23. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 4. 2004

Deníček sněmovní panny XVII.

Alexandra Virgová

Můj milý deníčku,

roznemohla jsem se velmi, ulehla jsem na dlouho a tak jsem téměř promeškala nejdramatičtější události posledních měsíců. Doutnající politickou situaci jsem pozorovala okem, perem a esemeskami novinářských kolegů. Fandila jsem těm, kteří se stali samohrdiny (od slova samohana - pozn. aut.) v Iráku a vrátili je naštěstí domů. Celé. Nepoškozené. Sebevědomé. Naštěstí. Kolik škody na dobré pověsti zpravodajského řemesla mohli ještě napáchat... Uzdravilo mne to téměř ihned. Nakonec se mi poštěstilo a já po návratu do Parlamentu viděla ministra zahraničí coby pacienta parlamentního uzdravovacího hlasování. Bylo to úžasné. Cyril Svoboda byl ranhojičskou atrakcí mimořádného sněmovního dne. Na něm dokazoval nový ministr zdravotnictví kvalitu svého resortu a křesťanská strana bezednost státní pokladny. Vrtulník ho musel převézt z Brna do Prahy, mercedes ho musel přivézt ze Strakovy akademie do Sněmovny - to vše jen proto, aby mohl zvednout svou chorou ruku ku slávě Boží, státu a sníženého / zvýšeného DPH. Vše na náklady vlády, neb ministr vnitra to tak prý chtěl. Celá česká ekonomika stála na zvednutých rukou Svobody a léčícího se poslance Kotta, kterého tři vyhlášení sociální demokraté museli hlídat, aby se zase neopil. Měli za úkol se opít místo něj. Manévry ohledně obou byly hodny operace Trvalá svoboda či jiného logistického procvičování bujarých armád NATO.

Pana ministra vezli z vlády luxusní sanitou a pak jej pečlivě ukrývali přede všemi. Všichni jsme si mysleli, milý deníčku, že projde slavobránou hlavního vchodu - vždyť je tam veliký výtah, nákladní. Ale ne. Loajalita ke spolubratřím jej vedla k tomu, že se nechal vyložit před klubem KDU-ČSL a pak se drncal spletitými chodbami našeho skvěle rekonstruovaného Parlamentu. Asi se ukrýval před novináři. Ale proč? Vždyť by mu nikdo neublížil. Hospodářské noviny se na to hospodaření podívaly.

Převoz vrtulníkem a sanitkou za asistence lékařů si nehradí ani zraněný politik, ani jeho strana KDU-ČSL, ale vláda ze státního rozpočtu.

"Přeprava Cyrila Svobody je služba pro ministerstvo zahraničí, ke které dal souhlas ministr vnitra," uvedla policejní mluvčí Blanka Kosinová. Lidovci ministerstvu nabídli, že dopravu svého politika zaplatí, ale u Stanislava Grosse nepochodili. "Řekl nám, že Cyril Svoboda patří do skupiny ústavních činitelů, kteří na takový servis mají nárok, ať až jsou dopravováni do práce nebo za zábavou. K placení nás nepustí," říká předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek.

A tak, zatímco ukrývali pilně pana vicepremiéra před novináři, nosili mu chromé plošinky a i jinak se o něj starali, sněmovnou chodily exkurze. Škoda, že jim pan ministr alespoň nezamával. Ale stejně nám všem zatrnulo. Vypadalo to fakt strašně, když zvedal svou ruku v poslední vteřině PRO - z místa občanského demokrata Fajmona. Povedlo se to, podnikatelé dali na modlení a ekonomika České republiky se nezhroutila.

Poslanec Vojtěch Filip se také nad sténajícím ministrem mohl málem rozplakat:

"Za chvilku budeme pravděpodobně svědky scény, kterou tento sál nepamatuje od chvíle, kdy byl postaven, za celou dobu své sněmovní a parlamentní historie. Svědky toho, kam je schopna zajít současná vládní koalice, chce-li za každou cenu prosadit svou vůli, bez ohledu na argumenty opozice.

Chci při této příležitosti zdůraznit, že lidsky s panem ministrem Cyrilem Svobodou cítím a přeji mu brzké uzdravení, ale jeho zranění a ani jeho příchod do sněmovny těžko může ovlivnit názor můj nebo názor členů klubu KSČM. Je to totiž názor na politickou a právní kvalitu daně z přidané hodnoty, zákona, který nám byl předložen.

Za to, co se děje, nese plnou odpovědnost tato vládní koalice, a já si dovolím připomenout jenom několik věcí. Nebudu říkat ekonomické dopady tohoto zákona, nakonec se o tom dlouhodobě diskutovalo. Ale s použitím kolegy právníka, advokáta a daňového poradce Milana Marka, a také ze své vlastní analýzy se pokusím připomenout vám, vážení páni kolegové, paní kolegyně, několik věcí, které se týkají tohoto zákona.

Za prvé. Úterní debata byla zcela nadbytečná. V roce 2001 byla uzavřena přístupová kapitola daní. V říjnu 2002 na slavnostním zasedání Evropského parlamentu bylo jasné, že Česká republika se stane 1. května 2004 členem Evropské unie. Rozhodnutí o tom, že tato novela byla předložena Poslanecké sněmovně až v říjnu 2003, je věcí pouze této vládní koalice. Dvanáct měsíců od toho, kdy bylo zřejmé, že Česká republika bude členem Evropské unie, vládní koalice předložila návrh a útočila na Poslaneckou sněmovnu s tím, že je potřeba urychlit projednávání a zajistit tak takzvané pro přístup důležité věci. Přestože na tom 12 měsíců vládní koalice pracovala, stala se nejzajímavější mediální otázkou otázka zařazování zboží a služeb do snížení sazby, různé přesuny, ale vůbec ne kvalita textu, a to jak ekonomického, tak zejména právního.

Výsledkem toho projednání je, že zákon vykazuje řadu rozporů s právem Evropské unie, vytváří velkou právní nejistotu, a to zejména u organizací neziskového sektoru. Co horšího - poskytuje prostor pro rozsáhlé daňové úniky a je stejnou normou, kterou přijímala Česká národní rada v říjnu a listopadu 1992, přestože tady existoval mnohem kvalitnější zákon bývalého Federálního shromáždění z dubna roku 1992. Když porovnáte ty texty, pak se nemůžete divit, že v 90. letech byly různé rumové aféry, aféry s lehkým topným olejem. To všechno bylo vinou takzvaně nekvalitní práce - a já si dovolím říci úmyslu některých zákonodárců.

Těžko bych hledal větší legislativní zmetek, než máme předložen. Co je ještě horší - je v něm zabudováno tolik nového korupčního prostředí, že opravdu víc jsem ho v jednom zákoně ještě neviděl. Staré české přísloví praví, že kdo chce psa bít, ten si hůl najde. A tady je tolik holí na prostého daňového poplatníka, které si může vymyslet daňový úřad, případně Ministerstvo financí, že bychom se těžko dohledali, kdybychom chtěli najít všechny. Ale samozřejmě kreativita některých podnikatelů a ještě větší kreativita některých daňových úředníků nám brzy ukáže, co Poslanecká sněmovna schválila."

Nerozplakal se a pokračoval hlasem pevným. Jde přeci o peníze podnikatelů, a i oni by mohli spočinout svým okem i peněženkou laskavěji na komunistické straně...

"První a zásadní změnou pojetí daně z přidané hodnoty je, že vláda předložila Poslanecké sněmovně zákon, ve kterém se v podstatě ruší základní myšlenka daně z přidané hodnoty, že zdanitelným plněním je vše kromě toho, co je výslovně uvedeno. Kde jsem k takovému názoru došel?

V podobě schválené Poslaneckou sněmovnou je § 62 odst. 1, který osvobozuje prodej zboží, při jehož pořízení plátce neuplatnil odpočet podle § 75 odst. 1, protože zboží použil pro osvobozená plnění. Formulace je tak nešikovná - promiňte mi - tak hloupá, že se může stát, že ho může využít řada obchodníků při prodeji konečným zákazníkům, což dělá určitě několik desítek miliard korun ročně. Obchodník, který nakoupí zboží, neuplatní odpočet, prodá zboží bez daně a na daňový úřad svým způsobem - promiňte mi to - se úplně vykašle. Když se správci daně toto pokusí vykládat jinak, rozhodne soud. Kolik takových soudních sporů bude, si nedovolím dneska ani odhadnout. Jinak pokud budou chtít uplatnit původní logiku, musím říci, že sama vláda tuto logiku v § 65 navrhla.

Největší hrůza, kterou jsem našel v zákoně, je absolutní legislativní nedostatek ve srovnání jednotlivých daňových položek. Zákon v příloze vymezuje zboží se sníženou sazbou dvěma způsoby, jednak slovním způsobem, jednak číselným odkazem na harmonizovaný systém číselného označení zboží, který je a byl všeobecně používán v celním sazebníku. Problém je v tom, že slovní použití a číselník se nekryjí a zákon neuvádí, který z nich má přednost. Věřím, že alespoň po tomto upozornění pan ministr financí, který je svým povoláním právník, to alespoň jakýmsi nařízením vlády nebo vyhláškou Ministerstva financí odstraní.

Slovní popis zahrnuje zpravidla mnohem širší okruh zboží, než umožňuje evropská direktiva, a tady se dostaneme do obrovských problémů, a číselník zahrnuje ještě mnohem více zboží než popis slovní.

Nebudu tady mluvit o dani z potravin, krmiv a rostlin, případně o tom, jaký je rozdíl mezi přípravky pro přípravu potravy pro zvířata a stravy pro lidi. Musel bych se bavit tím, že ve snížené sazbě, a to v rozporu s direktivou, jsou nejen opice, morčata a papoušci nebo akvarijní rybičky, konopí, listy koky a řada dalších položek. Mnohem horší je, že například mezi potraviny podle sazebníku by patřila síra, písek, kámen, samozřejmě vedle kuchyňské soli."

Rozumíš tomu, můj milý deníčku? Vláda, ač určitě nechtěla, vyhověla huličům marihuany stejně, jako chovatelům rybiček... Ale poslanec Filip nalezl ještě další pikantnosti v zákoně , kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vráceném prezidentem republiky.

Připomenu jednu - promiňte mi - úsměvnou scénu z této sněmovny při projednávání. Vzpomeňte si, jak jsme kvůli kondomům vlastně museli přerušit schůzi, že málem padla vláda, protože tři poslanci Unie svobody se rozhodli hlasovat pro pozměňovací návrh, který zařadil do snížené sazby právě prezervativy. Když jsme se vrátili do sněmovny po přestávce, samozřejmě síla vládní koalice umravnila tři unionistické poslance, takže tento pozměňovací návrh byl znovu vymazán. Ale máme v sazebníku, a máme tedy v zákoně stejně sníženou sazbu pro kondomy, a řeknu, v jaké položce. Je to položka předcházení nemocím, tedy výrobky pro předcházení nemocím, zařazená do 40. kapitoly sazebníku celního. Ta obsahuje všechny výrobky z kaučuku, ale to jsou také pneumatiky, duše, hadice a těsnění. Jediným druhem výrobku, který opravdu v celé kapitole může sloužit předcházení nemocím, jsou prezervativy. Leda byste mně chtěli argumentovat tím, že kvalitní pneumatiky zabrání haváriím na silnicích. "

Rozprava pokračovala s podobnými argumenty ještě nějakou chvíli.

"Direktiva Evropské unie nepožaduje, ale pouze umožňuje, aby členské státy zdanily hmotný majetek, který plátce daně vytvořil vlastní činností při podnikání, pokud by při jeho nákupu neměl nárok na odpočet. Do zákona ale tvůrci zapomněli převzít slova "při podnikání", přestože to bylo předmětem, jak jsem si ověřil, jednání na výboru. Vláda toho nedbala, takže - promiňte mi to - uvedu jeden konkrétní příklad. Podnikající instalatér, který nemá ani tuchy o tom, jak se zachází se dřevem, bude doma pro maminku vytvářet při tom zdražení jinou potravinovou základnu a vyrobí králíkárnu. Ale protože vyrobí hmotný majetek, a jistě bdělý berní úředník zjistí, že má určitou přidanou hodnotu, a on jinde přidanou hodnotu účtuje, tak by mohlo dojít k tomu, že by takový berní úředník tu králíkárnu zatížil daní z přidané hodnoty a její nezaplacení a nevyúčtování přidal k tíži. Jsem zvědav, jakým způsobem se s tím chce pan ministr financí vypořádat. "

Pak uvedl poslanec Filip ještě hloupější příklad:

"Promiňte mi to, uvedu ještě hloupější příklad. Pokud manželka toho instalatéra nebude zrovna daňová poradkyně, ale bude například praktický lékař a bude platit daň, tak v neděli, když uvaří knedlíky, což je také mimo jiné hmotný majetek, ten by také mohl být zdaněn. Protože chybí jedno maličké sousloví: "při podnikání".

Prosím vás, to se za tu práci ministerstva a legislativní rady nikdo z vás nestydí?

To poslanec Doktor z ODS se pustil do třeboňských, hlubockých, kaplických a jiných jihočeských kaprů, sténajících už předem pod devatenáctiprocentní daní, se kterou mají přijít na vánoční stůl. A představ si, můj milý deníčku, rozuměl tomu tak, že se to netýká kapra, je-li, jak říká Vojtěch Filip, zmražen a uveden do zchlazeného stavu a v plechovkách... Vida, budeme mít k vánocům laciné kapří sardinky. Budiž sociálně demokratickému ministru financí Sobotkovi a jeho daňovým specialistům čest a chvála. Budou jak Kristus. Jednoho kapra rozdělí do malinkatých konzerviček a naplní s nimi hladovou státní pokladnu ku Štědrému večeru. Poslanec Doktor zakončil svůj projev důstojně - úvahou o kocourovi Alexandra Mitrofanova.

"Já jsem přemýšlel o tom, znám-li vůbec jednu jedinou bytost, které přijetí tohoto zákona prospěje. Včera jsem s jistou úlevou zjistil, že již konečně vím, komu má tento zákon prospět - kocourovi Alexandra Mitrofanova. On totiž napsal ve svém článku popisujícím atmosféru úterka tohoto týdne, že zatímco nedokáže svému kocourovi vysvětlit, proč tato vláda zdraží jeho oblíbené pamlsky, alespoň ho při rozpravě vedené na téma DPH naučí slušným mravům a naučí ho chodit po stole."

Sklidil za to ale potlesk pouze z pravé strany sálu... Jako obvykle... Předseda komunistů Grebeníček pak sklidil potlesk z levé strany sálu. Také jako obvykle, neb nezatleskat svému předsedovi před sjezdem, to se přeci , můj milý deníčku nedělá, ani když předseda neví, co říká.

"Komunisté, jejich voliči, ale jak se zdá, dnes většinová společnost, občanská společnost, jsou pro změnu, ne pro reformu, ale pro reformaci současného systému, i daňového systému. Tato změna musí být zřejmě hlubší, než si vůbec někteří zatím uvědomují. Jde totiž o záchranu nejen ekonomiky, ale i duchovních a kulturních základů českého národa. Jsme připraveni o ní nejen diskutovat, ale také ji uskutečnit. Příštipkaření, servilnost cizím zájmům a nerozhodnost musí již jednou skončit."

Tak pravil Grebeníček tři neděle před sjezdem své strany. Poslanec Petr Ibl váženou sněmovnu poté , požádal o pětiminutovou pauzu, aby si ujednotil, jak má hlasovat. Vážně, můj milý deníčku, on takto odůvodnil žádost o přestávku.

Smích v sále ho usvědčil ze lži, ale svých pět minut dostal. Stačily k přivezení ministra Svobody do jednacího sálu. Hlasovat započali poslanci ve 12:05 hodin. Poslanecká sněmovna pak tvrdohlavě setrvala na zákonu o dani z přidané hodnoty podle sněmovního tisku 496/3. V hlasování s kulatým pořadovým číslem 500 bylo přítomno 184 poslanců, pro hlasovalo 101, proti 83. Pak se hlasovalo ještě jednou. Poslanecká sněmovna setrvala i na zákonu, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 497/3." Pro hlasovalo tentokrát 131, proti 51 poslanců. Děj se vůle boží.

Úžasná byla v kuloárech asistentka pana poslance Aubrechta. Ačkoliv již věku středního, přesto neváhala odít se jen v textilní bederní roušku, která dokonale vyrýsovala její spodní prádlo s věrností topografické mapy. Jen měla trochu problémy se ohnout u automatu na kávu, aby odebrala nápoj. Byl to čin vhodný ekvilibristky. Povedl se bez veřejného pohoršení.

Po DPH nás všechny obšťastnil stále se tupě usmívající ministr práce a sociálních věcí Škromach konstatováním faktů, za které by jiný ministr v jiné vládě v jiné zemi odstoupil z funkce:

Nezaměstnanost v České republice dosáhla koncem února rekordní úrovně 10,9, za měsíc březen to bylo 10,7 % registrovaných uchazečů o zaměstnání na úřadech práce, což je asi 570 000 nezaměstnaných osob. Je to skutečně maximum, které bylo dosud dosaženo. V písemné informaci o situaci na trhu práce, kterou jste obdrželi, jsou dostatečně popsány příčiny této situace. Stručně řečeno, jde o kombinaci důsledků procesů působících na naši ekonomiku, především stagnace hospodářského růstu v hlavních zemích našeho exportu, pokračující restrukturalizace prakticky všech odvětví naší ekonomiky, paradoxně úspěšná transformace zpracovatelského průmyslu, doposud našeho hlavního zaměstnavatele, který svojí rostoucí produktivitou práce "plodí" rušením stávajících pracovních míst, ročně cca kolem 30 až 40 (?) míst, nové nezaměstnané. V neposlední řadě je to převažující strukturální charakter naší nezaměstnanosti způsobující, že nezaměstnanými se stávají lidé i s vysokou kvalifikací nebo dovednostmi, které ale nemohou uplatnit v nově vznikajících pracovních místech."

Začátkem roku prý proto vláda rozhodla o zřízení meziresortní komise, v níž jsou zastoupeni náměstci nejdůležitějších resortů i zástupci sociálních partnerů. Tato komise měla koordinovat opatření všech resortů v souladu s požadavky trhu práce a evropské strategie zaměstnanosti. Samozřejmě jsou to výzvy, které před námi všemi stojí, a ministr stále věří tomu, že společným úsilím se nám všem podaří zlomit hydru nezaměstnanosti a dosáhnout toho, že ten, kdo bude chtít pracovat, práci najde.

Parlament je přitom, můj milý deníčku, místo, kde o práci nezavadíš, kam oko dohlédne. Pokud ovšem není nezaměstnaný módním návrhářem. Oko módního návrháře musí pojmout totiž radostný lesk. Poslanec Ransdorf vyjímal se v rudé rubašce, aby tak demonstroval svou příslušnost k levici. Poslanec Dolejš ale byl opět v černém. Slušelo mu to určitě více, než kdyby byl rudý celý. Kravata stačila.

V černé se ostatně objevila i ministryně školství Buzková. Měla krásné boty, milý deníčku, ale šaty se jí mnoho nepovedly. Lesklá čerň byla opravdu nepříliš dobrá idea. Myslela jsem si, že chce s premiérem slavit narozeniny, neb v ten slavný den mu bylo třiapadesát, ale nebylo tomu tak. Kupodivu jej ani nepohřbívala, jako jiní přátelé z téže strany. Ti si stejně počkali až do soboty, kdy vypukl sociálně demokratický aktiv, kvůli kterému už ministryně Buzková svou čerň mohla mít odůvodněně. Umyli jí tam totiž hlavu.

Pan premiér dostal od Viktorie kapesní nůž. Má ho na opasku. A také dostal láhev. V igelitu ... Zřejmě proto, aby přežil další den. I já potřebovala láhev. Poslanec Antonín Zralý totiž po seznámení s informacemi souvisejícími s růstem nezaměstnanosti nenabyl přesvědčení, že se situace v počtu nezaměstnaných změní. České republice ani ministru Škromachovi totiž nepomůže jen evidovat počty nezaměstnaných, ale je nutné udělat maximum pro tvorbu nových pracovních míst. Poslanci se zaměstnávali nezaměstnaností až do 15:40 hodin, kdy schůze končila k úlevě všech. Poslanecká sněmovna na závěr jednání o nezaměstnanosti na návrh poslance Zralého "vyslovila vážné znepokojení nad soustavně klesající zaměstnaností, vysokou nezaměstnaností a nad neúčinností dosavadních opatření vlády České republiky ke zlepšení stavu". Poté "požádala vládu České republiky, aby pro schůzi Poslanecké sněmovny v červnu 2004 předložila informaci o přijatých opatřeních ke snížení nezaměstnanosti, ve které budou uvedeny i údaje o předpokládaném čase a rozsahu účinnosti jednotlivých opatření." Přesto vláda s Sněmovně zpovídat nebude. Protože závěrečné hlasování o celém usnesení dopadlo tak, že ze 111 hlasujících bylo pro 54, proti 52, takže ač obě části návrhu přijaty byly, návrh jako celek přijat nebyl . Typické... Vláda dostala prozatím napomenutí. Dvojka z chování neprošla.

                 
Obsah vydání       23. 4. 2004
25. 4. 2004 Kypr "promarnil historickou šanci"
24. 4. 2004 Šaron: Možná zabijeme i Arafata
24. 4. 2004 Další atentáty v Iráku
23. 4. 2004 Čeští občané od EU neočekávají mnoho, a tak nebudou zklamáni Václav  Žák
23. 4. 2004 Evropa: prostor, v němž si jednotliví občané vykalkulují své možnosti Václav  Žák
23. 4. 2004 British Telecom: Přístup všech občanů v Evropě k broadbandovému internetu je nevyhnutelnou podmínkou hospodářského rozvoje
23. 4. 2004 IBM: Chcete ekonomicky přežít? Vybudujte si domácí průmysl hi-tech
24. 4. 2004 Stádo Zdeněk  Bárta
23. 4. 2004 Daily Telegraph si spletl Klause se Zemanem Jan  Čulík
23. 4. 2004 Rau: Evropa nesmí být tavicím kotlem
22. 4. 2004 "Jak se má předpověď zkázy Británie plní"
21. 4. 2004 Mladá generace už je objektivnější Jan  Čulík
22. 4. 2004 Majitel deníku Daily Express: "Všichni Němci jsou nacisti"
24. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVII. Alexandra  Virgová
23. 4. 2004 Stránka ČT ke vstupu do EU
22. 4. 2004 Dovysvětlování rozhovorů Štěpán  Kotrba
23. 4. 2004 Jak na bakterie odolné vůči antibiotikům Miloš  Kaláb
23. 4. 2004 Whistleblowers: upozorňování na nešvary uvnitř ministerstev i jiných úřadů Miloš  Kaláb
22. 4. 2004 Mystický nihilismus islámských teroristů
22. 4. 2004 Kdo dnes kouří ve filmu, je životní ztroskotanec
22. 4. 2004 Al Jazeera vysílá ověřené zpravodajství
22. 4. 2004 Jde Frantík kolem zahrádky Martin  Štumpf
21. 4. 2004 ČR: "Jsme malá, hrdá země, která překonala mnoho překážek"
21. 4. 2004 Srbsko: Démoni skutečně pořád nespí? Matyáš  Zrno
21. 4. 2004 Ještě jednou Tento měsíc menstruuji Martina  Pachmanová
21. 4. 2004 O nenásilí Martin  Škabraha
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Deníček sněmovní panny RSS 2.0      Historie >
24. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVII. Alexandra  Virgová
7. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVI. Alexandra  Virgová
6. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XV. Alexandra  Virgová
1. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XIV. Alexandra  Virgová
31. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XIII. Alexandra  Virgová
29. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XII. Alexandra  Virgová
26. 3. 2004 Deníček sněmovní panny XI. Alexandra  Virgová
25. 3. 2004 Deníček sněmovní panny X. Alexandra  Virgová
24. 3. 2004 Deníček sněmovní panny IX. Alexandra  Virgová
10. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VIII. Alexandra  Virgová
3. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VII. Alexandra  Virgová
28. 2. 2004 Deníček sněmovní panny VI. Alexandra  Virgová
27. 2. 2004 Deníček sněmovní panny V. Alexandra  Virgová
26. 2. 2004 Deníček sněmovní panny IV. Alexandra  Virgová
25. 2. 2004 Deníček sněmovní panny III. Alexandra  Virgová