17. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 7. 2007

Možné důsledky zadlužení českých domácností spojené s účinností insolvenčního zákona (1. 1. 2008)

V souvislosti s blížící se účinností insolvenčního zákona vyvstává pro mnoho českých domácností hrozba z důvodu nezvládnutí splácení dluhů a následné nutnosti podstoupit insolvenční řízení. Jen bankovním domům dluží české domácnosti cca 600 mld. Kč.

Je známo, že úpadkové právo je v České republice dosud upraveno dnes již zastaralým zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který byl v minulosti mnohokrát upravován, aniž by byla změněna jeho celková koncepce. Teprve po šestnácti letech schválil parlament novou koncepci úpadkového práva, jež je obsažena v zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční zákon měl nabýt účinnosti dnem 1. 7. 2007, avšak počátkem tohoto roku bylo rozhodnuto o odsunutí jeho účinnosti k datu 1. 1. 2008.

I když dosud platný zákon umožňuje vedení konkursního řízení také na majetek dlužníka, který není podnikatelem, praxe je taková, že se konkursní řízení týkají výhradně subjektů podnikatelských. V tomto směru přináší insolvenční zákon učité novum. Úpadek dlužníka (tento stav lze zjednodušeně charakterizovat jako "platební neschopnost") lze -- kromě některých zvláštních řešení -- řešit třemi způsoby: konkursem, reorganizací a oddlužením. Právě o oddlužení může být za splnění stanovených podmínek soudem rozhodnuto na návrh samotného dlužníka, který není podnikatelem a ocitl se v úpadku, popřípadě mu úpadek hrozí.

V souvislosti s blížící se účinností insolvenčního zákona vyvstává pro mnoho českých domácností hrozba z důvodu nezvládnutí splácení dluhů a následné nutnosti podstoupit insolvenční řízení. Jen bankovním domům dluží české domácnosti cca 600 mld. Kč. Kromě velkých bank však na českém trhu operují také další společnosti nabízející půjčky nebo prodeje na splátky téměř na cokoliv. Některé v honbě za klienty rozhodně příliš seriózně nepostupují. Neověřují bonitu svých zákazníků a často nabízejí peníze "na ruku, bez ručitele", nejlépe ještě po telefonu do několika minut. Tyto společnosti zabývající se půjčováním peněz nemají na rozdíl od bank oznamovací povinnost a tudíž výši celkového zadlužení domácností lze odhadovat jen hrubě. Koneckonců na první "plody" zadlužování netřeba čekat na začátek roku 2008. Jsou již patrné nárůstem počtu exekucí (za rok 2006 okolo 300 000).

Odložení účinnosti komplexní, léta připravované úpravy úpadkového práva o půl roku nutně vede k otázce, proč k tomu vůbec došlo. Poukazuje se především na některé administrativní aspekty, skutečné důvody však mohou být také podstatně jiné. Z minulosti je známo, že kolem vyhlašování bankrotů, vyrovnání s věřiteli apod. se vyskytují podvodná jednání (jen pro zajímavost -- podle úpravy zavedené britským parlamentem v roce 1759 byl za podvodně vyhlášený bankrot stanoven trest smrti oběšením). Bylo by velmi naivní domnívat se, že zde po 1. lednu 2008 nebudou například vysoce kvalifikované a po všech stránkách důkladně připravené snahy o zneužití oddlužení k obohacení. Na něco podobného je ale česká policie naprosto nepřipravena. Další věcí může být také obrovský počet návrhů na oddlužení jako důsledek velkého zadlužení domácností, pro které se životní situace v důsledku neřešitelných dluhů stane natolik tíživou, že využijí možnost danou insolvenčním zákonem, t.j. zbavit se dluhů v průběhu 5 let. Tito dlužníci budou dávat návrhy na své oddlužení, což může brzy nabýt obřích rozměrů.

                 
Obsah vydání       17. 7. 2007
17. 7. 2007 Rusko: Británie poškodila spolupráci na boji proti terorismu
17. 7. 2007 Libye zrušila tresty smrti nad Bulhary
17. 7. 2007 Reuters: Většina Poláků je proti americké základně
17. 7. 2007 Katolický kardinál se omluvil stovkám sexuálně zneužívaných obětí
17. 7. 2007 Gordon Brown: Bylo správné vyhostit ruské diplomaty
17. 7. 2007 Lekce z Japonska: Jaderné elektrárny jsou příliš zranitelné Jan  Beránek
17. 7. 2007 Michael  Marčák
17. 7. 2007 Král hlupec přikázal Ivan  Wernisch
17. 7. 2007 Pravice v Čechách a na Moravě František  Řezáč
17. 7. 2007 Jak přelstít Chaveze: RCTV zase vysílá Fabiano  Golgo
17. 7. 2007 Muslimské předsudky přednější zdravotnímu stavu postižené dívky Ondřej  Šlechta
17. 7. 2007 Xenofóbní propaganda, chamtivost lázní a problém Daniely Machové Miroslav  Šuta
17. 7. 2007 Pozor na vyvolávání nenávisti Petr  Wagner
17. 7. 2007 Psi a muslimové Jan  Potměšil
17. 7. 2007 Možné důsledky zadlužení českých domácností spojené s účinností insolvenčního zákona (1. 1. 2008) Miroslav  Uhlíř
17. 7. 2007 Pořad "Česká justice" na ČRo 6 v novém hávu Zdeněk  Jemelík
17. 7. 2007 Tendr na outsourcing státu Ladislav  Žák
17. 7. 2007 660 milionů dolarů jako odškodnění za pohlavní zneužívání, aneb američtí katolíci se penězi vyhnuli soudnímu řízení Uwe  Ladwig
17. 7. 2007 Sověti prý investovali do ekonomiky Lotyšska 60 miliard dolarů Alexander  Gajdamacký
17. 7. 2007 Putinovo Rusko čínských reforem Oskar  Krejčí
17. 7. 2007 Evropa a konvenční ozbrojené síly I.: Od Helsinek po Vídeň Zdeněk  Brousil
17. 7. 2007 Nejde mi o cenzuru, ale o vyváženost Miroslav  Šuta
17. 7. 2007 Ano, Britské listy jsou - bohužel - nevyvážené; jinak to nejde Jan  Čulík
17. 7. 2007 Tisková prohlášení šéfů států musejí být dekonstruována Fabiano  Golgo
17. 7. 2007 Chcete cenzuru kvůli sobě, nebo pro druhé? Tomáš  Stýblo
16. 7. 2007 Ludvík Vaculík: Jsou témata, o nichž bych se do Lidovek neodvážil napsat Ludvík  Vaculík
17. 7. 2007 Autocenzurní zlepšovák Milan  Neubert
16. 7. 2007 Superprestižní pořad Jana Krause legitimuje osobnosti Jiří  Zajíc
16. 7. 2007 Mediální kultura v Čechách a v Británii Jan  Čulík
17. 7. 2007 Ultrapravicová "wiki"
16. 7. 2007 Správná věta z nesprávných úst Štěpán  Kotrba
16. 7. 2007 Oslava etického policajtství Bohumil  Kartous
17. 7. 2007 Krausovo "Uvolněte se, prosím" František  Hájek
17. 7. 2007 Česko je už dnes zcela multikulturní
16. 7. 2007 Transparency International: Obelhala obecně prospěšná společnost finanční ředitelství? Štěpán  Kotrba
16. 7. 2007 Jakou vypovídací hodnotu má propaganda vašich soudruhů? Miroslav  Šuta
16. 7. 2007 Stále stejný problém "toho druhého" Jan  Čulík
17. 7. 2007 Důstojná odpověď Evropské unii Fidel Castro Ruz
17. 7. 2007 Svoboda je nedělitelná Jan  Čulík
17. 7. 2007 Diktátor Comandante el Jefe Štěpán  Kotrba