15. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 3. 2006

Vyznání synů Izraele

שׁמע ישׂראל

Položme si otázku, co je tak fascinujícího na biblickém vyznání -- "Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný."? Tak fascinujícího, že i Židé kteří nemají příliš vřelý vztah ke svému náboženství, přesto tento text recitují? Pokusím se společně s vámi, vážení čtenáři, najít odpověď na tuto otázku. Článek samotný s jeho závěry je věnován nejenom Židům k jejich svátku Purim, který začal letos jako ta'anit Ester - Esteřin půst v ponělí 13. 3., pokračoval včera samotným svátkem a končí dnes jako šušan purim. Je ale také věnován každému, komu není lhostejné svědectví živého Boha o jeho lidu, o Izraeli.

Když si více přiblížíme tento biblický text, tuto větu "Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný." שׁמע ישׂראל יהוה אלהינוּ יהוה אחד׃ [Šma Jisrael Adónaj Elohejnu Adónaj echád], tak nás upoutá na první pohled sloveso, které je na prvním místě této věty. Je to sloveso -- slyšet שׁמע [šma]. Vlastně je to imperativ od slovesa slyšet, tedy -- slyš! Sloveso שׁמע [šma] slyšet nemá jenom konotaci slyšet, ale znamená mnohem více. Už král Šalamoun prosil o srdce slyšící לב שׁמע [lév šómea] 3 Mít srdce slyšící, to znamená mít srdce, které dovede naslouchat, které dovede vnímat. Proto překladatelé ekumenického překladu Bible zvolili překlad modlitby krále Šalamouna jako prosbu o srdce vnímavé.

Pokud čteme imperativ slovesa slyšet -- slyš, potom biblický text můžeme pochopit jako, snaž se porozumět, vnímej, slyš -- "Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný". Nutno dodat jako poznámku na okraj, že v této větě je jediné sloveso a to právě sloveso slyš. Ostatní slova vyznání -- "Hospodin náš Bůh, Hospodin jediný" jsou ve vzájemné paralele. Paralela je -- Bůh náš ke slovu -- jediný. V hebrejštině slovo jediný, je slovo -- אחד [echád].

Jako poctiví čtenáři Bible víme, že slovo אחד [echád] je zaznamenáno ve zprávě o stvoření světa, hned o prvním stvořeném dni. Biblická kniha Genesis nám říká, že "Byl večer a bylo jitro, den první." 4 Překlad z hebrejštiny v naší české Bibli je mírně nepřesný, není v tomto textu řečeno "den první", ale doslova "den jeden", den אחד [echad]! Slovo אחד [echad] v sobě tak snoubí harmonii, řád, ucelenost, která z biblického textu září jasným světlem. Když Všemohoucí, jehož jméno je nevyslovitelné, stvořil světlo a oddělil ho od tmy, tak skončil den, který je nazván "den jeden."

Ve vyznání šma je slovo אחד [echad] jeden v paralelismu k výrazu אלהינו 5 [Elohejnu] Bůh náš. Tedy ono slovo אחד [echad] je téměř Božím atributem, Božím charakterem. Není to jenom vyjádření Boží jedinosti, jak často chápeme slovo אחד [echád] v tomto textu -- "Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný." Ano, výraz jediný אחד [echád] se dá takto pochopit, "jedinost" ve významu jedinečnosti, odlišnosti, svatosti, suverenity, pravosti Boha Izraele narozdíl od jiných bohů a božstev. Ale já jsem si spíše povšiml ještě i jiné souvislosti. Souvislosti mezi výrazem Bůh náš a výrazem jediný. A jaké je vysvětlení? Když bude Hospodin Bůh respektován, přijímán syny Izraele totiž Židy, tak nastane pokoj, řád dovolím si konstatovat nejenom v tomto národě, ale také v celém stvoření. Je to pokoj, řád mezi dětmi Izraele a mezi Hospodinem, který je Bohem pro tento národ. A tak jako má světlo své konkrétní určené místo ve stvoření, podobně je tomu i s Izraelem. Což pro Izrael znamená být služebníkem svého Boha, Hospodina Boha. 6

Biblický text -- "Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.", o kterém nyní uvažujeme, je ještě něčím zvláštní. Víte čím, vážení čtenáři? V originálních textech Bible, v hebrejštině jsou ve slově שׁמע [šma] a ve slově אחד [echád] zvětšená hebrejská písmena. Ve slově שׁמע [šma] je to písmeno ע [ajin], ve slově אחד [echád] je to písmeno ד [dálet]. Slovo אחד [echád] v biblickém textu by se možná mohlo plést s jiným slovem -- אחר [acher]! 7 A slovo אחר [acher] znamená jiný. I to je důvod, proč je větší písmeno ד [dálet] ve slově אחד [echád]!

Ale jak jsem pochopil, v tomto biblickém textu se skrývá podstatné poselství pro poctivého čtenáře Bible. Víte jaké je? Ajin a dalet společně dávají jisté vysvětlení. Je to slovo עד [éd], což se překládá, znamená -- svědek, nebo svědectví. Tento biblický text je totiž svědectvím o Hospodinu Bohu nejenom pro Izrael, ale také pro ostatní národy. Hospodin Bůh, který se stal a který je Bohem celému Izraeli, to je ono svědectví.

Židé se svým vyznáním, že "Hospodin je naším Bohem", přiznávají k tomu, že Hospodin je Bohem celému Izraeli bez výjimky! Jednoduše si ho nemůže nárokovat žádná náboženská skupina více nebo méně! Hospodin Bůh není více Bohem pro ortodoxní židovské skupiny, než pro liberály. Ba dokonce se domnívám - téměř rouhavá myšlenka, že Hospodin Bůh je tím stejným Bohem i pro sekulární Židy, kteří z nějakých důvodů svou židovskou identitu odvrhli. Poselství je jednoznačné, i to je svědectvím pro děti Izraele, totiž Hospodin Bůh, který je bez výhrad stejně Bohem každému synu a dceři Siónu.

1. Bible, 5. kniha Mojžíšova 6:4

2. Název svátku je odvozen od akadského "pur", které znamená los. O tomto svátku se večer i ráno předčítá pergamenový svitek knihy Ester. Více zde -- "Purim mezi dobrem a zlem"

3. Bible, 1. Královská 3:9; z hlediska biblické teologie není srdce centrum citů a emocí, nýbrž rozumu.

4. Bible, 1. kniha Mojžíšova 1:5

5. אלהינו [Elohejnu] je v hebrejštině sice svojí podobou jedno slovo, ale je to vlastně slovo -- Bůh a sufix -- náš.

6. Z mého pohledu křesťana povede Hospodin Bůh nejprve Izrael k rozpoznání Ježíše jako Mesiáše, božího Syna.

7. ד dálet a ר réš jsou si dost podobná, jak můžete vidět

                 
Obsah vydání       15. 3. 2006
15. 3. 2006 Sněmovna dala 101 hlasů registrovanému partnerství
15. 3. 2006 Izrael zajal uvězněné palestinské extremisty
15. 3. 2006 Srba: zproštěn obžaloby z korupce Štěpán  Kotrba
15. 3. 2006 Připomínáme si 67. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem Alois  Matuška
15. 3. 2006 V Metru mučí žurnalistiku Jan  Klusáček
15. 3. 2006 Konspirativní teorie o nevládních organizacích Michal  Musil
15. 3. 2006 Opuštění Bohuslav  Reynek
15. 3. 2006 Zelený Bursík a falešný kamionový populismus
15. 3. 2006 Ambrozkovo ministerstvo obhajuje zachování špinavého vzduchu pro Česko
15. 3. 2006 Rightist coalition with the centrist Greens Irena  Ryšánková
15. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Úkolem médií není deformovat realitu Vlastimil  Růžička
15. 3. 2006 Jak se politizuje zdravotnictví Oldřich  Průša
15. 3. 2006 שׁמע ישׂראל Karel  Sýkora
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
15. 3. 2006 Neházejte nám klacky pod nohy
15. 3. 2006 Proč jsou letos dvě demonstrace proti válce?
14. 3. 2006 Michael  Marčák
14. 3. 2006 Oni tam mají lékárnu?
14. 3. 2006 Miloševičova krev "obsahovala stopy léků"
14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
14. 3. 2006 Práva novinářů Petr  Wagner
14. 3. 2006 31.12.1945: Zakomplexovaný český i světový tisk odsoudil a potrestal Adolfa Hitlera
14. 3. 2006 Je česká společnost xenofobní vůči dětem?
14. 3. 2006 Co za těmi Zelenými je Milan  Daniel
14. 3. 2006 Vlamování do otevřených dveří Zdeněk  Jemelík
14. 3. 2006 Bůh slitovný a milostivý Karel  Sýkora
13. 3. 2006 Smrt tyrana a neschopného politika
14. 3. 2006 Továrna Hyundai Vít  Hinčica
14. 3. 2006 Nový finský reaktor je doslova mizerný od základů Jan  Beránek
14. 3. 2006 Lidé na cestách Václav  Dušek
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce