25. 2. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 2. 2004

Deníček sněmovní panny III.

Alexandra Virgová

Můj milý deníčku,

v pondělí ve sněmovně pracovali pouze novináři. Poslanci by měli být k dispozici svým voličům... Ale přesto někteří bloudili potemnělou sněmovnou. Asi už bez ní nedokážou žít. Úterní zasedání sněmovny se pak neslo v duchu pokračování Kužvartovy eurokomisní anabáze. Ranní klub sociálních demokratů se věnoval nominaci nového kandidáta na evropského komisaře, aniž by se příliš vyjadřoval k tomu, co vedlo exminitra životního prostředí k jeho výbušnému kroku. Takže se klub nejspíše nedozvěděl, jak si připadá bezprizorný sociální demokrat, kterého "nechá v rejži" nejen jeho stát a ministerstvo zahraničí, velvyslanectví v Bruselu, ale i předseda vlastní strany a premiér v jedné osobě.

Ten dal přednost intrice před pravdou. Pak raději omdlel, aby nemusel pokračovat v předešlém rozčilení ventilovaném na pánské toaletě pět minut předtím, než v síni Státních aktů zkolaboval. Zato jeho manželka se projevila v Právu rázně a srdnatě, jak je jejím zvykem. Jak šlehání bičíkem zněly její výtky, můj milý deníčku... Překonala tak i ženu předsedy ODS Topolánka, stejně jako rodinné příslušníky Václava Klause, kteří se v případě krize soustřeďovali pouze na to, aby ukázali, jak je jejich milovaný skvělý. To paní Špidlová je jiný kalibr. Nebála se označit viníky a ukázat na ně. Více takových žen do politiky. Jen škoda, že na té fotce vypadala tak vyjukaně. A to ona rozhodně není. Možná, že by měla být premiérem spíš, než Vladimír. Té by se strana nerozštěpila. Přitom nešlo o Sarajevo či přežití předsedy strany na sjezdu. Šlo pouze a jedině o laxnost a nekonání v siuaci, kdy konat měl. Bičík tehdy ležel ve skříni. Sociální demokraté si říkají sice přátelé, jak tvrdí Viktorie Špidlová, ale svá vítězství prosazují s dýkou v ruce. Jejich předseda je však v jejich čele právem. A první dáma Viktorie Špidlová jako první flagrantním způsobem porušila to usnesení ÚVV ČSSD, které zakazuje poškozovat stranu na veřejnosti. I když řekla možná pravdu. Vyloučí ji manžel ze strany?

Jitka Gruntová, Radko Martínek a Karel Šplíchal s ministrem kultury Dostálem v zádech prosadili jednovětý zákon o zásluhách Edvarda Beneše. Prošel hladce třetím čtením, nepočítaje zviditelňovací snahy kdekoho. Tvrdit nyní, že se Edvard Beneš nezasloužil o stát, bude tedy trestné? Kvůli této jedné větě ještě ve třetím čtení polemizovali poslanci celých čtyřicet minut. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzvala pak v vládu České republiky, aby plně respektovala závěť manželky druhého československého prezidenta paní Hany Benešové ve věci zřízení muzea Edvarda Beneše v rodinné vile manželů Benešových V Sezimově Ústí.

Poslanec Karel Vymětal chtěl dle ministra Urbana říci jistě něco velmi přínosného a pozoruhodného jako vždy, takže mu to ministr Urban rád umožnil. Poslanec Vymětal pak předvedl, můj milý deníčku, vrchol svých rétorických schopností: "Tak jestliže pan prezident tu novelu zákona podepíše, tak co se bude dít? A když ji nepodepíše, tak co se bude dít? To přece není možné, abychom jednali o zákoně, který není připraven k hlasování tak, aby zde bylo jasno, o čem se hlasuje." A pak hlasoval... Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Proti byli pouze dva poslanci. Eva Dundáčková a Lucie Talmanová. Téměř stoprocentní shoda.

Zákon o matrikách, jménu a příjmení odůvodnil místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross slovy, že jde tímto vstříc problémům řady občanů, kterým se třeba stalo to, že občan České republiky zemřel v zahraničí a jsou potom s tím spojené poměrně velké problémy... Snad je lépe umírat doma, milý deníčku. A pokud snad v cizině, tak jedině s ověřenou znalostí toho, jak se vlastně jmenuji.

Pak, aniž dořešili poslanci program schůze předešlé, započali schůzi novou... Jsou prostě takoví tvůrčí a úžasně umí mást protivníka. Poslanec si zajde na kávu a vrátí se za deset minut do úplně jiné schůze. Prvním bodem, který poslanci schvalovali, byl devizový zákon. Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka se přitom nechal slyšet, že v aktu o podmínkách přistoupení, v kapitole 2, v bodě 2, se Česká republika u nabývání zemědělské půdy a lesů zavázala za prvé, že v žádném případě nebude zacházet s občanem Evropské unie, ať je v pozici tuzemce či cizozemce, méně příznivě než ke dni podpisu Smlouvy o přistoupení, že nebude s občanem Evropské unie zacházet restriktivněji než s občanem ze třetí země, a že pro samostatně hospodařící zemědělce, kteří se chtějí usadit a bydlet v České republice, bude platit stejný režim jako pro české občany. Po této větě předseda sněmovny požádal, aby návrh byl propuštěn do třetího čtení. Myslím, že je to poměrně jasné, že? Poslanec po kávě se vrátil nejen do zcela jiné schůze, ale také zjistil, že se ve sněmovně mezi tím začalo hovořit zcela jinou řečí. To už tak někdy bývá. Doba je totiž dynamická.

Jiří Papež pak připoml svá slova z prvního čtení, neboť tam popsal důvody svých rozpaků a negativního postoje k celé novele. Všichni se museli vrátit o více než rok zpátky, nakonec roku 2002, kdy ve sněmovně diskutovali nad výsledky Kodaňského summitu... Exkurze do historie naneštěstí nepokračovala až ke Sněmu království Českého. Patrně by se teď jmenoval Středoevropský summit monarchů.

Papež si vzápětí položil otázku, zda ti členové vlády, kteří vystupovali, jak vystupovali, to činili z neznalosti textu, který podepisovali, a nebo vědomě mlžili, aby alespoň zmírnili rozčarování českých zemědělců. Ostatně bylo tenkrát před referendem o vstupu a naštvaní sedláci by nebyli tím nejlepším, co by v tu chvíli vláda potřebovala. Potěšilo mne, že jsem po dlouhé a dlouhé době zase v parlamentu slyšela slovo sedlák. Už jsem se bála, že všichni vymřeli a na jejich místa nastoupili jacísi podivní farmáři.

Jindy plachý poslanec Plachý připoměl v úvodu diskuze k vládnímu návrhu zákona o Českých drahách a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, že majetek tvořící uzly železniční sítě plus informační systém byl vložen do základního kapitálu akciové společnosti České dráhy, tedy do rukou jednoho z dopravců, kteří by se měli po této síti pohybovat. "To ovšem znamená, že jsme tím ze sítě vystřihli její uzly. Každé malé dítě pochopí, že když provede podobnou operaci, nezbude mu ze sítě vůbec nic. Očekávali jsme tedy zřejmě poněkud naivně, že stejnou věc pochopí i pan ministr a po zrušení přílohy č. 1 provede nápravu chybného rozdělení majetku železniční dopravní cesty. Bohužel pan ministr pouze lakonicky konstatoval, že vše bylo již konzumováno a bez ohledu na věcnou chybnost majetkoprávní definice železniční dopravní cesty nedělá nic." Tím neřekl sice poslanec Plachý nic nového, ale ministra Šimonovského vyplašil.

Poté vtrhl do sněmovny polský maršálek Marek Borowski a jeho zbrojnoši. Překvapený řídící schůze Kasal jej pro jistotu přivítal. A také zatleskal. Naši poslanci jsou nejen bystří, ale i pohotoví. Poslanec Plachý pak srdnatě pokračoval v projednávání českých drah a maršálka se nic nebál. Prohlásil, že se nemůžeme vracet na začátek. S tím nelze souhlasit. Jestliže základní kámen byl položen křivě, tak stavba, která se na něm staví, samozřejmě spadne. Od té chvíle, milý deníčku, budu pro jistotu chodit pěšky, i když návrhy poslance Plachého byly odmítnuty... Místopředseda PSP Jan Kasal také těm, kteří mají pochybnosti, zdali probíhá podrobná rozprava, laskavě potvrdil: Ano, probíhá podrobná rozprava. Tak proběhla. A obávám se, milý deníčku, že zítra proběhne zas. Poslanec je totiž nezničitelný.

                 
Obsah vydání       25. 2. 2004
25. 2. 2004 Británie: Obžalovaná požaduje vysvětlení, proč byla propuštěna
25. 2. 2004 Hold bigotní zaslepenosti Jan  Čulík
25. 2. 2004 Komise není na příjmu Vít  Novotný
25. 2. 2004 "Perfekt tense - Malba dnes" jako institucionalizovaná nuda Jan  Paul
25. 2. 2004 Štěpán Kotrba byl zvolen do Rady ČRo
26. 2. 2004 Veřejné zakázky: nemáme kromě evropských také české zájmy? Ludmila  Štěrbová
25. 2. 2004 Deníček sněmovní panny III. Alexandra  Virgová
25. 2. 2004 Elsteinova zpráva: Zrušte koncesionářský poplatek pro BBC
25. 2. 2004 Blix: Blair a Bush loni vážně poškodili důvěryhodnost OSN
25. 2. 2004 Putin: "Rozhodl jsem, že vláda odstupuje"
25. 2. 2004 USA postaví první dva vězně z Guantánama před soud
25. 2. 2004 Koho dráždí zákazy? Pavel  Mareš
25. 2. 2004 Pan Mareš má jasno...?
24. 2. 2004 O zneužívání propagandy Martin D. Brown
24. 2. 2004 The misuses of propaganda Martin D. Brown
24. 2. 2004 Jak se podle potlačené zprávy Pentagonu v nadcházejících 20 letech změní svět
23. 2. 2004 Marxova filozofie dějin Milan  Valach
24. 2. 2004 Nacionalismus je zločinný Boris  Cvek
23. 2. 2004 Kde to žijem !?! Tomáš  Koloc
23. 2. 2004 Kde to žijem? K argumentům Tomáše Koloce Jan  Čulík
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Deníček sněmovní panny RSS 2.0      Historie >
25. 2. 2004 Deníček sněmovní panny III. Alexandra  Virgová
23. 2. 2004 Deníček sněmovní panny II. Alexandra  Virgová
20. 2. 2004 Deníček sněmovní panny I. Alexandra  Virgová