20. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 9. 2004

Európska verejnosť : Dlhá cesta od sna k mediálnej realite

Zmysel európskej integrácie

Ambros Kindel

Skutočný život často predstihuje tragiku gréckej mytológie a tragédie. V gréckej mytológii bola Európa raz unesená "bohom bohov" Diom na Krétu. Skutočný osud nášho kontinentu bol však neporovnateľne tvrdší a brutálnejší. Rád by som sa vyhol historickým exkurzom, a tak odkážem na dva mimoriadne kruté únosy Európy. Európa bola v 20. storočí unesená Hitlerom a potom druhý raz Stalinom -- a od obidvoch diktátorov bola oslobodená len za cenu veľkých obetí. Naše dnešné chápanie Európy je odpoveďou na krvavé vojny, milióny mŕtvych a neopísateľné utrpenie. Preto je našou povinnosťou Európu a ideu európskej integrácie rešpektovať. To nevylučuje konštruktívnu kritiku, je skôr výzvou na ňu. Európa je viac ako atramentová hora. Európa je viac ako súhrn hospodárskych záujmov. Európa je v každom prípade viac ako "húf obohacujúcich sa byrokratov".

Untitled  Európa znamená vzájomnosť štátov a národov, ktoré obývajú tento kontinent, na ktorom sa tak často viedli vojny. Dnes už európske národy nevedú medzi sebou vojny, usilujú sa spolunažívať v mieri. Väčšiu revolúciu v hlavách a v konaní ľudí si ani nevieme predstaviť.

Je pravda, že Európsku úniu nemôžeme stotožňovať s Európou. Na Európu sa však musíme pozerať dynamicky, nie staticky. Tým rozhodujúcim je proces európskej integrácie. A Európska únia je motorom tejto integrácie.

Európska verejnosť?

Napriek môjmu oduševneniu pre Európu na otázku, či existuje európska verejnosť, musím odpovedať jednoznačne. Nie, európska verejnosť neexistuje -- alebo, prinajlepšom, ešte neexistuje. Existujú len národné verejnosti v jednotlivých krajinách. V každej krajine sú národné záujmy silnejšie ako záujmy EÚ. Nedávne volebné zápasy pri voľbách do Európskeho parlamentu boli drastickým príkladom toho, ako sa európska politika stala zajatcom vnútornej politiky jednotlivých štátov.

A nie je ani úlohou médií jestvujúce verejnosti v jednotlivých krajinách pretvoriť na umelo vytvorenú európsku verejnosť. Umelá európska verejnosť by medzi občanmi narazila na nepochopenie a nezáujem.

Skôr ide o to, aby sa národné verejnosti vzájomne otvorili a aby vzájomne komunikovali. Nevyhnutné je otvoriť okná a dvere. Potrebujeme národné verejnosti, v ktorých budú celoeurópske témy diskutované bez národných postranných myšlienok. Potrebujeme konvergujúce národné verejnosti s európskym chápaním a vedomím. Výsledkom tejto konvergencie môže byť potom niekedy celoeurópska verejnosť.

A je vôbec vytvorenie celoeurópskej verejnosti niečím, o čo sa oplatí usilovať? Určite áno, keď tým rozumieme hranice presahujúcu a bez predsudkov prebiehajúcu diskusiu o spoločných problémoch a záležitostiach. Určite nie, keď tým rozumieme veľký taviaci kotol, v ktorom sa rozplynú národné, regionálne a lokálne identity. V žiadnom prípade by sme sa nemali usilovať o vytvorenie takej európskej verejnosti, v ktorej všetci Európania budú hovoriť len anglicky s rozličnými prízvukmi. Mali by sme položiť dôraz na rozmanitosť: V nijakom prípade sa nemôžeme zrieknuť rétorománčiny, bretónčiny alebo galícijčiny, aby som pripomenul len niektoré z jazykov menších národov.

Sieťovo spojené tlačové agentúry

Každá krajina má svoju tlačovú agentúru, mnohé reformné štáty majú okrem štátnych aj malé, súkromné agentúry. Napriek tomu sa vlastné spravodajstvo národných agentúr spravidla obmedzuje na národné témy. O medzinárodnej politike prinášajú spravodajstvo svetové agentúry: Reuters, Agence France Presse, Associated Press a Deutsche Presse Agentur. Tieto agentúry sú známejšie pod svojimi skratkami AFP, AP, dpa. Národné agentúry aj značnú časť spravodajstva o EÚ a o susedných krajinách prenechávajú svetovým agentúram.

Bude i v budúcej Európe holandská a dánska, švajčiarska a rakúska, česká a maďarská politika videná anglickými, francúzskymi, nemeckými alebo americkými očami? Nemal by sa Holanďan, ktorý sa zaujíma o rakúsku politiku, pýtať na ňu v Rakúsku? Talian, ktorý sa zaujíma o českú politiku, urobí dobre, keď sa bude pýtať v Česku. A Švajčiar, ktorý sa zaujíma o fínsku politiku, by sa mal vlastne opierať o fínske zdroje.

Chcem, aby ste mi dobre rozumeli. Svetové agentúry, predovšetkým anglosaské svetové agentúry, sú svojimi kritériami nezávislosti, objektivity a férovosti doteraz modelom, podľa ktorého sa všetci riadime. Ich formálne kritériá štruktúry správy a spravodajstva sú vzorom. V nijakom prípade sa nechcem pokúsiť o nové vydanie ideologicky podfarbenej diskusie o "novom svetovom informačnom poriadku", ktorá prebiehala v osemdesiatych rokoch.

To, čo potrebujeme, je výmena spravodajstva, sieťové prepojenie národných agentúr jednotlivých štátov EÚ. Potrebujeme európsku sieť, do ktorej poskytnú jednotlivé agentúry najdôležitejšie národné správy a z ktorej si každý bude môcť vybrať tie informácie, ktoré potrebuje.

Sieť v praxi

A ako môže fungovať toto sieťové spojenie agentúr v praxi -- v období obmedzovania rozpočtov a nedostatku personálu? Pokúsme sa o prakticky realizovateľné riešenie:

1. Každá národná agentúra by disponovala malou redakčnou jednotkou, ktorá vyberie najdôležitejšie správy o svojej krajine a v spoločnom pracovnom jazyku (angličtine?) ich posunie do spoločnej siete. Na začiatku bude stačiť jeden jediný redaktor a dvaja spolupracovníci so žurnalistickým vzdelaním. Dvaja alebo traja redaktori v každej agentúre by už vystačili na pokrytie spravodajstva v plnom rozsahu.

2. Súbor informácií, ktorý takto vznikne, musí vo všetkých zúčastnených agentúrach prejsť centrálnym Newsdesk. Nestačí, aby tieto informácie boli uložené na vedľajších počítačoch, do ktorých niekto nahliadne raz za týždeň. Na takto uložené informácie v dôsledku tlaku času a množstva materiálu nie je v agentúrnej prevádzke nikdy čas.

3. Pre našu decentralizovanú európsku službu potrebujeme denne osem až desať najdôležitejších správ z každej krajiny, aby sme tak vytvorili kontinuitu v spravodajstve a podporili vzájomné pochopenie. Z takejto európskej siete sa môžeme dozvedieť o menších európskych štátoch niečo aj vtedy, keď tento štát nie je v titulkoch veľkých svetových denníkov, keď nepadá vláda, nekrachuje burza a keď sa v danej krajine neudial nijaký teroristický útok. Ako všetci viete, svetové agentúry majú tendenciu informovať len o spektakulárnom a potom sa opäť venovať inému.

4. Súčasťou tejto siete by bola definícia spoločných pracovných štandardov, vzdelávacieho systému s orientáciou na európske záležitosti a výmena redaktorov a redaktoriek. Pravidelne by sa stretávali aj redaktori zúčastnených agentúr, teda tí, ktorí priamo tvoria spravodajstvo, a nielen generálni riaditelia a šéfredaktori.

Pre medzinárodné agentúry by takáto európska sieť, v ktorej by, samozrejme, hrali svoju úlohu a ktorej by dali k dispozícii svoje know-how, neznamenala oslabenie, ale posilnenie -- a to v kontexte globalizácie na medzinárodných trhoch. Tieto agentúry by už nemuseli mať spravodajcov vo všetkých štátoch, ale len vo vybraných hlavných mestách. Takto by zo súboru európskych správ mali úžitok aj svetové agentúry, ako sú Reuters, AFP a dpa.

Uvoľnené zdroje a kapacity by mohli venovať tomu, aby Európu obsiahlejšie predstavili ostatným častiam sveta a aby ju rozsiahlejšie informovali o dianí v iných častiach sveta. Uvoľnené zdroje umožnia svetovým agentúram lepšie sa presadzovať voči konkurenčným médiám, ako je internet a televízne siete.

Menšie štáty Európskej únie, ako napr. Rakúsko, sa usilujú o Európu, ktorá nebude ovládaná z Paríža, Berlína alebo Londýna, v ktorej by menšie a stredne veľké štáty hrali rovnoprávnu úlohu. Pre svet tlačových agentúr by táto iniciatíva priniesla vytvorenie európskej informačnej siete. Voľný pohyb informácií v Európe podnieti v médiách dialóg prekračujúci hranice, a tak podporí aj formovanie sa európskeho vedomia. Zároveň sa oslabí sila obrazov nepriateľa, ktorým sa darí len v prítmí. Zároveň sa stratia aj predsudky, ktoré žijú z nedostatku informácií.

Demokratická Európa je Európou spojenou sieťami: politickými, hospodárskymi a mediálnymi. Demokratická Európa potrebuje sieťovo spojené médiá a tlačové agentúry. Myslím, že Alpbach je nádherné miesto, v ktorom možno apelovať na tých, ktorí sú zodpovední za médiá, aby sa čo najskôr vytvorila mediálna sieť Európskej únie. Jadrom tejto siete by mala byť sieť tlačových agentúr.

Autor je vedúci zahranično-politickej redakcie rakúskej tlačovej agentúry APA

                 
Obsah vydání       20. 9. 2004
20. 9. 2004 O Romech, nucené sterilizaci, a o Češích, kteří smrdí Fabiano  Golgo
20. 9. 2004 Co Čech nepochopí Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Je nutné udělat z muslimů Evropany Bohumil  Kartous
18. 9. 2004 Konečný závěr: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení
20. 9. 2004 Sám svazák v poli soudních profesionálů Ladislav  Žák
20. 9. 2004 Blair: "Británie vede v Iráku novou válku"
20. 9. 2004 V Británii "pomáhají lékaři zemřít skoro 20 000 pacientům ročně"
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Žádná nekalá soutěž Ivan  David
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
20. 9. 2004 Aktuálně: Volby do zemského sněmu v Braniborsku 19. září 2004
20. 9. 2004 Aktuálně: Volby do zemského sněmu v Sasku 19. září 2004
20. 9. 2004 Německá extremní pravice posílila své postavení ve východním Německu
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
20. 9. 2004 Kanada se stane třetím největším výrobcem ropy na světě Miloš  Kaláb
20. 9. 2004 Otevřít oči, nebo je vyškrábat? Ondřej  Slačálek
20. 9. 2004 Čečenský problém Daniel  Šmihula
20. 9. 2004 Askar Akajev sa ešte nerozhodol
20. 9. 2004 Je možné pochopit, proč Bůh dopouští, aby trpěly nevinné děti? Ondřej  Chrást
16. 9. 2004 Vyšetřte podezření, že v ČR dochází k sterilizaci romských žen
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
19. 9. 2004 ...nenechat se sežrat soukolím systému Linda  Sokačová
20. 9. 2004 No system! Irina  Kellyová
20. 9. 2004 Divoké víno ještě po čtyřiceti letech Ludvík  Hess
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Utajená GM pšenice v Kanadě Miroslav  Šuta
20. 9. 2004 Nahá pravda o Slovákoch? Lubomír  Sedláčik
20. 9. 2004 Sexuálne menšiny kritizujú biskupov za zastrašovanie historičky Ivan  Požgai
20. 9. 2004 Pred 60 rokmi sa v čase Povstania zrodil týždenník Nové slovo
20. 9. 2004 Európska verejnosť : Dlhá cesta od sna k mediálnej realite Ambros  Kindel
20. 9. 2004 Tlačové agentúry a rozšírenie Európskej únie Wolfgang  Vyslozil
20. 9. 2004 Den bez aut: francouzská tradice je už i v Praze
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004