4. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 10. 2004

Rozhodnutí o šroubovácích

Úřední dokument o konfiskaci šroubováků, jimiž se Jaroslav Hutka s kamarády chtěl pokusit odšroubovat řetěz kolem pomníku svatého Václava na Václavském náměstí v Praze.

K tomu tento Hutkův fejeton ZDE
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVNÍ
Vodičkova 18,
115 68 Praha 1
ústředna: 221097111,
fax 224216027

Pan Jiří Hrdina

xxxxxxxxxxxxxxxx

120 00-Praha 2

R: 1008/2004

Vyřizuje: Havlík

ROZHODNUTÍ

V Praze dne 3.8.2004

Odbor správní Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, rozhodl dne 23.8.2004 po provedeném řízení podle zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, a zák. ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Podle ust. § 16 písm. b/ v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. b/ zák. ČNR č. 200/90 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se z obecného zájmu vyslovuje jako ochranné opatření zabrání věcí, a to 4 ks šroubováků s plastovou rukojetí a 2 ks šroubováků s dřevěnou rukojetí, jelikož věci nenáleží pachateli přestupku, ale jsou majetkem nezjištěné osoby.

Odůvodnění:

Na základě oznámení Městské policie hl. m. Prahy, Opletalova 19, Praha 1, ze dne 9.6.2004 bylo zjištěno, že dne 8.6.2004 v 16,50 hod. pachatel přestupku v Praze 1 na Václavském náměstí se pokusil za použití šroubováků demontovat šrouby zachycující řetěz, který ohraničuje sochu sv. Václava, kdy při svém jednání neuposlechl výzvy veřejného činitele, při výkonu jeho pravomoci, čímž se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku podle ust. § 47 odst. 1 písm a/ zák.ČNR č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. V rámci prováděného správního řízení bylo dne 22.7.2004 zjištěno, že věci odebrané Městskou policií hl. m. Prahy, Opletalova 19, Praha 1, dne 8.6.2004 nepatřily pachateli přestupku, ale neznámé osobě, jejíž totožnost se však správnímu orgánu nepodařilo zjistit. Proto odbor správní z obecného zájmu a z důvodů, aby nikdo neměl z přestupku majetkový prospěch a za splnění podmínek dle přestupkového zákona, rozhodl o zabrání odejmutých věcí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k odboru občanskosprávních agend Magistrátu hl. m. prahy, podáním učiněným u zdejšího odboru.Vlasta Vítová

vedoucí odboru správního

Městská část Praha 12

                 
Obsah vydání       4. 10. 2004
4. 10. 2004 Konec britské Konzervativní strany?
4. 10. 2004 Guantánamo "nezabránilo teroristickým útokům"
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku
4. 10. 2004 Óda na jeden starostlivý a bdělý magistrát; taky rozpačité rekviem za problémové, z módy vyšlé a nadto památkově chráněné nádraží Miloš  Dokulil
4. 10. 2004 Blairova vláda nutí univerzity, aby dávaly přednost uchazečům se slabšími studijními předpoklady
4. 10. 2004 Bertinotti přinutil Grebeníčka smířit se s Ransdorfem Štěpán  Kotrba
4. 10. 2004 Česká média lidem kážou
4. 10. 2004 "Proti všem" Josef  Provazník
4. 10. 2004 Pocit absolutní identifikace s národem je pastí Bohumil  Kartous
4. 10. 2004 O zrakových a čichových vjemech spoluobčanů Miloš  Kaláb
4. 10. 2004 Francie: První stížnosti na "šátkový" zákon Simone  Radačičová
4. 10. 2004 Prestaňme driemať a začnime myslieť Andrej  Sablič
4. 10. 2004 EU: Jak omezit imigraci Simone  Radačičová
4. 10. 2004 OBSE proti obchodu s lidmi Simone  Radačičová
1. 10. 2004 Kam vede tunel na Hutmance? Zbyněk  Fiala
2. 10. 2004 Britský občan byl "mučen v americkém zajetí"
4. 10. 2004 Lze sebemrskačství českého národa považovat za nenávist k českému národu?
4. 10. 2004 Rozhodnutí o šroubovácích
4. 10. 2004 Návštěva u zubaře Jaroslav  Hutka
4. 10. 2004 Ossis v domcích, Wessis ve vilách Igor  Záruba
4. 10. 2004 Kouzlo nechtěného... Ladislav  Žák
4. 10. 2004 Zítřek sociálního státu v globalizovaném světě Miloš  Pick
4. 10. 2004 Krize sociálního státu a globalizace Jan  Keller
4. 10. 2004 Evropská levice musí mít odvahu vzdorovat ideologii soudobého kapitalismu René  Revol
4. 10. 2004 ČSSD a sociální stát: sociální demokracie ve vleku neoliberalismu Rudolf  Převrátil
4. 10. 2004 Vnímání sociálního státu v politice KSČM a v jejím voličském a členském zázemí Josef  Heller
4. 10. 2004 Sociální stát a zaměstnanecká participace Zdeněk  Hába
4. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 24. a 25. září 2004
4. 10. 2004 Odešel Jan Filípek (1913 - 2004) Jiřina  Fuchsová
3. 10. 2004 Porodní báby a státní moc Tomáš  Trusina
1. 10. 2004 Graham Greene -- básník trapnosti Jan  Čulík
30. 9. 2004 Británie: Ofcom navrhuje novou veřejnoprávní televizi
2. 10. 2004 Svoboda slova v době terorismu
30. 9. 2004 Jsou česká média po roce 1989 svobodná?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce