10. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 11. 2005

Opovrhovanie základnými ludskými právami a situácia na Slovensku

Posledné informácie o použití chemických zbraní americkou armádou, či využívanie mučenia a psychologického teroru v (neexistujúcich) väzniciach vypovedá o alarmujúcom stave v spoločnosti. Arogancia mocných, neúcta k človeku a úplné opovrhovanie základnými ľudskými právami a slobodami, píše Daniel Stančík.

Táto tendencia okliešťovania práv "bežného" človeka na jednej strane a narastajúce využívanie represívnych postupov a kontroly na strane druhej je pozorovateľná dlhodobo. Akýmsi spúšťacím mechanizmom, ktorý umožnil takmer prakticky nekontrolovateľné opatrenia zo strany štátnych orgánov voči svojim vlastným občanom, bol teroristický útok 11. september.

Paradoxne je dnes táto udalosť predmetom diskusie a mnohých nejasností, čo len podčiarkuje možnosť riskovania životov vlastných občanov za účelom prijatia takých legislatívnych opatrení, ktoré by za "normálnej" situácie neboli priechodné. Vytváranie atmosféry strachu, xenofóbnych nálad a pocitu ohrozenia sú veľmi účinné nástroje manipulácie verejnej mienky. Pod nálepkou boja proti terorizmu sa však dnes už ukrývajú hrôzostrašné zverstvá a zločiny, ktorých obeťou by sa nechcel stať nik z nás. Často sa však môže jednať práve o nevinné obete či už fyzického alebo psychologického týrania.

Nemenej nebezpečný je však apatický postoj verejnosti, ktorá akoby si zvykala na akési iné hodnotové pravidlá a obrátenú morálku tých ktorí exportujú "slobodu a demokraciu" aj za cenu vojny útlaku a tisícov nevinných obetí. Je to vo veľkej miere spôsobené prístupom mainstreamových médií, ktoré sú hlásnou trúbou svetovládcov a nezávislú a investigatívnu žurnalistiku si zo sebazáchovných dôvodov nemôžu dovoliť.

Analogicky sa správajú i slovenskí investigatívni žurnalisti, ktorí podliehajú vnútornej autocenzúre zabraňujúcej vŕtať sa v príliš nebezpečných témach a protirečiť všeobecne prijímaným "pravdám".

                 
Obsah vydání       10. 11. 2005
10. 11. 2005 Návrh britské vlády na věznění podezřelých osob po dobu 90 dnů odmítnut v parlamentu!
10. 11. 2005 "Nenávidíme Francii a Francie nenávidí nás"
10. 11. 2005 CIA vyšetřuje, jak byly prozrazeny informace o tajných věznicích ve střední Evropě
10. 11. 2005 . . . Milan  Ohnisko
10. 11. 2005 WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven Ludmila  Štěrbová
10. 11. 2005 Životy v trhlinách Martin  Škabraha
9. 11. 2005 Michael  Marčák
10. 11. 2005 Výuka cizích jazyků Josef  Vít
10. 11. 2005 O znalostech jazyků ve skandinávských zemích
10. 11. 2005 Cizí jazyky Petr  Wagner
10. 11. 2005 Jak se vyučují jazyky na české střední škole
10. 11. 2005 Schüsselovi se bude špatně vládnout Richard  Seemann
10. 11. 2005 Opovrhovanie základnými ludskými právami a situácia na Slovensku
9. 11. 2005 Americké jednotky "užily při útoku na město Fallúdža chemických zbraní"
10. 11. 2005 Reality show Odhalení: Mojo, vidí tě celá Amerika! Štěpán  Kotrba
9. 11. 2005 Michael  Marčák
10. 11. 2005 Protikubánští spojenci USA a embargo Oldřich  Průša
9. 11. 2005 Jak média kolaborují s pachateli válečných zločinů v Iráku
9. 11. 2005 "Naši investigativci" aneb jak se píše o politicích Stanislav  Křeček
9. 11. 2005 Pozor! Hrozí omezení samosprávy akademických obcí
8. 11. 2005 Co si počít ve Francii
8. 11. 2005 Motivace násilí ve Francii není ani politická, ani náboženská
8. 11. 2005 Daily Telegraph: Rozdělená Francie
8. 11. 2005 The Times: Francie diskriminuje své menšiny
7. 11. 2005 Francouzští vzbouřenci: "Přestaňte nám tykat!"
8. 11. 2005 The Times: Příčinou násilí ve Francii je nezaměstnanost
8. 11. 2005 Jaké jsou kořeny násilí ve Francii a proč se tak rychle šíří ? Lucie  Doleželová
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005