29. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 9. 2006

V souladu se zákonem neodposlouchává jen policie !

Zpackané Langerovo Watergate na Primě

Večerní, jinak také První zprávy televize Prima po právě skončené schůzi Poslanecké sněmovny ukázaly, jak snadno lze manipulovat tím, co televize divákovi přinese.

Reportáž Heleny Šulcové převrátila logiku některých dějů, o nichž se může přesvědčit každý, kdo má internet. Reportáž zamlčela, že Poslanecká sněmovna schválila usnesení, jímž konstatuje, že předseda vlády Mirek Topolánek, ministr vnitra Ivan Langer a ministr práce Nečas pro svá tvrzení o odposleších v souvislosti s únikem informací v kauze tzv. Kubiceho zprávy nepředložili důkazy a Sněmovna je vyzvala k odstoupení.

"Studio 1. zpráv je modernější, sleduje zahraniční trendy a může využívat nových možností grafiky", tvrdí se na webu Primy Etický kodex zpravodajství TV Prima říká: "Redakce zpravodajství Prima TV považuje za svůj základní cíl sloužit veřejnosti. Chce poskytovat ověřené informace o událostech, které mají podstatný význam pro život jednotlivců i společnosti. Za nejdůležitější předpoklad naplňování tohoto cíle redakce zpravodajství považuje pravdivost. Pravdivostí se rozumí takový popis skutečnosti, při němž autor nebo autoři využili podle svého nejlepšího svědomí všech dostupných důvěryhodných zdrojů informací, které byly v daném čase k dispozici."

A jaká je realita?

1. zprávy Prima 29. 9. 2006: Policie skutečně odposlouchávala. Ve Sněmovně to prohlásili politici ODS. VIDEO

"Policie skutečně odposlouchávala některé politiky a novináře. Ve sněmovně to prohlásili politici ODS", tvrdí hlasatel TV Prima hned v úvodu zpráv. A hned druhá věta tvrzení je pouze polopravdivá. Na tvrzení policie, které přišlo písemně na adresu Marka Bendy, nemuseli poslanci ODS prohlašovat vůbec nic. Poslanci dostali pouhopouhou svodnou informaci o počtu odposlouchávaných osob a počtu odposlouchávaných telefonů. Není zásluhou poslanců ODS, že se členové sněmovny dozvěděli alespoň to. Schůzi svolali sociální demokraté proto, aby nový premiér a jeho ministři vysvětlili své výroky a nikoliv proto, že by si to snad občanští demokraté přáli. Tuto informaci ale diváci od redaktora TV Prima nedostali. Stejně jako nedostali informaci, že odposlechy nenařídili sociální demokraté, jak tvrdili poslanci ODS, ale nezávislý státní zástupce a povolil je nezávislý soudce.

Za nejdůležitější předpoklad naplňování tohoto cíle redakce zpravodajství považuje pravdivost. Pravdivostí se rozumí takový popis skutečnosti, při němž autor nebo autoři využili podle svého nejlepšího svědomí všech dostupných důvěryhodných zdrojů informací, které byly v daném čase k dispozici.

Zdroj: etický kodex zpravodajství TV Prima ZDE

Zveřejnění odpovědí předsedy strany zelených Bursíka a komunistického poslance Miroslava Grebeníčka a poslance KDU-ČSL Pavla Severy v reportáži Heleny Šulcové bylo provedeno bez kontextu otázek, na které politici odpovídali. Divák tak dostal několik z kontextu vytržených vět, o kterých není jasné, o čem vypovídají.

Kritérii kvality jsou zejména přesnost, srozumitelnost, rychlost, nestrannost a nezávislost. Zpravodajství poskytuje informace tak, aby si divák mohl udělat vlastní úsudek. Informace musejí být pro diváky užitečné.

Zdroj: etický kodex zpravodajství TV Prima ZDE

Tvrzení ministra spravedlnosti o tom, že ho polil pot po zádech, není nejspíše tou nejdůležitější informací, kterou si měl divák z celodenního jednání odnést. "Hádky vyvrcholily výzvou levicových poslanců, aby trojice Topolánek, Langer a Nečas rezignovala na své funkce." Tato věta na závěr reportáže je zjevná lež Heleny Šulcové. Nebyly to žádné hádky, ale mimořádné jednání Parlamentu, svolané v souladu s jednacím řádem a řízené předsedajícími taktéž v souladu s jednacím řádem. Nikdo nikoho nevyzýval. Poslanec a předseda bezpečnostního výboru Bublan navrhl usnesení jménem klubu sociální demokracie. O usnesení bylo sněmovnou hlasováno. Usnesení bylo přijato většinou jednoho hlasu. Tato většina nebyla zpochybněna. Usnesení vstoupilo tedy v platnost. Znělo:

Poslanec František Bublan: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za klub České strany sociálně demokratické si dovoluji přednést návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

Poslanecká sněmovna

1. konstatuje, že předseda vlády Mirek Topolánek, místopředseda vlády Petr Nečas a ministr vnitra Ivan Langer vznesli podezření o údajném zneužití odposlechů ve vztahu k ústavním činitelům a novinářům bývalou vládou České republiky, vedenou Jiřím Paroubkem, bez důkazů,

2. považuje tento postup předsedy vlády Mirka Topolánka, místopředsedy Petra Nečase a ministra vnitra Ivana Langra za nekompetentní a nezodpovědný a vyzývá je k rezignaci na jejich ústavní funkce.

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 176 poslanců bylo pro 90, proti 76. Návrh byl přijat. Po kontrole výpisu z hlasování nebylo proti hlasování námitek. Všichni přítomní hlasovali tak, jak chtěli.

V předsálí předseda vlády Topolánek pohrdavým tónem odmítl závěry jednání Parlamentu jako nejvyššího zákonodárného sboru a pohrdl tak ústavním systémem České republiky. Arogantně napadl autoritu sněmovny jako instituce. Dědictví nulové tolerance si vybralo svou daň.

Stenozáznam mimořádného jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 29. 9. 2006 ZDE

Zvukový záznam mimořádného jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 29. 9. 2006 | MP3 2,2MB ZDE

Nejdůležitější informace ale zazněla až těsně po hlasování z úst poslance Doktora (ODS). Ten přiznal, že mimo orgánů Policie ČR vykonávají systematické činnosti v oblasti používání operativní techniky také celní orgány České republiky.

Touto činností se zabývají bohužel stovky pracovníků a neexistuje žádný veřejný dokument, žádný způsob, jakým kontrolovat, jak je k tomuto oprávnění přistupováno a jakým způsobem je s ním zacházeno. Já jsem si nechal zpracovat myslím si velmi korektní analýzu toho, jak celní orgány postupují a věřte, že vzhledem k tomu, že celním orgánům - jak již dříve bylo uvedeno, a já nechci citovat znění celého toho materiálu - patří postavení takzvaného policejního orgánu, je jím zákonodárcem dána možnost podle § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 97 odst. 1 písmeno a) zákona č. 127/2005 Sb. ... ... Obávám se, že existují důvody pro to, že těchto činností jsou více než stovky, vzhledem k tomu, že počet pracovníků, kteří se touto činností zabývá, převyšuje číslo 800.

Stenozáznam mimořádného jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 29. 9. 2006 ZDE

Zvukový záznam mimořádného jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 29. 9. 2006 | MP3 2,2MB ZDE

Tuto nesmírně důležitou informaci zpravodjaka TV Prima ignorovala stejně, jako desítky jiných novinářů. Na slova poslance Doktora nikdo z poslanců opozice, ani koalice nereagoval návrhem usnesení. Ignorovali je. Předsedající místopředseda Vojtěch Filip předložil návrh usnesení o tom, že Poslanecká sněmovna zřizuje Stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky. Nic víc. Kdo všechno má možnost samostatného odposlechu, zůstává a nadále zůstane utajeno. Novináři měli přeci v tu chvíli jinou starost... Hlavní heci celodenní frašky se vyhrnuli do kuloárů a novináři se kolem nich seběhli jako kobylky. Jak se cítíte, pane ministře?!?

Helena Šulcová místo kvalitní reportáže do hlavních zpráv TV Prima vytvořila manipulující, neúplnou reportáž, neodpovídající realitě ani v tu chvíli známým faktům. Diváci přece v kuloárech nebyli a editor také ne... Kupodivu narozdíl od České televize, jejíž zpravodajství bylo věcné, korektní, vyvážené a v souladu s realitou. HLavní informace v něm byla hlavní, citovaní politici věcní.

ČT - Události 29. 9. 2006 19:15: Sněmovna vyzvala Topolánka, Langera a Nečase k rezignaci VIDEO

Živý vstup VIDEO
Nejen Borník přišel o křeslo VIDEO

Možná je hlavní problém nekvality této zpravodajské realace v tom, že Helena Šulcová pracuje zároveň jako redaktorka domácí redakce a moderátorka Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Ten sehrál v kauze "odposlechy politiků a novinářů", stejně jako v kauze "nelegálního zveřejnění Kubiceho zprávy" velmi smutnou úlohu, daleko za hranicí zákona o rozhlasovém a televizním vysílání i zákona o Českém rozhlase. V jiných případech seriózní zkušená parlamentní reportérka v klíčový okamžik selhala. Ptejme se proč.

1. zprávy Prima 29. 9. 2006: Policie skutečně odposlouchávala. Ve Sněmovně to prohlásili politici ODS. VIDEO

                 
Obsah vydání       29. 9. 2006
30. 9. 2006 ODS projevuje totalitní tendence a Česká televize ji v tom podporuje Milan  Valach
1. 10. 2006 Bílý dům v krizi ohledně "lží o válce v Iráku"
30. 9. 2006 Elektrárna špiní skoro tolik jako všechna auta
30. 9. 2006 Pákistánská rozvědka "se podílela na bombových atentátech v Bombaji"
30. 9. 2006 Saša Vondra zřejmě není příliš populární mezi Čechoameričany v New Yorku
30. 9. 2006 U nás v Brazílii Josef  Mikovec
29. 9. 2006 Je-li tohle spravedlnost, pak já jsem banán
29. 9. 2006 Britská armáda požaduje stažení britských vojsk z Iráku
30. 9. 2006 Buněčné dělení a slučování špiónů Štěpán  Kotrba
29. 9. 2006 Zpackané Langerovo Watergate na Primě Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 Helena Šulcová není moderátorkou Radiožurnálu Jan  Pokorný
30. 9. 2006 Langerovo Watergate: Novinářská inspirace pro politiky Štěpán  Kotrba
29. 9. 2006 Jak se bojuje s terorismem na Krajském soudě v Ostravě Aleš  Uhlíř
29. 9. 2006 Kuba povede Hnutí nezúčastněných zemí Karel  Wichs
29. 9. 2006 Nepohodlní hrdinové Václav  Dušek
29. 9. 2006 ■ ■ ■ Sylvia  Rychlá
29. 9. 2006 Letní dětský tábor "za Ježíše!"
29. 9. 2006 Americký novinář obvinil Bushe ze zatajování informací
29. 9. 2006 Jeden nekorektní ... a jeden korektní
30. 9. 2006 Chomejní a Chamenejí nejsou arabští politici Darina  Martykánová
30. 9. 2006 Íránci skutečně nejsou Arabové
29. 9. 2006 Velká menšina, o které se nemluví Uwe  Ladwig
29. 9. 2006 České televizi hrozí pokuta za povolební zpravodajství
29. 9. 2006 Dopis Městské policii v Praze Jaromír  Kohlíček
29. 9. 2006 Rakouské volby před finišem Richard  Seemann
29. 9. 2006 Na trh přichází elektronická čtečka knih
29. 9. 2006 Aféra odposlechů politiků a novinářů Milan  Bouška
29. 9. 2006 Tisková konference vlády - politické odpovědi a novinářské dotazy...
29. 9. 2006 Ruský dluh? Nemluvme už o tom! Martin  Ondreját
29. 9. 2006 Žasnu Boris  Cvek
29. 9. 2006 Brazilské zápisky Josef  Mikovec
27. 9. 2006 Chávez: Zlý sen svetového diktátora Hugo  Chávez
27. 9. 2006 Rasismus a terorismus - každodenní problém Uwe  Ladwig
28. 9. 2006 Západ ve válce proti terorismu prohrává
28. 9. 2006 Nuly a nuda Alex  Koenigsmark
27. 9. 2006 Jak se (ne)opakují dějiny Martin  Škabraha
27. 9. 2006 "Nikdy jsme nebyli svobodnější!"
27. 9. 2006 "Zpráva" Transparency International? Nebrat! Stanislav  Křeček
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
30. 9. 2006 Langerovo Watergate: Novinářská inspirace pro politiky Štěpán  Kotrba
29. 9. 2006 České televizi hrozí pokuta za povolební zpravodajství   
29. 9. 2006 Aféra odposlechů politiků a novinářů Milan  Bouška
29. 9. 2006 Tisková konference vlády - politické odpovědi a novinářské dotazy...   
29. 9. 2006 Zpackané Langerovo Watergate na Primě Štěpán  Kotrba
27. 9. 2006 Šaškárna v Praze Martin  Schulz
26. 9. 2006 Trapas s odposlechy - přání otcem myšlenky Ladislav  Žák
26. 9. 2006 Zelený fašismus Milan  Valach
26. 9. 2006 2007: 1 000 000 000 000 -- poprvé přes bilion Michal  Rusek
25. 9. 2006 Kouřové signály odposlechů Irena  Ryšánková
25. 9. 2006 Langerova falešná hrozba Štěpán  Kotrba
25. 9. 2006 Odposlechy: K čemu ten údiv a rozhořčení ?! Ladislav  Žák
25. 9. 2006 Velký bratr tě sleduje Štěpán  Kotrba
25. 9. 2006 Nedotknutelní hlinění obři Václav  Dušek
24. 9. 2006 Langerova bouře ve sklenici vody Petr  Nachtmann

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
30. 9. 2006 Buněčné dělení a slučování špiónů Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 Langerovo Watergate: Novinářská inspirace pro politiky Štěpán  Kotrba
29. 9. 2006 Aféra odposlechů politiků a novinářů Milan  Bouška
29. 9. 2006 Tisková konference vlády - politické odpovědi a novinářské dotazy...   
29. 9. 2006 Zpackané Langerovo Watergate na Primě Štěpán  Kotrba
26. 9. 2006 Trapas s odposlechy - přání otcem myšlenky Ladislav  Žák
25. 9. 2006 Kouřové signály odposlechů Irena  Ryšánková
25. 9. 2006 Odposlechy: K čemu ten údiv a rozhořčení ?! Ladislav  Žák
23. 9. 2006 Atta je opět v Praze? Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Teroristický útok musí mít novinářskou hodnotu Jan  Čulík
22. 9. 2006 Porušení zákona v Kladně potvrdil ÚOHS   
22. 9. 2006 Kardinál Vlk obvinil české katolické radikály ze spojení s americkými extremisty Štěpán  Kotrba
9. 9. 2006 Paroubek, Kubice I. a Kubice II. Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Česká vojenská rozvědka přiznává, že Al-Kajda měla sloužit proti Rusům Štěpán  Kotrba
8. 9. 2006 Kubiceho denunciační prefabrikát: pravda začíná vycházet najevo Štěpán  Kotrba