14. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 7. 2005

Etický kodex advokáta?

Nevím, zda je zcela správné ze strany pana kolegy JUDr. Kryma, tajemníka ČAK, hovořit o netrpělivosti, když je sice pravda, že problematikou, na kterou upozorňujete, se ČAK zabývá, ovšem dlužno podotknout, že se jí zabývá po mnoho let, aniž by z toho ovšem zatím vzešel nějaký viditelný výstup (např. upřesnění etického kodexu advokacie). Je ale také pravda, že podstatná část viny je na státní legislativě. (Zde bychom se ale asi měli více věnovat tomu, aby účast ČAK jako profesní organizace těch, kteří mají bohaté zkušenosti s aplikací právních předpisů z různých oborů, v legislativním procesu hrála významnější roli než doposud).

Pokud bychom toto připustili, pak je ale zcela správné, aby taková poradna poskytovala právní porady pouze občanům obce, která ji financuje. Nedomnívám se, že jde o porušení zásady rovnosti občanů před zákonem, pokud někdo proto, že je občanem obce, která zřídila bezplatnou právní poradnu, může čerpat některé právní služby zdarma, přičemž občan obce, která takovou poradnu nezřídila, tuto možnost nemá.

Podle mého názoru by naopak bylo popřením principu obecní samosprávy, kdyby obec ze svého rozpočtu mohla svým občanům hradit pouze ty služby, jejichž hrazení jí ukládá zákon. Pochopitelně však podmínky pro poskytování takových služeb musí být nastaveny tak, aby některé občany neodůvodněně nezvýhodňovaly nebo naopak nediskriminovaly.

Z hlediska pravidel zakotvených v etickém kodexu bych za jejich nesporné porušení, pokud by advokát, který na základě smlouvy s obcí, na základě které jejím občanům bezplatně poskytuje právní porady, například:

a) cíleně využíval obecní prostředky k vlastní reklamě a náboru svých klientů

b) neodmítl poskytnout právní poradu v případě, že by zde byl střet zájmů mezi občanem a obcí nebo pokud již v téže věci poskytl poradu jinému občanovi, jehož zájem na výsledku věci není shodný.

c) vyžadoval po občanovi čerpajícím bezplatné právní služby, aby si právní služby nad rámec bezplatného poradenství objednával u něho

Pochopitelně by také bylo neslučitelné s postavením advokáta, pokud by se advokát stal na určité obci profesně a existenčně zcela závislým. Zde pochopitelně narážíme na související, avšak obecnější, problém, a to advokátů, kteří mají fakticky pouze jednoho klienta nebo jejich klientelu tvoří výlučně určitá skupina osob jednajícíh ve shodě a jsou od klientů placeni paušální měsíční odměnou. Lze tady ještě hovořit o nezávislém výkonu advokacie nebo by takoví advokáti měli být z ČAK vyloučeni? Myslím, že tomuto problému by mohla do určité míry odpomoci změna legislativy v tom směru, aby v soudním řízení byly přiznávány paušální náhrady za právní zastoupení i takovému účastníkovi, který by měl v případě zastoupení advokátem na náhradu právního zastoupení nárok, avšak byl v řízení zastoupen osobou, na níž se vztahuje ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona o advokacii (tzv. podnikoví právníci), prokázal-li takový zástupce, že v tomto ustanovení uvedené podmínky ve vztahu k zastoupenému splňuje a že má úplné vysokoškolské právnické vzdělání. Pak by podle mého ČKA měla pádnější důvod rozloučit se s těmi, kteří se označují jako advokáti, avšak nesplňují podmínku nezávislého výkonu advokacie, neboť jsou v zastřeném pracovním poměru.

Byl bych Vám velmi vděčen, pokud byste mi v odpovědi ma můj e-mail zaslal podrobnější rozbor causy, na kterou ve svém příspěvku pro BL narážíte, neboť popis jste v článku zestručnil tak, že mi není vůbec jasné, o co přesně v ní šlo.

Váš předmětný příspěvek dle mého názoru do BL patří z toho hlediska, že upozorňuje na problém, "o němž se v České republice příliš nemluví", na druhou stranu jde ale o problém především stavovský a odborný, proto by bylo nejlépe jej probírat na diskusním fóru ČAK. Argumentují-li funkcionáři naší komory tím, že již založené fórum bylo zrušeno pro nezájem odborné veřejnosti, myslím si že deklarovaný nezájem pramenil především z toho, že nebylo dostatečně propagováno a funkcionáři komory nešli ostatním členům příkladem tak, že by se do diskuse aktivně zapojili a nastiňovali témata, která považují pro českou advokacii za důležitá.

S pozdravem

Jaroslav Štemberk, advokát

                 
Obsah vydání       14. 7. 2005
14. 7. 2005 O životě v Uzbekistánu
14. 7. 2005 Fox News: "Jak vás ohrožují Jane Fondová a BBC"
13. 7. 2005 Co to znamená, že atentátníci byli Britové?
14. 7. 2005 Zmatek v hlavě čtyř britských mladíků Jan  Čulík
14. 7. 2005 Dopis dcery Iráku britskému lidu
14. 7. 2005 Ráj Karel  Toman
14. 7. 2005 Nový přístup profesora Prahalada jak odstranit problém globální chudoby Miloš  Kaláb
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
14. 7. 2005 Etický kodex advokáta? Jaroslav  Štemberk
14. 7. 2005 Spasí nás dieta? Miloš  Dokulil
14. 7. 2005 Nepovažuji vás za blbce, jste pouze fachidiot
14. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 25. června -- 1. července 2005
13. 7. 2005 Damir Kapidžič: Mám muslimské kořeny, ale piju alkohol Jan  Čulík
13. 7. 2005 Strašidlo mediální digitalizace 2010 Štěpán  Kotrba
13. 7. 2005 Nebezpečný narcismus Západu Oskar  Krejčí
13. 7. 2005 Policie identifikovala čtvrtého atentátníka
13. 7. 2005 Od vědy k ideologii, od světlých zítřků k temné budoucnosti Milan  Černý
13. 7. 2005 Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik? Petr  Sláma
13. 7. 2005 Sázka Bohumil  Kartous
13. 7. 2005 Nezákonné kácení Pod Vyšehradem a postoj úřadů potřetí Petr  Kužvart
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce