9. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 6. 2005

POHLED NA JAPONSKO ZEVNITŘ:

Reakce na článek pana Kechlibara: "Japonci jsou agresivní"

Přečetl jsem si se zájmem v Britských listech článek pana Kechlibara o japonské agresivitě. Vzhledem k tomu, že jsem v Japonsku léta žil, studoval a učil a mám přátele mezi starší i mladší generací, rád bych k tomuto tématu řekl několik slov. Na autorových jednotlivých závěrech je hodně pravdy, ale postrádám jejich zasazení do historického kontextu.

Nejprve k titulu článku: ano, Japonci jsou v určitých situacích agresivní, ale který živý tvor není? Jednou jsme o tomto problému diskutovali s autorem Písečné ženy, Abe Kóbóem, on se usmál a řekl: " Přečtěte si knihu Konrada Lorenze On Agression, v té se dozvíte, že agrese je jednou z přirozených podmínek života." V tokugawském období (zhruba 1620 -- 1868) prožilo Japonsko jedno z nejdelších mírových období nejen ve své historii, ale i v historii světa.

Velcí šógunové z rodu Tokugawů nastolili dvěstěpadesát let trvalého pořádku, kdy se žádná agresivita netolerovala a kdy nesmírně rozkvetla jedinečná japonská kultura. Japonci nepozvali západní velmoci v čele s Amerikou, aby tuto dlouhou mírovou epochu kolem roku 1854 přerušili pod hrozbou dlouhých dělových lafet svých válečných lodí.

Tento násilný pokus o "otevření Japonska" nebyl první, už v patnáctém a šestnáctém století přijížděli evropští misionáři, aby tuto svůdnou zemi obrátili na křesťanskou víru. Kdyby jim Japonci nebyli agresivně vzdorovali, byla by jejich země skončila jako indiánské říše v jižní Americe, nebo jako Filipíny. Nebýt ostrého samurajského meče, nezůstalo by dnes po výrazné a jedinečné japonské kultuře ani stopy, zato by do Čech přijížděli japonští turisté, aby se klaněli pražskému Jezulátku.

Velký šógun Iejasu měl své špehy v okolních zemích a správně rozpoznal, že v patách mužů v černých sutanách kráčí španělské vojsko, a že všechny země, kam vkročili, dříve či později ztratily svou nezávislost. V románu japonského katolíka Endó Šúsakua se popisuje kruté mučení evropských misionářů, kteří se nechtěli vzdát své víry. Historická skutečnost je ovšem taková, že šógunové vydávali jeden edikt za druhým, a vyzývali v nich cizí kněze, aby ze země odjeli a nechali ji na pokoji, a teprve, když misionáři tyto výzvy ignorovali, byli podrobeni mučení, které nebylo o nic krutější než útrpné právo Svaté inkvizice a bylo praktikováno v mnohem menším měřítku. Pan Kechlibar suveréně tvrdí, že západní člověk by s Japoncem neměnil, ale neříká, že Japonec s námi také ne. Podobným klišé jako pan Kechlibar propadlo už mnoho povrchních pozorovatelů Japonska. Tato malá ostrovní země jim připadá jako mraveniště poslušných robotů, kteří nemají žádnou individualitu a jsou jen kolečkem v obrovském, nelidském mechanismu. To, že Japonci mají největší procento domácího turismu na světě, že v malých horských hostincích najdete skalní jeskyňky s vřelou léčivou vodou a po dlouhé lázni, když jste si oblékli voňavou júkatu, vám paní domu na drobných porcelánových talířcích a mističkách předloží nejméně deset dobrot od divokého kance až po krevety, to nám už neříká.

Pobyt v japonském rjokanu s dvěma vydatnými jídly denně stojí 70 -- 80 dolarů, méně než dobrý motel v Evropě. Strávil jsem s těmi "na smrt přepracovanými Japonci" stovky hodin v jejich lázních, v jejich miniaturních barech v Tokiu, Ósace i Kjótu a ujišťuji vás, že málokde na světě se člověk cítí tak volně a dobře.

Nikdy nezapomenu na první rok v Tokiu, kam jsem přijel přímo z reálného socialismu a kdy jsem měl neustále pocit jako Alenka v říši divů, protože ten kontrast mezi hulvátskou každodenností komunistického režimu a spořádaným, klidným a zdvořilým životem v Japonsku byl prostě neuvěřitelný.

Že cizinec má v Japonsku výsadní postavení, to je pravda jen částečná, protože Japonci se k nám zpočátku chovají jako k malým dětem, to znamená, že nám všechny poklesky odpouštějí, ale s přibývající znalostí jejich jazyka a kultury na nás nakonec kladou stejné požadavky jako na své krajany.

Japonci jsou především situační lidé, a když je poznáte jenom v jejich puritánském pracovním prostředí, zůstane vám zcela skryta jejich druhá tvář, která se dovede radovat ze života a může být až hedonistická. Kritizovat nesmírnou japonskou pracovitost zrovna z české pozice je dost riskantní, protože Japonec by nám opět mohl vyčíst lajdáctví, nezodpovědnost a chronické svádění problémů, které jsme si zavinili jen a jen sami, na někoho jiného.

Jak autor zdůrazňuje, jsme západní lidé a máme v krvi úctu k jedinečné lidské individualitě, zatímco v orientálních kulturách se jedinec musí podřídit kolektivu. Je to ale opravdu takhle přehledné a jednoduché? Vždyť ty nejhroznější kolektivistické noční můry dvacátého století nevymysleli a neaplikovali Japonci, ale Evropané.

Na druhé straně, nejsme v současné době svědky zoufalé fragmentace, odcizení a ztráty tradičních společenských hodnot právě proto, že náš individualismus zašel do přílišných extrémů? Vždyť každému musí být jasné, že řád české patriarchální vesnice, který do nedávna tvořil základnu české mravnosti a společenského soužití, také přísně trval na kompromisu mezi právy jednotlivce a požadavky obce.

V Japonsku se prostě tato schopnost kompromisu mezi jedincem a komunitou udržela o něco déle než u nás. Právě proto dosud mají fungující společnost, která je schopna nesmírně efektivní spolupráce a komunikace. Má to co dělat s dokonalou etnickou homogenitou obyvatelstva, bleskovou intuitivní mimojazykovou komunikací, prostě se vším, co popírá dnešní trendy "globalizace", "kulturní mozaiky" atd. "Duchovní isolace od ostatního světa", jak to autor nazývá, není jen jev negativní, může mít charakter kulturně sebezáchovný. To bychom si ke své výhodě měli uvědomit i my, i když na křižovatce se to prosazuje hůř než na ostrově.

Další negativní rys Japonska, který autor vypočítává, ale blíže nespecifikuje, jsou "absurdity ve vztazích mezi pohlavím". Americká feministka Kate Millet kdysi napsala článek " Japan, a Place Not to Be a Woman" (Japonsko, země, kde by člověk neměl být ženou), v němž vidí Japonsko jako ráj mužů a klade důraz na privilegia, jichž se mužům na úkor žen dostává.

Feministické hnutí, které je silou rozměrů bezmála absurdních v Americe, ovšem v Japonsku dodnes prakticky neexistuje a Japonky samotné nepovažují svůj úděl za o nic horší než úděl žen západních.

Tradiční manželské soužití je v Japonsku založeno na rozumném poznání, že se jedná o funkční kompromis mezi dvěma zásadně rozlišnými bytostmi, která by si každá měla přirozeně žít po svém (feministky samozřejmě namítnou, že všechny modely soužití jsou mužským sociálním výtvorem).

Muž se vyžívá na pracovišti, v barech a na golfovém hřišti, žena v domácnosti s dětmi, v parku, v kavárně a na výletech s přítelkyněmi. Dokonalá dělba práce, kde jeden partner nezasahuje do domény druhého. Je všeobecně známo, že manžel dělá po výplatě stojku a odevzdává výplatu celou ženě, která mu odděluje kapesné. I tohle se ale mění a mladé manželské páry už mají mnohem blíž k Evropě než ke světu svých dědečků a babiček.

Tvrzení, že by se v Japonsku mohl uchytit rigidní komunimus, je vyložený nesmysl. V době největšího zubožení po druhé světové válce měla japonská komunistická strana určité šance, ale většina národa jí nikdy nedala svou důvěru, a tak se k vládě ani nepřiblížila.

