28. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 4. 2005

Reforma školství je vážně ohrožena

Prohlášení SKAV k realizaci národního projektu Koordinátor

I když se SKAV podařilo ovlivnit charakter vzdělávacích kurzů projektu Koordinátor a ve spolupráci s VÚP vytvořit základní koncepci kurikula kurzu pro školitele, rozhodla se od další spolupráce na přípravě kurzů měsíc před jejich plánovaným zahájením odstoupit.

Členské organizace občanského sdružení SKAV uvítaly rozhodnutí MŠMT využít finanční prostředky z ESF na podporu realizace kurikulární reformy formou národního projektu Koordinátor, který měl pomoci při zavádění vzdělávací filosofie rámcového vzdělávacího programu do reálné výuky základních škol.

Byly připraveny a ochotny spolupracovat s Pedagogickým centrem Praha a Výzkumným ústavem pedagogickým při:

přípravě koncepce a metodického rozpracování obsahu osmidenního kurzu pro vzdělávání 150 školitelů, kteří budou následně vzdělávat 3000 školních koordinátorů tvorby ŠVP (šestidenní kurz).

vzdělávání školitelů (za využití dlouholetých zkušeností vybraných lektorů členských organizací SKAV).

Členské organizace se rozhodly spolupracovat na přípravě vzdělávacích kurzů zejména z toho důvodu, že chtěly zajistit, aby tato minimální pomoc (jeden šestidenní kurz), kterou MŠMT základním školám nabízí, byla kvalitní a vycházela z reálných potřeb a možností škol. SKAV chtěla zabránit tomu, aby kurzy byly realizovány jako přednášky o tom, jak sepsat dokument (ŠVP). Cílem SKAV bylo nabídnout trénink dovedností potřebných pro zvládání role koordinátora tvorby ŠVP, jehož prvořadým úkolem je vysvětlit svým kolegům smysl reformy, získat je pro ni a efektivně jim pomoci s její realizací.

I když se SKAV podařilo ovlivnit charakter vzdělávacích kurzů projektu Koordinátor a ve spolupráci s VÚP vytvořit základní koncepci kurikula kurzu pro školitele, rozhodla se od další spolupráce na přípravě kurzů měsíc před jejich plánovaným zahájením odstoupit.

Zástupcům SKAV bylo oznámeno, že ministryní školství schválený a podepsaný národní projekt Koordinátor nemá vyjasněné finanční vztahy a podmínky mezi příjemcem finančních prostředků (PC Praha) a partnerem projektu (VÚP). VÚP z tohoto důvodu od projektu odstupuje, což bude mít za následek přepracování projektu, případně jeho nové schvalování doprovázené velkými prodlevami v jeho realizaci.

Není jasné, kdy bude projekt skutečně zahájen. Podle dosavadních zkušeností s nepružným řešením problémů ze strany MŠMT je docela možné, že první kurzy pro koordinátory se uskuteční až v roce 2006. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 mají školy zákonem danou povinnost již zahájit vzdělávání podle svých hotových individuálních školních vzdělávacích programů, je sporné, zda kurzy v zamýšlené podobě vůbec využijí.

Tento vývoj pouze potvrdil naše přesvědčení, že MŠMT trvale podceňuje význam pomoci školám při přípravě a realizaci kurikulární reformy a přistupuje k tomuto závažnému úkolu lehkovážně a nezodpovědně. Domníváme se, že tímto svým konáním vážně ohrožuje zdar kurikulární reformy.

Zkušenost SKAV prokázala, že neziskové občanské organizace mají daleko zodpovědnější přístup k realizaci kurikulární reformy než samotné MŠMT a jím zřízené instituce. Mnohé pedagogické iniciativy individuálně i prostřednictvím regionálních vzdělávacích středisek již dnes intenzivně připravují školy na zavádění RVP. Školám chybí dostatek finančních prostředků, z kterých by mohly tyto služby platit, zatímco hrozí, že obrovské peníze určené na projekt Koordinátor nebudou efektivně a včas využity.

Pokud MŠMT není schopno se úkolu kvalifikovaně zhostit, mělo by aspoň vytvořit podmínky pro to, aby školy mohly požádat o pomoc neziskové organizace. To znamená především poskytnout školám dostatek prostředků na vzdělávání pedagogických sborů.

RNDr. Jindřich Kitzberger, předseda SKAV

www.skav.cz

info@skav.cz

Členské organizace SKAV:

AISIS

Asociace pedagogů základního školství ČR

Asociace pro domácí vzdělávání

Asociace předškolní výchovy

Asociace waldorfských škol ČR

Česká sekce DCI - sdružení zastánců dětských práv

Kritické myšlení

Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci vzdělávání

Program Škola podporující zdraví, SZÚ Praha

Přátelé angažovaného učení

Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii

Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA

Sdružení TEREZA

Společnost Montessori

Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

Step by Step ČR

                 
Obsah vydání       28. 4. 2005
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
28. 4. 2005 Jak to opravdu bylo s Giulianou Sgrenovou
28. 4. 2005 Osud evropské ústavy na vážkách Kateřina  Hodická
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?
28. 4. 2005 Joseph Pulitzer Karina  Némethová
28. 4. 2005 Slovensko: Minister Fronc zavádza a tají pravdu Braňo  Ondruš
28. 4. 2005 Advokátní komora a agenti StB Aleš  Uhlíř
27. 4. 2005 Vzniká depozitář české vědecké etiky a miskondaktu Zdeněk  Slanina
28. 4. 2005 Je průběžný penzijní systém hrozbou, nebo jen strašákem na děti? Jan  Hošek
28. 4. 2005 Reforma školství je vážně ohrožena
27. 4. 2005 Poslední soud Filip  Sklenář
27. 4. 2005 Mongolské vraždění
26. 4. 2005 Nad nesmyslností diskriminace homosexuálů Bohumil  Kartous
27. 4. 2005 Naštěstí... Bohumil  Kartous
27. 4. 2005 Prečo Amerika nechce dôchodkovú "reformu" Joseph E. Stiglitz
27. 4. 2005 Italská novinářka ostře kritizovala americkou zprávu
27. 4. 2005 Metody práce publicistiky - ukázka z jednoho dne Štěpán  Kotrba
27. 4. 2005 Slovensko: Bože, ochraňuj vysokoškolákov! Jakub  Topol
27. 4. 2005 Lepšie dôchodky mať nebudeme Braňo  Ondruš
27. 4. 2005 List čitatelky slovenského týždenníku Slovo, nad ktorým sa rozplačete
27. 4. 2005 Kolko nás budú stáť "lepšie dôchodky"? Ivan  Lesay, Miroslav  Spišák
27. 4. 2005 Za "socialistickou a bezpečnou" Evropu? Štěpán  Kotrba
27. 4. 2005 Historický proces vývoje socialismu a jeho perspektiva
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2005 Reforma školství je vážně ohrožena   
26. 4. 2005 Je to možné? Igor  Daniš
21. 4. 2005 Nejde o školné, ale o úlohu vzdelania Igor  Daniš
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda
23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
1. 3. 2005 O voze, o koze a o školném Radim  Valenčík
1. 3. 2005 O školství, prosím, bez demagogie Rudolf  Převrátil
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
25. 2. 2005 Paradoxy diskuse o školném Radim  Valenčík
24. 2. 2005 Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy Ondřej  Hausenblas
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil