29. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2004

Hooligans nejsou fašisté ani skini

polemika nad tiskovou zprávu AFA Brno Propagace fašismu v České televizi?

Jako režisér a autor rubriky V bavlnce pořadu Pomeranč (v rámci této rubriky byla uvedena reportáž o brněnských hooligans) chci říci několik základních informací, vztahujících se k této reportáži: Podstatné informace o skupině JKG -- brněnských Hooligans v pořadu podával vynikající brněnský publicista z MF Dnes Karel Škrabal. V případě brněnských hooligans jsem měl navíc možnost osobně poznat smysl jejich počínání v nesčetných hovorech s nimi a v dostupných informacích (webové stránky, novinové články o nich, policejní hlášení, archívní televizní pořady, apod.). Ze všech těchto informací se mi nakonec složil odlišný obraz tohoto společenství, než jak jsou běžně prezentováni v médiích.

 • Hooligans nejsou fašisté, ani skini -- v tomto společenství se pohybují lidé nejrůznějších politických názorů, a to včetně levicových. Hooligans jsou navíc lidé velmi pestrého sociálního složení (jak je ostatně konstatováno v samotném pořadu).
 • Cílem Hooligans není napadání "kohokoliv", jak nepravdivě konstatují brněnští anarchisté. Smysl činnosti této subkultury fotbalových fanoušků vidím v tzv. "paralelních zápasech", kde zápasí hooligans sami mezi sebou! Případné potyčky s "civilisty" jsou samotnými hooligans odsuzovány a považovány za exces.
 • Brněnští anarchisté se mýlí, hovoří-li o "členech hooligans". Poznal jsem tuto subkulturu jako naopak velmi volnou skupinu lidí, kteří nemají žádné průkazky, jež by zakládali něco jako "členství v hooligans".
 • Anarchisté ve svém dopise spojují brněnské hooligans s několika konkrétními případy násilí na "civilistech". Jedním z případů je napadení kulturního centra Skleněná louka. O tomto případu skutečně něco vím, protože jsem Skleněnou louku založil a jsem zároveň vedoucím Skleněné louky. Pokud vím, celý případ byl mnohem komplikovanější, než jak ho líčí v dopise anarchisté. Výsledkem mého šetření byl nakonec můj pokyn všem provozovatelům ze Skleněné louky, aby nedopustili, že by se z tohoto předního kulturního centra stalo místo setkávání a bojůvek jakékoliv politické skupiny -- od anarchistů, až po skiny (celá kauza byla totiž výsledkem jakýchsi potyček mezi brněnskými skiny a anarchisty).
 • Pokud (z médií) vím, kauzu upálení brněnského bezdomovce určitě neměli na svědomí "členové brněnských hooligans". Ptal jsem se ostatně na tuto kauzu samotných hooligans a mám velmi intenzívní pocit, že pohrdají lidmi, kteří tento nesmyslný zločin spáchali. Celá kauza ale hlavně nemá s tématikou fotbalových fanoušků naprosto nic společného.
 • Tvrzení anarchistů, že tetování na rameni příslušníka hooligans je zástupným symbolem hákového kříže, považuji za paranoidní a nepřípadné. Smrtihlav, pokud vím, byl používán v historii v tolika různých kulturních, politických a "bojových" (např. piráti) souvislostech, že ho nelze reálně spojovat pouze se znakem 3. tankové divize SS.
 • K nálepce "Anti -- antifa battlezone": mezi stovkami trofejí, nálepek a třeba i hip-hopových sprejovaných obrazců na zdech restaurace, kde jsme s hooligans točili, jsem si zrovna této nálepky opravdu nevšiml a i kdyby, nepřikládal bych jí vzhledem k tématu naší reportáže (fotbaloví fanoušci-hooligans) žádný význam.
 • Reportáž jsem tedy pochopitelně netočil s úmyslem podporovat jakékoliv projevy neonacismu, ani z nějakých zvláštních sympatií k hooligans. Jsem přesvědčen, že téma neonacismu nemá s tématem fotbalových fanoušků nic společného. Autoři dopisu -- anarchisté -- se ostatně dopouštějí hrubých manipulací, pokud paušálně nazývají hooligans neonacisty. Je to hloupost, jíž se mohou dopustit buď naprostí amatéři, nebo lidé, jež se těchto účelových tvrzení dopouštějí záměrně -- např. z důvodů trvalých antipatií k jiné subkultuře.

Závěrem několik poznámek k rubrice V bavlnce. "Bavlnka" se dále bude zabývat reportážemi (lépe však: publicistickými eseji) z nečekaných, komplikovaných a mediálně dosud zpravidla ne šťastně uchopovaných subkultur a sociálních komunit. Mým záměrem je klidné a co možná nejméně hysterické svědectví z prostředí těchto "lidí zlopověstných" (viz termín Michela Foucaulta). Rád bych, aby tito lidé vypovídali o sobě především vlastními slovy; jde o to ukázat, jak tyto subkultury vnímají samy sebe. Jakékoliv moralizování by účinnost jejich výpovědí oslabilo, stejně jako glorifikace.

Mimochodem: u každé subkultury i celých společenství nalezneme vždy negativní projevy jednotlivců, to však ještě nemůže být důvodem k zobecnělému zavržení a izolaci celé takovéto skupiny. V paušálním odsuzování celku nelze v takovém případě nevidět nebezpečné zárodky totalitních a militantních způsobů uvažování o světě.

Odpověď panu Plachému na jeho reakci ohledně hooligans ze skupiny JKG.

Dobrý den.

Domníváme se, že se ve svém názoru mýlíte. Níže reaguji na jednotlivé body, kterém jste nám napsal.

 1. Nepsali jsme o hooligans obecně, víme, že existují dokonce i antifašističtí hooligans a víme, že velká většina hooligans je tzv. "apolitická", psali jsme konkrétně o JKG, respektive o některých jejich projevech a činech a opravdu možná i v JKG jsou lidé, kteří s neonacismem nijak nesympatizují. Jeden takový, mimochodem správce internetových stránek hooligans.cz, se však od JKG, po jejich útoku na centrum Skleněná louka, distancoval.
 2. Ano opravdu hlavni "smysl činnosti" této subkultury jsou paralelní zápasy s jinými chuligány, jak jsem ale doložil na několika a zdaleka ne všech případech, hooligans velmi často napadají i tzv. "normální" lidi. Mnoho našich známých, a teď vůbec nemluvím o příslušnících nějakých subkultur, má s násilím hooligans, byť nepřímou, zkušenost.
 3. V dalším bodě má autor také pravdu jen částečnou. Hooligans opravdu nemají žádné průkazky, ale jak byste označil člověka, která má na sobě tetování s názvem skupiny, případně triko s názvem skupiny (případ obou vystupujících chuligánů v pořadu Pomeranč)?
 4. V tomto bodě se pan Plachý podle mě opravdu snad snaží obhajovat chování hooligans. Nebo vy opravdu schvalujete když hooligans, pravděpodobně na základě nenávisti vůči určité skupině, napadli a zdemolovali restauraci a zranili několik náhodně přítomných lidí?!
 5. Je logické, že k takovému činnu se málokdo přizná, ostatně pravděpodobně nebyl výsledkem nějaké naplánované akce, ale spontánním projevem násilí hooligans. Z našich informací, z prostředí hooligans, vyplývá, že šlo o brněnské hooligans.
 6. Ano smrtihlav byl opravdu používán různými skupinami, ostatně i svastika původně symbolizovala něco zcela odlišného. Domnívám se, že, stejně jako u svastiky, má smrtihlav dnes již pouze jeden význam a to ten, který jsme zmínili. Myslím, že hooligans již vyrostli z her na piráty.
 7. K nálepce "Anti -- antifa battlezone": vy byste si nalepil doma na dveře nálepku s jejímž obsahem byste nesouhlasil?
 8. Ano, subkultura hooligans obecně není nijak spojena s neonacismem, ostatně jsou fotbalové kluby, jejichž hooligans jsou spíše antifašisticky orientovaní (u nás např. hooligans FC Bohemians), v našem dopise jsme však mluvili o jedné konkrétní skupině -- JKG.

