23. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 4. 2004

Čeští občané od EU neočekávají mnoho, a tak nebudou zklamáni

Podle mého názoru byl pád železné opony neočekávaný. Neočekávali ho lidé na Východě, neočekávali ho ani lidé na Západě.

Evropská unie se nepřipravovala na pád železné opony. Naopak, připravovala se na přechod od společenství k unii, na Maastrichtskou smlouvu a na prohlubování spolupráce. Když pak najednou železná opona spadla, Západ se rozhodl, že i jiný politický cíl je důležitý -- totiž rozšíření Evropské unie. Bohužel, tyto dva cíle, prohlubování a rozšiřování -- nejsou příliš slučitelné. Jdou proti sobě, křižují se.

Myslím, že žijeme ve stavu, kdy sklízíme zmatek ohledně těchto dvou cílů. Proč? Protože nové země nebyly připraveny na politickou demokracii. Nebyly připraveny na tržní ekonomiku. A najednou musely zároveň, najednou provést politickou a hospodářskou transformaci. Je to neobyčejně obtížný úkol.

Jen na ilustraci: Československo nemělo v roce 1989 ani jednoho daňového úředníka. Daně nevybíral stát, ale vybíraly je státem vlastněné podniky. Měli jsme 6000 lidí, kteří pracovali pro tajnou policii, ale ani jediného daňového úředníka.

Příspěvek, který Václav Žák přednesl ve čtvrtek 22. dubna 2004 na konferenci o rozšiřování Evropské unie, která se koná na University of Paisley ve Skotsku.

Teď máme -- nevím kolik lidí v tajné policii, doufám, že počet není stejný, ale máme 14 000 výběrčích daní. Nejsou schopni velmi úspěšně vybírat daně.

To byl jen jeden jediný příklad, na ilustraci, jak obtížné je pro tyto nové země se přizpůsobit politické demokracii a tržnímu hospodářství.

A nadto, nyní, když existuje projekt společné měny a prohlubování spolupráce a Brusel vytváří stále nové normy a zákony, předpisy a direktivy, odpovědné osoby v nových zemích konstatují: my jsme sotva schopni si to přečíst, nemluvě o tom, že bychom se měli pokoušet to realizovat.

A proč bylo rozhodnuto rozšířit Evropskou unii hned o 10 zemí? Jsem přesvědčen, že to bylo proto, že postupný proces, proces per partes, by byl politicky velmi složitý. Na vstup do Evropské unie bylo při tom opravdu připraveno jen několik málo zemí. Kdyby bylo přijato jen těchto několik zemí, přijetí jiných zemí by muselo být odloženo po mnoho let. Tak bylo rozhodnuto, že bude přijato všech 10 zemí najednou.

Samozřejmě, dá se očekávat, že z toho vzniknou v budoucnosti určité problémy. Myslím, že bychom toto měli vidět jasně a neměli bychom se snažit předstírat, že v problémy existovat nebudou. V budoucnosti budou existovat problémy. Přesto si myslím, že tyto problémy budou zvládnutelné, pokud plně uznáme, jakého politického přístupu je zapotřebí.

Když byl v naší zemi zahájen proces hodnocení, jak je Česká republika připravena na Evropskou unii, projekt Agenda 2000, byl pro naši zemi nesmírně užitečný. Protože, víte, během privatizace v ČR vznikly velmi silné nátlakové skupiny ve finančním sektoru a v průmyslu a ty dokázaly ovlivňovat právní procesy, takže politické strany nebyly schopny přijmout v českém parlamentu zákony, jejichž účelem by bylo nastolit férové konkurenční prostředí a potlačit vliv těchto lobbistických skupin,.

Avšak pod tlakem Evropské unie byla nakonec česká vláda schopna opravit právní systém, takže český právní systém je nyní, po pěti letech tlaku z Evropské unie, o mnoho lepší než býval předtím.

Nemáme jenom právní systém, ale také systém vynucování práva. Ten se také s pomocí Evropské unie nesmírně zlepšil.

Takže i když vezmeme v úvahu ony různé miliardy korun, které ČR obdržela ze strukturních fondů EU, tyto peníze nebyly tak důležité, jak důležitý byl tento tlak, který nám umožnil zlepšit fungování politické demokracie a tržního hospodářství.

