29. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 9. 2006

Brazilské zápisky

Problémy Brazílie jsou viditelné, účinné a prosté jako trnová koruna, proto se vystačí s obvyklými sliby, věcnými programy a když na to přijde, tradiční manipulací nebo tradiční čestností.

1.října budeme mít v Brazílii volby. Pakliže někdo z ctěných čtenářů si myslí, že to je třeba důležité jen pro Brazílii, bezvýznamnou zemi jednoduchých přičmoudlíků, kteří jen kafe, fotbal a sambu, a zcela zanedbatelné pro všechny ostatní, je beznadějně odsouzen doživotně si zakládat na tom jak je blbej, jak praví záhadná postava Fešák Plyšák, kdysi se potulující po stránkách zcela nezáhadných Haló novin... Ať si dá utopence nebo tláču s cibulí a pokračuje nerušeně v náročné diskusi na pavlači nebo blízké 4. cenové, my jsme tam chodili taky.

Volby se zde velmi prožívají, ale letos, zřejmě méně nežli před čtyřmi lety z důvodu, které budou možná uvedeny níže... Přesto je to doba vrcholných emocionálních trojbojů, diskusí v masmédiích i jinde, průvodu s vlajkami a jásáním spontánním i placeným. Na Avenida Paulista, což je ve městě São Paulo, velikosti třetím na světě, ve státě São Paulo, totéž co Wall Street v Americe severní, se bouřlivě valí laviny politických agitátorů, nadšenců, idealistů a bojovníků všech barev, tónů a stupňů tvrdosti i natvrdlosti. Těch, kterých i v časných ranních hodinách je nyní dokonce více, nežli obvyklých - do pohyblivé dekorace města už tradičně zarostlých - mormonských misionářů, kterých tu ve všech křesťansky vhodných hodinách křižují stovky. To u člověka, který prožil v Utahu drahnou vysilující dobu, vyvolává jistou dávivou nostalgii a radostnou třaslavost, že těchto slušných, hodných, a slasti (z podřízení se jednoduché, neomylné autoritě výlučnosti konformity) potřebných držitelů zkamenělých a kýčovitých prostojistot potkává pouze stovky. Problémy Brazílie jsou viditelné, účinné a prosté jako trnová koruna, proto se vystačí s obvyklými sliby, věcnými programy a když na to přijde, tradiční manipulací nebo tradiční čestností. A ti, kteří udržují lokální působnost a působivost megasystému stimulací moci uvnitř kultury - v nejširším smyslu slova -- zprostředkovaným vytvářením a kontrolou systému symbolů a symbolického systému, žádné další přídavky nepotřebují. Nevlastní Twins neo-liberalismus a neo-konservatismus se sice už ukazují na veřejnosti pospolu a přepevně zaklesnuti, ale ne všem je zjevné, že jejich neoddělitelnost není nahodilá a nepodstatná. Přestože v Latinské Americe je těžké nevidět, že Late Capitalismus je sviňa horší, než všichni kapitalisti a monetokrati dohromady. Četl Leo Strauss - sv. Pavel neokonzervativců - Gramsciho a neogramsciány? Poučil se u Orwella a Huxleyho?

Posloužím citátem od autora, na jehož jméno si nechci vzpomenout:

"Corporate Capitalism functions as an opressive ruler non-leader and therefore group behavior is more "individualistic" ie. more the behavior of "individuals" in a group and more guided by conditioned individual conscience and ego. Thus the rulling class maximizes control by developing a totally controled systém - a total istitution - in which the individual is conditioned through the brainwashing institutions of the systém - most significantly,through language (??? newspeak, Korzybski? - pozámka J.M.) and elements of Ideology of Vision - to act "individualistically" via the created narcissist ego in accordance with their "own" rational self-interest, but where acting in accordance with "individualistic rational self interest" is in monetocratic reality acting in accordance with the interest of monetocrats. For They have defined "individual"; "self -- interest"; and "rational" in ways which make this true. For in addition to the particularities of conscience impossed on multitude, the development of narcisstic ego as a self-control, decreases the capacity of multitude to experience their real,social or collective or "mass" or/and power mind. The very form of "individualisti" narcisstic conscience controlled behavior is in the vested interest of the privileged and rulling class for it eliminates the state of mind in which multitude have permanetly stimulating power and possibility of new revolutionary structure of integral culture The individual sees in narrow ways which the the possibility of dialectical discercerment... Thebourgeois ego or the personality or character is the locus of this controlling individualism.The burgeois adoration of - the "individual" - , -of --the "personality" - is nothing more than a tehnique of burgeois control of the multitude. For the self-interested,rational "individual" is guided by a ruling class (and) cultural logic of of Late Capitalism imposed conscience (or super-ego) which she or he transforms into a self-controling burgeois ie. Narcisstic ego. Together they provide maximal control by diminishing the sense of collective mind...

Konec citátu; ale o tom až někdy jindy.

Patří mezi vášně Brazilců - hned po fotbalu, sexu ,tanci a kávě - po sedmdesátce hned po fotbalu, zakládat a rozkládat politické strany. Kdo to nesleduje vnímá, jen těch asi 12 hlavních. Ale ne zcela tak vznikla nyní šturmující výrazná strana P SOL Partito do Socialismo o Libertade. Česky Strana socialismu a svobody, v tom je zároveň stručně obsazen program, dalo by se dodat, že není socialismu bez svobody, aniž je svoboda bez socialismu. Vlastně jsou to pojmy takřka zaměnitelné. Důsledná svoboda = socialismus a tak dále... SOL je portugalsky i jinak Slunce. Máme tu znak partaje i symbol a všechno, co z toho plyne. Strana vznikla v důsledku jistých těžkostí ve vládnoucí straně PT Partido dos Trabalhadores, jejímž kandidátem na prezidenta je opět nyní kormidlo svírající prezident. Luis Ignácio Lula da Silva, řečený Lula. Ten dokazuje, že v Brazílii se čistič bot třeba nestane milionářem, ale za to se může stát prezidentem. A bude-li poslouchat, tak třeba i tím milionářem. Lulova vláda i strana byly obviněny z korupce, což je v Brazílii bohužel docela běžné a téměř normální, ale Lula v tom namočen nebyl.

Takže tím milionářem skrzevá státní obročí a prodej lukrativních politických odpustků nebude. Strana PT je stranou ne zcela obvyklého typu.Spíše network, seskupení nebo hnutí. Deleuze ji nazývá stranou bez bossů, ve stejnojmenné knize, pro kterou se vzdělanec rád sehne. Ale asi už není, jak bývalo. Protože poté, co se stala stranou vládní, neposlušná a kritizující senátorka Helena Heloisa (a jiní), musela odejít. I založila SOL a kandiduje na prezidentku. Jak to všechno bylo doopravdy, to přenechám znalejším, nebo prozradím, až se dovím. Volby asi Lula vyhraje. Právě se však v TV zjevil výsledek průzkumu veřejného mínění, ze soc. dem. kandidát je před ním o 2 %. Přesto se to ani zdaleka nepodobá nenáročné blýskavé show v nejdemokratičtější zemi světa (napovím -nemám na mysli Švýcarsko ani San Marino).

Lula myslím nezlepšil postavení nejchudších, ale zlepšil welfare, takže dostane pochopitelně jejich hlasy a hlasy bohatých (!). Postavení střední třídy a těch méně chudých se zhoršilo, zdražuje se a bude zdražovat - dokud nebudou v Brazílii americké a vyšší ceny a případně též čínské platy. Těm nejchudším bylo třeba pomoci. Nejde jen o ty hlasy. Možná, jak říkají ti slušní, nejde především o ty hlasy. Možná, že nejde obojí - pomoci chudým a nepoškodit střední třídu, ale to nevím. Na střední třídě jistě méně záleží, není tak početná aby na ní záleželo. Nebouří se, není politickým celkem, asi už (či jeste?) nemůže mít nějaké třídní či kolektivní vědomí, prý jako celek je vykořisťována a současně vykořisťuje. Říká se. Zde sice neupadla do typické middle class i don't care mentality nebo obecnějšího sociálního solipsismu, ale protilátky nemá a její kulturní ekonomie vylučuje obranu přesahující family house liberalismus. To se pochopitelně netýká jednotlivců... Kritika ze strany levice je silná, Lula přisluhuje, pomáhá udržovat divoké poměry a privilegia a sociální nespravedlnost do nebe křičící. Pomáhá udržovat status quo - diktaturu kapitálu - a prodlužuje agónii. Je toho hodně.

Na jeho obhajobu se dá také hodně říci. Především, co vlastně za 4 roky může udělat? Jaká je mezinárodní konstelace? No právě, vykřikne levice -- konstelace je nebývale příznivá, Leviathan je plně zaměstnán jinde a slábne, a celá Jižní Amerika se propojuje. A tím jsme u Trockého for begginers. Lula ovšem dokázal velkou věc. Brazílie, Čína, Rusko,Indie, Jižní Afrika. V různém pořadí umožní těm po Lulovi to, co chtějí po něm. Každá z těch zemí má něco, co se hodí tem ostatním - a to je trh bez konce. Jsou zde ještě jiné projekty: venezuelsko-brazilsko-argentinský, průjezdnost říčních spojů atd. V Brazílii se konala schůzka arabských zemí. Přes Cháveze další kamarádšofty. Třeba i konec unilateralismu.

Vraťme se k volbám. Volit v Brazílii může každý občan od 16 let. Od 18 musí (aby se znemožnil nátlak atd.). Lze se z toho vyzout, ale nedělá se to, neboť se volí rádo. Volby jsou přímé - tedy žádní volitelé. Nemůže se stát, že je zvolen někdo, koho si většina nepřeje, jak se to párkrát stalo na severu kontinentu. U prezidenta a guvernérů se vyžaduje 51 a více %. Neobdržel-li žádný kandidát tento počet, koná se druhé kolo mezi dvěma nejsilnějšími kandidáty. Takže tady Křováci neprojdou! Na volbách záleží, ale nezáleží jen na volbách.

Levice se sice v Latinské Americe v současnosti ke kormidlu dostala volbami, ale volby nestačí. V rámci tradičního systému, včetně jakéhokoliv státu i zcela levicového, či v podobě počátečního socialismu, lze vyřešit pouze základní a nejbolavější problémy. V další fázi se stane problémem samotný tradiční systém. To jest mimo jiné i ten stát.

Kultura jako pilíř hegemonie či nakolik je reinfikovanou subalterní subtilní formou oprese a neutralizující formou ideologického aparátu musí nahradit permanentní revoluce kultury... Absolutně nutnou je dekolonizace nevědomí... atd.atd.atd. To jen pro ty, kteří tenkrát chyběli nebo byli posláni za dveře. Pro pokročilé uvedu opět citát: ...Proletarian or revolutionary psychotherapy is journey which begins with the rejection of our adequacy and ends in the acceptance of our smallnes; it is the overthrow of the rulers of the mind by the workers of the mind... Už nyní jsou nutné zcela nové formy a organizace společnosti. Latinská Amerika je i v tom předvojem, laboratoří a rozvědkou. Bojem - rhizomatic structures&systems, paralelní organizace, občanské organizace nového typu, zapatistické Chiapas, ctěme Marcose přátelé... Bude toto století opravdu stoletím Deleuzeho? Nebo transhumanismu? Nebo pro Megasystém zcela nutné masové lobotomizace? Bývalo za časů mého mládí v zemích Koruny české prý vzrušujícím způsobem rebélie psát na stěny záchodků, dokonce i veřejných: "Servít je vůl". Mělo to jisté kouzlo a sílu nechtěného. Kam dohlédneš, především na stěnách veřejných budov a chrámu monetokracie jsou nápisy významem podstatně odlišné = RESISTIR É NECESSARIO. A v tom to je.

Dnes ráno v podzimním deštíku jsem viděl kudrnatého klučíka, jak žlutou, zelenou ,rudou a černou barvou píše na zeď budovy jednoho z těch mnoha importovaných center morální lobotomie NÃO PASSARÀ! Což pochopitelně je totéž, co španělské NO PASSARAN. Ale v době vážnější. Neměl jsem co smeknout. Učinil jsem tak tedy jen v duchu. Ono totiž - TO NEJDE, ABY JEDNI POŘÁD PROLÉVALI KREV A DRUZÍ JEN CHCALI.

autor přednáší na univerzitě

                 
Obsah vydání       29. 9. 2006
30. 9. 2006 ODS projevuje totalitní tendence a Česká televize ji v tom podporuje Milan  Valach
1. 10. 2006 Bílý dům v krizi ohledně "lží o válce v Iráku"
30. 9. 2006 Elektrárna špiní skoro tolik jako všechna auta
30. 9. 2006 Pákistánská rozvědka "se podílela na bombových atentátech v Bombaji"
30. 9. 2006 Saša Vondra zřejmě není příliš populární mezi Čechoameričany v New Yorku
30. 9. 2006 U nás v Brazílii Josef  Mikovec
29. 9. 2006 Je-li tohle spravedlnost, pak já jsem banán
29. 9. 2006 Britská armáda požaduje stažení britských vojsk z Iráku
30. 9. 2006 Buněčné dělení a slučování špiónů Štěpán  Kotrba
29. 9. 2006 Zpackané Langerovo Watergate na Primě Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 Helena Šulcová není moderátorkou Radiožurnálu Jan  Pokorný
30. 9. 2006 Langerovo Watergate: Novinářská inspirace pro politiky Štěpán  Kotrba
29. 9. 2006 Jak se bojuje s terorismem na Krajském soudě v Ostravě Aleš  Uhlíř
29. 9. 2006 Kuba povede Hnutí nezúčastněných zemí Karel  Wichs
29. 9. 2006 Nepohodlní hrdinové Václav  Dušek
29. 9. 2006 ■ ■ ■ Sylvia  Rychlá
29. 9. 2006 Letní dětský tábor "za Ježíše!"
29. 9. 2006 Americký novinář obvinil Bushe ze zatajování informací
29. 9. 2006 Jeden nekorektní ... a jeden korektní
30. 9. 2006 Chomejní a Chamenejí nejsou arabští politici Darina  Martykánová
30. 9. 2006 Íránci skutečně nejsou Arabové
29. 9. 2006 Velká menšina, o které se nemluví Uwe  Ladwig
29. 9. 2006 České televizi hrozí pokuta za povolební zpravodajství
29. 9. 2006 Dopis Městské policii v Praze Jaromír  Kohlíček
29. 9. 2006 Rakouské volby před finišem Richard  Seemann
29. 9. 2006 Na trh přichází elektronická čtečka knih
29. 9. 2006 Aféra odposlechů politiků a novinářů Milan  Bouška
29. 9. 2006 Tisková konference vlády - politické odpovědi a novinářské dotazy...
29. 9. 2006 Ruský dluh? Nemluvme už o tom! Martin  Ondreját
29. 9. 2006 Žasnu Boris  Cvek
29. 9. 2006 Brazilské zápisky Josef  Mikovec
27. 9. 2006 Chávez: Zlý sen svetového diktátora Hugo  Chávez
27. 9. 2006 Rasismus a terorismus - každodenní problém Uwe  Ladwig
28. 9. 2006 Západ ve válce proti terorismu prohrává
28. 9. 2006 Nuly a nuda Alex  Koenigsmark
27. 9. 2006 Jak se (ne)opakují dějiny Martin  Škabraha
27. 9. 2006 "Nikdy jsme nebyli svobodnější!"
27. 9. 2006 "Zpráva" Transparency International? Nebrat! Stanislav  Křeček
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Brazílie a Luiz Inácio da Silva, zvaný Lula RSS 2.0      Historie >
30. 9. 2006 U nás v Brazílii Josef  Mikovec
29. 9. 2006 Brazilské zápisky Josef  Mikovec
11. 8. 2006 Brasilia - pod mostem Josef  Mikovec
14. 4. 2006 Latinská Amerika -- noční můra Condoleezzy Rice Ludvík  Šulda
12. 4. 2006 GMO: Brazílie trestá pokusy s GM sójou u národního parku   
6. 3. 2006 Lula -- začátek nebo konec jednoho historického procesu? Beat  Wehrle
31. 1. 2006 OSN chce vyřešit světové problémy uvolněním blokovaných 7 bilionů dolarů   
27. 12. 2005 Teológia oslobodenia žije Eduard  Chmelár
22. 8. 2005 O odvážných Polácích, flegmatických Češích a neutrálních Brazilcích Fabiano  Golgo
24. 7. 2005 Brazílie požaduje vysvětlení, proč a jak byl zabit   
13. 6. 2005 Brazílie používá Linux