9. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 1. 2008

Český rozhlas Radiobulvár: A takhle to vypadá, když rádio řídí Rada

Změny, které provedl Český rozhlas od začátku roku na stanici Radiožurnál, byly drastické. To se vědělo dopředu. Nic proti tomu. Úmysl provětrat zatuchlý a konzervativní program, omladit vysílání, přinést nové tváře a posílit nejen "hvězdné" obsazení moderátorských postů - to vše je chvályhodnou a nutnou změnou. Ale jen několik lidí vědělo, co se doopravdy chystá. Věděla to nová ředitelka Barbora Tachecí, která ale úkol pochopila tak, jak jí dosavadní zkušenost z privátu velela, a věděla to Rada, které Tachecí program představovala. Rada také jako první slyšela pilotní části programu "omlazené stanice". Předsednictvo Rady vyjádřilo nadšený souhlas. Předseda Rady Florian, místopředsedkyně Jaklová i bývalý moderátor Zelenka jásali nad novou podobou veřejné služby. Vždyť to bylo přesně tak, jak to chtěli. Vždyť si změny vynutili. Co zbývá generálnímu řediteli? Válčit se svou vlastní Radou? Takhle to ale dopadne, pokud Rada silově ovlivňuje obsah média, i když tomu vůbec nerozumí.

Jaklová byla pouhou redaktorkou v Senátu a běhala po tiskovkách, Zelenkova minulost je ještě tristnější. Dramaturgickou prozíravost měl projevit alespoň Florian, který doteď šéfoval církevnímu vysílání ČT Brno. Bývalý generální ředitel Československého rozhlasu Seemann nejásal nikdy nad rychlými a nevratnými změnami. Všichni ostatní členové Rady představují pouze koncesionáře - laiky a ve vyjadřování jsou obezřetnější. Odpor Rady k hudebnímu profilu i ke znělkám stanice se traduje několik let nazpátek. Sledování křivek poslechovosti, zvláště na "nejposlouchanější stanici" Českého rozhlasu bylo pro laickou Radu mnohdy jediným hodnotícím kritériem. A zůstalo jím, i když si nová metodika výpočtu vyžádala zvětšení podílu mladých, spíše pro komerční stanice zaujatých posluchačů. Nastal sestup Radiožurnálu i dalších stanic, neboť staré posluchače zabíral nový monitor daleko méně.

"Někteří členové rady -- a já mezi nimi jsem -- jsou znepokojeni stavem, který teď na Radiožurnálu je, jak v oblasti programové, tak personální."

Dana Jaklová, místopředkyně rady, Lidovky.cz, 29. 8. 2007

"Výsledky [poslechovosti] za poslední rok jsou takové, že alespoň pro některé členy Rady jsou znepokojující, ač poslechovost není základním kritériem úspěšnosti veřejnoprávního rozhlasu. Hlavně mě znepokojuje poslechovost ČRo 1," řekla Jaklová. Po příchodu Barbory Tachecí do funkce ředitelky Radiožurnálu prý Rada bude sledovat, jak se úlohy zhostí.

Dana Jaklová, místopředsedkyně Rady, zasedání Rady ČRo/Česká média, 28. 11. 2007

Všichni profesionálové v rozhlase to věděli. Vrchní analytik informoval Radu o změnách metodiky a upozorňoval ji, že nový způsob je ke stanicím ČRo nemilosrdný, neb se metodika řídí potřebami reklamních agentur a nikoliv rozhlasu. Čas běžel a Radní hledali východisko. Laciné a jednoduché východisko.

Ofenzivní jásot vedení Rady Českého rozhlasu svázal ruce všem, kteří by chtěli kritizovat uvažované změny předem. Odborná diskuze se nesla po chodbách stanice a reakce těch, kteří program po léta úspěšně dělali každý den, nevěštila nic dobrého. Rada zůstala znalostmi nepolíbená, a tudíž optimistická. Zkuste si někdo říci něco proti...

"Rada vítá především tu skutečnost, že místo ředitele bude v dohledné době obsazeno profesionálem. [Barbora Tachecí] budí ve mně naději, že bude reflektovat současnou situaci na Radiožurnálu, že vnímá určitou stagnaci a že na tom, aby se situace zlepšila, bude pracovat."

Dana Jaklová, místopředsedkyně rady, zasedání Rady ČRo, 29. 8. 2007

"Předpokládám, že [Barbora Tachecí] zvedne úroveň Radiožurnálu, která poslední dva až tři roky klesá." Za nedostatečnou považuje jak poslechovost stanice, která v uplynulých letech spadla z první příčky až na čtvrtou, tak hudební dramaturgii i úroveň zpravodajství. Tam jí vadí i to, že závažné informace přinášejí "dvacetiletí žurnalisté bez životní zkušenosti". "Pro mne je to nevěrohodné," říká. Naopak oceňuje, že Tachecí, která byla donedávna programovou ředitelkou konkurenční Frekvence 1, sbírala zkušenosti jak ve veřejnoprávních, tak soukromých médiích.

Dana Jaklová, místopředsedkyně rady, Týden, 26. 11. 2007

Z bývalých špatných redaktorů se stali cenzoři, kteří se zdviženým prstem kritizovali i to, co v žádném případě neodporovalo zákonu ani kodexu. Naopak. Zákon zakazuje zasahovat členům Rady do programu. Bývalým redaktorům Radiožurnálu, povýšeným politickou věrchuškou do židlí radních, ale nevadí, aby tuto skutečnost neignorovali..

"Očekáváme výrazné zlepšení programu. Už delší dobu konstatujeme, že Radiožurnál programově i personálně stagnuje. Poslední dobou se u nás množí stížnosti na tento okruh a je skutečností, že z něho odešlo několik zkušených zpravodajů."

Dana Jaklová, místopředsedkyně rady, Marketing a Media, 3. 9. 2007

Monopol na komentáře mi vadí, prohlásil na jaře při nástupu do Rady Českého rozhlasu její nový člen Antonín Zelenka. Myslel ranní poznámky Ivana Hoffmana, které ČRo1-Radiožurnál vysílá pět dní v týdnu. Ve středu se na základě podnětu posluchače podobně a jednomyslně vyjádřila celá rozhlasová rada.

Lidové noviny, 26. 10. 2007

Tachecí připravila pro Radu slohové cvičení na ¨téma "veřejnoprávnost" a začala obvolávat lidi, o kterých si myslela, že právě oni spasí Radiožurnál.

"Celkově jsme s navrhovanými změnami spokojeni."

Dana Jaklová, místopředsedkyně rady, Týden, 14. 12. 2007

Usnesení 139/07 - Rada ČRo vzala na vědomí obsáhlou informaci o nové koncepci ČRo 1 - Radiožurnál, která vstoupí v platnost k 1.1.2008. Hlasování: 7-0-0 Veřejné zasedání Rady ČRo, 19. 12. 2007

A právě toto rozhodnutí Rady otevřelo stavidla změn naplno. Jednoznačnost hlasování radních na základě "obsáhlé informace" při diletantismu všech zúčastněných byla spolu s razancí změn v programu pro poměrně konzervativní a přitom věrné posluchače smrtelná kombinace. Ale změna je život.

"Rada ČRo byla seznámena se změnou na postu ředitelky ČRo 1 -- Radiožurnál někdy po prázdninách, tuším v říjnu že to bylo a čekala na představení koncepce nové ředitelky Barbory Tachecí. Představení bylo minulý týden na předsednictvu Rady ČRo. Rada skutečně chystané změny na této hlavní stanici veřejnoprávního rozhlasu přijala. (...) Nová ředitelka připravuje skutečně razantní změny od 1. ledna. Já bych řekla, že tou nejrazantnější je to, že na rozdíl od dosavadní koncepce, kdy bylo to řazení kromě zpráv v programových blocích, ale tam často byly jednotlivé programy půlhodinové i hodinové, je tentokrát ta koncepce založena na tom, že proud informací a zpráv, to znamená to hlavní, co má Radiožurnál poskytovat, bude permanentní. Jednotlivé pořady budou prolínat do proudu, budou rozmělněny, ale v tom smyslu, aby informaci dostal každý posluchač okamžitě o každé události kdykoliv si zapne rádio. (...) Rada Českého rozhlasu to velmi ocenila. Další věcí, kterou ocenila, byla změna koncepce hudební složky na Radiožurnále, která se bude orientovat na populární, ale částečně i menšinové žánry. (...) Já sama už jsem zaregistrovala některé změny, které mě potěšily v tomto směru. Pak si myslím, že v neposlední řadě, alespoň já to velmi ocenila, je, že Radiožurnál jakožto hlavní stanice bude klást poměrně vysoký důraz na duchovní hodnoty společnosti, že se to dokonce objeví v pořadech, že se některé přebírají v tomto smyslu z ČRo 6. Stane se vlajkovou lodí nejen v oblasti publicistiky, ale i v tomto směru. (...) Samozřejmě, že se změnami jsou vždy spojeny personální záležitosti. (...) Rada ČRo měla různé signály, jak to na Radiožurnále lidé vnímají. (...) Rada ČRo požádala GŘ, aby byla informována, jak tyto personální změny pokračují."

Dana Jaklová, místopředsedkyně rady, zasedání Rady ČRo, 19. 12. 2007

"Berte to jako osobní názor k té koncepci, kterou jsem byl osobně také velmi potěšen. Vidím jako rizikové tříhodinovou denní náplň bloku tzv. Lifestylu, aby to skutečně zachovalo tvář veřejnoprávního média. Jinak já jsem byl samozřejmě také potěšen prezentací paní Barbory Tachecí."

Antonín Zelenka, člen Rady ČRo, zasedání Rady ČRo, 19. 12. 2007

"Věc neproběhla jen tak jednoduše, věnovali jsme tomu mimořádnou pozornost a byla všeobecná shoda ku prospěchu těchto změn. Měli jsme k tomu seminář, byly na něm zvukové i obrazové ukázky."

Jiří Florian, předseda Rady ČRo, zasedání Rady ČRo, 19. 12. 2007

Rada Českého rozhlasu se zase jednou pokusila řídit rádio. Následky jsou nedozírné a jsme svědky konce jedné legendy. Jsme svědky konce stanice, která nás provázela řadu let jako nejserióznější a nejinformovanější stanice. To, co nyní posloucháme, se může jmenovat všelijak. Ale Radiožurnál už to nebude. Kvalitní rozhlasoví žurnalisté, mnozí původem z BBC, odcházejí, protože s hloupou šéfovou a hloupnoucím programem svá jména spojovat nechtějí. Oficiálně se tomu říká "neshody s managementem". Že nová podoba nesplňuje nároky kladené na veřejnou službu, že rádio zprimitivnělo stejně, jako jeho ředitelka, že poslechovost tohoto paskvilu půjde prudce dolů a spokojenost posluchačů také , je realita, pod kterou je podepsána Rada Českého rozhlasu. Mají co chtěli a co si vytvořili. Je to jejich vizitka.

Také za zavřenými dveřmi se rada ještě v prosinci obeznamovala s tehdy ještě připravovanými změnami. "Dnes jsme situaci na Radiožurnálu velmi podrobně probrali. Všichni jsme měli jak pozitivní, tak kritické poznámky," uvedla Jaklová. Připomněla však, že to byla právě rada, která si změny na nejposlouchanějším okruhu Českého rozhlasu vynutila.

Juraj Gerbery 9. 1. 2008, Týden: Rozhlasová rada dala Tachecí měsíc na "usazení" změn ZDE

iDnes: Přečtěte si, co šéfka Radiožurnálu odpovídá koncesionářům ZDE

Lenka Nejezchlebová, iDnes: Tachecí: Z proměny Radiožurnálu mám dobrý pocit ZDE

Autor byl po tři roky členem Rady Českého rozhlasu

                 
Obsah vydání       9. 1. 2008
8. 1. 2008 Dilema František  Duška
9. 1. 2008 Poplatky za zemřelé
9. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár: A takhle to vypadá, když rádio řídí Rada Štěpán  Kotrba
9. 1. 2008 Společnost velkolepých cílů Bohumil  Kartous
9. 1. 2008 Michael  Marčák
9. 1. 2008 Dětská chudoba - v Británii i jinde?
8. 1. 2008 Jsou nemocní simulanti a zaslouží trest? Petr  Wagner
9. 1. 2008 Je situace paní Neumannové opravdu tak zoufalá?
9. 1. 2008 BBC a indicie naznačující budoucí realitu v Pákistánu a Afghánistánu Štěpán  Kotrba
8. 1. 2008 Je možno chudým napomoci před "reformou zdravotnictví" použitím výjimečného legislativního prostředku? Vladislav  Černík
9. 1. 2008 Úspěchy lhářů a co s tím Josef  Mrázek
9. 1. 2008 Remcaly by přešel humor, kdyby byli nemocní
9. 1. 2008 Opět na Bělehrad!? Kateřina  Konečná
9. 1. 2008 Životní minimum: omluva čtenářům za ministerstvo zahraničí
9. 1. 2008 ČEZ! ČEZ? Martin  Martínek
9. 1. 2008 Starosti a radosti na prahu dalšího roku Egon T. Lánský
9. 1. 2008 TASR: Nežná revolúcia: Scenár silového riešenia existoval Oskar  Krejčí
8. 1. 2008 Soud rozhodl, že Rathovo tvrzení o korupčních aktivitách ODS a Dalíka není nepravdivé
8. 1. 2008 Klvaňa selhal na celé čáře: základnu odmítá 70% občanů
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
9. 1. 2008 Profízlovaná země Zdeněk  Jemelík
9. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - cesta k pramenům islámského práva Jan  Potměšil
9. 1. 2008
9. 1. 2008 Mají osmičky v letopočtech nějakou specifickou vypovídací hodnotu? Miloš  Dokulil
9. 1. 2008 Poodhalují nám média roušku zahalující budoucnost? Miloš  Dokulil
9. 1. 2008 Umění "děsí" už dlouho Jan  Paul
9. 1. 2008 ■ ■ ■ Jiří  Gold
9. 1. 2008 Do toho, potrestejte Ztohoven! Michal Z. Čenko
9. 1. 2008 Britské vládní kursy asertivity pro muslimky
9. 1. 2008 Až promluví Babičky... Marie  Haisová
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 2 Ivan  David
8. 1. 2008 Problém je, že myšlení bolí Jiří  Vlasák
8. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - historický vývoj islámského práva Jan  Potměšil
8. 1. 2008 Stále otevřenější propojení ODS s krajní pravicí
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Radiožurnál podle Tachecí RSS 2.0      Historie >
9. 1. 2008 Český rozhlas Radiobulvár: A takhle to vypadá, když rádio řídí Rada Štěpán  Kotrba
17. 12. 2007 Ostře protestuji proti dokonavému vidu slovesa "soustředit se"