20. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 9. 2004

Proč nezaplatit miliardy firmě Diag Human 1.

Žádná nekalá soutěž

Rozhodčí senát "rozhodl", že firma Diag Human byla poškozena "nekalou soutěží", když ji bývalý ministr Martin Bojar údajně poškodil tvrzením, že jde o neseriózní firmu... Tím byl údajně potvrzen "základ škody" a nyní se přistupuje ke stanovení "výše škody".

Obchodní zákoník definuje v § 44, odst. 1 "nekalou soutěž" takto: "Nekalá soutěž je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje."

V odstavci 2 je pak definováno, jakým způsobem "zejména" může k újmě "jiného" soutěžitele nebo spotřebitele dojít. Z citované formulace je jasné, že takovou újmu může způsobit soutěžitel "jinému" soutěžiteli, nebo soutěžitel spotřebiteli. V žádném případě tedy nemůže "nekalou soutěží" způsobit újmu vyhlašovatel. Je evidentní, že ministr Bojar soutěžitelem nebyl, nebyl tedy způsobilý podle § 44 způsobit "jinému" soutěžiteli újmu. Tím padá "základ škody" a postrádá smysl vypočítávat její výši.

překlad dopisu Martina Bojara K. Eldrupu Jorgensenovi ARCHIV BL

Může se zdát podivné, že věhlasní právníci konstatovali, že k nekalé soutěži došlo. Inu, soutěží se o velký "balík" a tady může jít objektivita stranou. Z vlastní zkušenosti bych připomněl expertizu docenta právnické fakulty, kterou si objednala správní rada ústřední pojišťovny VZP. Ten "interpretoval" novelu zákona, podle níž došlo k prodloužení trvání mandátu členů správní rady "ze 2 na 4 roky" tak, že dochází k prodloužení mandátu "ze 2 o 4 roky", tedy na 6 let. A přirozeně si nechal za tento intelektuální výkon zaplatit. Jako ministrovi mi nezbylo, než věc žalovat tzv. "určovací žalobou", neboť zákon může vykládat ministerstvo jako nejvyšší orgán státní správy, ale právně závazný je pouze výklad soudu. Po mně jdoucí ministr zdravotnictví Vladimír Špidla ovšem určovací žalobu ihned stáhl. Nechtěl se totiž dozvědět, že 2 + 2 = 4 a nikoli 6.

Jsem si jist, že příslušné orgány jsou motivovány konstatovat, že firmě Diag Human zřejmě odškodnění za nekalosoutěžní újmu náleží. A tak budeme platit.

Autor je bývalý ministr zdravotnictví

Pozn.red. Redakce se neztotožňuje s právním názorem, že ministr zdravotnictví, zastupující ČR, nemůže být účastníkem hospodářské soutěže. V této kauze tedy lze jeho jednání podřadit pod nutnou podmínku § 44, odst. 1 ObchZ - "jednání v hospodářské soutěži". Obsah pojmu "účast v hospodářské soutěži" je judikaturou a publikovanými komentáři v tomto smyslu vykládán extenzivněji, subjektem soutěžních vztahů tak může být i správní orgán, vystupující jako subjekt v obchodněprávních vztazích.

Viz.např. Hajn, P.: "Ke způsobilosti přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům." In Právní praxe v podnikání, 3/93.

                 
Obsah vydání       20. 9. 2004
20. 9. 2004 O Romech, nucené sterilizaci, a o Češích, kteří smrdí Fabiano  Golgo
20. 9. 2004 Co Čech nepochopí Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Je nutné udělat z muslimů Evropany Bohumil  Kartous
18. 9. 2004 Konečný závěr: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení
20. 9. 2004 Sám svazák v poli soudních profesionálů Ladislav  Žák
20. 9. 2004 Blair: "Británie vede v Iráku novou válku"
20. 9. 2004 V Británii "pomáhají lékaři zemřít skoro 20 000 pacientům ročně"
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Žádná nekalá soutěž Ivan  David
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
20. 9. 2004 Aktuálně: Volby do zemského sněmu v Braniborsku 19. září 2004
20. 9. 2004 Aktuálně: Volby do zemského sněmu v Sasku 19. září 2004
20. 9. 2004 Německá extremní pravice posílila své postavení ve východním Německu
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
20. 9. 2004 Kanada se stane třetím největším výrobcem ropy na světě Miloš  Kaláb
20. 9. 2004 Otevřít oči, nebo je vyškrábat? Ondřej  Slačálek
20. 9. 2004 Čečenský problém Daniel  Šmihula
20. 9. 2004 Askar Akajev sa ešte nerozhodol
20. 9. 2004 Je možné pochopit, proč Bůh dopouští, aby trpěly nevinné děti? Ondřej  Chrást
16. 9. 2004 Vyšetřte podezření, že v ČR dochází k sterilizaci romských žen
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
19. 9. 2004 ...nenechat se sežrat soukolím systému Linda  Sokačová
20. 9. 2004 No system! Irina  Kellyová
20. 9. 2004 Divoké víno ještě po čtyřiceti letech Ludvík  Hess
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Utajená GM pšenice v Kanadě Miroslav  Šuta
20. 9. 2004 Nahá pravda o Slovákoch? Lubomír  Sedláčik
20. 9. 2004 Sexuálne menšiny kritizujú biskupov za zastrašovanie historičky Ivan  Požgai
20. 9. 2004 Pred 60 rokmi sa v čase Povstania zrodil týždenník Nové slovo
20. 9. 2004 Európska verejnosť : Dlhá cesta od sna k mediálnej realite Ambros  Kindel
20. 9. 2004 Tlačové agentúry a rozšírenie Európskej únie Wolfgang  Vyslozil
20. 9. 2004 Den bez aut: francouzská tradice je už i v Praze
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Co Čech nepochopí Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Je nutné udělat z muslimů Evropany Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Žádná nekalá soutěž Ivan  David
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
20. 9. 2004 Čečenský problém Daniel  Šmihula
20. 9. 2004 O Romech, nucené sterilizaci, a o Češích, kteří smrdí Fabiano  Golgo
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem   
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
17. 9. 2004 Drobné lesklé kousky jedu Miloš  Kaláb
16. 9. 2004 Vyšetřte podezření, že v ČR dochází k sterilizaci romských žen   
16. 9. 2004 Po tři dny vězněm Paříže Petr  Fiala
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
14. 9. 2004 Muslimové a politické násilí