24. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Elisabeth Badinterová: XY. O mužské identitě
24. 4. 2006

Ženy jsou na nižším stupni vývoje

Elisabeth Badinterová: XY. O mužské identitě, přeložila Zuzana Dlabalová, vydal Ladislav Horáček -- Paseka, Praha a Litomyšl 2005, 272 stran, ISBN 80-7185-727-0

Pohled z druhého břehu bývá osvěžující. Proto je fajn, když o Češích píše Nečech, o anarchistech byznysmen a o mužích žena. Tedy, někdy je to fajn. Někdy taky napíše Elisabeth Badinterová knížku XY -- O mužské identitě. Badinterová je francouzská feministka, v češtině jí už vyšla kniha Tudy cesta nevede, spis milý a celkem rozumný. Tím víc překvapí XY.

O mužské identitě se tu dozvíme tři zásadní věci: že už z biologické podstaty je muž méně přirozený než žena, že mužství je vymezené hlavně negativně (nebýt žena, nebýt dítě a nebýt homosexuál) a že současní muži jsou zmrzačení patriarchátem, slabí, zmatení, bez identity, a vůbec jsou to chudáci.

Biologie

Pokud jde o biologickou nepřirozenost, je vždycky půvabné, když přírodovědná fakta začne vykládat tvůrčí mozek filozofující historičky. Badinterová vyvozuje z existence mužského chromozomu Y, jehož hlavní úlohou je prý "zvrátit přirozený vývoj k ženě", že mužství je méně přirozené než ženství, že být mužem je mnohem víc konstrukt, snaha vymanit se z normálního stavu.

Kdybychom chtěli být zlomyslní, můžeme Badinterové naznačit, že být člověkem je taky konstrukt. Že cílem některých lidských genů je "zvrátit přirozený vývoj" k opici a že lidství znamená mimo jiné snahu vymanit se z normálního stavu zvířete. Má-li Badinterová pravdu, je muž se svou nadstavbovou snahou překonat i "přirozené směřování k ženě" na vyšším stupni vývoje.

To je ovšem hloupost. Debata o "přirozenosti" končí obvykle u podobně objevných tvrzení a dokresluje tím svůj vlastní význam. Feministka Badinterová v podstatě jen s opačným hodnotícím znaménkem a trochou biologické pseudomystiky opakuje starou metaforu o "přírodní" ženě a "kulturním" muži, která dřív sloužila k tomu, aby ženy udržela doma u jejich "přirozených" povinností vychovávat děti a neplést se do mužských záležitostí. Ať žije patriarchát!

Negativní vymezení

Být mužem podle autorky znamená především nebýt ženou, nebýt dítětem a nebýt homosexuálem. Badinterová se tu mění v antropoložku a zasvěcovací mužské rituály u všemožných exotických kmenů vysvětluje jako pokus vymanit se z ženství a z dětství. Vzhledem k tomu, že jiní vykladači vysvětlují podobné rituály jako snahu projít koloběhem věčnosti, změnit se v tygra, prožít smrt nebo stát se androgynní, oboupohlavní bytostí-Bohem, nemusíme brát na takové výklady zřetel. K jakémukoliv tvrzení o lidech se dá mezi exotickými kmeny najít vhodný rituál, stejně jako se v novinách ke kterékoliv hlouposti, kterou chceme publikovat, dá najít odborník, který ji řekne.

Mužství je vymezené stejně negativně i pozitivně jako ženství. Když se o ženě řekne, že vypadá jak chlap, bude to pro ni pravděpodobně podobná urážka jako když muže někdo nařkne z toho, že se chová zženštile (transsexuály z tohoto příkladu vyjímáme). Kulturních i popkulturních vzorů mužství pozitivně vymezovaného odvahou, silou, čestností, rytířskostí, případně genialitou je nespočet, dá se možná dokonce říci, že muž si může vybrat z mnohem širší nabídky pozitivních vzorů než žena. Může si vybrat z velké zásobárny od Rychlých šípů, Vinnetoua a Harryho Pottera přes mladého Werthera, d'Artagnana, Ramba, Davida Beckhama, Ježíše Krista, Karla Hynka Máchu, Oscara Wilda a Thomase Alvu Edisona až po rybáře Santiaga, Jorge Luise Borgese a dalajlámu. Jestli touží běžný chlapec u prvního dílu Vinnetoua spíš být Old Shatterhandem nebo nebýt Nšo-či, ponechme na laskavém rozhodnutí čtenářů a čtenářek.

Mrzáci a karikatury

Na základě svých nestranných a podložených antropologických objevů dochází Badinterová k logickému zjištění, že současný muž je zmrzačený, zmatený, nenávidí svou matku i otce, neví, jak se chovat k ženám ani k mužům, bojí se kastrace, je impotentní, má panický strach z homosexuality a jediné, co ho v životě zajímá, je jeho penis. Při náhodném setkání pravděpodobně nezbývá než tuto falocentrickou trosku ze soucitu dorazit. Důkazem takového pojetí mužství jsou Badinterové mužští hrdinové několika neurotických literátů (neurotiků mezi literáty je vždycky dostatek), aniž by vůbec zaznamenala přesilu autorů a postav, které její závěry popírají.

Přestože jsou ženy "přirozenější" a tedy pravděpodobně vzájemně podobnější, netroufli bychom je sešikovat do takové uniformity, jakou Badinterová předhazuje mužům. Nepochybujeme o tom, že mužských karikatur se po světě pohybuje dost a dost, ale karikatur ženských potkáme v nákupních centrech, soláriích, na úřadech a v kancelářích přinejmenším stejně.

Mluvit o úpadku mužů je už dlouho stejně populární jako mluvit o úpadku kultury a morálky, aniž by cokoliv z toho nastávalo. Zbabělí, sobečtí, hloupí a nesamostatní muži existovali vždycky, k tomu si stačí přečíst romány Jane Austenové. Muži dnes pravděpodobně nejsou o nic horší než bývali v jakémkoliv dřívějším "zlatém věku", o kterém (slovy Raymonda Williamse) víme jistě jen to, že nikdy neexistoval.

Proč o tom psát

Kdyby byla kniha Elisabeth Badinterové jen snůškou pitomostí, dokladovaných pečlivě vytříděnou bibliografií, nebylo by třeba o ní mluvit. Ona ale ukazuje trend, který popsal v deváté kapitole své knihy Jak novináři manipulují Bernard Goldberg. Trend, díky němuž smí ve slušné společnosti určitá skupina lidí napadat jinou skupinu, která se nemůže přiměřeně bránit. Psát o ženách tak, jak Badinterová píše o mužích (a jak je nazván tento článek), je neslušné a hrubé. Podobně mluvit o rasismu národnostních menšin je na pováženou, stejně jako odmítat jejich obviňování většiny. Vyjádřit podiv nad lačností některých organizací bojujících za odškodnění Holocaustu znamená okamžité obvinění z antisemitismu, dokonce i když se toho dopustí Žid (Norman G. Finkelstein v knize Průmysl Holocaustu).

Badinterová o mužích mluví jako o mutantech. Tvrdí o nich, že nenávidí židy kvůli obřízce, která je pro ně rituální kastrací a připomíná jim ženství (:-?). Že glorifikují penis (podle průměrného výskytu penisů na jednu stránku textu ho ovšem feministická odborná literatura glorifikuje přibližně stodvacetkrát tolik). Že převládající mužský ideál je zhoubný pro muže samé a že jsou prakticky bez výjimky špatnými otci. Teprve v poslední kapitole dochází k čemusi jako uznání rozmanitosti mužství.

Podobná snadnost zobecňování nebývá právě známkou touhy po pravdě. Muž, má-li trochu rozumu, rozhledu a slušnosti, by o ženách nikdy nenapsal to, co některé feministky ve svých sebepodpůrných spolcích o mužích píší běžně. Možná v tom může Elisabeth Badinterová hledat zásadní rozdíl mezi muži a ženami.

O proměnách genderových rolí se dá mluvit zajímavě, dejme tomu Joshua Meyrowitz v knize No Sense of Place popisuje změnu, jakou ve vztazích mezi pohlavími způsobila televize tím, že prozradila skryté mužské chování ženám a ženské mužům. Feministická literatura je plná skvělých a užitečných děl, od Vlastního pokoje Virginie Woolfové přes Druhé pohlaví Simone de Beauvoirové a Ženskou mystiku Betty Friedanové až po Mýtus krásy Naomi Wolfové. Pražské Centrum pro Gender Stuides či nakladatelství One Woman Press konají zajímavou a důležitou práci na sufražetek roli dědičné. Přesto u nás nemá feminismus nijak zvlášť na růžích ustláno. Kniha Elisabeth Badinterové je jedním z důvodů, proč tomu tak (při Božském Penisu!) zatím bude i dál.

                 
Obsah vydání       24. 4. 2006
24. 4. 2006 V Británii nyní půjde v politice o základní svobody
24. 4. 2006 Německý Ústavní soud rozhodl o zajišťování e-mailů
24. 4. 2006 Pýcha moci Přemysl  Janýr
24. 4. 2006 Pohřbeno zaživa Bohumil  Kartous
24. 4. 2006 Je na kohoutech Zbyněk  Hejda
24. 4. 2006 O Španělsku, Lidových novinách a "Lepší mizernej než žádnej" Alex  Koenigsmark
24. 4. 2006 Maďarsko: Pravicoví svazáci prohráli volby Štěpán  Kotrba
24. 4. 2006 Bin Ladin hrozí civilistům
24. 4. 2006 Vy humanisti! Bolševici!
24. 4. 2006 Černobyl stále způsobuje rakovinu u britských dětí
24. 4. 2006 Černobylská lež Mezinárodní atomové agentury Jan  Beránek
24. 4. 2006 Proč Greenpeace lhal o Černobylu? Ivan  Brezina
23. 4. 2006 Březen 2006: rekordní návštěvnost stránek Britských listů
24. 4. 2006 Ženy jsou na nižším stupni vývoje Štefan  Švec
24. 4. 2006 Ty naše volby české... Jakub  Rolčík
24. 4. 2006 Co si to dovolují - brát si naši ropu! Jindřich  Kalous
24. 4. 2006 Jak dochází k učení František  Augusta
24. 4. 2006 Mnohovrstevný hoax Petr  Musílek
24. 4. 2006 Jak Le Pen těží ze sociální krize Simone  Radačičová
24. 4. 2006 Michal Šimek: Jsem rád, že se nemusím omlouvat
24. 4. 2006 Pořádek po česku v roce 2006 Ladislav  Žák
22. 4. 2006 ... либо просто о безопасности... Ladislav  Žák
21. 4. 2006 Another chilling sentence for slander Jan  Čulík
22. 4. 2006 Čeští podvodníci v Glasgow
21. 4. 2006 Blairová si účtovala 330 000 Kč za holiče
21. 4. 2006 Tragédie, po níž došlo poté, co Clintonová v roce 2009 bombardovala Írán
21. 4. 2006 Hořící skládka v Libčevsi je špičkou odpadového ledovce, jehož osud má v ruce Evropská unie Miroslav  Šuta
21. 4. 2006 Evropské dilema: Jaderný Írán a izraelská expanze Lukáš  Veselý
21. 4. 2006 Sex je nejlepší po čtyřicítce?
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
24. 4. 2006 Ženy jsou na nižším stupni vývoje Štefan  Švec
3. 4. 2006 Lačnost Elfriede Jelinekové   
27. 3. 2006 Británie: Nová generace "elitních žen" mění radikálně společnost   
17. 3. 2006 Registrované partnerství - krok do Evropy Darina  Martykánová
8. 3. 2006 Proto nelze vyhrát válku proti chudobě, varuje OSN   
7. 3. 2006 Britští muži budou muset ženy otevřeně žádat o souhlas s pohlavním stykem   
6. 3. 2006 Čurdová: K emancipaci žen jsou potřeba "osvícení" muži Irena  Ryšánková
20. 2. 2006 Británie "potřebuje 11 miliard liber na podporu populační politiky"   
8. 2. 2006 Terorizovala Friedanová svého manžela?   
7. 2. 2006 Betty Friedanová -- jedna z matek feminismu Irena  Ryšánková
18. 1. 2006 Mužům vstup zakázán Karla  Ladwigová
9. 1. 2006 Právo na to být jiný Irena  Ryšánková
5. 1. 2006 Hnutí pro život: Za svět konzervativnější a méně svobodný! Linda  Sokačová
4. 1. 2006 Ministerstvo vnitra bude vyšetřovat "udělování víz za sex"   
25. 11. 2005 Britský soudce: Opilé ženy jen těžko prokáží znásilnění