29. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 9. 2006

Nepohodlní hrdinové

V našem kraji se často dohadujeme, kdo byl a jest hrdina. Většina z nás křiklavých hrdinstvím neoplývala, zato dokážeme umně nálepkovat a zlehka rozhodovat o těch odvážnějších z nás. A rádi zapomínáme na excesy v různých letech. Proč? Méně cyničtí si uvědomují, že selhali a mlčeli, zupáci a negramoti, duchovní mrzáci a čeládka nehodná pozemského ráje bagatelizuje utrpení jiných. Zlehčuje doby krvavých lázní, upravuje černé kroniky dle svého podlého a pohodlného uvážení.

Tápeme. Nazýváme jednou hrdiny partyzány, podruhé teroristy; dle ideologických měřítek žité doby a požadovaného kvalitního kronikaření, vedeného politickými šíbry i policejními vědátory. Mučedník stane se ze dne na den tyranem a naopak. Jednou ročně se udílí vyznamenání v hradních prostorách v rozmarné matince Praze. Návrhy do prezidentské kanceláře doputují, jsou zkoumány, podrobeny hovorům o účelnosti dát medaili či nedat. Někomu dají, druhému ne.

Pavlu Wonkovi nedali a nedali -- a nebyl to snad on, odhlédnuto od podezíravých nařčení o jakési pofidérní spolupráci, kdo řečeno hantýrkou zakukal ve věznici s ostrahou?! Koho roztomilá paní soudkyně poslala nemocného do bohulibého zařízení zemřít? Měla slabý zrak, ledové srdce, mozkovou příhodu, anebo byla řízena chlapci ostrými jako břitva?! Z dob historického právního neřádu se mohla poučit -- nebo být poučena mistry dezinformačních kanalizačních praktik, hojně využívaných a zneužívaných. (Dnešek nevyjímaje, bubáci straší ve smutné zemi s vytrvalostí hovniválů).

Nábřeží Vltavy. Na jednom domě poblíž Hlávkova mostu je umístěna pamětní deska Vladivoje Tomka. Poslední popravený politický odpůrce v roce 60. (Bez zajímavosti není datum popravy 17. listopadu). A člověk najednou vzpomene; na Benátka, na špičku, chodívala parta z Holešovic, hrála na kytary, zpívala; pak jich jednoho dne přišlo méně, pak pár....a ti co zbyli, mlčeli. Chodil tehdy i on?

Popraven byl za ozbrojený útok na kasárna. Předtím údajně skupina plánovala přepady komunistických funkcionářů a chtěla narušit májové oslavy.

V době tuhého rozdělení světa to z dnešního hlediska může připadat opatrným jako donkichotské gesto -- ale kdo se nikdy nepostavil moci, má být aspoň zticha a neurážet nikoho klafáním o moralitních zákonitostech.

Špatně se u nás doma odměňují hrdinové. Těžko se nachází obhajoba jejich činů. Je lépe držet hubu a krok. Hrdinství se v naši smutné zemi nevyplácí. Ukažte mně hrdinu, o kterém by se nepochybovalo, a jedno zda se zrodil nalevo, napravo, kterého by neohodili špínou umrněné mediální stvůry a poplašení vykuci těžící vždy a za všech okolností ? A zase podle daného scénáře těch u moci, scénáře smutného a zavrženíhodného. Může se stát, že hrdina přijde o život a přesto se najdou zmetci, co plivají po jeho památce jedovaté sliny, odstraní jeho busty, pomník, památníček...i v našem libém demokratickém státu přežívají odstraňovači; není nám již třeba všech těch Fučíků ani Švermů! Mělo bychom si povšimnout vykutálených počišťovačů a pro pořádek je nezapomenout. Stejným způsobem budou čistit v budoucnu. Proč? Mají to v povaze. Kdysi drželi hubu a krok, jen zavířily bubny demokratury daly se nám šiky minulých červů na pochod!

V táboře Barbora za Božím darem blízko nebi ku prospěchu společnosti, kromě jiných, seděli: Ladínek Farský (pokus o překročení státní hranice -- šéf přechodu provokatér), výtvarník z Teplic (ozbrojený přechod -- opět provokace) a truhlář člen Vlajky.

Zkušenosti k napsání románu -- ani jeden ale nechtěl příliš o letech porobení mluvit. Na druhou stranu jeden známý sice v jednom z těch lágru seděl, ale řekl: bacha, já tam byl za loupežný přepadení. V lágrech na Příbramsku a Jáchymovsku, ale i v jiných zařízeních pro nepřátele lidu, museli lidé odolávat denním ustrkám a zacházení nanejvýš zběsilému. Sadistická hovada byla, jsou a budou -- na svět se nerodí jen básníci a humanitní bloudi.

Než tihle známí i bezejmenní hrdinové za dráty poznali zblízka lidské zrůdnosti, přihodila se taková jen zdánlivá maličkost. A my zjistíme, že zaděláno na lágry bylo dávno před nástupem šiřitelů krásných zítřků, lidičkami ryze demokraticky vyškolenými a rozdávajícími rozumy na všechny světové strany:

Dne 23. listopadu 1945 byla podepsána "Dohoda mezi vládou Svazu sovětských socialistických republik a vládou Československé republiky o rozšíření těžby rud a koncentrátů v Československu, obsahujících radium a jiné radioaktivní prvky, jakož i o jejich dodávkách Svazu sovětských socialistických republik".

Na základě této dohody převedl československý stát veškerý důlní majetek a právo těžby dnem 1. ledna 1946 na národní podnik Jáchymovské doly, zřízený vyhláškou ministerstva průmyslu ze dne 7. března 1946. Tento podnik podléhal zvláštnímu režimu utajování a ochrany a veškerá jeho produkce putovala do Sovětského Svazu. Veškeré podklady a rozhodování byly plně v sovětských rukou.

Uranové rudy z Československa pomohly překlenout kritické období projektu výroby sovětských atomových zbraní, kdy jejich nedostatek brzdil rychlý vývoj. První sovětská atomová bomba vybuchla u Semipalatinska dne 29. srpna 1949.

Jedním z prvních opatření bylo vyjmutí horníků německé národnosti a jejich rodin z odsunu (k 2. červenci 1945 pracovalo v dolech 122 horníků). Zvýšil se i nábor lidí do dolů, kde byly prosazeny nadprůměrné platební podmínky, zvýhodněné zásobování potravinami i ošacením a přijatelné sociální podmínky. Sovětský svaz na to v počátcích i přispíval dovozem. Mnozí si ještě pamatují z této doby tzv. ruský přídavek.

Dalším opatřením bylo nasazení německých válečných zajatců a tzv. retribučních vězňů odsouzených československými soudy za spolupráci s nacisty.

Přesné počty německých zajatců nejsou známy, neboť spisovou evidenci si řídily orgány SSSR. Většinou byli soustředěni v táborech Eliáš, Bratrství, Rovnost a Svornost.

Na Jáchymovsku u šachty Bratrství (Ústřední tábor a Bratrství), u šachty Eliáš (Eliáš I. a Eliáš II), u šachty Rovnosti (v průběhu času byly také dva tábory stejného názvu Rovnost), u šachty Svornost (tábor Svornost), u šachty Barbora (tábor Barbora), u šachty Eduard (tábor Nikolaj).

Švejk by paní bytné možná zacitoval: Jo, svět musí a chce bejt klamanej,ona i velká kurva byla kdysi malou!

Po mnoha letech jsem s kamarády, ve vojenském, stanul na apel placu před jídelnou v bývalém táboře Barbora. Bydlel jsem o pár světnic dál, než živořil Ladíček Farský. Neměli jsme podle rozkazu pít vodu... haldysvětélkovaly a nikdo nám nic nedal a nedá! Vlasti služ zdarma!

U skokanského můstku nad Hřebečnou mně vyprávěla domorodá víla Doris o zkušenostech rodinných příslušníků s prací na šachtě...a já vzpomínal na lágr Prosečnice za Prahou, kde pobýval táta před náhlým propuštěním domů, aby zemřel o pár měsíců na Bulovce. Jaký rozdíl byl mezi Doris a mnou?! Žádný, o našich osudech rozhodli jiní, nemravní političtí nádeníci!

Co dělat? Nebýt hrdinou?

                 
Obsah vydání       29. 9. 2006
30. 9. 2006 ODS projevuje totalitní tendence a Česká televize ji v tom podporuje Milan  Valach
1. 10. 2006 Bílý dům v krizi ohledně "lží o válce v Iráku"
30. 9. 2006 Elektrárna špiní skoro tolik jako všechna auta
30. 9. 2006 Pákistánská rozvědka "se podílela na bombových atentátech v Bombaji"
30. 9. 2006 Saša Vondra zřejmě není příliš populární mezi Čechoameričany v New Yorku
30. 9. 2006 U nás v Brazílii Josef  Mikovec
29. 9. 2006 Je-li tohle spravedlnost, pak já jsem banán
29. 9. 2006 Britská armáda požaduje stažení britských vojsk z Iráku
30. 9. 2006 Buněčné dělení a slučování špiónů Štěpán  Kotrba
29. 9. 2006 Zpackané Langerovo Watergate na Primě Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 Helena Šulcová není moderátorkou Radiožurnálu Jan  Pokorný
30. 9. 2006 Langerovo Watergate: Novinářská inspirace pro politiky Štěpán  Kotrba
29. 9. 2006 Jak se bojuje s terorismem na Krajském soudě v Ostravě Aleš  Uhlíř
29. 9. 2006 Kuba povede Hnutí nezúčastněných zemí Karel  Wichs
29. 9. 2006 Nepohodlní hrdinové Václav  Dušek
29. 9. 2006 ■ ■ ■ Sylvia  Rychlá
29. 9. 2006 Letní dětský tábor "za Ježíše!"
29. 9. 2006 Americký novinář obvinil Bushe ze zatajování informací
29. 9. 2006 Jeden nekorektní ... a jeden korektní
30. 9. 2006 Chomejní a Chamenejí nejsou arabští politici Darina  Martykánová
30. 9. 2006 Íránci skutečně nejsou Arabové
29. 9. 2006 Velká menšina, o které se nemluví Uwe  Ladwig
29. 9. 2006 České televizi hrozí pokuta za povolební zpravodajství
29. 9. 2006 Dopis Městské policii v Praze Jaromír  Kohlíček
29. 9. 2006 Rakouské volby před finišem Richard  Seemann
29. 9. 2006 Na trh přichází elektronická čtečka knih
29. 9. 2006 Aféra odposlechů politiků a novinářů Milan  Bouška
29. 9. 2006 Tisková konference vlády - politické odpovědi a novinářské dotazy...
29. 9. 2006 Ruský dluh? Nemluvme už o tom! Martin  Ondreját
29. 9. 2006 Žasnu Boris  Cvek
29. 9. 2006 Brazilské zápisky Josef  Mikovec
27. 9. 2006 Chávez: Zlý sen svetového diktátora Hugo  Chávez
27. 9. 2006 Rasismus a terorismus - každodenní problém Uwe  Ladwig
28. 9. 2006 Západ ve válce proti terorismu prohrává
28. 9. 2006 Nuly a nuda Alex  Koenigsmark
27. 9. 2006 Jak se (ne)opakují dějiny Martin  Škabraha
27. 9. 2006 "Nikdy jsme nebyli svobodnější!"
27. 9. 2006 "Zpráva" Transparency International? Nebrat! Stanislav  Křeček
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce