7. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 7. 2005

Partnerstva verejného a súkromného sektoru nie sú problém

Zarazila ma informácia podaná v článku Georga Monbiota z denníku Guardian o tom, že britskou vládou vychvaľované projekty PFI sú príkladmi plytvania peňazí, píše Dušan Petráš.

Prečítal som článok prekvapene snáď 5 krát, ale ani raz som nenašiel jediné tvrdenie, ktoré by dokazovalo, že problémom projektov, ktoré autor uviedol, by bola schéma PFI. Uvedomil som si, že projekty, hoci nazvané PFI, postrádali niektoré charakteristiky verejného a súkromného partnerstva. Naozaj, čokoľvek možno nazvať PFI. Ale potom, ak vzniknú problémy, môžeme skutočne s kľudným svedomím prehlásiť, že problémom je iniciatíva PFI?

Autor uvádza, že vláda sa rozhodla kúpiť letiskový terminál v meste Inverness po tom, ako na projekte súkromný investor za šesť rokov zarobil 8,5 milióna libier. Autor uvádza jedine, že vláda terminál odkúpila. Odkiaľ vie, že táto kúpa bola lacnejšia, ako pokračovanie v zmluvnom vzťahu so súkromným investorom? Za akú sumu vláda tento projekt odkúpila? Nie je uvedený ani jeden dopad kúpy na verejné financie. Bola táto kúpa pre vládu naozaj výhodná ? Pýtal by som sa aj ďalej a žiadal odpovede na ďalšie otázky. Ale je možné, že autor s istým zámerom uviedol len niektoré skutočnosti.

Súkromná nemocnica v Leeds, ako bolo uvedené, bola postavená lajdácky a tak nekvalitne, že musela byť odstránená a postavená nanovo. Dovolím si tvrdiť, že toto je skvelý príklad pozitív PFI, napriek tomu, že autor snáď zamýšľal uviesť negatíva. Predsa pokiaľ projekt nevyhovie vládou prísnym a vopred stanoveným kritériám, všetky nedostatky hradí súkromný investor, v súlade s tým, že forma PFI je založená aj na kritériu dostupnosti. Ak bola nemocnica nevyhovujúca, riziko stavby mal, musel a verím že aj niesol súkromný investor a stavbu vystaval nanovo vo svojej réžii.

Projekt nemocnice v Norfolku a Norwichi bol vraj dodatočne zaťažený 73 miliónmi libier, kvôli finančnému riziku, ktoré podstupuje súkromný investor. Zaujímavé na tvrdení je, že ide, podľa autora "ďalšiu čiastku". Zdá sa mi minimálne zvláštne pri projekte PFI, že bola táto čiastka určená ako dodatočná. Totižto buď bolo ocenené riziko známe už v procese negociácie a súkromník dostal právoplatne to, čo mu patrí, alebo až následne po podpísaní kontraktu, čo však popiera zásadným spôsobom iniciatívu PFI, kde súkromník sa zaviaže po podpise zmluvy dodržať finančný objem. Veď predsa kvôli častému prečerpávaniu nákladov určených na projekty boli ustanovené rôzne formy PPP, aby k takémuto javu nedochádzalo.

Autor uvádza, že projekty PFI sú pripravované tak, aby hlavne vyhoveli súkromnému sektoru. Na akých dôkazoch je opreté toto tvrdenie ? Toto tvrdenia je zároveň závažné a súčasne hovorí o tom, že nie je chyba v iniciatíve PFI, ale v tom mieste, kde sa projekty pripravujú. Ak je vo vláde skupina, ktorá sa zasadzuje o to, čo je skutočným cieľom PFI -- teda umožniť verejnému sektoru získať služby s vyššou kvalitou, potrebné pre obyvateľstvo, s rešpektovaním vopred stanovených štandardov diela -- tak potom sa nemôžu udiať skutočnosti, ktoré autor v článku uvádza.

Podvodom PFI je tiež vraj "transfer rizika", ktoré umožňuje súkromnej firme žiadať akúkoľvek čiastku, ktorú potrebuje. Súkromný podnikateľ tiež vraj nemusí bojovať na otvorenom trhu a stačí mu vyjednať si kontrakt so štátnou inštitúciou., bývajú to údajne ľahko získané peniaze. V týchto tvrdeniach akoby autor zabudol, že o štátnu zákazku bojuje viacero spoločností a teda žiadať "akúkoľvek čiastku" by pre ňu znamenala zmietnutie konkurenciou. Opomenul snáď autor vziať do úvahy verejné súťaženie?

Na záver čítania článku som si uvedomil, že nie projekty PFI sú hrozbou pre verejný sektor. Horeuvedené príklady, o ktorých autor písal, o tom svedčia. Vzťahy medzi účastníkmi projektov stavieb nemocníc a letiskového terminálu, svedčia skôr o tom, že dnes sa už čokoľvek dá nazvať projektom PFI, hoci postráda mnohé zásady partnerstva verejného a súkromného financovania. Podľa môjho názoru autor článku nijakým spôsobom neuviedol dôvody, prečo by verejný sektor mal upustiť od tejto iniciatívy, iba dôkladne vykreslil na základe svojich zistení, akých chýb sa môže dopustiť vláda, alebo samospráva pri objednávaní takýchto projektov.

Podľa autorovho tvrdenia -- PFI sú príležitosti ku "korupcii a parazitizmu." Uvažujúci čitateľ si uvedomuje, že možnosť korupcie predsa nebolo spôsobené vznikom verejného a súkromného partnerstva. Jednoznačne teda nie je problémom idea PFI, ale chyby v inej oblasti. Bude na rozhodnutí všetkých zainteresovaných, koľko iniciatívy vyvinú k tomu, aby obojstranne výhodné projekty PFI doviedli k úspechu dôkladnou súťažnou a predprojektovou prípravou.

                 
Obsah vydání       7. 7. 2005
7. 7. 2005 V Londýně zahynulo více než 50 osob
7. 7. 2005 Jak k tomu došlo - časová souslednost
7. 7. 2005 Americká novinářka odsouzena do vězení
7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
7. 7. 2005 G8 a WTO: může summit ovlivnit mnohostranné obchodní vyjednávání? Ludmila  Štěrbová
7. 7. 2005 Jörg Haider - nejlépe placený rakouský politik Richard  Seemann
7. 7. 2005 Blahoslavený bezdomovce nesoudí Jindřich Jonáš Bláha
7. 7. 2005 MÁ DĚVA JEŠTĚ DŘÍMÁ Karel Hynek Mácha
7. 7. 2005 The City of the Sun lies under some patchy cloud Ema  Čulík
8. 7. 2005 Petrohradský mýtus žije dál v Městě bez slunce Ema  Čulík
5. 7. 2005 Hvězdy a festivaly Markéta  Sulovská
7. 7. 2005 Broken Flowers -- Zlomené květiny Markéta  Sulovská
7. 7. 2005 Zelenka's new film brings a tear to our laughing eye Ema  Čulík
7. 7. 2005 Zelenkův nový film: v smějících se očích se nám objevuje slza Ema  Čulík
5. 7. 2005 Delicate relations painted intricately Ema  Čulík
5. 7. 2005 Jemné vztahy vylíčené složitě Ema  Čulík
4. 7. 2005 American Indie Films Deal with the War on Iraq, but Fail to Convince Ema  Čulík
4. 7. 2005 Americké nezávislé filmy o válce v Iráku nepřesvědčily Ema  Čulík
5. 7. 2005 Návrat domů jako deja vu zmrzačené genereace Štěpán  Kotrba
7. 7. 2005 Makroekonomové mezi vědou a politikou Jindřich  Kalous
7. 7. 2005 Ekonomie -- věda nebo náboženství? Josef  Vít
5. 7. 2005 Ozdoba Krnova Boris  Cvek
6. 7. 2005 Nelegální dodávky zbraní podporují násilí v Konžské demokratické republice
7. 7. 2005 Nesnesitelná lehkost zapomínání aneb Big Brother přichází Lubomír  Brožek
7. 7. 2005 Jaderná energetika: osobní urážky do věcné polemiky nepatří Ivan  Brezina
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
7. 7. 2005 Partnerstva verejného a súkromného sektoru nie sú problém
7. 7. 2005 Američtí vojáci a strategie ničení nemocnic: škody místo oprav
7. 7. 2005 Neúspěšné obležení Fallúdže Dahr  Džamail
7. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. -- 17. června 2005
4. 7. 2005 Psychosociální vývojové krize v životě Martina Luthera Stanislav  Heczko
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce