30. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 8. 2004

Sociální demokraté by rádi kontrolovali Britské listy

Na jednání Ústřední kontrolní komise ČSSD byl pozván redaktor Štěpán Kotrba, aby vysvětlil, jak se do Britských listů dostal zvukový záznam z neveřejného jednání orgánů strany, zveřejněný pak v článku "Sociální demokracie se nám rozpadá pod rukama", které pak další novináři přepsali do textové podoby. Podnět k "předvolání k podání vysvětlení" dal komisi místopředseda ČSSD pro organizaci strany Martin Starec. "Nebyl jsem pozván pouze jako člen ČSSD, ale jako "zástupce" Britských listů," popsal situaci udivený Kotrba, který musel členům komise vysvětlit rozdíl mezi "zástupcem" a redaktorem. Ač byl pozván jako "svědek", hrubým způsobem na něj verbálně zaútočili dva členové komise ve snaze ho obvinit z toho, že záznamy z jednání vynesl on. Jeden z nich pak v průběhu 32 minut trvající diskuze hrdě řekl, že novináře, provozující své pokleslé řemeslo, nemá rád... Na závěr se pak musel za svůj výrok omluvit.

Výsledkem jednání je ale usnesení konrolní komise, které sociálním demokratům navrhl Kotrba, doporučující ústřednímu výkonnému výboru ČSSD, aby další svá jednání dělal veřejná. Čili jednání skončilo nakonec jako fraška.

"Já k tomu nemám co říci, pánové. Já přišel proto, že jste mne pozvali, ale nemám k věci co říci" prohlásil Štěpán Kotrba na úvod jednání. "Záznamy byly pořízeny, záznamy byly zveřejněny, zdroj je podle tiskového zákona důvěrný a trím to končí. Chcete ještě dál něco řešit?"

Chtěli. Chtěli obvinit člena ČSSD z porušení stanov strany či porušení usnesení, které ani jako člen nemusí znát. Namítali, že by jako člen strany, dbající stanov se měl zasadit o nezveřejnění záznamů. Nepochopili, že redaktor Britských listů je v prvé řadě občan, řídící se zákony a pak teprve podzákonnými normami, které se zákonem nesmí být v rozporu.

"Vy jste vydal něco, na co jste jako člen strany neměl právo"

"Ale měl jsem na to právo jako novinář."

Ale člen strany a zároveň novinář být nemůžete..."

"Opravdu? Ale jděte..." (smích)

"Vy sice jako novinář máte jakási práva, ale jen do té chvíle, než se dostanou do kolize s tím, jaké máte povinnosti jako člen sociální demokracie", domníval se předsedající. "To je mimo jakoukoliv pochybnost."

"Ale jděte... V tom případě bych prosil, abyste mi specifikovali přesně ten paragraf stanov, který jsem porušil."

"Porušil jste ten paragraf stanov, který ... ale já ho nebudu citovat, ale parafrázovat..."

"Neparafrázujte, ale citujte. Ale přesně."

"Usnesení ústředního výkonného výboru z února letošního roku praví jasně a jednoznačně. Že se členové strany mají zdržet nežáducí medializace až do průběhu krajských voleb - z hlediska poškozování volebních výsledků strany. A zveřejňování takovýchto informací které nejsou odsouhlaseny příslušným orgánem strany - v tomto případě předsednictvem, stranu poškozuje, neboť se dostává na venek něco, co se navenek dostat nemělo... A usnesení ústředního výboru se týká všech členů strany...", děl vztekle jiný člen komise, který se teprve po dvojí urgenci představil - jako Karlas.

"A o tom, co je "škodlivé", rozhodujete snad vy?" následoval replika redaktora Britských listů.

Mezitím člen ÚKK ČSSD Singer nalezl ve stanovách onen paragraf, který měl Kotrba porušit. "Článek 29 - Usnesení orgánů a jejich závaznost. Odstavec 11. Usnesení orgánů ČSSD jsou závazná pro všechny jeho členy."

"Pro všechny jeho členy. Děkuji vám za citaci. To je přená citace. Pro všechny jeho členy. Člen žádného orgánu nejsem. Prosím vás pěkně, naučte se číst...A když budete citovat přesně, zjistíte, že je tam napsáno pro všechny JEHO členy...", zareagoval vzápětí Kotrba.

Závaznost rozhodnutí (usnesení) pro ty, kteří se na něm usnesli, je logické a pochopitelné. V každé politické straně či organizaci - i ve Svazu chovatelů králíků. Závazným však může být takové usnesení pouze pro členy toho samého orgánu. Protože stanovy, obsahující tzv. "demokratický centralismus" měla naposledy KSČ v době, kdy jejím předsedou byl Milouš Jakeš. Ani pak už ne. A tím snahy členů ÚKK ČSSD o obvinění Štěpana Kotrby fakticky skončily. Kotrba pak musel upozornit členy komise na stanovám ČSSD nadřazenou právní normu - tiskový zákon. A v něm na právo novináře na utajení zdroje informací. Z diskuze vyplynulo, že komise naprosto nezná a nechápe mechanismy práce jakékoliv redakce. Trvalo půl hodiny, než členové kontrolního orgánu nejsilnější vládní strany pochopili, že nemají s redaktorem Britských listů o čem diskutovat.

Komise nebyla schopna formulovat, co vlastně od Štěpána Kotrby chce. Její předseda v úvodu jednání řekl, že sám si stáhl některé projevy politiků ČSSD z Britských listů, aby věděl, o čem odstupující i nový předseda mluvil. Člen komise Karlas, který se vyjadřoval nejrazantněji, se v průběhu jednání přiznal, že článek BL, doprovázející zveřejněné záznamy, ani nečetl. "Já ty vaše plátky nečtu", prohlásil. Člen Komise Singer zase děl, že on novináře nemá rád. "Já si myslím, že každý člen strany má možnost dříve než něco dá ven, zjistit si, zda to neodporuje nějakému usnesení orgánu, nějakému dokumentu... Může si to zjistit na okresním výboru, na okresním sekretariátu, kdekoliv. ... Dát si pozor, jestli to není v rozporu s něčím..." Taková je představa člena ÚKK ČSSD Singera o žurnalistice.

Komise neznala základní strukturu redakce, která je veřejně přístupná a nevěděla ani, že šéfredaktor není redaktor... Komise neměla k dispozici ani kopii článku. Inteligenci projevila pouze náměstkyně primátora Mostu Šmejkalová, která od začátku namítala, že názory některých členů komise jsou nepodložené a nesmylné. "Jediný problém, který zde máme, je ten, že někdo z nedisciplinovaných členů ÚVV, ÚKK, hostů a všech přítomných na jednání porušil usnesení a jednací řád, natočil záznam a poté ho předal tisku. ... Já se domnívám, že tam porušil usnesení úplně někdo jiný..."

Měla pravdu. Jak v případě zveřjněných záznamů z jednání ÚVV, tak v případě zveřejněného přepisu jednání předsednictva strany se o záznam postaral člen dotyčného orgánu. A to byla také jediná informace, kterou se členové kontrolní komise od redaktora Britských listů dozvěděli. To proto, aby měli členové ústření kontrolní komise ČSSD jasno v tom, kde je problém ČSSD...

"Abych předešel nepodloženému obviňování osob, které jsou vůči straně v zaměstnanceckém poměru, rád bych, abyste vzali na vědomí, že v OBOU případech - tzn. jak v případě ÚVV, tak v případě předsednictva - byl zdrojem informace ČLEN TOHOTO POLITICKÉHO ORGÁNU, který tímto vyjádřil své POLITICKÉ stanovisko. A mě nepřísluší jinak, než v komentáři se k tomuto POLITICKÉMU stanovisku vyjádřit. Já jsem se k utajenosti jednání ixkrát vyjádřil členům vedení této strany s tím, že v době, kdy tato strana si na demokracii nehrála, ale DEMOKRATICKOU BYLA, tak jednání orgánu ÚVV byla veřejná. Tímto jsem považoval za nutné toto vysvětlit příteli Škromchovi, příteli Grossovi a dalším. Nikomu dalšímu nemám zapotřebí cokoliv dál k tomu vysvětlovat. A pokud tak budu činit, tak tak budu činit veřejně, jako novinář. Protože si myslím, že toto je otázka politická. Jestliže totiž politik říká na uzavřeném zasedání něco, a na otevřeném zasedání nebo na tiskové konferenci pak řekne úplně něco jiného, tak to považuji za věrlomnost a lživost. A u politika je toto něco horšího, než trestný čin. Protože politik, který hovoří na tom orgánu, hovoří i ke mě jako k voliči. Teprve potom jako k členovi. A jestliže lže voličům, pak je to něco, co se s politikou strany, která má v názvu sociální a demokratická, neslučuje... A tímto končím, přátelé. Děkuji vám, že jsem mohl navštívit vaše jednání - a protože nemáme už co k tomu dodat, tak já vás opustím," řekl na závěr jednání s členy ÚKK ČSSD Kotrba.

"Připadá mi naprosto neuvěřitelné, že si novináře - byť člena strany - zvou na kobereček a navíc se snaží najít cestu k jeho stranickému vyšetřování či k perzekuci - za zveřejnění PRAVDIVÉ informace - autentického, nezkráceného záznamu. Byť je jejich snaha diletantská, je nebezpečná díky absenci morálky a přebytku formalismu.", reagoval rozhořčeně redaktor Britských listů krátce poté. "Za předsednictví Miloše Zemana byla všechna jednání ÚVV novinářům přístupná. Jediné možné vysvětlení současných snah po utajení je to, že nejvíce škodí novému vedení strany to, že se někdo dozví pravdu. A to je hodně špatná zpráva o politice sociální demokracie. Komise si ale po mém odchodu vzala za své mé doporučení, aby další jednání orgánů strany byla veřejná. A tak znělo pak také její usnesení, což jsem se dozvěděl poté od jednoho z členů. "

Věty v uvozovkách jsou doslovné citace dialogu mezi členy ÚKK ČSSD a redaktorem BL Štěpánem Kotrbou.

                 
Obsah vydání       30. 8. 2004
30. 8. 2004 Tisíce osob demonstrovaly proti Bushovi v New Yorku
30. 8. 2004 "Bush vyhraje, protože jeho tým účinně používá pomluvy"
30. 8. 2004 Olympijské reminiscence Bohumil  Kartous
28. 8. 2004 Šéf britských konzervativců zaútočil na Bílý dům
30. 8. 2004 Sociální demokraté by rádi kontrolovali Britské listy
29. 8. 2004 Bývalý šéf BBC obvinil Tonyho Blaira ze lhaní a ze zastrašování BBC
28. 8. 2004 Andrew Gilligan kritizoval vládu a Radu BBC
29. 8. 2004 Jméno "izraelského špiona" v Pentagonu prozrazeno
30. 8. 2004 Zpozdilá Mrázovka a české značení silnic Ondřej  Hausenblas
30. 8. 2004 Janu Švankmajerovi bude sedmdesát
30. 8. 2004 Co zmůže literatura? Antonín Jaroslav Liehm
30. 8. 2004 I Arabové hledají Super Star...
28. 8. 2004 Humphrys: Útok na "šupáckou a cynickou televizi"
27. 8. 2004 Brezina (prý) strašidlem aneb Dokaž, co jsi nenapsal Karel  Dolejší
27. 8. 2004 Systémy sebezničení Václav  Dušek
27. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 22. srpna 2004
30. 8. 2004 Svaz Ruska a Běloruska hledá nový impuls Radek  Vogl
26. 8. 2004 Britská média oslavují Milana Kunderu
27. 8. 2004 Hloupost ministra nebo vlastizrada? Štěpán  Kotrba
27. 8. 2004 Nevadí, jsou-li letiště v soukromém vlastnictví Jan  Čulík
27. 8. 2004 Odešel bych z rádia, kdyby mi nařídili, že musím nějakého politika interviewovat jemně
27. 8. 2004 Proč je v Británii prosperita a dá se napodobit?
26. 8. 2004 V Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení Petr  Kužvart
30. 8. 2004 O našich emigracích Sergej  Chelemendik
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 8. 2004 Zpozdilá Mrázovka a české značení silnic Ondřej  Hausenblas
30. 8. 2004 Olympijské reminiscence Bohumil  Kartous
30. 8. 2004 Co zmůže literatura? Antonín Jaroslav Liehm
30. 8. 2004 Sociální demokraté by rádi kontrolovali Britské listy   
29. 8. 2004 Bývalý šéf BBC obvinil Tonyho Blaira ze lhaní a ze zastrašování BBC   
28. 8. 2004 Zdeněk Kořistka a bouře ve sklenici vody Jan  Čulík
28. 8. 2004 Humphrys: Útok na "šupáckou a cynickou televizi"   
27. 8. 2004 Proč je v Británii prosperita a dá se napodobit?   
27. 8. 2004 Odešel bych z rádia, kdyby mi nařídili, že musím nějakého politika interviewovat jemně   
27. 8. 2004 Systémy sebezničení Václav  Dušek
27. 8. 2004 Stephen Arthur: Krvavé peníze - účetnictví americké okupace Iráku   
27. 8. 2004 O energetické koncepci ministra Urbana: "Za pár měsíců to už soudruzi viděli jinak..." Jakub  Leiter
26. 8. 2004 Nikdo není dokonalý   
26. 8. 2004 Jsou dnes Američané daleko konzervativnější než dříve?   
26. 8. 2004 Kryla jako velkého umělce jsem rozhodně zpochybnit nechtěl... Šmerala ano... Radko  Kubičko