15. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 6. 2004

Zdravý rozum Ronalda Reagana

Když Winston S. Churchill neúnavně a osamoceně varoval britské poslanecké kolegy před nacistickým Německem, které z Versailleské mírové smlouvy udělalo cár papíru, byl v rámci Hitlerovy propagandy označován za válečného štváče. Evropa ve strachu z nové války raději naslouchala Hitlerovým řečem o nutné ochraně německého národa před útlakem a nechala do jeho chřtánu padnout československý stát. A to se mělo zopakovat opět po třiceti letech. Díky Bohu se tehdy také objevil nový Churchill -- Roland W. Reagan.

Když Winston S. Churchill neúnavně a osamoceně varoval britské poslanecké kolegy před nacistickým Německem, které z Versailleské mírové smlouvy udělalo cár papíru, byl v rámci Hitlerovy propagandy označován za válečného štváče. Evropa ve strachu z nové války raději naslouchala Hitlerovým řečem o nutné ochraně německého národa před útlakem a nechala do jeho chřtánu padnout československý stát. A to se mělo zopakovat opět po třiceti letech. Díky Bohu se tehdy také objevil nový Churchill -- Roland W. Reagan.

Komunismus byl od svého začátku imperialistickým režimem se světovládnými ambicemi. Ba Lenin, zakladatel komunistického hnutí a komunistických vyhlazovacích koncentráků, chápal revoluci v Rusku jako pouhý prostředek k ovládnutí Evropy. Představa, že šíření socialismu mělo někdy něco společného s dobromyslnou snahou pomoci utlačovaným dělníkům v cizích státech, je absurdní. Sověti chtěli jen vládnout a pomoc byla perfidní záminkou (úplně stejně k tomu přistoupil Leninův obdivovatel Hitler) pro uskutečnění mocenské expanze. První obětí sovětské imperiální politiky byly neruské národy bývalého carského státu. Např. ukrajinští rolníci, jež se KSSS nakonec nepodařilo převychovat na socialistické družstevníky, byli na počátku třicátých let vyhlazeni záměrně vyvolaným a udržovaným (sic!) hladomorem, jemuž podlehlo asi sedm miliónů lidí. Není divu, že se SSSR velice blízce přátelil s hitlerovským Německem a že ho útok v červnu 1941 výrazně překvapil. Během války, již Stalin přežil jen díky masivní pomoci Západu a Hitlerovým diletantským chybám, se imperialistické ambice komunistů utlumily. Potom ihned zase vzplály. Na Jaltě chtěl Stalin celou východní a střední Evropu. Sápal se i po Rakousku, po Finsku nebo po Švédsku. V zemích, které spadaly do Stalinova pásma a v nichž ještě vládla demokracie, byť okleštěná, se ji komunistům zdařilo brutálním nátlakem zničit a zavést teror. To se stalo i v Československu. Rád bych ocitoval (dle knihy Dějiny zemí Koruny české II, Paseka Praha 1992) slova prezidenta E. Beneše, která vyslovil v únoru 1948 ke komunistické delegaci, již vedl K. Gottwald:

"...ne všechen československý lid si přeje zánik demokracie, ale Vy pánové a Vámi vedená strana si přeje, abych svým podpisem zabil demokracii v Československu... Jestli tak činím, tedy jenom proto, abych zabránil bratrovražedným bojům, jimiž mně vyhrožujete a jež jste schopni vyvolat."

Tušil Beneš, co nastane, když se komunistům vzdá? Obětí politických procesů se stalo na 230 tisíc občanů Československa nemluvě o těch, kteří byli zavřeni nebo umučeni bez jakéhokoli procesu. Vyrostly koncentráky a zemi ovládl teror a tyranie, nenávist a lež.

Komunisté pevně svírali své impérium a brousili si zuby na nové oběti. To, že centrem tohoto impéria byla Moskva, že komunistický svět nikdy nebyl složen ze samostatných států, nýbrž ze států podobných satelitům nacistického Německa, je obyčejný truismus a svědčí o tom i nesmírné pnutí uvnitř bloku, jež vyvolávala jakákoli rebelie (Titova nebo později čínská). Maďarské obrodné hnutí bylo utopeno v krvi stejně jako obrodné hnutí v Československu (a čínští komunisté to u sebe doma v roce 1989 udělali i bez sovětské pomoci... komunismus je všude stejný, i kdyby byl sebevíce nezávislý na ÚV KSSS). Po Stalinově smrti se toho změnilo jen velice málo: koncentrační tábory zůstaly, rudé gestapo též, stále se o všem lhalo a imperialistická politika dostala dokonce své explicitní vyjádření: Brežněvovu doktrínu. Hitler se kdysi oháněl tím, že musí bránit slabé a utlačované Němce, Brežněvova doktrína říká totéž v bleděmodrém a za stejným účelem: komunistické strany mají podle ní povinnost bránit socialismus, a to také v mezinárodním měřítku. Komunistický blok měl právo zasáhnout do vnitřních věcí svého člena, pokud by se odchyloval od socialismu. Ale nejen to... Komunisté novou doktrínou jasně vysvětlili své teroristické aktivity ve třetím světě, kde podněcovali občanské války a hnětli nové satelity. Cílem byla světovláda. USA či jiný demokratický stát nikdy žádnou světovládu a žádný skutečný imperialismus naopak nemohly uskutečnit. I kdyby USA imperialistickou politiku dělaly, jejich impérium by se přinejhorším podobalo tomu britskému, kdežto sovětské by se navlas podobalo tomu, o čem snil Hitler (jen v jiných barvách). Komunisté tedy obviňovali USA z imperialistické politiky z úplně jiných důvodů, než by odpovídalo pravdě, a úplně stejně lživě, jak to činil Hitler vůči Churchillovi.

Po prohrané válce ve Vietnamu se politika USA ubírala cestou ústupků, naopak komunistický blok rostl... a s jídlem roste chuť. Na sklonku roku 1979 SSSR otevřeně porušil výsledky druhé sv. války a sféry vlivu, jak byly po ní nastaveny, a svými tanky vpadl do Afghánistánu. A tehdy se v USA dostal k moci bývalý herec a filmový producent, guvernér státu Kalifornie, bývalý demokrat a nyní republikánský prezidentský kandidát Reagan. Nebyl to žádný zapšklý konzervativec, jeho úmyslem nebylo bojovat proti těm hodnotám, jež přinesla šedesátá léta se svou úžasnou uvolněností, měl naopak dva hlavní cíle, jež vyplývaly ze zdravého rozumu. Liberalizovat neefektivní ekonomiku USA a zničit SSSR. Zvláště je pro mne obdivuhodné to, že Reagan navzdory všem západním intelektuálním spřažencům komunismu chtěl pojmenovat věci pravým jménem a označil SSSR za říši zla. Byl to první velký a jasný signál všem lidem mučeným a šikanovaným komunistickými režimy, že je tu někdo, kdo chce myslet více na ně a na to, aby se celý svět nestal velkým komunistickým lágrem, než na pseudovzdělanecké pózy. A tak Roland Reagan navázal na Churchillovo vyhlášení studené války Sovětskému svazu a hledal způsoby, jak ji dovést do šťastného konce.

To, že se mu nakonec podařilo Sovětský svaz uzbrojit, že dokázal svá slova podepřít činy (a na gaunery platí slova mnohem méně než činy), to bylo výsledkem složitých, ne vždy čistých a bezchybných zahraničněpolitických akcí. Měl štěstí, že se sovětským prezidentem stal právě reformátor M. Gorbačov, ale opět i zdravý rozum v tom, že s ním jednal a že jasně dal najevo, že cílem zbrojení na straně USA není válka, nýbrž ústupky (a posléze zhroucení) SSSR. Pro korektní, i když obecný, popis těchto událostí bych uvedl tři citace z Oxfordského slovníku světové politiky (Ottovo nakladatelství Praha 2000), nejprve ze stran 704-705, potom se stran 804-805 a ze strany 857:

"Čtyřicátý prezident země řídil nejdelší mírový ekonomický rozmach v dějinách. Přesto Reaganova daňová omezení a výdaje na obranu přeměnily Spojené státy v největšího světového dlužníka. Pro fiskální rok 1990 předložil Kongresu konzervativní republikánský prezident federální rozpočet ve výši 1,15 bilionu dolarů... Strategická obranná iniciativa (Strategic Defense Initiative -- SDI) nebo hvězdné války (Star Wars) vyvolaly velkou diskusi, a tak v r. 1988 bylo přes 12 miliard dolarů přislíbeno programu SDI. Reagan nedostal všechno, co chtěl, ale program byl na stole. Reaganova doktrína pomoci antikomunistickým bojovníkům za svobodu a nahrazení komunistických režimů demokratickými se setkala s úspěchem i nezdarem. Reaganova politika tvrdé linie, která zahrnovala prodej raket Stinger povstalcům, uspíšila sovětské stažení z Afghánistánu. Reaganův odkaz ve Střední Americe je smíšený, a íránská protiiniciativa přinesla jenom dědictví pro zlost. Reaganova fixace na nikaragujské contras jako bojovníky za svobodu zanechala nevyřešené problémy jako vážné mezinárodní krizové pohledávky. Vojenská přítomnost USA jako mírových sil v Libanonu a později v Grenadě demonstrovala Reaganovu ochotu použít ozbrojených sil. Jeho znechucení teroristickými akcemi vycházejícími z Lybie a neschopnost osvobodit americké rukojmí držené v Libanonu vyvrcholily leteckým náletem na Lybii v dubnu 1986."

"Afghánská vláda nebyla jediným sovětským satelitem, který, jak se ukázalo, nemohl bez vojenské pomoci přežít. Na socialismus orientované vlády v Etiopii a Angole potřebovaly vojenskou podporu, stejně tak byla nutná intervence kubánských jednotek k potlačení rebelující části národa i vlády v Mosambiku i Nikaragui, ohrožených vzpourami. Navíc pak ekonomické nesnáze mnohých závislých zemí Třetího světa nabývaly krizových forem a Sovětský svaz nebyl schopen dostát narůstajících žádostí o pomoc, kterých bylo stále víc. A nemohl také podržet země z východní Evropy, když jejich ekonomiky začaly vykazovat stejné příznaky stagnace, která zachvátila ekonomiku sovětskou. Ještě hrozivější bylo, že se v r. 1985 sovětská vojenská bezpečnost zdála být hůře zajištěna, než tomu bylo před deseti lety. Když Sovětský svaz rozmístil své rakety SS-20, západní mocnosti doplnily v r. 1983 svůj evropský arzenál o rakety středního doletu Cruise a o rakety Pershing 2. Sovětští armádní představitelé je označili za vážnou hrozbu bezpečnosti. Když byly jejich námitky ignorovány, sovětští vyjednavači ukončili probíhající rozhovory o omezení nukleární a běžné výzbroje. Prohlášení preidenta Ronalda Reagana o vývoji strategické obranné iniciativy bylo přijato jako další hrozba pro sovětskou bezpečnost. Lze říci, že v době, kdy Gorbačov nastoupil do nejvyšší funkce, byla sovětská zahraniční politika zahnána do slepé uličky."

"Ve druhé studené válce (BC: začala cca v r. 1979) se zdálo, že sovětské vedení zaujalo ke studené válce defenzivní pozici jako první. Avšak počínaje r. 1985, za Gorbačovova vedení, Sovětský svaz udělal rozsáhlé ústupky, které způsobily konec konfrontace i studené války jako celku. Sovětský svaz pozastavil podporu pro většinu revolučních režimů Třetího světa a pro východoevropské komunistické strany, které udržoval u moci 40 let. Podepsal dalekosáhlé dohody o kontrole a snížení zbraní s USA a zanechal globální ideologické rivality..."

Snad by se dalo říci, že se Reagan stal klíčovou osobností dějin minulého století jen díky zvláštním náhodám, jež mu mimořádně přály. Na druhou stranu bez jeho zdravého rozumu mohl SSSR živořit dodnes, Gorbačov -- jehož perestrojka nic nemohla vyřešit -- by byl smeten a satelity by byly nadále ovládány klikou bývalých stalinistů podobně, jako je tomu dodnes na Kubě. Bez pochopení pravé povahy komunismu (jak ji identifikoval již T. G. Masaryk v knize Světová revoluce) nelze pochopit úžasné kouzlo zdravého rozumu pana Reagana -- ale nejen to: bez toho, že si konečně přiznáme, co byl komunismus zač, z něho nikdy nevystoupíme a bude v nás žít i nadále jako jakýsi Mr. Hyde v dr. Jekyllovi.

                 
Obsah vydání       15. 6. 2004
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
15. 6. 2004 Není pravda, že MPSV nechce klecová lůžka zakázat
15. 6. 2004 Navzdory výsledkům eurovoleb, Tony Blair svou politiku nezmění
14. 6. 2004 Když rodiče neporadí... Bohumil  Kartous
15. 6. 2004 V jako Victory Oldřich  Průša
14. 6. 2004 Po volbách-nevolbách, volky-nevolky, kdepak teď jsme? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Bushova zahraniční politika terčem ostré kritiky
15. 6. 2004 Euroskeptikové z Britské strany za nezávislost chtějí Evropský parlament zničit
15. 6. 2004 Na protestní hlasování v eurovolbách chtějí reagovat politici vysvětlováním
15. 6. 2004 O našem čase, aneb o prostoru mezi medicínou a uměním Jan  Paul
15. 6. 2004 Čtyři britští vojáci budou postaveni před vojenský soud
15. 6. 2004 Zdravý rozum Ronalda Reagana Boris  Cvek
15. 6. 2004 Churchill pro pitomce
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí
15. 6. 2004 Nebe a peklo se potřebují -- stejně jako křesťanská demokracie a mafie Ondřej  Slačálek
15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
15. 6. 2004 Buďme si vědomi zábavnosti světa! Efraim  Israel
15. 6. 2004 V Chicagu začala vysílat česko-americká televize
15. 6. 2004 Tramvaje zpět na Václavské náměstí?
11. 6. 2004 Zemřel Karel Brušák Jan  Čulík
14. 6. 2004 Jana Bobošíková a Vladimír Železný vás vítají v euro-mediokracii Štěpán  Kotrba
15. 6. 2004 KSČM nevolil každý pátý
15. 6. 2004 Srbsko a Černá Hora -- informace pro turisty
15. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje ze dne 6.-8. června 2004
14. 6. 2004 Lze věřit ve změnu poměrů? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Problém zahraniční zadluženosti musí být vyřešen jednou provždy Fidel Castro Ruz
14. 6. 2004 Volby do EP - trapné selhání sociologického výzkumu Petr  Baubín
15. 6. 2004 Když přejde generace a s ní zmizí voliči Jan  Samohýl
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
15. 6. 2004 Firma LUNA LEDER se omluvila
14. 6. 2004 Strkáš-li hlavu do písku, můžeš si být jist tím, že někdo přijde a kopne tě do zadku
14. 6. 2004 Desatero božích přikázání v reklamní praxi
14. 6. 2004 Americký gulag: Mučení za účelem získávání informací
14. 6. 2004 Strach za komunismu, strach za kapitalismu! Strach navždy? Milan  Valach
14. 6. 2004 Argumentace proti softwarovým patentům Jan  Samohýl
14. 6. 2004 V následujících 20 letech se ztrojnásobí onemocnění rakovinou
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Ronald Reagan RSS 2.0      Historie >
15. 6. 2004 Zdravý rozum Ronalda Reagana Boris  Cvek
11. 6. 2004 Z pátečního pohřbu Ronalda Reagana   
9. 6. 2004 Děsivé dědictví Reaganových let   
8. 6. 2004 Reagan: "Při krizi mě vzbuďte, i když budu na zasedání vlády"   
7. 6. 2004 Richard Perle: Reagan, muž kterého jsem znal   
5. 6. 2004 Ronald Reagan zemřel ve věku 93 let