30. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 6. 2006

Pane Topolánku, odmítat referendum je s demokracií neslučitelné

Je-li tomu skutečně tak, že voliči vyjádřili touhu po vládě ODS, pak je velmi podivné, že ODS má strach z referenda o protiraketové základně.

Jiřímu Paroubkovi jsou často vyčítány totalitní sklony. Přihlouplými figurkami z prostředí politického zábavního průmyslu je přirovnáván k Mussolinimu a jeho protivníci si z něj v tomto směru udělali univerzální terč. Pravdou je, že do Paroubka se docela dobře strefuje, protože dětinskost v uvažování většiny lidí, politiky nevyjímaje, jim bez skrupulí dovoluje vysmívat se skrze jeho tělesné charakteristiky a sám Jiří Paroubek k tomu rád přidá některá vystoupení z repertoáru politického cirkusu.

Povrchní asociace pak mají volné pole působnosti a "opčan" typizovaný normou "nic nevím, ale mám názor" na to pochopitelně slyší. Jak rozporuplné ale musí být zjištění, že Paroubek -- Mussolini požaduje k řešení otázky protiraketové základny USA vyjádření lidu v referendu, a jinak vcelku lidový, i když už poněkud "mrtvý", kandidát na premiéra Topolánek nejdemokratičtější z demokratických rozhodovacích procesů odmítá?

Celá věc má poněkud nejasný charakter. Vezměme v úvahu, že je po volbách, v nichž zvítězila ODS. To tedy znamená, že se po osmi letech otevírají dveře pro uskutečňování politiky ODS, což bylo volbami -- svým způsobem -- potvrzeno. Při postavení jednotlivých politických bloků v parlamentu se takové tvrzení může zdát sporné, ale několikrát jsem slyšel z úst politiků ODS, kterak tvrdí, že "voliči dali jasně najevo, že chtějí změnu", čímž mají nepochybně na mysli změnu ve smyslu vlády ODS.

Je-li tomu skutečně tak, že voliči vyjádřili touhu po vládě ODS, pak je velmi podivné, že ODS má strach z referenda o protiraketové základně. Postoj ODS (jako demokratické strany!) k referendu je vůbec dlouhodobě -- eufemisticky řečeno - poněkud rezervovaný a v ODS by se bez něj docela dobře obešli. Zvláště za situace, kdy jsou podle průzkumů veřejného mínění šance na to, že by česká společnost přistoupila na umístění vojenské základny na území tohoto státu, velmi malé.

Bylo by velmi absurdní, kdyby se mělo rozhodnutí o referendu řídit tím, co říkají průzkumy veřejného mínění. Pokud by se snad mělo referendum konat pouze v případě, kdy se veřejné mínění shoduje s míněním nějakého mocenského celku, pak by samozřejmě takové referendum postrádalo smysl. Smyslem referenda přitom je rozhodovat závažné celospolečenské otázky, které přesahují prostý (a navíc časově velmi omezený) politický mandát.

V tomto bodě se dostáváme k poznání, jak směšná je argumentace politiků ODS proti všelidovému hlasování o vzniku vojenské základny na českém území. Ta je založena na několika spekulacích, které se jeví být pouhými výmluvami, nikoliv podloženými fakty. Při stavu veřejného mínění se pak spoléhá na to, že opět zafunguje aktivita povrchních asociací.

Spekulace č. 1 Bezpečnost -- podle ODS by zřízení protiraketové základny ODS znamenalo posílení bezpečnosti země. Mělo by být varovné, že si někdo dovolí vystřelit takové tvrzení jen tak od pasu. K tomu, aby někdo mohl něco takového tvrdit, by musela být vypracována expertíza, která by musela vzít v úvahu nepřeberné množství souvisejících faktů a zohledňovat vojenské, vnitropolitické i mezinárodněpolitické stavy a prognózy. Nikde jsem doposud nezaznamenal, že by někdo takovou zprávu, která by nutně musela být částečně věšteckým dílem, vypracoval a předložil. Výlevy v podobě Jochova evangelia o slávě USA a jejich prezidenta pochopitelně nelze brát vážně a v MF Dnes dobře vědí, jakým způsobem účel světí prostředky. Jisté je pouze to, že v současnosti nelze tvrdit, že základna USA bude mít vliv na vyšší bezpečnost České republiky a spíše se zdá, že jedině její přítomnost by mohla udělat z malé a z geopolitického hlediska nezajímavé země ve středu Evropy cíl jinak o sobě velmi nepravděpodobného jaderného útoku.

Spekulace č. 2 Politický mandát -- Pokud pan Topolánek tvrdí, že k rozhodnutí o zřízení cizí vojenské základny v ČR má mandát parlament, pak se hluboce mýlí. Zřízení vojenské základny tohoto typu zdaleka přesahuje ubohý čtyřletý mandát tohoto parlamentu a má-li dojít ke skutečně zodpovědnému rozhodnutí, musí se k této otázce vyjádřit co možná největší část této společnosti, která zde bude se základnou nebo bez ní žít ještě dlouho poté, kdy mandát současného parlamentu dávno zanikne. Pokud by se snad parlament v tomto případě rozhodl o tom, že zde vojenská základna bude a došlo by k jeho realizaci, pak by takové rozhodnutí - vzhledem k povaze celého projektu - bylo velmi těžko zvratitelné a žádný další "mandát" by s tím de facto nemohl nic dělat. Je tedy zřejmé, že mandát parlamentu je v tomto případě naprosto nedostačující.

Spekulace č. 3 Suverenita -- podle pana Topolánka by v případě zřízení americké protiraketové základny nešlo o narušení suverenity státu. O tomto výroku lze velmi úspěšně pochybovat. Nejdříve si definujme, co je to vlastně státní suverenita. Státní suverenita je stav, v němž mohou instituce daného státu rozhodovat o vnitřních záležitostech státu nezávisle na vůli subjektů, které nejsou součástí tohoto státu. Míra nezávislosti rozhodování je pochopitelně dána vztahy jednotlivých státních celků na mezinárodní úrovni a normami, ke kterým se dané státy zavázaly.

Jak by to ale bylo v případě vzniku vojenské základny? Vojenská základna by vznikla na území tohoto státu a stala by se jeho faktickou územní součástí. Byla by však pouze jeho součástí územní a svým vnitřním režimem, zejména v období případné aktivity, by se velmi podstatně vymykala běžným rozhodovacím procesům, které charakterizují suverenitu České republiky. A právě fakt, že by základna byla fyzickou součástí České republiky, ale nepodléhala by v mnoha ohledech jejím rozhodnutím, činí z vojenské základny faktor narušující státní suverenitu. Svým způsobem se to podobá existenci státu ve státě.

Velkou roli, o které samozřejmě ODS raději mlčí, hraje také stále živá historická zkušenost této společnosti s přítomností jakýchkoliv vojsk cizích mocností. A to i v atmosféře, která se snaží navodit dojem, že všechno zlé může pocházet pouze z reliktů komunismu. Tento postoj je zastánci základny patrně považován za iracionální, ale míra racionality je v něm zastoupena stejně, jako v případě těch, kteří si zde základnu přejí. Pravdou je pouze to, že pravděpodobnost obou postojů se v tomto případě dá stanovit jen velmi hypoteticky.

Možná, že v pozadí odmítání referenda se vyskytuje ještě jiný motiv a není vůbec od věci jej nadhodit. Bojí se ODS pouze toho, že by v lidovém hlasování prohrála spor o raketovou základnu, nebo má strach z toho, že by s takovým hlasováním byla spojována slabá pozice ODS na politické scéně obecně?

Dá se totiž předpokládat, že raketovou základnu by v referendu odmítli nejen příznivci komunistů, ale také převážná většina stoupenců ČSSD, SZ a pravděpodobně také značná část voličů KDU -- ČSL.

Možná jde ale pouze o předsudky ze strany lidí, kteří většinou ještě vyrostli v prostředí, v němž se o podobných záležitostech rozhodovalo pouze na nejvyšších místech státních a stranických aparátů. V každém případě by se měla ODS svých předsudků co nejrychleji zbavit. Referendum je nezbytnou součástí demokratického systému a je legrační, že ho uznávají komunisté, kdežto občanští demokraté, kteří do naprostého zhloupnutí omílají teze o nebezpečí návratu komunistické totality, referendum odmítají. Na každý pád je právě existence cizí vojenské základny na českém území tématem, které je pro referendum jako stvořené. Je nezbytné, aby to pochopila i v tomto směru Opožděně Demokratická Strana.

                 
Obsah vydání       30. 6. 2006
1. 7. 2006 Korejská umanutost a mezilidské vztahy Jan  Čulík
1. 7. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí Jan  Čulík
2. 7. 2006 Toyen a mladí kluci Jan  Čulík
1. 7. 2006 Užvaněnost a podivná čeština Jan  Čulík
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
2. 7. 2006 Žízeň po životě Zdeněk  Bárta
30. 6. 2006 Pane Topolánku, odmítat referendum je s demokracií neslučitelné Bohumil  Kartous
30. 6. 2006 Kdo a jak vyhrál volby? Miloš  Pick
30. 6. 2006 Šikana na vysokých školách
30. 6. 2006 Registrované partnerství pro gaye vstupuje v ČR v platnost Petr  Hlaďo
30. 6. 2006 ČTK: Rada žádá ředitele ČRo, aby zastavil přípravy dalších stanic
30. 6. 2006 Americké vojenské tribunály pro vězně z Guantánama jsou "protizákonné"
30. 6. 2006 Stav věcí a skutečnost je vždy složitější Milan  Dubský
30. 6. 2006 Nezodpovědnost
30. 6. 2006 Učinil ve středu Jiří Paroubek rozhodný krok? Miloš  Dokulil
2. 7. 2006 Světová obchodní organizace nepřekročila svůj stín Ludmila  Štěrbová
29. 6. 2006 RRTV versus BBC: My se opravdu snažíme Václav  Žák
30. 6. 2006 Jádrem sporu byla bagatelizace Jan  Paul
30. 6. 2006 Deportace rodin s dětmi prozatím odloženy Simone  Radačičová
30. 6. 2006 Jak jinak, než protiraketovými systémy s jadernými hlavicemi? Petr  Nachtmann
29. 6. 2006 Rekviem za ÖGB Richard  Seemann
30. 6. 2006 Filmaři skórovali v trapnostech Michal  Petřík
30. 6. 2006 Írán: Stav věcí a skutečnost je vždy složitější
30. 6. 2006 Dopr.... problém, anebo "Do pr....!"? Miloš  Dokulil
29. 6. 2006 Má nás, čtenáře vlastních podpisů, někdo rád? Irena  Ryšánková
30. 6. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. června 2006
29. 6. 2006 WTO: Léto 2006 ve Světové obchodní organizaci Ludmila  Štěrbová
26. 6. 2006 Severní Korejci nejspíše rozhodnou, zda budou na českém území americké rakety Štěpán  Kotrba
29. 6. 2006 Kvalita českého školství se rapidně zhoršila
29. 6. 2006 Írán a jaderná bomba Milan  Valach
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Homosexualita "vzniká v důsledku pozice nenarozeného plodu v těle matky"
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
30. 6. 2006 Pane Topolánku, odmítat referendum je s demokracií neslučitelné Bohumil  Kartous
28. 6. 2006 Co když spojenec nemluví pravdu Oldřich  Průša
28. 6. 2006 Manipulativní MFDnes   
28. 6. 2006 Co si myslí Michal Kocáb?   
5. 6. 2006 Raketová základna USA v ČR a referendum o Evropské ústavní smlouvě Oldřich  Průša
2. 6. 2006 Veřejná zpráva se stala tajnou. Proč? Až po volbách...   
1. 6. 2006 Frank: "Neměl jsem o tajných dokumentech o americké základně ani tušení" Robert  Kvacskai
31. 5. 2006 Šifra mistra Blaira Robert  Kvacskai
30. 5. 2006 Staly se Britské listy cílem dezinformační hry, anebo předseda výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu Jan Vidím zatajil poslancům důležitá fakta? Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Týdeník Euro: Čechům plány na americkou základnu v ČR nevadí   
27. 5. 2006 Ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě nevrátí, lide nevrátí...ani po volbách? Jan  Paul
26. 5. 2006 Uneseme americký protiraketový deštník? Jan  Sýkora
26. 5. 2006 Nejzávažnější volební téma, které politikové a média zametli pod koberec Jan  Čulík
26. 5. 2006 Další názory českých politiků   
26. 5. 2006 Jak mohou mít tu drzost ptát se jménem občanů! Oldřich  Průša