Málokterý národ na světě má tak hlubokou úctu k soukromému majetku jako Japonci. Souvisí to samozřejmě s jejich příslovečnou pracovitostí: nikdo nezávidí panu Hondovi nebo panu Macušitovi jejich obrovský majetek, protože si ho vydobyli tvrdou a obětavou prací. Patřit k Hondovu týmu se považuje za čest, a pro zaměstnance je továrna zástupnou rodinou; závidět majetek rodině a chtít jí ho znárodnit by byl nesmysl. Japonsko má ovšem devadesátiprocentní dědickou daň a nepřeje zakládání rockefellerovských či rotschildovských dynastií, důraz je především na smyslu celoživotní práce jednotlivce.

Glajchšaltující neúcta komunismu k práci vynikajících jedinců je pro Japonce zcela nepřijatelná. Právě v tom úspěšném kompromisu mezi snažením jednotlivce a zájmem obce je jejich síla; u nás západních lidí je to spíš neustále se prohlubující slabost. Vím také z přímé zkušenosti, že Japonci se bojí smrti mnohem méně než my -- má to co dělat s jejich dávnou animistickou vírou, ale také s touto skálopevnou jistotou, že jedinec je jen vlnou v moři obecného úsilí, které trvá téměř věčně.

A konečně problém nejbolestivější -- zvěrstva druhé světové války, japonský sadomasochismus a rasismus vůči asijským zemím. Bez vážného ponoření do historie nemáme vůbec naději těmhle složitým věcem porozumět. Především si musíme uvědomit, že s restaurací císařství po násilném otevření země Japonci definovali své postavení v moderním světě striktně podle západních modelů.

Přiřadili se automaticky k vládnoucí rase a doufali, že budou-li dost snaživí, budou přijati do koloniálního klubu západních zemí. V tom se ovšem zmýlili, podobně jako Němci, a po počátečním zklamání, k němuž se přidružil silný komplex méněcennosti vůči Západu, se pokusili vynutit si partnerství násilím.

Neuvědomili si dost jasně, že vlastně odhazují logiku svých vlastních dějin na smetiště: místo násilného pronikání do světa položila vláda tokugawských šógunů maximální důraz na soběstačnost, uzavření se do sebe a rozvíjení vnitřních zdrojů, hmotných i duchovních.

Chudé Japonsko si za staletí vypracovalo estetickou filosofii skromnosti a jednoduchosti, která je v nesmiřitelném rozporu s principem "neustálého růstu" konzumní společnosti. Dalším, dodnes nevyřešeným problémem, je poměrná neschopnost ostrovní mentality komunikovat s okolním světem.

Řekl jsem, že Japonci jsou situační lidé, a situační je i jejich tradiční morálka. Místo vertikálních vazeb (uznání, ať už vědomé či podvědomé, božské autority) mají Japonci morálku striktně horizontální, t.j. normy chování určuje a prosazuje komunita. Ve své vesnici či městské čtvrti je Japonec "uvnitř škatulky" a musí se chovat vzorně, aby neztratil tvář, mimo škatulku, kdy je takříkajíc puštěn ze řetězu, může se občas chovat tak, jako se japonská armáda chovala v Číně a jinde.

Japonci byli hrozní koloniální páni, mnohem nešikovnější a těžkopádnější než Britové a Francouzi, a když něco nešlo po jejich, znali jedinou odpověď: brutální represi. Číňané mají pravdu, když mluví o vyhýbavosti a nedostatečnosti japonských omluv za Nankingský masakr, ale mýlí se, když vyčítají premiérovi Koizumimu, že se chodí pomodlit do svatyně Jasukuni, kde přebývají duše mrtvých z války.

Jsou mezi nimi i váleční zločinci, to je pravda, ale z japonského hlediska jsou to jejich mrtví, lidé, kteří věřili, že bojují za svou zemi. Nástupu vojenské kliky v Japonsku předcházela léta pokořování ze strany západních velmocí, různé administrativní zákazy a předpisy; to vše Japonce neomlouvá, ale vysvětluje to jejich chování. A abychom byli docela fair, musíme si položit otázku: jak se chovali němečtí vojáci v uniformách SS na Ukrajině, nebo ruské zvláštní jednotky v Katynu a jinde?

Tím, že přijali za svou logiku vývoje moderní západní společnosti se všemi skrytými rozpory, upletli si na sebe Japonci bič, jehož šlehy jsou svým způsobem neustále krutější: vítězná Amerika se k nim přestává chovat jako laskavý rodič, ale spíš jako soutěživý starší bratr, mnohé z ekonomických výhod, kterých po válce požívali, se vytrácejí a aby udrželi životní standard blahobytného státu musí zrychlovat vražedné tempo v podnicích i ve školách. Ano, v Japonsku je příliš mnoho sebevražd, jak mezi mladými lidmi, kteří nebyli přijati na prestižní školu, tak mezi padesátníky, kteří v brutální kompetici přišli o místo. Podle staršího systému hodnot se v tom místě měli dočkat penze, a ne být na dlažbě. To je děsivá ztráta tváře, na kterou je v japonské společnosti jen jediná odpověď: seppuku.

Japonské komiksy jsou skutečně plné sadomachistických námětů, ženy jsou násilněny, rozsekávány na kousíčky, pokořovány atd. Sociologové tvrdí, že to má co dělat s rolí japonské matky jako prosazovatele společenských norem. Říká se jí mamagon, neboli mama dragon, matka dračice. Kdo určuje dítěti přísný režim, kdo mu zakazuje jít si ven hrát, kdo ho posílá od útlého věku k těžkým zkouškám na prestižní školy?

Matka dračice, a za to se jí dítě ve svých fantazijních úletech mstí. Grafická tradice groteskních erotických témat je ale v Japonsku stará nejméně tři sta let, a býval to v této konformní společnosti vždycky jakýsi pojistný ventil. Člověk, který čte komiksy buď z lenosti (protože po dvanáctihodinové šichtě na nic jiného nemá energii), anebo jako únikovou fantazii, se většinou nevrací domů, aby svou matku nebo manželku skutečně rozsekal. Těch odporných sexuálních zločinů je mnohem více v anglosaských zemích s puritánskou tradicí, kde erotika byla zakazována, a ne v Japonsku, kde se brala většinou s velkou tolerancí.

Co říci závěrem? Může ještě Japonsko zabrzdit a vrátit se ke svému tradičnímu pojetí lidského života a historie? Bylo by ještě možné oživit vizi starých šógunů o Japonsku jako o soběstačné kosmické lodi, která si zcela po svém brázdí cestu vesmírem, nerušena cizími barbary a jejich zhoubným náboženstvím? V dnešní globální vesnici už asi těžko.

                 
Obsah vydání       9. 6. 2005
9. 6. 2005 Zmizely plány na výrobu jaderných zbraní
9. 6. 2005 Americká vláda ustoupila tabákovým koncernům
8. 6. 2005 Bush odmítl kjótský protokol pod vlivem ropné společnosti Exxon
9. 6. 2005 Rusko je zralé na oranžovou revoluci, varuje Solženicyn
7. 6. 2005 Proč to nejde? Jan  Čulík
9. 6. 2005 Koniec jedného príbehu? Igor  Daniš
8. 6. 2005 Nevím, o co jde, ale chci o tom rozhodovat Jan  Friedlaender
9. 6. 2005 Britskému hackerovi hrozí vydání do USA
9. 6. 2005 Věda a politici Petr  Wagner
9. 6. 2005 Milióny dolárov "nezávislým" inštitútom Eduard  Chmelár
9. 6. 2005 Světové akademie žádají zásah proti globálnímu oteplování
9. 6. 2005 Reakce na článek pana Kechlibara: "Japonci jsou agresivní" Antonín  Líman
9. 6. 2005 Civilizované národy respektují mrtvé
9. 6. 2005 Těžké časy (pro Washington) před námi Immanuel  Wallerstein
9. 6. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 18. - 26. května 2005
9. 6. 2005 Jak tomu má být při kulturních akcích Jaroslav  Štemberk
9. 6. 2005 Spectacle L'Ange Gardien-Václav Havel-le 14 juin 2005
9. 6. 2005 Referendum a Československo Miloslav  Zima
8. 6. 2005 Evropský parlament: Podpořte rozumnou drogovou politiku Evropské unie
7. 6. 2005 Firmy dávají zaměstnancům elektronické náramky, aby zvýšily jejich výkonnost
8. 6. 2005 Virtuální normalita a deviace Petr  Sak
8. 6. 2005 Jak je to s právy návštěvníků na kulturních akcích Patrik  Šebesta
8. 6. 2005 Ukrajinci v českém otroctví
8. 6. 2005 Jsem parazitem, když čtu veřejně přístupné stránky?
8. 6. 2005 Britské listy nejsou levicové Jaromír  Hořák
8. 6. 2005 Proč to nejde a proč by stálo za to zkusit Martin  Marek
8. 6. 2005 Britské listy: polovina špíny a polovina perel
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 6. 2005 Reakce na článek pana Kechlibara: "Japonci jsou agresivní" Antonín  Líman
9. 6. 2005 Milióny dolárov "nezávislým" inštitútom Eduard  Chmelár
9. 6. 2005 Americká vláda ustoupila tabákovým koncernům   
8. 6. 2005 Bush odmítl kjótský protokol pod vlivem ropné společnosti Exxon   
6. 6. 2005 Rebelie kmánů   
6. 6. 2005 Pozice mrtvého brouka v časech globalizace Milan  Černý
5. 6. 2005 Vzkazuje vám Jeremy Paxman Jan  Čulík
3. 6. 2005 Vždyť přece létat časem je krásné Tomáš  Koloc
3. 6. 2005 Azyl a království Alex  Koenigsmark
3. 6. 2005 O čem právě hlasuji/eme... Vladimír  Rott
3. 6. 2005 Je útlak plodný? Kvete umění při útlaku jinak? Jan  Čulík
3. 6. 2005 Británie: Úřady zasahují proti pirátům s farmaceutiky   
3. 6. 2005 Okupace politické strany a její důsledek Stanislav A. Hošek
3. 6. 2005 Jak ochočit kamiony Jiří  Kofránek
3. 6. 2005 Poučení z francouzského a nizozemského NE Michael  Kroh

Rasismus RSS 2.0      Historie >
9. 6. 2005 Reakce na článek pana Kechlibara: "Japonci jsou agresivní" Antonín  Líman
6. 6. 2005 O tvrdém rasismu mezi mladšími Čechy Jindřich  Kalous
2. 6. 2005 Některé názory by se měly zakazovat Milan  Valach
30. 5. 2005 Nádejný premiér a Rómovia sa usmievali Lubomír  Sedláčik
26. 5. 2005 Policejní násilí, diskriminace Romů a nedostatečná péče o mentálně postižené osoby   
20. 5. 2005 Německo obviněno z rasismu, že chce deportovat 50 000 Romů   
16. 5. 2005 O dobrovolném zdravotním pojištění Jan  Bláha
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
6. 5. 2005 Veřejné zasedání u odvolacího soudu s policisty, kteří v bytě napadli romskou rodinu   
14. 2. 2005 Veselý: Evropský přístup k řešení lidských práv je skrytě rasistický a vede Evropu do slepé uličky   
7. 2. 2005 Je Itálie synonymem korupce? Fabiano  Golgo
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
2. 2. 2005 Evropa: Diskriminace proti Romům   
1. 2. 2005 Antisemitismus: německý produkt nebo český problém? Zdeněk  Moravčík
1. 2. 2005 Napadení romské rodiny policisty: odsuzující rozsudek se vyhnul rasovému motivu   

Japonsko RSS 2.0      Historie >
9. 6. 2005 Reakce na článek pana Kechlibara: "Japonci jsou agresivní" Antonín  Líman
6. 6. 2005 Japonci jsou agresivní Marian  Kechlibar
1. 6. 2005 Jak se Japonsko brání globalizaci   
13. 4. 2005 Interpretace faktů Jan  Polívka
18. 1. 2005 Konec Citibanky v Japonsku Petr  Fiala
10. 9. 2004 Zahraniční dělníci v Japonsku se stali velkou hospodářskou silou v zemích, odkud přišli Miloš  Kaláb
22. 1. 2004 Rok Zelené opice v Číně a Japonsku   
21. 11. 2003 Suzuki, nový žák   
29. 1. 2003 Rusko a Japonsko -- čoraz viac spoločných záujmov Viktor  Kovaľov
18. 9. 2002 Severní Korea unášela japonské občany