23. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 6. 2004

Proč není třeba zákona o spisovném jazyce

V pondělí 21. června 2004 se Jan Lipšanský v Britských listech zabýval nedávným návrhem komunistických poslanců uzákonit spisovnou češtinu jako jazyk celoplošných médií. Na rozdíl od něj však nesdílím jeho "nadšení" z tohoto zákona, neboť se mi zdá naprosto zbytečný.

Pan Lipšanský má naprostou pravdu v tom, že na různých vývěsních štítech, potažmo reklamních letácích nejednou nalezneme pravopisnou hrubku. Například jím zmiňovaný příklad pedikůra je pak projevem jednoznačné neznalosti Pravidel českého pravopisu ze strany autora textu na štítu. Tento prohřešek ale musí mít na svědomí buď učitel, který v hodinách českého jazyka dostatečně neprobral problematiku psaní cizích slov, nebo autor špatně napsaného slova prostě ve škole nedával pozor.

Rovněž souhlasím s tím, že v masmédiích se čím dál častěji setkáváme s projevy, jež obsahují řadu nespisovných tvarů -- ať už panem Lipšanským uvedená diftongizace ý v ej, či občasná velká snaha mluvčího o "spisovnost", kdy místo dvěma vysloví dvěmi, či místo nohama užije tvar nohami. Příčina je obdobná jako u psaní cizích slov.

Problematická je však Lipšanského kritika tvarů odvozených od cizích slov, mám zde na mysli právě ono "esemeskování", "mailování" apod. Například tyto dva uvedené příklady souvisí s rozmachem informačních technologií -- internetu a užívání mobilních telefonů, tedy jde o zcela nové termíny. Dnes nám slovo "esemeskovat" může znít nově, zvláštně, ale neznělo nám tak před mnoha lety např. sloveso "favorizovat", které pochází z francouzského "favoriser"? A jestliže pan Lipšanský obdivuje schopnost Slováků si buď vypomoci slovenským ekvivalentem, nebo dané slovo "poslovenštit", zcela zapomněl, že se tak ale děje i v českém jazyce. Je třeba si jen uvědomit, že např. slovo "mail" má český ekvivalent ve spojení "elektronická pošta", či místo "esemeskovat" můžeme říci "poslat textovou zprávu". A přímo v Pravidlech můžeme nalézt několik příkladů, kdy cizí slovo zdomácnělo -- např. slovo "runway" můžeme psát jak v původním tvaru, tak i ve zdomácnělé podobě "ranvej".

Je třeba si prostě uvědomit, že jazyk je živý organismus, který se neustále rozvíjí. Často užíváme slova, o nichž si myslíme, že jsou původu staročeského, potažmo praslovanského, ale skutečnost je jiná. Jestli nás někdy napadlo, že slovo "košile" má latinský původ, slovo "kartáč" zase německý apod.? Nahlédněme do etymologického slovníku. Na první pohled se nám může jevit nudný, ale jestliže si v něm budeme listovat, více si uvědomíme vývoj českého jazyka a bude nás fascinovat, jak se slovní zásoba českého jazyka rozvíjela.

Je tedy opravdu nutné uzákonit spisovnou češtinu, coby jazyk masmédií? Naznačil jsem, že chybné užívání je výsledkem buď špatné práce učitele, nebo lajdáctví mluvčího. Přesnější by bylo označit takový přístup obou stran k jazyku jako nezodpovědný. Uzákonění spisovného jazyka nic nevyřeší, neboť zákon může být vždy porušen. Jestliže si stoupnu na ulici k dopravní značce, která symbolizuje zákaz vjezdu, nedám ruku do ohně za to, že ji všichni budou respektovat - koneckonců nedávné televizní reportáže nám ukázaly, že je nerespektují ani policisté. Stejně tak tomu bude i v případě užívání jazyka.

Celé řešení je podle mého názoru v odpovědnosti každého z nás k rodnému jazyku. Jedna věc je mluvit hovorovou češtinou v hospodě nad pivem a něco jiného je, když před třídu předstoupí učitel, a bez ohledu na jeho aprobaci, nemluví spisovně. Spisovná mluva nemá být doménou jen bohemistů, ale všech pedagogů! A stejně tak je třeba kriticky pohlížet na všechny ty, jejichž projev je určen širší veřejnosti -- patří sem různé promluvy politiků, herců(!), moderátorů atd. Pokud všichni tito jmenovaní budou zodpovědně s rodným jazykem nakládat, není žádný zákon o spisovné mluvě nutný. Bohužel však jej používají nezodpovědně a jen díky tomu nastává paradoxní situace, že o mluveném projevu Radovana Lukavského hovoříme jako o nějakém divu z jiného světa! A přitom můžeme všichni být jako on!

Až na výjimky jsme všichni prošli alespoň základní školou. Jistě každý z nás si vzpomene na hodiny slohu (ačkoliv dle náplně předmětu by se mělo užívat pojmu stylistika), v nichž jedním z témat je rozlišení funkčních stylů. Díky jejich pochopení musí každý z nás vědět, jaké konkrétní jazykové prostředky v daném projevu užít. Není proto třeba nějakého zákona, jenž by určoval, který pořad v televizi řadíme do publicistiky a který nikoli, neboť každý z nás, díky nabytým znalostem, má být schopen tohoto rozlišení. A jestliže není natolik zodpovědný, aby této diferenciace byl schopen, a přitom se živí projevy na veřejnosti, nemá v dané profesi co dělat.

Byl bych nerad, aby vina ale padala jen na učitele, člověk musí na sobě neustále pracovat. Za moderátora s kvalitním mluveným projevem se všeobecně považuje Marek Eben, i ostatní z jeho oboru jej uznávají, ale proč tedy nesjou schopni na sobě zapracovat, aby se mu co nejvíce přiblížili? Prostě ke své profesi přistupují nezodpovědně. V normálně fungujícím podniku, jakým jsou i všechny tři celoplošně vysílající televize, by takový člověk měl být na tento nedostatek upozorněn, a nenapraví-li se, měl by se s ním takový podnik rozloučit.

Tedy neházet vinu jen na učitele a vzory, neboť v prvé řadě by měl na mluvený projev dbát samotný mluvčí, který je zodpovědný za to, co říká a jak to říká. Jeho práci by pak měl pozorně sledovat jeho zaměstnavatel a v případě televizních a rozhlasových stanic Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Protože ale každý v této struktuře svou práci vykonává nezodpovědně, slyšíme v mediích nespisovnou mluvu. Vybavuji si, jak kdysi Vladimír Železný v pořadu Volejte řediteli vyzval diváky, aby hlásili jakékoliv prohřešky v mluvě moderátorů a reportérů, neboť tak chtěl v Nově dbát na kvalitní mluvený projev. Takové gesto bylo ale dost pokrytecké, neboť již dlouhá léta trpěl ve své televizi nedbale mluvící Pavlínu Wolfovou. Nejenže tedy Pavlína Wolfová nevykonávala svou profesi zodpovědně, ale nakonec ani její zaměstnavatel. Co si pak má člověk pomyslet o firmě, která ani neumí užívat svůj rodný jazyk?

Vcelku aktuální srovnání mluvy moderátorů televizních zpráv lze najít ZDE

Zjednodušeně řečeno nechápu, proč uzákoňovat něco, co patří k základnímu vzdělání každého z nás. Jen je třeba k jazyku zodpovědně přistupovat a umět rozlišit, kdy mluvit spisovně a kdy naopak lze užít prvky hovorového jazyka, dialektu a i toho "hantecu", který, pokud vím, je řazen do argotu. Vše je otázkou vzdělání. Proto se mi zákon o spisovném jazyce v masmédiích jeví jen jako prázdné populistické gesto.

                 
Obsah vydání       23. 6. 2004
23. 6. 2004 Američtí vojáci nebudou mít imunitu pro válečné zločiny
23. 6. 2004 Volfová o ČSSD: "Nechci jít dál s těmi zbabělci" Štěpán  Kotrba
23. 6. 2004 Kontrola dokladů za okolností vážně ohrožujících... Radek  Mikula
23. 6. 2004 Bill Clinton: Cílem politiky není jen získat moc a udržet si ji
23. 6. 2004 Při procesech o týrání iráckých vězňů se musejí zodpovídat i armádní šéfové
23. 6. 2004 Kuřáci umírají o deset let dřív
22. 6. 2004 USA nabízejí kompromis ohledně Saddáma Husajna
23. 6. 2004 Americko-německé hašteření Radek  Vogl
23. 6. 2004 Proč není třeba zákona o spisovném jazyce Jiří  Kratochvíl
23. 6. 2004 Moorův film Fahrenheit 9/11 bude v Americe mládeži nepřístupný
23. 6. 2004 Konzervativní deník Daily Telegraph prodán bratřím Barclayům za 665 milionů liber
22. 6. 2004 Iráčané sťali jihokorejského rukojmího
23. 6. 2004 69 972 Kč ročně je mnoho
23. 6. 2004 Soud skončil, Marc Dutroux odsouzen na doživotí Josef  Brož
22. 6. 2004 OSN kritizuje Spojené státy za to, jak zacházejí s iráckými ropnými příjmy
22. 6. 2004 Česko hledá SuperStar?! Claudia  Just
22. 6. 2004 Czechs look for a SuperStar?! Claudia  Just
23. 6. 2004 Je fuk, jak vypadá základní školství malých obcí? Miloš  Dokulil
22. 6. 2004 Na okraj jedné legendy Václav  Žák
22. 6. 2004 Mučení iráckých vězňů americkými vojáky má inspiraci z Izraele
22. 6. 2004 ČSSD a registrované partnerství Vladimír  Vokál
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
21. 6. 2004 Digitalizace: s ČeRTem nebo bez? Vlastimil  Ježek
22. 6. 2004 Pohřeb Lidových novin Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
22. 6. 2004 Trpí-li uchazeč o studium dyslexií, o jeho přijetí rozhoduje ředitel Jan  Sýkora
21. 6. 2004 "Dyslektik je hlupák a tenhle má ještě vzpurnou matku!"
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
22. 6. 2004 O Iráku, Spojených státech a integritě Václava Havla Roman  Weber-Pachola
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů