23. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Policista nezákonně perlustrující demonstranty - dialog s aktivisty OPH
23. 6. 2004

Kontrola dokladů za okolností vážně ohrožujících...

Samosoudkyně zhodnotila důkazy podle svého vnitřního přesvědčení

Britské listy se občas dotknou tématu těsně spojenému s problematikou občanských práv, jakým je i postup policie při kontrolách dokladů. Dotkl se ho Štěpán Kotrba článkem Policejní trávobraní: manévry ve squattu Milada kvůli dvěma pytlíkům marihuany, stejně jako Jan Paul článkem S policisty se nemluví, aneb stále zamindrákovaní ochránci zákona. Oba autoři se stali objektem policejní kontroly. Oba měli pocit, že něco není v pořádku. Ten se opíral o přinejmenším hrubou povědomost o změnách, které prodělala legislativa v této oblasti po roce 1989. Lze zde připomenout §13 zákona o policii, kde jsou přesně popsány situace, kdy policista může požadovat prokázání totožnosti.

(2) Policista je oprávněn vyzvat osobu,

 1. přistiženou při spáchání trestného činu nebo přestupku,
 2. od které je požadováno vysvětlení podle §12 odst. 1,
 3. která odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby,
 4. která se bezdůvodně zdržuje v bezprostřední blízkosti chráněných objektů nebo v blízkosti státních hranic,
 5. která má na místě veřejně přístupném zbraň (17 odst. 2) a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
 6. která se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, k dopravní nehodě, požáru nebo jiné mimořádné události, aby prokázala svou totožnost; osoba je povinna výzvě vyhovět.

(3) Policista je rovněž oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu,

 1. která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle zvláštních předpisů,
 2. která je oznamovatelem,
 3. na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti žádá; osoba je povinna výzvě vyhovět.

Pokud tedy policista vyzve k předložení dokladů občana za jiných okolností, nedopouští se ničeho menšího než porušení zákona. Takovému nezákonému jednání má podle našeho právního řádu občan právo čelit.

S tímto vědomím jsem loni 28. října na shromáždění, které mělo vystoupit proti pochodu fašizující Vlastenecké fronty, přistoupil k policistům, kteří kontrolovali účastníky protestu. Na mé dotazy po důvodech kontroly odpovídali, že k ní dochází v místech s "vysokým nápadem trestné činnosti". Tomu se nedalo než vysmát, přestože by takový důvod mohl hypoteticky odpovídat § 13 písmenu e., kdyby se v něm ovšem nehovořilo o konkrétním trestném činu, v jehož blízkosti jsou policisté oprávněni kontrolovat občany.

Protože jsem byl neodbytný, byl jsem posléze sám vyzván, abych se legitimoval. Pochopitelně to nepřicházelo, po tom, co jsem v přítomnosti policistů vyzýval jiného demonstranta k odmítnutí kontroly, vůbec v úvahu. Po vzrušené výměně názorů a vzájemném slovním i nonverbálním zastrašování, jsem dostal výzvu, abych se s policisty odebral na stanici. To jsem samozřejmě také odmítl, jakkoli má policista právo předvést občana, který odmítá uposlechnout jeho výzvy. Výzva totiž musí být v souladu se zákonem.

Na ulici ovšem platí, že policista je zákon (děkuji za potlesk, čtenáři z řad policie) a tak jsem za chvíli ležel na zemi s pouty na rukách. Že jsem se snažil pádu zabránit uchopením policisty, který mě napadl, okolo ramene, měl jsem v tu chvíli již jisté odsouzení za napadení veřejného činitele.

O to se postarala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr.Helena Králová. V jeho odůvodnění (v příloze ZDE) se musela vypořádat s otázkou zákonnosti policejního zákroku, což ji činilo jisté potíže, kterými se však nenechala odradit. Prozřetelně vynechala pasáže, kde policejní svědkové opakují svůj nápad s vysokým nápadem trestné činnosti. Místo toho se zaměřila na dodatečný důvod, který při samotné kontrole uveden nebyl. Mělo jít o údajnou podobu mojí osoby s jakousi hledanou či pohřešovanou osobou (§ 13 c.). Když jsem se při výslechu svědků dotazoval, o jakou osobu se mělo jednat, policisté si již nemohli vzpomenout. Paní soudkyni přesto připadalo jejich tvrzení věrohodné, snad protože nekontrolovali všechny shromážděné, ale jen některé. Přesto udivuje vysoká koncentrace občanů podobných hledaným osobám zrovna na politickém protestu.

Možná proto se JUDr. Králová rozhodla pustit do ještě odvážnějších konstrukcí a rozhodla se, že podle § 34 a) trestního zákona lze demonstraci označit za událost vážně ohrožující veřejný pořádek, život a majetek. S hrůzou nad nedemokratičností českého právního systému jsem nahlédl do příslušného zákona... a podivil se:

§ 34

Při výměře trestu se jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel

 1. spáchal trestný čin ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky

Žádnou souvislost s mým případem zde nelze dohledat. Při pohledu o něco níže, jak mi bylo doporučeno, jsem se dopátral paragrafu nikoli § 34 a), nýbrž § 34 d), kde se říká, že:

Při výměře trestu se jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel

 1. spáchal trestný čin za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek

Když pominu, že dotyčný paragraf, u něhož se tak pletou písmena, řeší naprosto jinou problematiku, než jsou důvody, které opravňují perlustraci občanů, ani potom tam nenacházím nic, co by po stalinsku kvalifikovalo demonstrace jako ohrožení veřejného pořádku, jak se ve své podivné analogii domnívá paní soudkyně.

Té se přihodila ošklivá věc, když se ve snaze hájit delikt policejních ranařů rozhodla dát všanc svou profesionální čest - zesměšnila se. Její výrok a jeho odůvodnění však zároveň ukazují na velmi nebezpečnou tendenci, která se stává vlastní české justici. V politicky zabarvených případech nerozhoduje, kdo co udělal, ale kdo kým je. A když to komplikují zákony přijaté v období rané demokratizace, tak stačí přijít s výkladem, který je popře, ať už pak diletantismus čouhá z úřední obálky, jak chce. Nyní jen čekám, kdy nás pražští ochránci zákona začnou legitimovat coby osoby, které se bezdůvodně zdržují v blízkosti státních hranic (§ 13 d.) - vždyť z Petřína lze za jasného počasí dohlédnout až na Šumavu.

Dvanáctistránkový rozsudek JUDr. Heleny Králové v plném znění

     

Autor je studentem Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

                 
Obsah vydání       23. 6. 2004
23. 6. 2004 Američtí vojáci nebudou mít imunitu pro válečné zločiny
23. 6. 2004 Volfová o ČSSD: "Nechci jít dál s těmi zbabělci" Štěpán  Kotrba
23. 6. 2004 Kontrola dokladů za okolností vážně ohrožujících... Radek  Mikula
23. 6. 2004 Bill Clinton: Cílem politiky není jen získat moc a udržet si ji
23. 6. 2004 Při procesech o týrání iráckých vězňů se musejí zodpovídat i armádní šéfové
23. 6. 2004 Kuřáci umírají o deset let dřív
22. 6. 2004 USA nabízejí kompromis ohledně Saddáma Husajna
23. 6. 2004 Americko-německé hašteření Radek  Vogl
23. 6. 2004 Proč není třeba zákona o spisovném jazyce Jiří  Kratochvíl
23. 6. 2004 Moorův film Fahrenheit 9/11 bude v Americe mládeži nepřístupný
23. 6. 2004 Konzervativní deník Daily Telegraph prodán bratřím Barclayům za 665 milionů liber
22. 6. 2004 Iráčané sťali jihokorejského rukojmího
23. 6. 2004 69 972 Kč ročně je mnoho
23. 6. 2004 Soud skončil, Marc Dutroux odsouzen na doživotí Josef  Brož
22. 6. 2004 OSN kritizuje Spojené státy za to, jak zacházejí s iráckými ropnými příjmy
22. 6. 2004 Česko hledá SuperStar?! Claudia  Just
22. 6. 2004 Czechs look for a SuperStar?! Claudia  Just
23. 6. 2004 Je fuk, jak vypadá základní školství malých obcí? Miloš  Dokulil
22. 6. 2004 Na okraj jedné legendy Václav  Žák
22. 6. 2004 Mučení iráckých vězňů americkými vojáky má inspiraci z Izraele
22. 6. 2004 ČSSD a registrované partnerství Vladimír  Vokál
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
21. 6. 2004 Digitalizace: s ČeRTem nebo bez? Vlastimil  Ježek
22. 6. 2004 Pohřeb Lidových novin Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
22. 6. 2004 Trpí-li uchazeč o studium dyslexií, o jeho přijetí rozhoduje ředitel Jan  Sýkora
21. 6. 2004 "Dyslektik je hlupák a tenhle má ještě vzpurnou matku!"
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
22. 6. 2004 O Iráku, Spojených státech a integritě Václava Havla Roman  Weber-Pachola
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
23. 6. 2004 Kontrola dokladů za okolností vážně ohrožujících... Radek  Mikula
4. 5. 2004 Karlovy Vary opět dějištěm justiční taškařice Robert  Kvacskai
16. 4. 2004 Je "tažení proti soudcům" neoprávněné?   
27. 1. 2004 Karlovy Vary jásají: Slizký ruskojazyčný zločinec před soudem Radek  Mokrý
25. 9. 2003 Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření Štěpán  Kotrba
14. 8. 2003 Ve věci rasistického útoku na Palmovce má v pátek 15. srpna padnout rozsudek Helena  Svatošová
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Oběť rasistického útoku čelí šikaně od soudkyně Helena  Svatošová
4. 10. 2002 Slovenská soudkyně, německý farmakolog a brazilský aktivista dostali protikorupční cenu   
6. 8. 2002 Pochybný rozsudek Jan  Čulík
31. 5. 2002 Městský soud v Praze: "svědectví policisty nemá větší sílu než videozáznam" Jan  Čulík
21. 5. 2002 Zastánce práv Romů kritizuje zdlouhavé podávání žaloby proti své osobě Jaroslav  Hlaváček
10. 5. 2002 Demonstrace za tři v ČR neprávem odsouzené občany   
16. 4. 2002 Soudkyně Podlipná: Policisté mají právo legitimovat "neposlušné občany" Tomáš  Pecina
2. 4. 2002 Případ velmi vlažné spravedlnosti: Lze vyhrát majetkový spor s advokátem? Radek  Mokrý