30. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 7. 2006

Světová obchodní organizace nepřekročila svůj stín

"Jsme v krizi", těmito slovy zhodnotil generální ředitel WTO Pascal Lamy situaci, ve které se členům nepodařilo na zasedání ministrů v Ženevě prolomit dlouhotrvající rozpory a sblížit odlišné pozice a dosáhnout minimální podstatné shody.

Krize však prozatím neznamená paniku, neboť je stále ještě možno shodnout se na základních postupech v liberalizaci obchodu a uzavřít současné kolo jednání v uvažovaném termínu ke konci 2006, jak s optimismem dodal generální ředitel WTO.

Podle jeho hodnocení, vyplývajícího z přímé účasti na konzultacích mezi nejvýznamnějšími skupinami členů, se neprojevila v jednáních žádná hořkost a nikdo ze členů nezpochybnil nutnost dohody do konce roku. Všichni členové jsou podle svých vyjádření připraveni k intenzivní práci, avšak na druhou stranu nikdo z nich neustoupí ze svých pozic, pokud se nezmění pozice ostatních.

Jedná se především o nutnost změny pozice USA. Nejvyšší obchodní představitelka USA S. Schwab na jednáních odmítla nabídnout více, než v současné chvíli USA nabízejí. Většina členů totiž požaduje, aby se USA zavázaly snížit své domácí podpory do zemědělství pod současnou úroveň. Nabídnutý závazek USA tuto úroveň nejen nesnižuje, ale naopak vytváří prostor pro její zvýšení o cca 3 miliardy USD, tj. z 19 na 22 miliard. Snížení amerických zemědělských domácích podpor požadují jak rozvojové země, tak také Evropská unie, v jejíchž představách by tyto podpory měly být zakonzervovány na maximální výši 15 miliard USD.

Změna pozic je také očekávána od Brazílie a Indie v oblasti průmyslových výrobků. I když tyto země prozatím nepřipouštějí snížení cel průmyslových výrobků takovou měrou, kterou požadují vyspělé státy, na zasedání ministrů již naznačily, že zřejmě upustí od dosud prosazovaných vysokých koeficientů ve vzorci na liberalizaci přistupu na trh (v navrženém liberalizačním, tzv. švýcarském vzorci, nižší koeficient znamená vyšší otevření trhu), i když je pro ně požadavek vyspělých států, především EU na koeficient ve výši 15 naprosto nepřijatelný.

Pod tlak na změnu pozic se dostala také Evropská unie, a to v oblasti přístupu na zemědělský trh. Protože však její vyjednavači již dříve oznámili, že EU bude ochotna snížit své zemědělské tarify až o polovinu, což splňuje (téměř) požadavky rozvojových zemí ze skupiny G 20, nebyla na ni v uplynulých třech dnech soustředěna hlavní pozornost. Snížení nabídnuté (mezi řádky) komisařem obchodu Evropské komise P. Mandelsonem však naráží na vnitřní rozdílnost názorů uvnitř EU; zejména Francie a středomořské země nechtějí připustit ohrožení svých zemědělců. Problém s uvolněním trhu při padesátiprocentním snížení sazeb by však měly také např. Irsko a Polsko. Na druhou stranu se v rámci EU vytvořila skupina zemí, které upřednostňují liberální přístup a mezi které patří např. Švédsko a další severské země, a hlásí se k nim také ČR a SR. Tyto země mají většinou zájem na otevření trhů s průmyslovými výrobky v bohatých  rozvojových zemích se silným dovozním potenciálem. Pro ně by byl naopak nepřijatelný ústupek EU ve smyslu nižšího snížení celních průmyslových sazeb v těchto zemích (a tedy sjednání vyššího koeficientu v liberalizačním vzorci).

Kompromis mezi vrcholy uvedeného trojúhelníku, tj. mezi domácími zemědělskými podporami, přístupem na zemědělské trhy a přístupem na trhy s průmyslovými výrobky, naznačil generální ředitel WTO Lamy v podobě formule 20-20-20. První dvacítkou měl na mysli dohodu členů na návrhu skupiny G 20 v oblasti přístupu na zemědělský trh, tj. 50% snížení sazeb ve vyspělých zemích, druhá dvacítka se týkala výše koeficientu v liberalizačním vzorci pro průmyslové výrobky (prozatím EU trvá na koeficientu 15, tedy na rozsáhlejší liberalizaci) a třetí dvacítka znamenala výši domácích amerických podpor v miliardách dolarů.

Na sjednání kompromisu (ať už bude jeho podoba jakákoli) si členové vymezili celý měsíc. Odsouhlasili, že kompromis bude hledat neprve skupinka klíčových "hráčů" známá jako G 6, tj. USA, EU, Austrálie, Japonsko, Indie a Brazílie, a to za účasti P. Lamyho. Shoda by měla být nalezena během příštích dvou týdnů. Další dva týdny by měli ostatní členové mít čas na rozbor shody a na připomínky, tj. na její "strávení", jak prohlásil komisař EK Mandelson. Takto by mohl být zachován termín konec července, který byl stanoven v ministerské deklaraci z Hongkongu a který je i z technického hlediska posledním možným termínem na sjednání principů a postupu liberalizace. Naplnění dohodnutého postupu vyžaduje neméně náročná a složitá jednání, jejichž výstupem bude několik stovek stránek závazků pro každého člena.

Je ovšem otázkou, zda v takto napjatých časových termínech budou členové schopni zachovat široké kolo jednání, byť již bylo několikrát zredukováno. Konec července je totiž termínem i pro ostatní oblasti, ve kterých členové vyčkávali na výsledky k základním stavebním prvkům kola. Bez nich zřejmě však ani nadále nebudou ochotni přistoupit na širší jednání, neboť jejich výsledky budou moci být použity až následně jako vyrovnávací závaží k eventuálním ústupkům v základních oblastech.

Není také zcela jasné, jak bude formálně zpracována eventuální shoda G 6 na trojúhelníku problémů. Generální ředitel Lamy prohlásil, že členové mají k dispozici dostatek textu, se kterým mohou pracovat, je však nutno ho naplnit čísly. Měl na mysli dokumenty k zemědělským jednáním a jednáním o průmyslových výrobcích, které předsedové příslušných vyjednávacích orgánů předložili členům v posledním červnovém dni. Toto prohlášení by mohlo signalizovat, že se členové G 6 pokusí odblokovat také dosavadní rozpory ohledně výjimek z liberalizačních vzorců nebo i další navazující prvky v textech obsažené. O vydání svého vlastního shrnutí z jednání G 6 Lamy veřejně prozatím neuvažuje, i ho nelze pro krajní nouzi vyloučit. Znamenalo by to ovšem nutně opomenutí některých prvků jednání, což by mohlo narazit na odpor některých členů.

Jaké jsou nyní reálné naděje na průlom ve WTO? Každá odpověď na tuto otázku v sobě bude mít velmi malou míru pravděpodobnosti. Po třech letech neúspěchů, odsunování termínů a snižování laťky jsou členové WTO poněkud unaveni a zklamáni. Rozvojové země očekávají od uzavření jednání pomoc a podporu svých ekonomik, vyspělé země nové impulsy pro svůj vývoz. Ke ztrátám by došlo na obou stranách. Jiskřičkou naděje jsou nyní jednání nejvyspělejších států světa -- pokud se podaří nejvyšší obchodní představitelce USA přednést doma úspěšně obrázek zmaru a zoufalství, do kterého se WTO propadá, dostane možná od politiků své země zelenou pro změnu pozice a pro žádané ústupky USA. A pak již nic nebude bránit ostatním partnerům, aby vyložili své karty na stůl a dokázali to, co z pohledu uplynulých let bude jistě označováno za zázrak.

Autorka je spolupracovnicí Katedry mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze

                 
Obsah vydání       30. 6. 2006
1. 7. 2006 Korejská umanutost a mezilidské vztahy Jan  Čulík
1. 7. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí Jan  Čulík
2. 7. 2006 Toyen a mladí kluci Jan  Čulík
1. 7. 2006 Užvaněnost a podivná čeština Jan  Čulík
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
2. 7. 2006 Žízeň po životě Zdeněk  Bárta
30. 6. 2006 Pane Topolánku, odmítat referendum je s demokracií neslučitelné Bohumil  Kartous
30. 6. 2006 Kdo a jak vyhrál volby? Miloš  Pick
30. 6. 2006 Šikana na vysokých školách
30. 6. 2006 Registrované partnerství pro gaye vstupuje v ČR v platnost Petr  Hlaďo
30. 6. 2006 ČTK: Rada žádá ředitele ČRo, aby zastavil přípravy dalších stanic
30. 6. 2006 Americké vojenské tribunály pro vězně z Guantánama jsou "protizákonné"
30. 6. 2006 Stav věcí a skutečnost je vždy složitější Milan  Dubský
30. 6. 2006 Nezodpovědnost
30. 6. 2006 Učinil ve středu Jiří Paroubek rozhodný krok? Miloš  Dokulil
2. 7. 2006 Světová obchodní organizace nepřekročila svůj stín Ludmila  Štěrbová
29. 6. 2006 RRTV versus BBC: My se opravdu snažíme Václav  Žák
30. 6. 2006 Jádrem sporu byla bagatelizace Jan  Paul
30. 6. 2006 Deportace rodin s dětmi prozatím odloženy Simone  Radačičová
30. 6. 2006 Jak jinak, než protiraketovými systémy s jadernými hlavicemi? Petr  Nachtmann
29. 6. 2006 Rekviem za ÖGB Richard  Seemann
30. 6. 2006 Filmaři skórovali v trapnostech Michal  Petřík
30. 6. 2006 Írán: Stav věcí a skutečnost je vždy složitější
30. 6. 2006 Dopr.... problém, anebo "Do pr....!"? Miloš  Dokulil
29. 6. 2006 Má nás, čtenáře vlastních podpisů, někdo rád? Irena  Ryšánková
30. 6. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. června 2006
29. 6. 2006 WTO: Léto 2006 ve Světové obchodní organizaci Ludmila  Štěrbová
26. 6. 2006 Severní Korejci nejspíše rozhodnou, zda budou na českém území americké rakety Štěpán  Kotrba
29. 6. 2006 Kvalita českého školství se rapidně zhoršila
29. 6. 2006 Írán a jaderná bomba Milan  Valach
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Homosexualita "vzniká v důsledku pozice nenarozeného plodu v těle matky"
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce