17. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 9. 2004

Drobné lesklé kousky jedu

Laciná bižutérie pro malé děti prodávaná v Kanadě má vysoký obsah olova - 70% i více. Zatím to není proti žádným předpisům. Otravy olovem ale nasvědčují tomu, že by se měly předpisy změnit. To by však poškodilo celé průmyslové odvětví, takže bude nejlepší vyčkávat dokud dnešní rozhořčení nad několika otravami olovem nepomine.

Paní Lesley Svendsenová pozorovala svou 5-letou dcerku Lyndsey s velkými obavami. Holčička nekontrolovaně breptala a nebylo jí rozumět ani slovo. Její maminka si nedovedla vysvětlit, co se stalo. Trvalo dva týdny, než na záhadu přišla. Jednalo se o otravu. O vánocích dostala malá Lyndsey přívěsek ve formě krásně barevného srdíčka. Stál jen 5 dolarů, ale holčička jej milovala, jako by byl za milion. Často si jej dávala do úst, jakoby jej chtěla sníst. Rodiče si toho všimli, až když byl přívěsek tak ocumlaný, že byl nepříjemné šedé barvy. Rozbor ukázal, že byl z čistého olova. Lyndsey měla v krvi koncentraci olova 10 mg/100 ml, což ukazovalo na otravu olovem. Po dobu 8 měsíců byla pod lékařskou kontrolou, při níž jí byla pravidelně odebírána krev, aby se zjistilo, zdali otrava ustupuje.

Odhalení otravy olovem bylo komplikováno tím, že Lyndsey trpí Aspergerovým syndromem, který způsobuje pomalou motoriku a neurologické potíže, takže se paní Svendsenová nejprve domnívala, že se jedná o projevy tohoto syndromu. Teprve když Lyndsey požádala tatínka, by ji přívěsek opravil, přišlo se na jeho nebezpečnost. Tatínek je svářečem a hned poznal, že má co činit s olovem - dokonce jím mohl i psát po papíru. Obrátil se na městské středisko pro jedy a otravy, ale tam mu řekli, že se zřejmě mýlí - kdo by vyráběl dětskou bižutérii z olova? Analýza na ministerstvu zdravotnictví však prokázala jedovatost přívěsku. Ministerstvo slíbilo, že situaci vyřeší, jenže od té doby uplynulo v tichosti už několik roků.

Po celé ty roky usiluje paní Svendsenová aktivně o to, aby byla všechna bižutérie s obsahem olova stažena z kanadských obchodů. Přes všechny její argumenty a léta výzkumu, který dokázal jedovatost olova, je prodej olověné bižutérie v Kanadě naprosto zákonný. A to přes to, že se podařilo odstranit olovo z benzinu, z barev a laků i z letovací slitiny používané u plechovek, v nichž se konzervují potraviny.

Rodiče předpokládají, že výrobky určené dětem nejsou jedovaté a že prošly nějakými zkouškami na neškodnost. Jenže v Kanadě není ustanoveno žádné povinné hodnocení na neškodnost ani u bižutérie ani u šperků. Ministerstvo zdravotnictví má velice omezené možnosti - spoléhá na dobrovolnou spolupráci a dobrou vůli výrobců a obchodníků. Požádalo o to v minulosti jen dvakrát a výsledky ukázaly, že ke stažení nebezpečných kousků došlo jen částečně. Ve Spojených státech mají soudy právo přikázat, aby byly takové výrobky bezodkladně staženy z trhu, jinak hrozí provinilcům pokuty nebo i vězení. Jenže mnoho příkladů otrav olovem je ve článku popisováno právě ze Spojených států.

Této situace si všimnuly noviny The Ottawa Citizen a daly na svůj náklad provést rozbor u několika vybraných kousků dětské bižutérie. Potom na několika stranách velkého formátu uveřejnily výsledky. Článek je možné nazvat vynikajícím příkladem pomoci čtenářům. Bižutérii nakupovali pracovníci novin za nejrůznějších situací, od automatů přes obchody s levným zbožím až po nákupní střediska, i z míst, kde byla bižutérie nabízena mezi hračkami nebo cukrovinkami. Bylo analyzováno 12 kousků a jen v jednom z nich nebylo olovo nalezeno. Ostatní ho obsahovaly 46 až 82%. V průměru to bylo tisíckrát více než kolik doporučuje jakožto maximální hranici ministerstvo zdravotnictví. Za nebezpečnou koncentraci se považuje už jediné procento olova ve výrobku, který se může dostat dětem do úst.

K velice silné otravě olovem došlo u 4-letého Coltona Burkharta ve Spojených státech ve státě Oregon. Spolknul malý přívěsek a ten zůstal uložen v jeho zažívacím traktu po dobu několika týdnů, kde se pomalu rozpouštěl a chlapce otravoval. Nakonec byl odhalen rentgenovým vyšetřením a operativně odstraněn. Colton prodělal léčbu chéláty, ale jeho nervy byly už silně poškozeny. Kdyby nebyl přívěsek odstraněn, hrozila chlapci smrt. Jeho rodiče nyní soudí výrobce přívěsku, firmu L. M. Becker & Co. o 40 tisíc amerických dolarů - tolik zaplatili za léčbu chlapce - a o další trestnou škodu.

Pomalá otrava olovem se nesnadno zjišťuje i když se třeba projevuje změnou v chování dítěte jako je neschopnost učit se, porucha sluchu a růstu. Inteligenční kvocient (IQ) klesl u dětí s obsahem olova v krvi 10 mg/100 ml o 7.4 bodů ve srovnání s dětmi s 1 mg/100 ml. Zvýšení koncentrace olova na 30 mg/100 ml znamenalo další pokles IQ o 2.4 bodu - jenže žádní rodiče takové hodnoty IQ nesledují (i když prý rozdíl 5 bodů rozhoduje o tom, zdali se uchazeč o univerzitní studium dostane na Harvardskou nebo Princetonskou univerzitu).

Akutní otrava se může projevit zvracením a krvavým průjmem, po němž může nastat i smrt.

Velká část článku se zabývala protesty operátorů prodejních automatů a majitelů diskontních obchodů, proč by měli být zodpovědni za prodej bižutérie, která se bez omezení vyrábí nebo dováží. Někteří obchodníci namítali, že je pouze shoda okolností, že si jimi nabízené zboží kupují děti, kdežto ono je určeno buď dospělým nebo teenagerům. Jenže i v tomto případě se jedná o riziko - malé dítě v náručí dospělé ženy si může dávat do úst její přívěsek nebo olizovat náramek či jiný kousek bižutérie a přiotrávit se tímto způsobem.

Jaké jsou závěry?

Požadavek na ostranění olova z laciné bižutérie by prý nebezpečně narušil výrobu veškeré bižutérie, a to nejen té určené pro děti a tím by poškodil celé průmyslové odvětví, takže se zatím nebude nic měnit, i když podle mínění mnohých lidí se jedná o celonárodní ostudu.

Někteří čtenáři naopak soudí, že by si ostatní lidé měli uvědomit, že je bižutérie z olova krásná a při tom levná, takže se riziko bohatě vyplatí. Takové a jiné názory by zabraly další stránky textu a nakonec by neposkytnuly nic jiného než radu, aby rodiče lépe sledovali, co kupují svým dětem a aby si děti ani výrostci ba ani dospělí nedávali bižutérii ani skutečné klenoty do úst. Nejsou to potraviny.

Otrava olovem

Jaké množství olova je schopno vyvolat otravu, se podle lékařů nedá přesně říci, protože lidé na něj reagují velice rozdílně. V současné lékařské praxi je otrava olovem obvykle prokazována chemickou cestou měřením koncentrace olovnatých iontů v krvi a v moči, případně ve stolici (povětšinou atomovou absorpční voltametrií (AAS)), stanovovením kyseliny d-aminolevulové (ALA) (UV/VIS spektrometrií) v moči a porfyrinů (UV/VIS spektrometrií) v moči. Stav intoxikace pacienta se charakterizuje pomocí vöech těchto indikátorů současně. Otrava olovem je provázena nápadnou "šedivou" bledostí, temným, "olověným" lemem na dásních, salivací (sliněním), kovovou chutí v ústech, střevními kolikami, zácpou, nechutenstvím, kolikami, křečemi, hypertensí, nervozitou. Později vzniká na základě poškození cévních stěn svraštělá ledvina (nefroskleróza) s těžkým postiženým všech ledvinových funkcí. V mozku dochází k těžkým neléčitelným poškozením, při postižení koronárních cest dochází i k záchvatům anginy pectoris. Tvrdé uzly v kostní tkáni způsobují kruté bolesti. Dochází i k náhlým nebolestivým nervovým ochrnutím, vyvíjí se těžká chudokrevnost.

Při profesionální expozici olovu se objevuje anémie mikrocytární nebo normocytární, bazofilně tečkované erytrocyty a retikulocyty. Opakovaně byl prokázán rušivý zásah iontů olova do procesu syntézy hemu. Inhibice syntézy hemu vede ke zvýšenému vylučování DALA a koproporfyrinu močí, k hromadění volného protoporfyrinu v erytrocytech a poklesu koncentrace hemoglobinu v krvi. Olovo blokuje enzymy, které se účastní syntézy hemoglobinu, urychluje degradaci erytrocytů, brzdí vestavbu vápníku do kostní struktury a vede k jejich oslabení. Blokuje enzymy centrálního nervového systému, které se účastní syntézy neurotrnsmiterů (nervových scavangerů), ztěžuje vstřebávání jodu, který je nezbytný pro správnou činnost štítné žlázy. Do organizmu člověka se olovo dostává dýchacími cestami a zažívacím traktem a stupeň jeho kumulace je závislý na mnoha činitelích, mezi něž patří skladba potravy a individuální vlastnosti organizmu.

V České republice je při podezření na otravu olovem běžně sledováno vylučování DALA a koproporfyrinu v moči spolu s koncentrací olova v krvi. Podle Fryčkové (2) však tyto biomarkery odrážejí spíše aktuální příjem olova než celkovou zátěž organismu olovem. Údajně lepší informaci o toxickém působení olova v organismu profesionálně exponovaných poskytuje koncentrace volného protoporfyrinu v erytrocytech.

Byla prokázána korelace, i když ne zcela lineární, mezi zvýšeným vylučováním DALA a koproporfyrinem močí. Zvýšené vylučování DALA močí bylo pozorováno po dosažení koncentrace olova v krvi 40-50 mg na 100 g (5). (Koncentrační hodnoty plumbémie jsou citovány z literatury. Podle současně platných limitů by se jednalo o 400-500 mg Pb na litr krve.) Vylučování koproporfyrinu močí se zvyšuje při dosažení hladiny olova v krvi nad 35-40 mg na 100 ml. (Podle současně platných limitů by se jednalo o 350-400 mg Pb na litr krve). Vztah mezi koncentrací DALA v moči a koncentrací Pb v krvi však není lineární. Střevní koliky vznikají při koncentracích 40-80 mg Pb na 100 ml krve. Předpokládá se vliv olova na arterioly střev přímo nebo prostřednictvím vegetativního nervového systému. Koncentrační hodnoty plumbémie jsou citovány z literatury. Podle současně platných limitů by se jednalo o 400-800 mg Pb na litr krve. Analýza Second National Health and Nutrition Examination Survey provedená u americké populace a British Regional Heart Study potvrdila, že je statisticky významný vztah mezi koncentrací olova v krvi a zvýšeným krevním tlakem u mužů.

Střední příjem olova dospělým se odhaduje v různých krajích na 320-440 mg/den. Olovo se kumuluje v mozkové tkáni a to se manifestuje nervozitou, nevyrovnaným temperamentem a poruchami chování. Veškeré olovo, které se dostane do organizmu, se dostává do krve a slučuje se s bílkovinami séra. Částečně se ukládá v kostech a měkkých tkáních a zbytek je vyloučen. V kostech je olovo akumulováno ve sloučenínách koloidních i krystalických, ale může se dostat i zpátky do krve, zvláště při metabolických poruchách, jako např. při některých infekčních chorobách, acidose, nebo u zvýšené novotvorby kostí a také u nemocí psychických. Zvýšení množství olova urychluje vylučování železa a mědi. Olovo brzdí vznik ceruloplasminu, který se účastní v metabolizmu železa a mědi. Olovo při vyšším vstřebávání postihuje u dospělých především periferní nervový systém, což se projevuje polyneuropatií s demyelinizací, zpomalením rychlostí vedení motorickými i senzitivními vlákny. Poškození trvá někdy i léta. Centrální nervový systém může být postižen zvláště u dětí a projevuje se encefalopatií.

Účinné látky proti otravě olovem obsahuje mléko, těžší případy se léčí např. lékem Chelintox, podávaným intravenózně.

KOŠ

                 
Obsah vydání       17. 9. 2004
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem
18. 9. 2004 Konečný závěr: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
17. 9. 2004 USA: Invaze do Iráku byla legální
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
17. 9. 2004 Nucené sterilizace v České republice
17. 9. 2004 Jekhetani Luma: Mladá Boleslav se zbavuje Romů
17. 9. 2004 Liga lidských práv o sterilizaci žen už před půl rokem
16. 9. 2004 Vyšetřte podezření, že v ČR dochází k sterilizaci romských žen
16. 9. 2004 Školství SRN: zvolit lepší učitele nebo nový školský systém?
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
17. 9. 2004 Drobné lesklé kousky jedu Miloš  Kaláb
16. 9. 2004 Po tři dny vězněm Paříže Petr  Fiala
17. 9. 2004 Tak spokojený a šťastný život Oldřich  Vrbácký
16. 9. 2004 Jak se dnes pobavit...?! Ladislav  Žák
17. 9. 2004 Lékař, biolog a filozof holismu -- s otazníkem nad jeho pozůstalostí Irena  Zítková
16. 9. 2004 Czechtek 2002: "Mámo neblázni, přijedou -- zatancujou a odjedou" Martin "Juki" Jyrkinen
15. 9. 2004 Fahrenheit 9/11: Která část vašeho těla je nejošklivější? Tomáš  Tetiva
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
16. 9. 2004 CzechTek 2002: Vox populi aneb co na to andělé Martin "Juki" Jyrkinen
16. 9. 2004 Semeno, které spadlo do trní Rut  Brodská
16. 9. 2004 Turecko před branami Evropské unie Radek  Vogl
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem   
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
17. 9. 2004 Drobné lesklé kousky jedu Miloš  Kaláb
16. 9. 2004 Vyšetřte podezření, že v ČR dochází k sterilizaci romských žen   
16. 9. 2004 Po tři dny vězněm Paříže Petr  Fiala
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
14. 9. 2004 Muslimové a politické násilí   
14. 9. 2004 Jak česká média nekorigují nesmysly politiků Michal  Škop
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
14. 9. 2004 Kotrba: "Informace, uvedené v předmětném článku byly mou autorskou spekulací" Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 Přírůstky do památníku Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
13. 9. 2004 Gromanova iracionální kritika knihy Exil a politika Pavel  Paleček
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš