9. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 6. 2005

Jak tomu má být při kulturních akcích

Reakce na článek Patrika Šebesty "Jak je to s právy návštěvníků na kulturních akcích".

Účelem mého článku nebylo obhajovat názor, že návštěvníkům kulturních (či např. sportovních) akcí má být dovoleno vnášet do uzavřeného areálu, kde se akce koná, cokoli, co si návštěvník usmyslí si s sebou přinést, ale že by pořadatel měl předem jasně deklarovat, co s sebou návštěvník v areálu mít nesmí.

S Patrikem Šebestou se, myslím, shodujeme v tom, že pořadatel akce by měl (byť mu to zákon explicitně neukládá) vydat písemná pravidla pro návštěvníky akce, se kterými by měli možnost se seznámit ještě před zakoupením vstupenky. V nich by mimo jiné mělo být stanoveno, jaké věci je návštěvníkům zakázáno do areálu vnášet, a měla by obsahovat upozornění, že jejich dodržování bude kontrolováno bezpečnostní službou a návštěvník, který tato pravidla poruší, může být z akce vykázán (a případně vyveden) bez nároku na vrácení vstupného.

Obecné upozornění "návštěvník je povinen uposlechnout pokynů bezpečnostní služby" podle mého rozhodně není na závadu, nelze však beze zbytku souhlasit s názorem, že je pak " jakékoliv ohrazení ze strany návštěvníka právně i fakticky neúčinné".

Bezpečnostní služba může (jménem pořadatele, v rozsahu jím udělených pokynů a zmocnění) vydávat závazné pokyny návštěvníkům a zajišťovat jejich plnění, z povahy věci (jakož i z ustanovení § 3 Občanského zákoníku) však plyně, že se musí jednat o takové pokyny, jejichž plnění je potřebné k zajištění bezpečnosti, pořádku a řádného průběhu akce, nesmí jít o šikanování návštěvníků.

Bezdůvodný či zjevně nepřiměřený zákrok pracovníků bezpečnostní služby vůči návštěvníkům akce by byl navíc, nešlo-li by dokonce o trestný čin (např. výtržnictví podle § 202 tr. z., omezování osobní svobody podle § 231 tr. z. či vydírání podle § 235 tr.z.), přestupkem proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích. Uvedená argumentace k zákazu donášení občerstvení do areálu je dle mého názoru beze zbytku správná pouze v takovém případě, že by návštěvník nápoje či potraviny do areálu pronášel v množství, které převyšuje jeho vlastní spotřebu a tedy by bylo pravděpodobné, že je chce "na černo" prodávat. Jestliže se pořadatel akce svými opatřeními snaží návštěvníka přimět k tomu, aby v návaznosti na uzavření jedné smlouvy nakupoval další výrobky či služby od pořadatele samého či od jeho obchodních partnerů, aniž by s tím návštěvník při uzavírání první smlouvy mohl a měl počítat, jde dle mého názoru naopak o nekalé obchodní praktiky, které jsou v rozporu s dobrými mravy ve smyslu ustanovení § 3 Obč. zákoníku.

                 
Obsah vydání       9. 6. 2005
9. 6. 2005 Zmizely plány na výrobu jaderných zbraní
9. 6. 2005 Americká vláda ustoupila tabákovým koncernům
8. 6. 2005 Bush odmítl kjótský protokol pod vlivem ropné společnosti Exxon
9. 6. 2005 Rusko je zralé na oranžovou revoluci, varuje Solženicyn
7. 6. 2005 Proč to nejde? Jan  Čulík
9. 6. 2005 Koniec jedného príbehu? Igor  Daniš
8. 6. 2005 Nevím, o co jde, ale chci o tom rozhodovat Jan  Friedlaender
9. 6. 2005 Britskému hackerovi hrozí vydání do USA
9. 6. 2005 Věda a politici Petr  Wagner
9. 6. 2005 Milióny dolárov "nezávislým" inštitútom Eduard  Chmelár
9. 6. 2005 Světové akademie žádají zásah proti globálnímu oteplování
9. 6. 2005 Reakce na článek pana Kechlibara: "Japonci jsou agresivní" Antonín  Líman
9. 6. 2005 Civilizované národy respektují mrtvé
9. 6. 2005 Těžké časy (pro Washington) před námi Immanuel  Wallerstein
9. 6. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 18. - 26. května 2005
9. 6. 2005 Jak tomu má být při kulturních akcích Jaroslav  Štemberk
9. 6. 2005 Spectacle L'Ange Gardien-Václav Havel-le 14 juin 2005
9. 6. 2005 Referendum a Československo Miloslav  Zima
8. 6. 2005 Evropský parlament: Podpořte rozumnou drogovou politiku Evropské unie
7. 6. 2005 Firmy dávají zaměstnancům elektronické náramky, aby zvýšily jejich výkonnost
8. 6. 2005 Virtuální normalita a deviace Petr  Sak
8. 6. 2005 Jak je to s právy návštěvníků na kulturních akcích Patrik  Šebesta
8. 6. 2005 Ukrajinci v českém otroctví
8. 6. 2005 Jsem parazitem, když čtu veřejně přístupné stránky?
8. 6. 2005 Britské listy nejsou levicové Jaromír  Hořák
8. 6. 2005 Proč to nejde a proč by stálo za to zkusit Martin  Marek
8. 6. 2005 Britské listy: polovina špíny a polovina perel
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce