17. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 1. 2008

Prezident soukromého zájmu

Ochuzená hlava ochuzeného státu, ale hrubý domácí produkt roste...:)

Jak veselé je číst hlubokomyslná věštění z kávové sedliny, která vyplývají z nutnosti nějak mediálně zpracovat volbu prezidenta. Upocené analýzy něčeho, co je evidentní z faktu samotného. Všude samý odhad, samý komentář šancí a nezničitelná snaha vykládat politické hry bez toho, aby vyšly najevo ty nejpodstatnější informace o nich. Stejně, jako se nikdo nezabývá tím, proč se vlastně ztotožňovat s výsledkem nějakého podnikatele ve sportovním businessu a předpokládá se, že jeho podnikatelský úspěch nadchne masy, se stejnou samozřejmostí se přechází otázka toho, jaký prezident by vlastně měl společnost reprezentovat. Podle obrazu médií jde jen o to, kdo jím nakonec bude, a tak nějak se nikdo neptá, jaký kdo prezident bude. Možná už bylo pokládání podstatných otázek zakázáno a veřejnost se o tom dozvídá tímto způsobem.

Kdyby byla nastavena přímá volba prezidenta, jediný odůvodnitelný způsob volby nadstranické, a do velké míry také nadpolitické, hlavy českého státu, musel bych si přiznat, že ze současných kandidátů není ani jeden kandidátem mým. Nerozumím tomu, proč by i dalších pět let měl tuto funkci zastávat ekonom. Ekonomů v úřadech všech druhů je víc než králíků v Austrálii a všechny společenské struktury jsou jimi prorostlé až běda (ekonomické fakulty vysokých škol dokonce nabízejí práci v úřadech veřejné správy jako jedno z možných uplatnění svých absolventů, tedy těch méně úspěšných:). Daleko raději bych preferoval člověka s jiným vzděláním, ať už humanitním, exaktním či technickým. Věřím, že by dokázal obohatit společnost jiným rozměrem prezidentského úřadu, než jaký mu dává ekonom. Nebaví mě plochost, mechaničnost a industrializace, s jakou ekonomové hodnotí společenské vztahy. Znechucuje mě ekonomické inženýrství (jedno jestli keynesiánské nebo liberální), které se snaží programovat děje ve společnosti směrem k růstům ekonomických ukazatelů, jejichž růst je pak samolibě považován za projev růstu životní úrovně. Popuzuje mě dichotomní uvažování "má dáti -- dal", které je instalováno shora a jehož jedinou výhodou je, že se dá dobře účetně zachytit.

Ani v nejmenším přitom nechci snižovat význam moderní ekonomie v globálních podmínkách. Řekněme si upřímně, že náš blahobyt je do značné míry závislý na tom, do jaké míry se podaří západním ekonomům držet ostatní svět v postavení dodavatelů levného spotřebního zboží, tedy do jaké míry se podaří udržet zde ultralevnou pracovní sílu při životě. Držme jim palce, ať se máme dobře. Zároveň bych ale přivítal, aby prezidentem byl někdo, kdo je schopen taková fakta otevřeně říct a nesnaží se přitom tvářit ctnostně jen proto, že to ze svého ekonomického titulu považuje za něco "oprávněného". Přivítal bych prezidenta, jehož osobnost je bohatší o další sféry myšlení, které se stanou nedílnou součástí prezidentství. Netoužím po žádném "vůdci", protože ho jako svéprávný člověk žijící multikulturní společnosti nepotřebuji. Co potřebuji, je autorita, která přesvědčuje společnost svou přirozenou silou, aby byla lidštější ve všech kladných podstatách tohoto slova. A i když toho český prezident moc nemůže, jeho vliv právě v této oblasti je značný.

Ani jeden ze dvou kandidátů touto kvalitou podle mě nedisponuje. Jeden proto, že je z tohoto úhlu pohledu nečitelný, druhý proto, že je čitelný až příliš. Nevím, jaký prezident by byl Jan Švejnar. Je možné si to pouze představit. Byl by asi daleko méně pompézně a okázale se tvářící aktér prezidentství. Působil by pravděpodobně daleko civilněji a daleko méně by se snažil zachovávat tradiční monarchické vystupování českého prezidenta. Uvědomuju si ale, že tento pro mě přívětivý odhad je naopak pro mnoho lidí stejně velkou hrozbou. Infantilní potřeba náčelníka, vůdce a "nejvyššího otce" je v některých lidech silně zakořeněná. Alespoň v tomto ohledu by civilní prezident, který nebude každé ráno před zrcadlem nacvičovat zachování "vážnosti prezidentského úřadu", mohl část společnosti zbavit její primitivní závislosti.

Asi bychom měli méně viditelnou hlavu státu, ale to nemá s její užitečností nic společného. Méně sebezviditelňující se hlava státu může daleko více energie věnovat věcem, které skutečně jsou ve veřejném zájmu.

S Janem Švejnarem bychom také měli hlavu státu, která nemá s touto zemí nepřetržité fyzické a kulturní pouto. Z čistě racionálního hlediska, které pomíjí emocionální národovecké přežitky blouznící čas od času v hlavách politických svůdců širokých mas, se jedná o komparativní výhodu, která může vnést do českého prostředí nadhled a která může ukazovat realitu méně malichernou a maloměšťáckou než jak tomu bylo doposud. Ačkoliv ekonom, taková představa je pro mě coby zajatce stranického kšeftování s prezidentstvím přeci jen poněkud přijatelnější.

Přijatelnější proto, že vím, zač je -- staroekonomickou terminologií - druhého kandidáta loket. O Václavu Klausovi se dá už velmi dobře říct, jaký prezident bude. Bude minimálně stejný, jako byl. Bude většinovou společností oblíbeným hercem v roli podivného institutu, který v sobě koncentruje design královského majestátu a demokratické reakce na něj. Asi proto, že akcentuje monarchickou složku a koření ji něčím, co si řada lidí vykládá jako masarykovské sociální tatíčkovství. Ačkoliv je od toho velmi daleko a spíše tuto tradici popírá tím, že mu chybí jasný sociální rozměr, který Masaryk do prezidentství vložil.

Václav Klaus je prezidentem jednoho důležitého univerzálního zájmu, čímž je myšlen zájem soukromý. Možná proto je prezident Klaus českou veřejností tolik oblíbený. Že je to ale jediný zájem, který zaštiťuje, si paradoxně mnoho lidí neuvědomuje (ani ti zoufalci, pro které je přijatelným proto, že nikoho jiného vhodného nevidí). Pravděpodobně je to proto, že důraz na soukromý zájem je pro ně dostatečný a nic dalšího neočekávají. To je ale pro společnost jako takovou málo, protože ta nežije pouze z toho přízemně individuálního, ale hlavně z toho, co ho převyšuje -- ze zájmu nadosobního, který může mít mnoho podob, z nichž žádná by neměla být nadřazována druhé.

Prezident by měl tedy vedle soukromého zájmu podporovat i přirozené komunitní založení společnosti, protože společnost není Leviathan, není množinou individuí, které spojuje pouze příslušnost k nějaké správní jednotce. Jenže duševně slabozraký prezident Klaus nevidí předivo společnosti a vnímá ji ochuzenou na princip trhu a jeho prezidentství tomu odpovídá. Neziskový sektor v něm má pozici něčeho, co se předpokládá jako aktivity nadšenců podobné klubu zahrádkářů. A nejen že nemá podle prezidenta Klause žádnou pozitivní funkci ve společnosti, nýbrž snad dokonce i škodí.... Socialistický model myšlení v posttotalitně "vygruntované" hlavě současného českého prezidenta udává společenské atmosféře podivnou pachuť, která se zajídá tím více, čím déle je rozšiřována. Vrkání prezidenta směrem k lidovcům o nezastupitelnosti církví ve společnosti je proto z úst člověka, který jinak neziskový sektor považuje za škůdce, trochu falešné a prázdné.

Žel, situace je taková, že nic z výše uvedeného nemá při prezidentské volbě význam. Význam mají pouze partikulární politické zisky, nikoliv specifická hodnota, jakou může kandidát do prezidentského úřadu přinést. Možná i proto se o ní vůbec nemluví, protože pročesávat hustou politické clonu je těžší než v ní plavat.

