21. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 4. 2005

Nejde o školné, ale o úlohu vzdelania

Na Slovensku je tesne pred schválením v parlamente zavedenie školného na vysokých školách.

Školné ma byť chytrým ťahom v európskom priestore, ktoré dovedie zaostávajúce univerzity v jednotlivých štátoch Európy na úroveň amerických. Skúsenosti vypočuté a prečítané z krajín, kde školné zaviedli, sú negatívneho charakteru. Školné nič nezmenilo. Čo mení jasne napr. na Slovensku je prevod verejných finančných tokov tečúcich priamo na VŠ na sociálne štipendiá pre najchudobnejších, a tým aj na nových úradníkov.

Na úplnom začiatku verejnej diskusie o vysokých školách som sa sám na stránkach denníka Sme staval za zavedenie školného. Okrem otrepaného argumentu, že platby študentov navýšia rozpočty univerzít, strádajúce nedostatkom verejných zdrojov, na požadovanú úroveň, z ktorej bude možné finančne kúpiť na trhu dobrých vedcov, pedagógov a zabezpečiť dostatočné zdroje na špičkový výskum, ma viedlo k podpore a obhajobe tohto kroku možnosť študentov vyžadovať od pedagógov a školy kvalitnú výučbu. Na Slovensku je situácia v niektorých oboroch taká (omnoho horšia ako v Česku a v Európe), že dotyční pedagógovia nie sú schopní vlastnej myšlienky, ak sa im ju niekedy v živote podarilo vyprodukovať, a systémového myslenia; a tým ani nijakej pridanej hodnoty v danej disciplíne. To však nikomu nevadí. Na VŠ môžu prežívať produkovaním konvenčných byrokratických textov a projektov, založených na kopírovaní myšlienok iných, v rámci rôznych grantov. Takto vytvorené vedecké prostredie sa potom prenáša ďalej a vytvára tradíciu. Pri argumentovaní som však vychádzal zo zlých predpokladov:

Za prvé, platiaci študent nemôže nijako ovplyvniť nábor pedagógov a odborné kritéria ich hodnotenia. Ak by sa aj robili nejaké systematické študentské hodnotenia, ktoré sú mnohokrát na osoh, môžu tie podliehať u nevyspelého a nezodpovedného publika veľmi subjektívnym dojmom. Študenti môžu haniť pedagóga vyžadujúceho výkon a naopak podporovať opak. Meno školy sa vytvára na základe povesti, a to školné v krátkodobom a strednodobom horizonte, kedy je dotyčný študent platiacim, nemôže zmeniť.

Za druhé, návrh platiť priamo za zvolený predmet, podľa získanej povesti pedagóga a pridanej hodnoty k vedomostiam študenta, by mohlo podliehať náladám a narušiť systémovú tvorbu pedagogického a vedeckého zboru.

Za tretie, argument prednostného zavedenia konkurencie do VŠ priestoru zahraničnými a súkromnými univerzitami, a vytvoriť tak tlak na verejné univerzity, tiež nie je správny. Áno, pri dostatočnej konkurencii verejné VŠ sa musia prispôsobiť svoju pedagogickú a vedeckú kvalitu na úroveň súkromných. Súkromné VŠ môžu byť oproti tradične konzervatívnym verejným nositeľmi nových postupov vo vede i v pedagogike, promptnejšie reagovať na prax, a posúvať tak i verejné vysoké školy. Ale prečo potom spoplatňovať verejné vysoké školy? Iba preto, že politické elity nie sú ochotné, t.j. nemajú žiadny pádny argument, dávať peniaze na vzdelanie a vedu?

Ak akceptuje sporný argument, že vysokoškolské vzdelanie je investíciou do ľudského kapitálu, a nie právom na vzdelanie, určité východisko prináša americký ekonóm Reich, bývalý minister práce v Clintonovej administratíve a držiteľ ceny Nadace D. a V. Havlových VIZE 97, v knihe V pasti úspěchu. Navrhuje, aby štát zabezpečil rovnosť šancí, že každému mladému človeku po dosiahnutí osemnásteho roku daroval počiatočný kapitál v sume zhruba 60 tis. USD (nemám knihu po ruke), a ten sa by sa rozhodol ako s ním naloží. Môže investovať do podnikania alebo do VŠ štúdia. Dopyt po VŠ štúdium by tržne určil jeho potrebu a cenu.

Celá téma, ale postráda hlbšiu diskusiu o vzdelaní, vede, výskume, vysokom školstve, v súčasnom svete. Myseľ máme zaklieštenú skôr v starých časoch, kedy vysoké školy produkovali elitu národa a spoločnosti, ktoré boli ich ťahúňmi. Vedci boli autoritami a mali povesť múdrych ľudí. Dnes sú univerzity vystavené masívnemu návalu študentov a sami sa pod touto skutočnosťou zmenili na fabriky produkujúcimi štandardné tovary. Požiadavky politikov a ekonomických elít nie je na vedu ako na obor bádania, systematického myslenia alebo akademickej slobody, ale ako na obor produkujúci nové poznatky pre trh, slúžiacich k výrobe nových zbraní a spotrebných statkov. Od univerzít sa nevyžadujú vedomosti a múdrosť, ale schopnosť podnikať so svojimi znalosťami. Je novou funkciou vedy iba zabezpečiť 3% rast HDP a dobré postavenie ekonomiky v medzinárodnej konkurencii? Má veda slúžiť k tomu, aby sme mohli lietať cez víkend na mesiac? Má veda slúžiť dominantne k produkciu tovarov, prostredníctvom ktorých si napr. dokážeme každý s každým telemostom na diaľku 5 000 km fyzicky vymieňať chute práve zjedeného obeda? Má potom človek právo na vyššie, rozumej univerzitné, vzdelanie zdarma?

                 
Obsah vydání       21. 4. 2005
21. 4. 2005 Tony Blaire, myslíte, že vám lidi budou ještě někdy věřit?
21. 4. 2005 Benedikt "slíbil, že změkčí svou tvrdou linii"
21. 4. 2005 ČT opět jako stanice katolické církve
21. 4. 2005 5 GRP - Gross Rating Point Štěpán  Kotrba
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
20. 4. 2005 Premiér Berlusconi podává demisi, hraje o sestavení nové vlády Josef  Brož
20. 4. 2005 Papa tedesco Miloslav  Zima
21. 4. 2005 Američané se hádají o Ratzingera už léta
21. 4. 2005 Smrt, anebo užívání prezervativů?
21. 4. 2005 Michael  Marčák
21. 4. 2005 Velký inkvizitor u vesla Jindřich  Jůzl
21. 4. 2005 Nejde o školné, ale o úlohu vzdelania Igor  Daniš
21. 4. 2005 Jak se vyznat v záplavě informací a pseudoinformací? Štěpán  Kotrba
20. 4. 2005 Objeví se nakonec bílý kouř také nad "Strakovou akademií"? Miloš  Dokulil
20. 4. 2005 Papežem je Paroubek Filip  Rožánek
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
20. 4. 2005 New York Times: Ratzinger je návratem k dogmatičnosti a k doktrinářství
20. 4. 2005 Ratzinger jako zastánce fundamentalismu
19. 4. 2005 Ultrakonzervativní důvěrník Jana Pavla II. bude pokračovat v jeho práci
19. 4. 2005 Channel 4 News: Závažná témata jako kondomy při AIDS v Africe budou za tohoto papeže potlačena
20. 4. 2005 Tomáš Koloc = princ Harry Tomáš  Koloc
20. 4. 2005 Mise a demise Oskar  Krejčí
20. 4. 2005 Historie Vlastimila Košťála Bořivoj  Čelovský
20. 4. 2005 Řítí se na nás ďáblovi advokáti? Miloš  Dokulil
20. 4. 2005 O nesmrtelnosti Alex  Koenigsmark
19. 4. 2005 Je váš šéf psychopat?
19. 4. 2005 Mohou za cynismus veřejnosti vůči politikům novináři?
19. 4. 2005 Podle nezávislého auditu se zvedl počet návštěv Britských listů za pět měsíců o 41 %
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
21. 4. 2005 Nejde o školné, ale o úlohu vzdelania Igor  Daniš
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda
23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
1. 3. 2005 O voze, o koze a o školném Radim  Valenčík
1. 3. 2005 O školství, prosím, bez demagogie Rudolf  Převrátil
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
25. 2. 2005 Paradoxy diskuse o školném Radim  Valenčík
24. 2. 2005 Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy Ondřej  Hausenblas
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner