20. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
People of the night - CzechTek 2002, foto: Š. Kotrba
20. 9. 2004

No system!

aneb "nepolitická" vzpoura jedné subkultury

Irina Kellyová

Jak už to se slovy bývá -- snesou skoro vše. Nebudu jistě daleko od pravdy, když řeknu, že skoro vše snesl za dobu své existence i fenomén zvaný freetekno -- alespoň tedy co se toho napsaného o něm týče. Od tradičních výkřiků nesouhlasu nad všemi těmi špinavci a feťáky až po zaručeně přesné, ale často dogmaticky podané pohledy insiderů. Ani tento výtvor nebude nutně jiný, pokusí se ale snad pouze se zanedbatelnou mírou zaujatosti odpovědět na otázku, o které se zvláště v Čechách kvůli specifické charakteristice místní freetekno komunity příliš nemluví, a když mluví, tak z toho je hádka.

Je to přitom paradoxně současná situace, jež hrozí v následování francouzské, potažmo britské represivní cesty, která by mohla věci (komunikaci) změnit k lepšímu. Totiž k diskusi uvnitř komunity, protože obrana bude totiž velmi potřeba. A je na čase! Řeč je o freeteknu a politice, o tom, zda techno ve své alternativní podobě je politickým aktem či se politikou jen za určitých okolností a jen pro některé stává.

Předem je třeba říci, že právě vzhledem k naprosto spontánnímu a svobodnému projevu freetekno kultury je těžké dělat nějaké paušální závěry, neklade si to za cíl ani tento materiál. Ostatně techno nemá (naštěstí) a ani nemůže mít své autority typu Bakunina či Kropotkina a nemá tedy ani nějaké své desatero, v němž by člověk našel jasné odpovědi. Pohledů je bezpočet, stejně tak jako je bezpočet lidí vzešlých z nejrůznějších (často i politických) subkultur, kteří dnes freetekno komunitu tvoří. Může se tak lehce stát, že člověk, který není seznámen s různorodosti celé Do It Yourself (DIY) kultury se cítí zmaten, když se od jednoho představitele dozví, že freetekno je odpovědí na nespravedlnosti systému, aby byl vzápětí jiným ujištěn o tom, že jde jen a jen o divoce apokalyptickou, svobodnou, víkendovou zábavu.

Ustrnout v postmoderním "je to tak i tak" by ale bylo příliš lehké a se skutečností by to také nemělo příliš společného. Kořeny freetekna jsou stále ještě lehce čitelné a dost pevné na to, abychom na ně mohli zapomenout. Nelze také nevidět styčné body, které především k původní nomádské podobě freetekna neodmyslitelně patří a o nichž lze říci, že jsou a byly stále stejné.

Pohyb jako odmítnutí konzumu

Kde se vzali? Za předchůdce technotravellers jsou pokládáni hippies a neohippies, kteří se svými pomalovanými náklaďáky a dodávkami kočovali Evropou již dávno před tím, než se někde v Anglii na louce poprvé rozezvučely sound systémy nomádů elektronických. Novodobí nomádi ovšem vzešli i z prostředí anarchistických punkerů a squatterů a za řadu z nich jistě vděčíme asociální politice paní Thatcherové. Ačkoliv byla původní snaha o neplacené party, které by byly opakem komerčních akcí v přeplněných klubech, hnacím motorem, jenž dal vzniknout freeteknu, s naložením sound systémů do aut a objížděním letních festivalů se zrodil alternativní životní styl, nikoliv jen občasná zábava.

Je to právě nomádský způsob života, jenž travellery staví do jasné pozice vůči systému a je to právě a hlavně kočování, které systém vede k stejně jasné razantní odpovědi. Život v pohybu vždy amortizoval touhu hromadit a vlastnit. Platilo to tak u severoamerických Indiánů i kosmopolitních Romů, platí to dnes u travellerů. Když mám domov na kolečkách, nemohu si dovolit mít všechno a skromnost je pak zkušeností, jež je znovu a znovu životem nomáda potvrzována. Je ale odmítnutí statického způsobu života politickým postojem? Zcela jistě je protestem proti uniformní cestě, která člověku určí jeho místo k žití, jeho náplň dne a v posledku snad i místo kam přijdou jeho ostatky. Nomád je pro systém nebezpečím, systém o něm totiž mnoho neví. Neví kým je, kde zrovna je a co zamýšlí. Neví ani, kolik těch lidí vlastně je. S jistotou ovšem ví, že kdyby mělo jít o vzrůstající tendenci, tak je to nebezpečí pro něj - svobodné vody, do nichž nevidí, hrozí tím, že by se mohly vylít z břehů. Tato slova ostatně potvrzují i citace samotných pamětníků počátků freetekno scény: "Nejde jen o psychedelii a muziku. Všichni zároveň reflektují těžkou deziluzi ze 'Systému`. Každý to cítí stejně...... Vyser se na to, jak se věci mají dělat, jestli se ti nelíbí, jak to funguje, dělej to prostě po svým." (Všimli jste si té nápadné podobnosti slovníku s dopisem Ivana Martina Jirouse a Stanislava Pence?) Jinde jeden člen komunity Exodus výmluvně říká: "Nejsme revolucionáři, ale bojovníci za svobodu.(...) Zkrátka, bojí se rave scény, protože je to anarchistická scéna."

S kočovným způsobem života souvisí i sdružování do takzvaných tribes (kmenů, sound systémů), jež odkazují zčásti na komunitní způsob života a zčásti na přirozené lidské společenství "velkých rodin", které v současném systému postaveném na malých rodinách a individualismu nemá své místo. Mezi první kočovné party lze řadit legendární Spiral Tribe (kteří přivezli freetekno do České republiky) Mutoid Waste Company, Cirkus Warp, Bedlam, Tonka, Desert Storm a další.

"A jsou to právě tyto kmeny, jež jsou jádrem oné tiché anarchie, která se šíří Anglií. Ačkoli mají rozličné identity a cíle, jakmile přijde řeč na jejich motivaci, hovoří tyhle skupiny vlastně jediným hlasem. Hovoří o vzkříšení hnutí svobodného ducha a o osobní anarchii. Neběží tu ani tak o anarchii směřující ke zničení státu, spíše o zmoudřelou anarchii lidí mírných záměrů, kteří se ve své zklidnělé důstojnosti odmítají zapojit do závodění na rychlodráze systému a stejně tak se brání, aby upadli někam mezi rezignované šiky prostřednosti," vysvětluje v knize Travelleři - hlasy novodobých nomádů Richard Lowe a William Shaw.

O počtu těch, co většinu svého života tráví kočováním, lze spekulovat, jisté je, že už v polovině devadesátých let se počet novodobých nomádů jen v Anglii odhadoval na 40 tisíc, dnes bude situace kvůli represivním opatřením méně příznivá, stále je ale dost takových, co kočovný způsob života riskují.

Osobní anarchie?

Bylo by naivní představovat DIY kulturu a freetekno zvláště jakožto ryze politický neřkuli anarchistický proud. Není tomu tak, ale faktem zůstává, že tato subkultura skrze své vlastní projevy a resistenci vůči konzumnímu způsobu života jisté myšlenky blízké těm antiautoritářským udržuje při životě a má je za své. Těžko ale hledat nějaké aktivity ve smyslu stálého propagování jakýchkoliv politických idejí či přímých politických akcí a výstupů. To ovšem neznamená, že by se některé sound systémy nepodílely na čistě politických akcích. Příkladem za všechny budiž několikaměsíční pořádáni freeparties na protest proti výstavbě dálnice M77, což byla práce britských Desert Storm, kteří poté v době války v Jugoslávii odjeli společně s humanitárním konvojem dělat párty pro lidi postižené válkou do Bosny. To už vyjádření politického názoru jistě je.

Namísto budování vzdušných zámků a čekání na revoluci, se kterou se to má podobně jako s mesiášem (stále ne a ne přijít) se řada lidí této subkultury rozhodla systém, do té míry, do které je to možné, zkrátka ignorovat. Vyčlenit se z něj a pohybovat se kdesi na jeho okraji, alespoň pro sebe si vytvořit život takový, jaký jej chci mít. Není toto vzpoura? To vše založené na principech bezplatné DIY kultury.

Nemá smysl zamlčovat, že právě tento způsob života předpokládá časté překračování zákonů a tedy častý střet s represivními složkami. Falšování dokladů k automobilům, krádeže dieselu, potravin v supermarketech, zabírání továren, domů a obecních pozemků, prodej tanečních a měkkých drog -- to vše je jen další svébytná a patřičně nasraná odpověď systému, jenž se snaží novodobé cikány vystrčit i z toho kousku prostoru, který si jen těžce hledají ("nic nežádáme, nic nechceme, jen prostor pro naše toulání," jak se píše v knize No system). Jejich nedůvěra k systému, který je označuje za "nečisté špinavce" se mnohdy mísí s nenávistí k jeho pomahačům a v mnoha případech dohnala travellery (například při přijímání anglického Criminal Justice Bill či francouzského dodatku k trestnímu zákonu) k aktivnímu odporu v ulicích měst. "To, co všechny provokuje, není jejich víra, ale jejich nevíra. Nevíra v systém a morálku státu. To je to, co je nutí držet se mimo společnost a žít si po svém, vyznávat vlastní hodnoty -- a to je také hlavní důvod jejich diskriminace a perzekuce," přesně vystihuje podstatu strachu establishmentu z technotravellerů ve svém článku Homeless and Hungry.

Na rozdíl od České republiky existuje v západní Evropě, ale především ve Francii a Itálii také daleko bližší a autentičtější propojení mezi freeteknem a ostatními alternativními směry (squatting, punk, zelený anarchismus atd.). Útok na jednu ze subkultur je ostatními vnímán jako útok na vlastní identitu a možnosti efektivního odporu jsou tak o moc větší. Travelleři mívají také zpravidla dveře otevřené i do politických squattů, v nichž řada z nich tráví zimní měsíce. Nelze se pak divit, že přijetí nového zákona do ulic vyžene alternativce bez rozdílu původu. Bylo by to možné u nás?

Pohled na český dvorek

Jistě není přehnané tvrdit, že návštěvnost českých freeparty, ale i počet českých sound systémů ukazuje na to, že česká freetekno scéna je alespoň z tohoto pohledu nebývale silná. Každým rokem přibývají takřka desítky nových partiček a mít přesný přehled už snad ani není možné. Řeklo by se tedy, že tak silná scéna, bude dobře slyšet a hlavně bude znít, abychom si vypůjčili slova z výše zmiňované knihy "jedním hlasem." Faktem je, že prozatím nezněla a jen letmý pohled na diskuse mezi zástupci české freetechno subkultury by jistě udělal radost každému nepřejícímu kvelurantovi. Pokud totiž kromě skutečnosti, že freetekno se stává pro mladé "lidovou" zábavou, českou subkulturu něco charakterizuje, pak je to vzájemná řevnivost. Čtenáři A-kontra by se jistě podivili jak blízko ve svém sektářství má většina "polemik" na internetových fórech k osobním výpadům, které už léta oslabují českou anarchistickou scénu. Proč to? Česká scéna je tak různorodá ve svém přístupu k freeteknu až to vzbuzuje dojem, že ti lidé snad občas mluví rozličnými jazyky. Neuralgické body sporů jsou přitom většinou stále tytéž a jejich opakování vzbuzuje dojem poslechu zaseklého vinylu. Právě politizování freetekna je často kamenem úrazu. Zatímco některé ze starších sound systémů mají především díky genealogii zakládajících členů blízký vztah k anarchistické scéně (lidé z okruhu bývalého squattu Ladronka) a spojení antisystémového důrazu s pořádáním freeparty jim přijde přirozené (stejně jako přišlo těm, kteří freetekno přiváděli na svět), naprostá většina později vzniklých part politiku striktně odděluje od freetekna jako takového. Sektářství není na místě u obou stran a hádky mezi těmi, kteří se rozhodli pro kočovný způsob života a těmi, kteří pořádání mejdanů věnují "jen" velkou část volného času i našetřených peněz jsou bezpředmětné. V obou případech jde o soběstačnou alternativní kulturu, která se v případě prvním přelila až do alternativního životního stylu a nutno říci, že má o moc původnější (a také riskantnější) podobu. Zatímco první by neměli jen jaksi ohrnovat nos nad lidmi, kteří jejich myšlenku nesou dál, byť částečně modifikovanou, druzí, ač se vstřícným vztahem k současnému systému, by neměli zapomínat na to, že (viz výše) freetekno mělo antisystémový nebo přesněji nesystémový postoj dáno už do svého vínku. Že k němu revolta neodmyslitelně patří. Možná poslední události kolem Czechteku ukážou to, co mělo být jasné odjakživa: Ať již se zaklínám jakkoliv svou apolitičností, samotný fakt, že někde pořádám nenahlášenou freeparty mne staví do politické role a systém ji jako takovou chápe. Je mu totiž úplně jedno, zda párty zpunktoval levicově smýšlející technař či ten, kterému jde jen o svobodnou zábavu na pár dní. Oba dostanou po hubě.

Je nejvyšší čas přestat se přít a přestat se bát konfliktu, který je již nadohled a co nejlépe, ale hlavně společně, se na něj připravit. Nebát se třeba i riiskovat a znít stejným hlasem!

RESIST TO EXIST!!!

Psáno pro A-kontra

                 
Obsah vydání       20. 9. 2004
20. 9. 2004 O Romech, nucené sterilizaci, a o Češích, kteří smrdí Fabiano  Golgo
20. 9. 2004 Co Čech nepochopí Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Je nutné udělat z muslimů Evropany Bohumil  Kartous
18. 9. 2004 Konečný závěr: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení
20. 9. 2004 Sám svazák v poli soudních profesionálů Ladislav  Žák
20. 9. 2004 Blair: "Británie vede v Iráku novou válku"
20. 9. 2004 V Británii "pomáhají lékaři zemřít skoro 20 000 pacientům ročně"
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Žádná nekalá soutěž Ivan  David
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
20. 9. 2004 Aktuálně: Volby do zemského sněmu v Braniborsku 19. září 2004
20. 9. 2004 Aktuálně: Volby do zemského sněmu v Sasku 19. září 2004
20. 9. 2004 Německá extremní pravice posílila své postavení ve východním Německu
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
20. 9. 2004 Kanada se stane třetím největším výrobcem ropy na světě Miloš  Kaláb
20. 9. 2004 Otevřít oči, nebo je vyškrábat? Ondřej  Slačálek
20. 9. 2004 Čečenský problém Daniel  Šmihula
20. 9. 2004 Askar Akajev sa ešte nerozhodol
20. 9. 2004 Je možné pochopit, proč Bůh dopouští, aby trpěly nevinné děti? Ondřej  Chrást
16. 9. 2004 Vyšetřte podezření, že v ČR dochází k sterilizaci romských žen
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
19. 9. 2004 ...nenechat se sežrat soukolím systému Linda  Sokačová
20. 9. 2004 No system! Irina  Kellyová
20. 9. 2004 Divoké víno ještě po čtyřiceti letech Ludvík  Hess
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Utajená GM pšenice v Kanadě Miroslav  Šuta
20. 9. 2004 Nahá pravda o Slovákoch? Lubomír  Sedláčik
20. 9. 2004 Sexuálne menšiny kritizujú biskupov za zastrašovanie historičky Ivan  Požgai
20. 9. 2004 Pred 60 rokmi sa v čase Povstania zrodil týždenník Nové slovo
20. 9. 2004 Európska verejnosť : Dlhá cesta od sna k mediálnej realite Ambros  Kindel
20. 9. 2004 Tlačové agentúry a rozšírenie Európskej únie Wolfgang  Vyslozil
20. 9. 2004 Den bez aut: francouzská tradice je už i v Praze
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2004 No system! Irina  Kellyová
19. 9. 2004 ...nenechat se sežrat soukolím systému Linda  Sokačová
16. 9. 2004 Czechtek 2002: "Mámo neblázni, přijedou -- zatancujou a odjedou" Martin "Juki" Jyrkinen
16. 9. 2004 CzechTek 2002: Vox populi aneb co na to andělé Martin "Juki" Jyrkinen
14. 9. 2004 Další policií ukončená party   
13. 9. 2004 Policie a starosta zakázali pražskou techno party   
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
20. 8. 2004 Soud pustil z vazby "pořadatele" CzechTeku Štěpán  Kotrba
16. 8. 2004 Czechtek: Inspirace pro ministra obrany Zdeněk  Jemelík
16. 8. 2004 http://petice.techno.cz/   
13. 8. 2004 Petice: žádáme odchod Stanislava Grosse z politiky   
12. 8. 2004 Hudební festivaly pod širým nebem se v ČR konají   
12. 8. 2004 Pořádat oficiální Czechtek samozřejně lze   
11. 8. 2004 Czechtek: Vlastnické právo může vykonávat i nájemce   
11. 8. 2004 Fotky z úklidu po Czechteku   

Squatting RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2004 No system! Irina  Kellyová
19. 9. 2004 ...nenechat se sežrat soukolím systému Linda  Sokačová
16. 6. 2004 Je squatting zločinem, jak se domnívá policie?   
19. 12. 2003 Nejpřísnější právo může znamenat i největší bezpráví Jiří  Dolejš
3. 10. 2003 Policejní trávobraní: manévry ve squattu Milada kvůli dvěma pytlíkům marihuany Štěpán  Kotrba
25. 11. 2002 Zážitek z kina: pražská Městská policie a nelegální "těžkooděnci" Petr  Nachtmann
4. 9. 2002 "Přijďte ve středu v 17 hodin bránit vystěhování Medáků"   
3. 9. 2002 Squatteři na Šafránce dostanou na podzim soukromého majitele... Štěpán  Kotrba
2. 9. 2002 Medáci byli vyhnáni ze Střešovic   
25. 7. 2002 Léto za komínem aneb radní s "někým na střeše" nejednají Štěpán  Kotrba
23. 7. 2002 Squatteři bivakují, radní budou zasedat Štěpán  Kotrba
22. 7. 2002 Šafránka měla být porodním domem "U čápa a vrány" Štěpán  Kotrba
20. 7. 2002 Městská policie zasahovala na Šafránce proti squatterům Štěpán  Kotrba
19. 12. 2001 Státní zástupce: Chci s vámi jen navázat osobní kontakt! Tomáš  Pecina
5. 11. 2001 Zpověď extremistova Tomáš  Pecina