Jsem politolog a také vyučuji na Karlově univerzitě. Vysvětluju studentům, jak by měly vidět současnou situaci. Myslím, že by ji měli srovnávat se situací ve Francii po první světové válce. Protože jestliže vidíte slabost politického procesu, jestliže si uvědomíte, jak slabé byly americké instituce před zavedením Securities and Exchange Commission, instituce, která kontroluje kapitálový trh, uvidíte, že jsou postkomunistické země na téže úrovni vývoje, na níž byly západní země tehdy.

Západním demokraciím trvalo několik desetiletí, než překonaly tyto nedostatky. My postupujeme daleko rychleji. Ale i s pomocí Evropské unie to bude trvat dlouhá léta, než budou tyto země schopny fungovat bez korupce, než budou schopny snížit korupci na rozumnou úroveň, protože zlikvidovat korupci úplně je, jak víme, nemožné.

Takže, myslím, že když nebudeme mít velké oči, když nebudeme hovořit o zářné budoucnosti, když si uvědomíme, že bez hrozby ze Sovětského svazu není soudržnost Evropské unie příliš silná, přesto pořád můžeme najít rozumné politické důvody, proč bychom měli zůstat v Evropské unii a proč bychom měli podporovat rozšíření EU.

Možná, že je Česká republika jednou z nejeuroskeptičtějších zemí z nových 10 zemí, díky bývalému dlouholetému českému premiérovi Václavu Klausovi, který je nyní českým prezidentem, který je dobrým žákem Margaret Thatcherové a používal stejných argumentů. Což je v českém kontextu docela legrační, dokážu pochopit argumenty Margaret Thatcherové v kontextu britské historie, nemohu to však moc pochopit v kontextu české historie. Ale holt takové jsou politické hry v naší zemi.

Jsem ale Václavu Klausovi vděčný, protože čeští občané od Evropské unie neočekávají mnoho, a tak nebudou zklamáni. Je to velmi dobrý výchozí bod, jak přijmout to, k čemu dojde po 1. květnu 2004. Nic moc se nezmění. Jsem si téměř jist, že se na naší situaci skoro vůbec nic nezmění. Ani na skotské situaci se nic nezmění, proto se k ní nechci vyjadřovat. Přeji ale nám všem, abychom byli trpěliví a abychom od budoucího vývoje neočekávali příliš mnoho. Protože budoucí vývoj nebude přímý, bude složitý, budou v něm vlny, jak to například ukazuje debata o evropské ústavě.

Poslední poznámku: Myslím, že bychom měli užívat slov opatrně. Nedovedu si představit, že by v blízké budoucnosti mohla vzniknout skutečně federální Evropa. Pro mě znamená federální Evropa federální politický proces. A federální politický proces znamená společný jazyk. Bez společného jazyka nemůže existovat federální politický proces. Politické procesy se budou dál odehrávat v rámci národů.. Bude muset existovat určitá dohoda mezi národy budoucí Evropy.

Ale, jak řekl můj kolega z Polska, neměli bychom uvažovat jen na základě toho, co našemu národu v Evropské unii rozšíření EU přinese. Zamysleme se totiž nad tím, co by to znamenalo pro všechny z nás, kdyby evropská integrace selhala. Myslím, že je jasné, že by z toho neměl prospěch nikdo. Bylo by daleko obtížnější zvládnout bez Evropské unie moc Německa, než jak je tomu v Evropské unii.

Takže jsem si naprosto jist, že máme společný zájem, ale neměli bychom považovat úspěch rozšíření Evropské unie za automatický. Největším nepřítelem Evropy pro mě je její dosavadní úspěch. Protože úspěchy, jichž bylo už dosaženo, se dnes považují za něco samozřejmého. Ale ony samozřejmé vůbec nejsou.

Takže usilujme o to, abychom měli po 1. květnu v Evropě dobrou a střízlivou budoucnost.

                 
Obsah vydání       23. 4. 2004
25. 4. 2004 Kypr "promarnil historickou šanci"
24. 4. 2004 Šaron: Možná zabijeme i Arafata
24. 4. 2004 Další atentáty v Iráku
23. 4. 2004 Čeští občané od EU neočekávají mnoho, a tak nebudou zklamáni Václav  Žák
23. 4. 2004 Evropa: prostor, v němž si jednotliví občané vykalkulují své možnosti Václav  Žák
23. 4. 2004 British Telecom: Přístup všech občanů v Evropě k broadbandovému internetu je nevyhnutelnou podmínkou hospodářského rozvoje
23. 4. 2004 IBM: Chcete ekonomicky přežít? Vybudujte si domácí průmysl hi-tech
24. 4. 2004 Stádo Zdeněk  Bárta
23. 4. 2004 Daily Telegraph si spletl Klause se Zemanem Jan  Čulík
23. 4. 2004 Rau: Evropa nesmí být tavicím kotlem
22. 4. 2004 "Jak se má předpověď zkázy Británie plní"
21. 4. 2004 Mladá generace už je objektivnější Jan  Čulík
22. 4. 2004 Majitel deníku Daily Express: "Všichni Němci jsou nacisti"
24. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVII. Alexandra  Virgová
23. 4. 2004 Stránka ČT ke vstupu do EU
22. 4. 2004 Dovysvětlování rozhovorů Štěpán  Kotrba
23. 4. 2004 Jak na bakterie odolné vůči antibiotikům Miloš  Kaláb
23. 4. 2004 Whistleblowers: upozorňování na nešvary uvnitř ministerstev i jiných úřadů Miloš  Kaláb
22. 4. 2004 Mystický nihilismus islámských teroristů
22. 4. 2004 Kdo dnes kouří ve filmu, je životní ztroskotanec
22. 4. 2004 Al Jazeera vysílá ověřené zpravodajství
22. 4. 2004 Jde Frantík kolem zahrádky Martin  Štumpf
21. 4. 2004 ČR: "Jsme malá, hrdá země, která překonala mnoho překážek"
21. 4. 2004 Srbsko: Démoni skutečně pořád nespí? Matyáš  Zrno
21. 4. 2004 Ještě jednou Tento měsíc menstruuji Martina  Pachmanová
21. 4. 2004 O nenásilí Martin  Škabraha
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 4. 2004 Jak na bakterie odolné vůči antibiotikům Miloš  Kaláb
23. 4. 2004 Whistleblowers: upozorňování na nešvary uvnitř ministerstev i jiných úřadů Miloš  Kaláb
23. 4. 2004 Čeští občané od EU neočekávají mnoho, a tak nebudou zklamáni Václav  Žák
23. 4. 2004 British Telecom: Přístup všech občanů v Evropě k broadbandovému internetu je nevyhnutelnou podmínkou hospodářského rozvoje   
22. 4. 2004 Al Jazeera vysílá ověřené zpravodajství   
22. 4. 2004 Mystický nihilismus islámských teroristů   
22. 4. 2004 "Jak se má předpověď zkázy Británie plní"   
21. 4. 2004 O nenásilí Martin  Škabraha
21. 4. 2004 Ještě jednou Tento měsíc menstruuji Martina  Pachmanová
21. 4. 2004 Srbsko: Démoni skutečně pořád nespí? Matyáš  Zrno
21. 4. 2004 ČR: "Jsme malá, hrdá země, která překonala mnoho překážek"   
21. 4. 2004 Mladá generace už je objektivnější Jan  Čulík
20. 4. 2004 V ghettu všech ghett   
20. 4. 2004 Říšský ministr dr. Goebbels k českým novinářům a kulturním pracovníkům   
20. 4. 2004 Rovnost, skromnost, bratrství! Petr  Horák

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
23. 4. 2004 Čeští občané od EU neočekávají mnoho, a tak nebudou zklamáni Václav  Žák
23. 4. 2004 Evropa: prostor, v němž si jednotliví občané vykalkulují své možnosti Václav  Žák
22. 4. 2004 "Jak se má předpověď zkázy Británie plní"   
21. 4. 2004 ČR: "Jsme malá, hrdá země, která překonala mnoho překážek"   
13. 4. 2004 Podajú si Mečiar s Klausom ruky v NATO a EÚ? Peter  Weiss
25. 3. 2004 Smlouva z Nice odchází na smetiště evropských dějin Josef  Brož
2. 3. 2004 Rozpaky nad smerovaním EÚ Adrian Peter Pressburg
18. 2. 2004 Militarizace Evropské unie Zdeněk  Štefek
17. 2. 2004 Je společná evropská armáda jedním z bilderbergských projektů? Štěpán  Kotrba
16. 2. 2004 Vzniká v EU vládnoucí triumvirát Francie, Británie a Německo?   
21. 1. 2004 Babylonská věž Evropa Miroslav Václav Steiner
21. 1. 2004 Evropa neexistuje   
15. 1. 2004 Polská sabotáž Petr  Jánský
18. 12. 2003 Rub evropské krize: ano, peníze a zase jen peníze... Josef  Brož
16. 12. 2003 Špidla chce být tam, kde je evropská rychlost největší Josef  Brož