15. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Fidel Castro Ruz
15. 6. 2004

Poselství Skupině 77

Problém zahraniční zadluženosti musí být vyřešen jednou provždy

Fidel Castro Ruz

Před čtyřmi desetiletími jsme se my, země třetího světa rozhodly spojit, abychom mohly společně prosazovat své postoje ve světové ekonomice. V předvečer první konference Spojených národů o obchodu a rozvoji jsme již uměly pojmenovat naléhavé problémy rozvojových zemí a dovolávaly jsme se, stejně jako dnes, svého práva na ekonomický a společenský rozvoj a lepší život pro naše národy.

V následujících letech dosáhly nezávislosti další národy třetího světa a k naší skupině se připojovali noví členové. Dnes je nás 132 zemí a, budeme-li postupovat jednotně, představujeme sílu schopnou úspěšně hájit své právo na život v lepším a spravedlivějším světě.

Většina problémů, o nichž jsme věděli v okamžiku vzniku Skupiny 77, nejen přetrvává, nýbrž se s konsolidací vykořisťovatelského a nespravedlivého světového ekonomického pořádku, charakterizujího neoliberální globalizaci, vyostřuje.

Dnes stojíme tváří v tvář světu, kde:

  • 86 % celkové spotřeby je realizováno 20 procenty populace.
  • Přes 850 milionů dospělých je analfabety.
  • Přes 12 milionů dětí umírá každoročně ve třetím světě v důsledku vyléčitelných chorob.
  • 325 milionů dětí v rozvojových zemích nechodí do školy.

Nerovná výměna v mezinárodním obchodu se prohlubuje. Kupní síla základních produktů s výjimkou ropy je o třetinu nižší, než v době vzniku UNCTAD.

Je zjevné, že současný mezinárodní ekonomický pořádek, vedoucí k prohlubování nerovností a nespavedlností, funguje pouze pro menšinu populace této planety, zatímco velkou většinu z využívání jeho požitků vylučuje.

Zdroje na financování rozvoje existují. Co vládám rozvinutých zemí schází, je politická vůle.

Úroveň zahraniční zadluženosti třetího světa je neudržitelná a neslučitelná s ekonomickým rozvojem našich zemí. Každý den čelíme novým podmínkám, jež nám kladou věřitelské země a organizace, které se touto cestou snaží o prosazení modelů, jež vedou jen k dalšímu ožebračování národů.

Problém zahraniční zadluženosti musí být vyřešen jednou provždy. Dluh musí být prominut. Dosáhnout rozvojových cílů s tak tíživým břemenem je nemožné.

Oficiální pomoc rozvoji přislíbená průmyslově rozvinutými zeměmi zdaleka nedosahuje cílů odsouhlasených Spojenými národy. Rozvinuté země mají povinnost a zodpovědnost financovat rozvoj zemí, jež bývaly jejich koloniemi.

Dnes žijeme ve světě, kde se každoročně investuje více prostředků do válečného průmyslu, zatímco miliony lidí trpí extrémní nouzí a desítky milionů každoročně umírají na podvýživu a léčitelné choroby.

Stále více obav budí zhoršování životního prostředí a ničivé důsledky klimatických změn. V našich zemích se nedostává potravin a zdrojů pitné vody, zatímco v rozvinutých zemích se zdroji neustále plýtvá.

V současném světě, charakterizovaném unipolárním a neoliberálním globálním pořádkem pod ekonomickou a vojenskou diktaturou supervelmoci, která se naší prosadit svůj model jako jediný vzor pro celé lidstvo, musíme my, země Jihu dále posilovat svou jednotu a spolupráci. Jen společně budeme moci aspirovat na prosazení svých práv. V tomto potřebném úsilí připadá Skupině 77 mimořádně důležitá role.

Na summitu Jihu, konaném v Havaně již před čtyřmi lety se oživily a aktualizovaly priority a mechanismy naší skupiny. Avšak mnohé zbývá udělat k úplnému naplnění tehdy přijatého akčního plánu. Proto považujeme za zásadně důležité uskutečnění druhého summitu zemí Jihu, který bude vhodnou příležitostí k obhajobě našeho ideálu zachování míru, potvrzení zásad mnohostrannosti a posílení mezinárodní spolupráce.

Kuba, po více než čtyřicet let oběť blokády, hospodářské války a útoků všeho druhu ze strany vlády Spojených států, jež v posledních týdnech zostřily své agresivní akce ve snaze porobit náš lid, znovu potvrzuje svůj závazek v oblasti spolupráce a sjednocování úsilí našich zemí a opakuje, že bude bez váhání pokračovat v poskytování své nezištné solidarity a podpory národům třetího světa.

Skupina 77 byla založena 15 června 1964 na základě "prohlášení sedmasedmdesáti zemí " vyplývající z agendy Konference Spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD). První setkání bylo v Alžíru v 1967, kde vznikla Alžírská lstina a bylo nalezeno východisko pro neustálé institucionální strukturální změny, praxe politiky aktivní neutrality. O tom hovořily i kapitoly skupiny 77 v Římě (FAO), Vídni (UNIDO), Paříži (UNESCO), Nairobi (UNEP) a jednání Skupiny 24 ve Washingtonu (IMF a WB).

G77

                 
Obsah vydání       15. 6. 2004
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
15. 6. 2004 Není pravda, že MPSV nechce klecová lůžka zakázat
15. 6. 2004 Navzdory výsledkům eurovoleb, Tony Blair svou politiku nezmění
14. 6. 2004 Když rodiče neporadí... Bohumil  Kartous
15. 6. 2004 V jako Victory Oldřich  Průša
14. 6. 2004 Po volbách-nevolbách, volky-nevolky, kdepak teď jsme? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Bushova zahraniční politika terčem ostré kritiky
15. 6. 2004 Euroskeptikové z Britské strany za nezávislost chtějí Evropský parlament zničit
15. 6. 2004 Na protestní hlasování v eurovolbách chtějí reagovat politici vysvětlováním
15. 6. 2004 O našem čase, aneb o prostoru mezi medicínou a uměním Jan  Paul
15. 6. 2004 Čtyři britští vojáci budou postaveni před vojenský soud
15. 6. 2004 Zdravý rozum Ronalda Reagana Boris  Cvek
15. 6. 2004 Churchill pro pitomce
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí
15. 6. 2004 Nebe a peklo se potřebují -- stejně jako křesťanská demokracie a mafie Ondřej  Slačálek
15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
15. 6. 2004 Buďme si vědomi zábavnosti světa! Efraim  Israel
15. 6. 2004 V Chicagu začala vysílat česko-americká televize
15. 6. 2004 Tramvaje zpět na Václavské náměstí?
11. 6. 2004 Zemřel Karel Brušák Jan  Čulík
14. 6. 2004 Jana Bobošíková a Vladimír Železný vás vítají v euro-mediokracii Štěpán  Kotrba
15. 6. 2004 KSČM nevolil každý pátý
15. 6. 2004 Srbsko a Černá Hora -- informace pro turisty
15. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje ze dne 6.-8. června 2004
14. 6. 2004 Lze věřit ve změnu poměrů? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Problém zahraniční zadluženosti musí být vyřešen jednou provždy Fidel Castro Ruz
14. 6. 2004 Volby do EP - trapné selhání sociologického výzkumu Petr  Baubín
15. 6. 2004 Když přejde generace a s ní zmizí voliči Jan  Samohýl
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
15. 6. 2004 Firma LUNA LEDER se omluvila
14. 6. 2004 Strkáš-li hlavu do písku, můžeš si být jist tím, že někdo přijde a kopne tě do zadku
14. 6. 2004 Desatero božích přikázání v reklamní praxi
14. 6. 2004 Americký gulag: Mučení za účelem získávání informací
14. 6. 2004 Strach za komunismu, strach za kapitalismu! Strach navždy? Milan  Valach
14. 6. 2004 Argumentace proti softwarovým patentům Jan  Samohýl
14. 6. 2004 V následujících 20 letech se ztrojnásobí onemocnění rakovinou
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
15. 6. 2004 Problém zahraniční zadluženosti musí být vyřešen jednou provždy Fidel Castro Ruz
21. 5. 2004 George W. Bush a Kuba Miloš  Kaláb
17. 5. 2004 Kuba: Až sto tisíc lidí ve vězení Simone  Radačičová
14. 5. 2004 Odpověď Kuby na nové embargo Spojených států   
11. 5. 2004 První máj s Fidelem: Lidstvo bude muset bojovat o víc než o ekonomickou spravedlnost Fidel Castro Ruz
11. 5. 2004 Kuba--USA: Svoboda za každou cenu Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 USA: dolary jen pro ty Kubánce, kteří nejsou v komunistické straně Štěpán  Kotrba
7. 5. 2004 Sankce proti Kubě a Pákistánu: Nejpitomější politika na této planetě   
4. 5. 2004 Los disidentes   
3. 5. 2004 Kuba: Nový proces s disidenty Simone  Radačičová
5. 4. 2004 Dvacet let pro Raula Riveru Simone  Radačičová
19. 3. 2004 Vzdá se vláda Spojených států pokusů odsoudit Kubu?   
9. 3. 2004 "Američané jsou senzační a na Kubě to bylo fajn"   
23. 2. 2004 Digitalizace a přístup na intenet se bude dále rozšiřovat   
23. 2. 2004 Čeho můžeme dosáhnout se skromnými, avšak optimálně využitými zdroji