20. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 9. 2004

Sám svazák v poli soudních profesionálů

Místo úvodu zpráva z deníku PRÁVO z 8. září 2004

Novým správcem brněnské Zbrojovky je Martin Kopčil. Včera jej vybral a dosadil do funkce soudce Krajského obchodního soudu (KOS) v Brně Radovan Dospěl. Předchozí správkyni Ilonu Strmiskovou, která noprávněně užívala akademické tituly inženýrky ekonomie a doktorky práv, zprostil funkce. "Hledal jsem odborníka na řízení podniku, daně a účetnictví. Nový správce by měl tuto podmínku splňovat. Je zároveň právník a bydlí v Brně", řekl Právu Dospěl... Ilona Strmisková je nyní hospitalizována, nemůže tedy zatím předat svoji funkci. "Tuto povinnost jsem jí uložil v usnesení, zatím se však správce bude muset zorientovat sám", uvedl Dospěl. Strmisková nebude zatím vyjmuta ze seznamu správců, kterými soud disponuje. Právu to řekl soudce KOS v Brně Jan Kozák. "Paní Strmisková splňuje všechny zákonné podmínky, dosud je bezúhonná. Počkáme, jak dopadne šetření policie," dodal.

Pokračování prvního dílu krimiseriálu "Není svazák jako svazák a není zbrojovka jako Zbrojovka" ZDE

Po článku "Není svazák jako svazák a není zbrojovka jako Zbrojovka" mne ohlasy přivedly na myšlenku, že není správné pouze skromně upozorňovat na činy jiných, ale že je třeba rovněž ukázat na kus práce za sebou samým. Rovněž úvodní řádky Štěpána Kotrby, který můj pohled na celou kauzu formuloval slovy, "že jsem byl donedávna přitom" hodlám poopravit v tom smyslu, že minimálně doufám, že jsem ještě přitom....

Š. Kotrba: Český průmysl, uklízeči miliard a prodej odpadu ZDE

Rozhodl jsem se tedy sepsat stručnou kroniku svého působení ve statutárních orgánech Zbrojovky Brno a.s. od konce března 2003 do současnosti a v přílohách seznámit zájemce s přesným zněním mnou podepsaných listin a zejména s odpověďmi na ně popřípadě s mlčením odpovědných ....

Abych se vyhnul zaujatosti, budu předkládat toliko obrazy a nebudu ani naznačovat. Nebudu nijak spekulovat. Tak tedy jak říkají latiníci "sine ira et studio".... Je 26. březen 2003 a já jsem byl zvolen do funkce člena představenstva Zbrojovky Brno a.s.

Ihned po zvolení jsem společně s malým týmem spolupracovníků dokončil návrh podání návrhu na konkurs společnosti Zbrojovka Brno a.s. a podle místní příslušnosti jsem jej podal v pátek 29.3.2003 na Krajský soud v Ústí nad Labem. Návrh včetně usnesení o prohlášení konkursu na společnost předkládám v přílohách tohoto článku, tak, aby každý mohl posoudit nejen kvalitu podání, ale i relevantnost usnesení, které nese podpis dnes již legendárního soudce Berky. Možnost rychlého dokončení návrhu, byla dána vysokým stavem připravenosti komplexní zprávy o stavu podniku, která byla v té době zpracovávána pro jiné účely.

Příloha 1

             

Vzhledem k tomu, že Krajský soud v Brně, jehož chování v předchozím průběhu celé kauzy dávalo příčinu k podezření z určité podjatosti, na novou situaci nereagoval a dá se říci, že ji ignoroval, adresoval jsem soudci Dospělovi námitku podjatosti. Do dnešního dne na ni vůbec nereagoval a já jsem nebyl nikterak vyrozuměn o dalším postupu nebo jakémkoliv jeho rozhodnutí. V přílohách leží opět mé podání a rovněž text mého článku "Na co je nám institut podjatosti", který jsem uveřejnil u příležitosti půlletého výročí hlubokého mlčení soudce Dospěla. Vzhledem k tomu, že Krajskému soudu v Brně bylo dlouhodobě prokazatelně známo, že paní Strmisková má stejné vzdělání jako pan Kindl, je pozoruhodné číst ve zdůvodnění výměny správce mimo jiné i následující slova: "Příčinu správcových pochybení soud spatřoval v jeho nedostatečné zkušenosti v této činnost, když i sám správce v informativním výslechu uváděl, že se jedná o jeho první konkurs. Tento konkurs však soud řadí nejen mezi konkursy větší, a to jak objemem majetku, tvořícího konkursní podstatu, tak počtem věřitelů, ale i složitější, kde složitost spočívá v nutnosti realizovat řadu kvalifikovaných právních úkonů, pro které je zapotřebí, aby měl správce v této věci právnické vzdělání a větší zkušenost v konkursním řízení." Jméno JUDr. Ing. Ilona Strmisková, CSc. se skví v celé své kráse i mezi akademickými funkcionáři. Podle internetových stránek Vysoké školy Karla Rašína v Brně z 11.6.2004 je kvestorkou této státem akreditované vysoké školy. Podle této stránky, kterou též uveřejňuji v příloze, se nachází skutečně ve vybrané společnosti.

Příloha 2

         

Příloha 3

   

Vzhledem k situaci, která se vyvinula poté, co bylo zřejmé, že se kauza Zbrojovka Brno ocitla nejen mezi dvěma krajskými, ale i mezi dvěma vrchními soudy v Praze a Olomouci podal jsem k Nejvyššímu soudu ČR podání se žádostí o rozhodnutí o místní příslušnosti celého případu a Nejvyšší soud následně rozhodl o tom, že můj názor je oprávněný. Jak podání, tak usnesení Nejvyššího soudu přikládám a rád bych zdůraznil, že je stále v platnosti.

Příloha 4

     

Příloha 5

   

Přesto i nadále Krajský soud v Brně toto usnesení naprosto ignoroval a celá záležitost se prakticky zastavila na mrtvém bodě. Na tuto okolnost jsem upozornil ministra spravedlnosti ČR. Můj dopis i odpověď si můžete opět přečíst v přílohách.

Příloha 6

         

Přílohy obsahují i znění dalšího kroku statutárních orgánů Zbrojovky Brno a tím byl akt ústavní stížnosti. Doposud nemám žádnou informaci o jejím dalším osudu.

Příloha 7

     

Následovalo jen těžko uvěřitelné. Aniž jsem byl jakkoliv účasten dalšího řízení, bylo rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o prohlášení konkursu prohlášeno za zmatečné a v den vstoupení tohoto usnesení v platnost bylo Krajským soudem v Brně bezprostředně rozhodnuto o prohlášení konkursu. Oba dokumenty, obsahující usnesení o zmatečnosti v ústí n/L. a prohlášení konkursu v Brně, jsem obdržel v jedné obálce z Krajského soudu v Brně na počátku listopadu 2003. Paradoxní je, že do důvodů na prohlášení konkursu se dostal na čestné místo i můj "dlužnický" návrh. Takže asi to zase celé tak zločinné nebylo...

Následuje má korespondence s ministrem spravedlnosti ponechaná bez odpovědi. Vzhledem k jeho odpovědi na první dopis jsem se rozhodl postupovat cestou práva a podal jsem na vrchní státní zastupitelství v Praze trestní oznámení na odpovědné osoby na Krajských soudech v Ústí n/L. a v Brně. To, co následuje, připomíná legendární ságu o slepičce a kohoutkovi. Korespondence je naprosto autentická a ponechávám ji naprosto bez komentáře. Moje prozatímní úsilí končí na konci měsíce července 2003, kdy jsem se rozhodl podat celou záležitost znova, tentokráte na Krajské zastupitelství v Ústí nad Labem, které sice celou záležitost iniciovalo a mělo by být samo někým dotazováno proč a jak, ale jiné cesty nebylo.

Příloha 8

                        

Rád bych se rovněž zmínil o své výpovědi na Policii ČR v Ústí nad Labem dne 1.10.2003. Již v rámci této výpovědi jsem orgánům činným v trestním řízení sdělil, že z mého pohledu je konkrétní osoba správce konkursní podstaty naprosto nepodstatná. Bezmála po roce bych znovu rád zdůraznil, že pro mé vedení sporu kolem Zbrojovky Brno je zcela lhostejné, jestli je to Petr nebo Pavel, Ilona, Dana, Libuše nebo Marie. Musím říci, že volbu Krajského soudu v Brně, která jistě jen naprostou a zcela nezávislou náhodou padla na údajnou JUDr.Ing.Ilonu Strmiskovou jsem vždy pokládal a dosud pokládám osobně za velmi šťastnou. Vždyť má nejen dva až tři tituly a skvělé mediální vystupování, ale je i velmi otevřená. Dokáže si povzdechnout nad tím kolik úsilí a času jí zabralo cestování a vyjednávání mezi krajskými soudy v Brně a Ústí nad Labem než dosáhla jejich spolupráce na takové úrovni, že mi začaly posílat svá rozhodnutí najednou a v jedné obálce poté, co nabyla právní moci, čímž jsem byl zbaven možnosti se proti nim právní cestou bránit. Netají se na veřejnosti svými osobními i pracovními kontakty se špičkami Nejvyššího státního zastupitelství a Ústavního soudu. O Nejvyšším soudu ČR a dalších soudech ani nemluvě. Na Policii ČR je prý jako doma a žádný "lux juris" jí není neznámý.

Osoby, o kterých se zmiňuje jsou nespornými morálními etalony současné společnosti a jsou pro Zbrojovku Brno i pro mne osobně tou nejlepší zárukou, že správkyně jedná tak, jak má. A kdyby náhodou nejednala, tak ti správní kolem ní vědí, jak je na tom s tituly a vzděláním a zmizí na to šup. Co si přát více...

Toto jsou dnes veškeré informace, kterými vládnu ve věci kauzy konkursu na Zbrojovku Brno počínaje mým vstupem do orgánů společnosti až doposud. Každý ať si udělá obrázek sám. Rád bych jenom poznamenal, že toto nejsou veškerá podání, která jsem učinil. Celý další směr mé činnosti se týká oprávnění současné správy konkursní podstaty používat obchodního jména, značky a licencí, o které nikdo ze statutárních zástupců společnosti nežádal. Ale to je úplně jiná pohádka...

                 
Obsah vydání       20. 9. 2004
20. 9. 2004 O Romech, nucené sterilizaci, a o Češích, kteří smrdí Fabiano  Golgo
20. 9. 2004 Co Čech nepochopí Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Je nutné udělat z muslimů Evropany Bohumil  Kartous
18. 9. 2004 Konečný závěr: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení
20. 9. 2004 Sám svazák v poli soudních profesionálů Ladislav  Žák
20. 9. 2004 Blair: "Británie vede v Iráku novou válku"
20. 9. 2004 V Británii "pomáhají lékaři zemřít skoro 20 000 pacientům ročně"
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Žádná nekalá soutěž Ivan  David
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
20. 9. 2004 Aktuálně: Volby do zemského sněmu v Braniborsku 19. září 2004
20. 9. 2004 Aktuálně: Volby do zemského sněmu v Sasku 19. září 2004
20. 9. 2004 Německá extremní pravice posílila své postavení ve východním Německu
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
20. 9. 2004 Kanada se stane třetím největším výrobcem ropy na světě Miloš  Kaláb
20. 9. 2004 Otevřít oči, nebo je vyškrábat? Ondřej  Slačálek
20. 9. 2004 Čečenský problém Daniel  Šmihula
20. 9. 2004 Askar Akajev sa ešte nerozhodol
20. 9. 2004 Je možné pochopit, proč Bůh dopouští, aby trpěly nevinné děti? Ondřej  Chrást
16. 9. 2004 Vyšetřte podezření, že v ČR dochází k sterilizaci romských žen
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
19. 9. 2004 ...nenechat se sežrat soukolím systému Linda  Sokačová
20. 9. 2004 No system! Irina  Kellyová
20. 9. 2004 Divoké víno ještě po čtyřiceti letech Ludvík  Hess
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Utajená GM pšenice v Kanadě Miroslav  Šuta
20. 9. 2004 Nahá pravda o Slovákoch? Lubomír  Sedláčik
20. 9. 2004 Sexuálne menšiny kritizujú biskupov za zastrašovanie historičky Ivan  Požgai
20. 9. 2004 Pred 60 rokmi sa v čase Povstania zrodil týždenník Nové slovo
20. 9. 2004 Európska verejnosť : Dlhá cesta od sna k mediálnej realite Ambros  Kindel
20. 9. 2004 Tlačové agentúry a rozšírenie Európskej únie Wolfgang  Vyslozil
20. 9. 2004 Den bez aut: francouzská tradice je už i v Praze
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004