17. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 7. 2007

Důstojná odpověď Evropské unii

Fidel Castro Ruz
Evropa by byla jednou z oblastí nejvíce postižených oteplováním klimatu. Její slavná a moderní přístavní zařízení by byla zatopena vodou. Aby získala suroviny a palivo, navrhuje dnes zoufale uzavření dohod o volném obchodu s Latinskou Amerikou, které jsou horší než ty Washingtonské. Již se ozývají kritické hlasy na toto téma. Avšak evropské peníze nejsou penězi tohoto společenství, nýbrž nadnárodních společností, a kdykoli mohou v honbě za rentabilitou odplynout do zemí s levnou pracovní silou. ... George Bush vychrstl na zasedání G-8 na Evropany kbelík ledové vody.

Událostí se řítí jedna za druhou neuvěřitelným tempem. Občas i několik současně. Člověk má chuť nebo spíše potřebu některé z nich, vzhledem k jejich mimořádnému významu a hodnotě jejich příkladu, okomentovat. Teď nemám na mysli to, co se stalo v Ženevě a co bylo považováno za zasloužený revoluční triumf zemí třetího světa. Budu hovořit o odpovědi Kuby Radě pro mezinárodní vztahy Evropské unie, která byla zveřejněna 22. června na první straně deníku Granma. Jsou to slova hodná naší revoluce a jejího vysokého politického vedení. Jeden po druhém byly uvedeny a objasněny body, které vyžadovaly okamžitou odezvu. Zde uvádím znovu jejich přehled.

Autor je kubánský diktátor

1. S Kubou bude možné vést dialog pouze jako se svrchovaným a rovnoprávným partnerem, bez podmínek či latentních hrozeb. Pokud si Evropská unie přeje dialog s Kubou, musí definitivně odbourat sankce, jež jsou od té chvíle neaplikovatelné a neudržitelné.

2. „Závěry“ se také nezmiňují o tzv. „Společném postoji“, dohodnutém spěšně ministry financí EU v roce 1996 pod Aznarovým nátlakem a na základě nástinu, napsaného v americkém State departmentu.

3. Po tolika omylech a fiascích by jediný závěr Evropské unie měl zjevně znít, že je třeba, aby tzv. „společný postoj“ zmizel, protože pro něj nebyl a není žádný důvod a protože brání udržování normálních vztahů, založených na vzájemné úctě a společných zájmech s naší zemí.

4. Skupina vlivných evropských národů vynaložila úsilí, aby tuto absurdní situaci změnila. Jiné, jako Česká republika, se angažovaly jako američtí pěšáci na evropské mapě. „Závěry Rady“ se pomlouvačným způsobem vměšují do čistě vnitřních kubánských záležitostí, vyjadřují názory a avizují pokrytecké akce, mající ráz vměšování, jež Kuba pokládá za urážlivé, neakceptovatelné a energicky je odmítá.

5. Kuba je zemí nezávislou a svrchovanou a Evropská unie se mýlí, myslí-li si, že s ní může jednat jinak, než jako rovný s rovným.

6. Evropská unie projevuje vytrvalou a pokořující podřízenost Spojeným státům, která jí brání zaujímat postoje, odpovídající evropským zájmům a, ač říká opak, dělá z ní komplice jejich zločinné a nelidské blokády proti kubánskému lidu, o níž se „Závěry“ neodvažují zmínit ani slovem.

7. Na svém dubnovém summitu se Spojenými státy Evropská unie přistoupila na zpochybňování Kuby a akceptovala pasáž, uznávající legitimnost „Bushova plánu“. Jsou známa její tajná jednání s posly impéria a dokonce s pochybným dohlížitelem pro Kubu, jmenovaným Spojenými státy.

8. Evropská unie je nestoudně pokrytecká, když se nespravedlivě zaměřuje na Kubu, a přitom mlčí o americkém mučení dokonce i evropských občanů, odehrávajícím se na protiprávní námořní základně v Guantánamu, která uzurpuje kubánské území, a v Abu Ghraibu.

9. Bezectně mlčí k únosům lidí americkými speciálními službami ve třetích zemích, a propůjčuje své území ke spolupráci s tajnými lety CIA a umístění ilegálních věznic. Neřekla nic ani o desítkách lidí, kteří za těchto okolností zmizeli, ani o statisících civilistů zavražděných v Iráku.

10. To Evropská unie by měla napravit chyby, jichž se dopustila vůči Kubě.

I když riskuji, že se toto zamyšlení prodlouží, chtěl bych doplnit další zásadní aspekty. Evropská unie byla Washingtonem zavedena do slepé uličky bez důstojného východiska. Tváří v tvář touze po konzumu vzbuzené v širokých masách obyvatel socialistického tábora a samotného Sovětského svazu, skončila studená válka vítězstvím reálného konzumního způsobu života podle pravidel rozvinutému kapitalismu. Bitva idejí zde byla prohrána. Ruský lid, ústřední osa Říjnové revoluce, byl zbaven významných závazků, doprovázených však na druhé straně ujednáními a zárukami jeho bezpečnosti a svrchovanosti: Evropa se zbavila více než 400 raket SS-20, jak je označovalo NATO, které byly mobilní, se třemi atomovými hlavicemi, a mířily do všech koutů Evropy, kde se nacházely americké vojenské základny a síly NATO. Ve své opilosti triumfem přijala agresivní aliance ve svém středu mnohé bývalé evropské socialistické republiky, z nichž některé ve snaze získat ekonomické výhody udělaly ze zbytku Evropy rukojmí své zahraniční politiky, sloužící bezpodmínečně strategickým zájmům Spojených států.

Kterýkoli z členů Evropské unie může zablokovat jakékoli rozhodnutí. Takový systém politicky nefunguje a v praxi vede k erozi svrchovanosti všech. Evropská unie je nyní horší než někdejší socialistický tábor. Marnivý Blair, stavitel nejmodernějších ponorek, Bushův přítel, je již ohlašován jako možný budoucí kandidát na předsednický úřad Unie. Zprávy uvádějí, že byl jmenován speciálním vyslancem pro Střední východ, kde takovou měrou přispěl ke katastrofální válce rozpoutané Spojenými státy.

V energetické oblasti lze evropské vlády sledovat, jak žebrají o palivo v těch nemnoha regionech, kde se ho impérium dosud nezmocnilo silou stejně, jako kupuje za papírky jakýkoli evropský podnik.

Euro je však pevná měna, daleko pevnější než neustále devalvující dolar. Třebaže dolar chrání vlastníci amerických dluhopisů a bankovek, hrozí impériu nebezpečí ztrát s dramatickými ekonomickými důsledky.

Za další, Evropa by byla jednou z oblastí nejvíce postižených oteplováním klimatu. Její slavná a moderní přístavní zařízení by byla zatopena vodou.

Aby získala suroviny a palivo, navrhuje dnes zoufale uzavření dohod o volném obchodu s Latinskou Amerikou, které jsou horší než ty Washingtonské. Již se ozývají kritické hlasy na toto téma. Avšak evropské peníze nejsou penězi tohoto společenství, nýbrž nadnárodních společností, a kdykoli mohou v honbě za rentabilitou odplynout do zemí s levnou pracovní silou.

Ve své přímé a hrdé odpovědi zdůraznila Kuba to podstatné.

Třebaže dobrá strategie zahrnuje dobrou taktiku, ani jedna ani druhá není správná, pokud je tolerováno povýšenectví a namyšlenost.

Sami Evropané jednoho dne pochopí, do jak absurdní situace je imperialismus zavlekl a že jim jedna Karibská země řekla potřebné pravdy. Nenasytná kobyla konzumerismu nemůže pokračovat dál ve svém šíleném trysku, protože je neudržitelný.

Poslední jednání Evropské unie o budoucí smlouvě pro toto společenství bylo dalším svědectvím vládnoucí demoralizace. Agentura AFP napsala v neděli 24. července, že

„Šéf italské vlády Romano Prodi vyjádřil hořkost nad summitem představitelů Evropské unie v Bruselu, které obvinil v interview pro deník La Repubblica, že sehráli „spektákl“ o Evropě „bez emocí“. „Jako proevropsky orientovaný člověk cítím hořkost nad představením, jemuž jsem byl přítomen“, řekl bývalý předseda Evropské komise Prodi. „Snaha některých vlád odmítnout jakoukoli emocionalitu Evropy mne bolí“, dodal v narážce na Polsko, Českou republiku, Holandsko a Velkou Británii.

„Jsou to stejné vlády, které vytýkají Evropě, že je vzdálena občanům“, podotkl. „Jak však chceme občany přivést k angažovanosti bez citů (...), jak můžeme dosáhnout, aby se cítili hrdí na to, že jsou Evropany, upíráme-li jim symboly jako je vlajka a hymna“, ptal se. „Tony Blair vede bitvu proti Chartě základních práv“, řekl.

Kritizoval polského prezidenta Lecha Kaczynského, který mu řekl, že nemůže sdílet jeho postoje, protože Itálie a Polsko „jsou velmi odlišné národy“. „Euroskeptici se nikdy neprojevili 'tak explicitně a programově' jako na posledním summitu“, uzavřel Prodi.“

George Bush vychrstl na zasedání G-8 na Evropany kbelík ledové vody.

V tomto rozhodujícím období nezáleží na počtu nepřátel, jichž bude stále méně, nýbrž na „počtu hvězd na čele“.

                 
Obsah vydání       17. 7. 2007
17. 7. 2007 Rusko: Británie poškodila spolupráci na boji proti terorismu
17. 7. 2007 Libye zrušila tresty smrti nad Bulhary
17. 7. 2007 Reuters: Většina Poláků je proti americké základně
17. 7. 2007 Katolický kardinál se omluvil stovkám sexuálně zneužívaných obětí
17. 7. 2007 Gordon Brown: Bylo správné vyhostit ruské diplomaty
17. 7. 2007 Lekce z Japonska: Jaderné elektrárny jsou příliš zranitelné Jan  Beránek
17. 7. 2007 Michael  Marčák
17. 7. 2007 Král hlupec přikázal Ivan  Wernisch
17. 7. 2007 Pravice v Čechách a na Moravě František  Řezáč
17. 7. 2007 Jak přelstít Chaveze: RCTV zase vysílá Fabiano  Golgo
17. 7. 2007 Muslimské předsudky přednější zdravotnímu stavu postižené dívky Ondřej  Šlechta
17. 7. 2007 Xenofóbní propaganda, chamtivost lázní a problém Daniely Machové Miroslav  Šuta
17. 7. 2007 Pozor na vyvolávání nenávisti Petr  Wagner
17. 7. 2007 Psi a muslimové Jan  Potměšil
17. 7. 2007 Možné důsledky zadlužení českých domácností spojené s účinností insolvenčního zákona (1. 1. 2008) Miroslav  Uhlíř
17. 7. 2007 Pořad "Česká justice" na ČRo 6 v novém hávu Zdeněk  Jemelík
17. 7. 2007 Tendr na outsourcing státu Ladislav  Žák
17. 7. 2007 660 milionů dolarů jako odškodnění za pohlavní zneužívání, aneb američtí katolíci se penězi vyhnuli soudnímu řízení Uwe  Ladwig
17. 7. 2007 Sověti prý investovali do ekonomiky Lotyšska 60 miliard dolarů Alexander  Gajdamacký
17. 7. 2007 Putinovo Rusko čínských reforem Oskar  Krejčí
17. 7. 2007 Evropa a konvenční ozbrojené síly I.: Od Helsinek po Vídeň Zdeněk  Brousil
17. 7. 2007 Nejde mi o cenzuru, ale o vyváženost Miroslav  Šuta
17. 7. 2007 Ano, Britské listy jsou - bohužel - nevyvážené; jinak to nejde Jan  Čulík
17. 7. 2007 Tisková prohlášení šéfů států musejí být dekonstruována Fabiano  Golgo
17. 7. 2007 Chcete cenzuru kvůli sobě, nebo pro druhé? Tomáš  Stýblo
16. 7. 2007 Ludvík Vaculík: Jsou témata, o nichž bych se do Lidovek neodvážil napsat Ludvík  Vaculík
17. 7. 2007 Autocenzurní zlepšovák Milan  Neubert
16. 7. 2007 Superprestižní pořad Jana Krause legitimuje osobnosti Jiří  Zajíc
16. 7. 2007 Mediální kultura v Čechách a v Británii Jan  Čulík
17. 7. 2007 Ultrapravicová "wiki"
16. 7. 2007 Správná věta z nesprávných úst Štěpán  Kotrba
16. 7. 2007 Oslava etického policajtství Bohumil  Kartous
17. 7. 2007 Krausovo "Uvolněte se, prosím" František  Hájek
17. 7. 2007 Česko je už dnes zcela multikulturní
16. 7. 2007 Transparency International: Obelhala obecně prospěšná společnost finanční ředitelství? Štěpán  Kotrba
16. 7. 2007 Jakou vypovídací hodnotu má propaganda vašich soudruhů? Miroslav  Šuta
16. 7. 2007 Stále stejný problém "toho druhého" Jan  Čulík
17. 7. 2007 Důstojná odpověď Evropské unii Fidel Castro Ruz
17. 7. 2007 Svoboda je nedělitelná Jan  Čulík
17. 7. 2007 Diktátor Comandante el Jefe Štěpán  Kotrba

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
17. 7. 2007 Důstojná odpověď Evropské unii Fidel Castro Ruz
17. 7. 2007 Diktátor Comandante el Jefe Štěpán  Kotrba
17. 7. 2007 Tisková prohlášení šéfů států musejí být dekonstruována Fabiano  Golgo
13. 7. 2007 Castro rozhodně není Stalin nebo Hitler   
13. 7. 2007 V čem spočívá epochální význam kubánské revoluce a jejího vůdce Fidela Castra Mesfin  Gedlu
11. 7. 2007 Lživé výpady proti Castrovi... Petr  Wagner
11. 7. 2007 Pravda o kubánském zdravotnictví Fabiano  Golgo
10. 7. 2007 Fidel je stejným vrahem jako CIA Fabiano  Golgo
28. 5. 2007 Pro hluché, kteří nechtějí slyšet Fidel Castro Ruz
5. 5. 2007 Čeho je bezprostředně zapotřebí, je energetická revoluce Fidel Castro Ruz
13. 4. 2007 Brutální odpověď Fidel Castro Ruz
12. 4. 2007 Internacionalizace genocidy Fidel Castro Ruz
4. 4. 2007 K předčasné smrti hladem a žízní je odsouzeno přes tři miliardy lidí Fidel Castro Ruz
29. 3. 2007 Kuba a ropa Petr  Baubín
8. 2. 2007 Invazi na Kubu Kennedy ve skutečnosti zdědil Michal  Brož