                 
Obsah vydání       17. 1. 2008
17. 1. 2008 Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo Evropu za potenciálního nepřítele ve "válce proti terorismu"
17. 1. 2008 Milan Kohout se dostal v Americe před soud
17. 1. 2008 Coyle: "Systém je v reálných operačních podmínkách neúčinný. Českou republiku neochrání, ale učiní ji naopak zranitelnější."
17. 1. 2008 Obering: Stavba americké radarové základny v ČR může začít koncem roku 2008 Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Neonacisté Plzní neprojdou
17. 1. 2008 Coyle přednášel Zeleným o radaru - přišla jen exministryně Kuchtová Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Pane premiére, podruhé... Jan  Neoral
17. 1. 2008 Založen Přípravný výbor Společnosti přátel Památníku národního písemnictví
17. 1. 2008 Janeček: nevidím důvod, aby Burian nemohl naplnit své záměry Jiří  Janeček
17. 1. 2008 Karel Burian má odstoupit z funkce brněnského studia ČT Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Jako lékař MUSÍM pacienta ošetřit Petr  Wagner
17. 1. 2008 Feminismus a možnosti systémové změny katolické církve Mirek  Vodrážka
17. 1. 2008 V Praze přibývá vážných nehod. Úpravy nebezpečných křižovatek jdou pomalu.
17. 1. 2008 Cui bono aneb o nepřijatelnosti Čunkových starých receptů Pavel  Novotný
17. 1. 2008 Barbora Tachecí: 4000 lidí nepokládám za mnoho
17. 1. 2008 MRSA - nový AIDS? Fabiano  Golgo
17. 1. 2008 Hejna supů nad českými luhy a háji Radovan  Baroš
17. 1. 2008 Ochuzená hlava ochuzeného státu, ale hrubý domácí produkt roste...:) Bohumil  Kartous
17. 1. 2008 Je v prezidentských primárkách USA přítomen Bůh? Miloš  Dokulil
17. 1. 2008 Kdo je proti radaru, je vlastizrádce? Zdeněk  Štefek
17. 1. 2008 Ale Vladimír  Holan
17. 1. 2008 Muslimové: Nevěříme ve válku civilizací Lukáš  Lhoťan
17. 1. 2008 Evergreen: Benešovy dekrety Věra  Flasarová
17. 1. 2008 Dilema Beno  Trávníček
17. 1. 2008 Prezident jako (ne)morální autorita Adam  Votruba
17. 1. 2008 Poplatky u lékaře platit nebudu
17. 1. 2008 Jak to vypadá v Íránu?
17. 1. 2008 Hájíte-li americkou politiku v Iráku, předložte argumenty Petr  Wagner
17. 1. 2008 Je dobře, že nutíte pana Novotného přemýšlet
17. 1. 2008 Ano, Britské listy to mají v záhlaví
17. 1. 2008 Stop nacistům Miroslav  Anton
16. 1. 2008 Cizinci nemají právo na život
16. 1. 2008 Třeba se Britové poučili v Česku Milan  Daniel
16. 1. 2008 Domovci Petr  Pospíchal
16. 1. 2008 Radiožurnál, aneb sex v ponožkách Stanislav  Křeček
16. 1. 2008 Možná přijde i Mauglí Milan  Daniel
17. 1. 2008 V některých vlacích měl bych strach ukázat, že mám s sebou laptop
17. 1. 2008 Vlaky a wifi Lukáš  Zádrapa
17. 1. 2008 První významná internetová iniciativa?
16. 1. 2008 Americká a britská rozvědka se zřejmě svářejí o to, jaký přístup používat v Afghánistánu
16. 1. 2008 Rozeženou v Plzni neonacisty, Židy nebo technaře? Dalibor "Exx" Záhora
16. 1. 2008 George Novotný: Britské listy jsou ideologicky zaujaté
16. 1. 2008 Skuhrání nad sexuální úchylností Sandra  Wain
16. 1. 2008 Czech Cinema since 1989: A Lecture
30. 11. 2007 Jací jsme
9. 1. 2008
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
17. 1. 2008 Ochuzená hlava ochuzeného státu, ale hrubý domácí produkt roste...:) Bohumil  Kartous
17. 1. 2008 Prezident jako (ne)morální autorita Adam  Votruba
15. 1. 2008 Volba prezidenta se blíží! Miloš  Dokulil
12. 1. 2008 Negace negace aneb koho budou poslanci volit, když se Jan Šinágl vrhl do podpory Švejnara   
11. 1. 2008 Václav Klaus by měl být prezidentem celé zeměkoule Petr  Wagner
9. 1. 2008 Opět na Bělehrad!? Kateřina  Konečná
8. 1. 2008 Krtek a prezident Pavel  Kopecký
3. 1. 2008 Prostituti se pýří? Zenny K. Sadlon
3. 1. 2008 Volba prezidenta jako roznětka politické krize roku krysy? Štěpán  Kotrba
2. 1. 2008 Prezident se v projevu bez vize vyhnul hodnocení mezinárodní situace Michal  Rusek
2. 1. 2008 Filip Paroubkovi: KSČM odmítá váš nátlak ohledně podpory kandidáta na prezidenta   
30. 12. 2007 Co se stane v roce 2008   
21. 12. 2007 Klaus: Není úkolem mým, ale především úkolem Vaším představit veřejnosti Švejnara Václav  Klaus
21. 12. 2007 Paroubek: Vyhýbání se diskusi je projevem slabosti Jiří  Paroubek
20. 12. 2007 Paroubek: Klaus má strach se střetnout se Švejnarem