zakáže kazetové bomby
29. 5. 2008 Reuters: Šíitský duchovní vůdce Sadr vyzval všechny Iráčany, aby žádali referendum o smlouvě s USA
29. 5. 2008 Ještě k zahraničním bankovním poplatkům Jan  Čulík
29. 5. 2008 Kdo by měl být ekonomickým příkladem, neboli Proč pohlížet přes Atlantik Uwe  Ladwig
29. 5. 2008 Úprkem do Teplic vláda ničemu neutekla
29. 5. 2008 Vědci by měli mluvit pravdu. Stačí, že lžou politici. Jan  Keller
28. 5. 2008 Odlišná stanoviska soudců Ústavního soudu
29. 5. 2008 Rekordní sledovanost pořadu Otázky Václava Moravce na ČT24 25. května o americkém radaru v ČR
28. 5. 2008 Finanční arbitr České republiky: Zákazník je v českých bankách platbami ze zahraničí skutečně ohrožen Jan  Čulík
28. 5. 2008 Ideologie fašismu a víra v kapitalismus
28. 5. 2008 Kdo sponzoruje hladovku? Zdeněk  Jehlička
28. 5. 2008 Spřízněni lží Zdeněk  Jemelík
28. 5. 2008 Camilo Guevara: Máte jen falešnou svobodu tisku Fabiano  Golgo
28. 5. 2008 Camilo Guevara: You have false freedom of the press Fabiano  Golgo
28. 5. 2008 Zastavme personální a organizační řádění v pražském Dopravním podniku !
28. 5. 2008 Obdobně byl zlikvidován Ústav dopravního inženýrství
28. 5. 2008 Teorie a praxe řízení on-line Ladislav  Žák
28. 5. 2008 Paříž: Erotická léta za nacistické okupace
27. 5. 2008 Umět rozlišit Petr  Pospíchal
27. 5. 2008 Reforma zdravotnictví za 200 miliard: okradení občanů ve prospěch nadnárodní korporace Martin J. Kadrman
27. 5. 2008 Pracovníci mírových sborů a humanitárních organizací znásilňují v třetím světě děti
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008