Nemáme nic proti myšlence pořadu, myslím si však a domníváme se, že je to i jedna ze zásad novinářské práce, že o všech tématech by se mělo hovořit z různých úhlů a vedle pozitivních aspektů zmínit i ty negativní.

Antifašistická Akce Brno (afa-brno@anarchismus.org)

Srdečně zdravím příslušníky AFA a již jen krátce mailem reaguji na jejich odpověď:

 • V rozhovorech s představiteli brněnských hooligans jsem nabyl dojmu, že považují útoky na "normální" lidi za nepřijatelný exces.
 • Pokud spáchali hooligans nějaké kriminální činy, samozřejmě to neschvaluji a nemyslím ani, že by to z mé reportáže jakkoliv vyplynulo..
 • Opravdu se nedomnívám, že smrtihlav na tričkách brněnských hooligans má dnes již "jediný význam".
 • Ptáte-li se, jestli bych si doma nalepil nálepku, s jejímž obsahem bych nesouhlasil, odpovídám, že bych si doma nelepil žádné nálepky a pokud ano, pak především ty, s jejichž obsahem bych nesouhlasil.
 • Domnívám se, že v pořadu byla zmíněna celá řada věcí, jež mohou být různými lidmi vnímány negativně i pozitivně; již samotný fakt, že si lidé vzájemně jen tak rozbíjejí hubu jistě působí na mnoho lidí jako čiré a nepochopitelné šílenství.. V tomto případě jde tedy spíše o míru schopnosti rozlišení a vnímání televizních diváků přímých výpovědí příslušníků hooligans.
 • Nejsem a nikdy nebudu ten typ "novináře", jehož "zásadou" je "vedle pozitivních aspektů zmiňovat i ty negativní"; jsem přesvědčen, že některé věci mají vlastní vypovídací sílu a že není potřeba k nim cokoliv dodávat: není potřeba vnucovat lidem, co si o čem mají myslet - od toho jsou zde školy a jiná podobná zařízení; doufám ostatně, že pořad jako Pomeranč k těmto "novinářským" metodám nikdy nesklouzne..

Srdečně Zdenek Plachý

                 
Obsah vydání       29. 1. 2004
30. 1. 2004 Nebudeme zkoumat, proč jsme šli z falešných důvodů do války, bylo by to rozptylování pozornosti
29. 1. 2004 Zaměstnanci BBC demonstrovali za odstoupivšího ředitele
30. 1. 2004 Jak rezignoval Greg Dyke
29. 1. 2004 Britský tisk se energicky postavil na obranu BBC
29. 1. 2004 Channel Four News: Proč nerezignovali žádní politici?
29. 1. 2004 Odstupující šéf Rady BBC zpochybnil Huttonovu zprávu
29. 1. 2004 David Kay: Američtí špioni se mýlili
28. 1. 2004 Reakce: Je zpráva lorda Huttona "útokem na nejnezávislejší média v Evropě"? Jan  Čulík
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC
28. 1. 2004 Předseda Rady BBC Gavyn Davies odstoupil
29. 1. 2004 Britská vláda bude nyní moci BBC svobodně zastrašovat
29. 1. 2004 Co lord Hutton ve zprávě pominul
29. 1. 2004 Byla rázem zavedena v Británii omezení investigativní novinářské práce?
29. 1. 2004 Hutton je protinovinářský soudce!
29. 1. 2004 O tragické situaci českého školství Jan  Baláč
29. 1. 2004 Kájínek - náš vzor Zdeněk  Jemelík
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
30. 1. 2004 Omyly společné domácnosti a co je trvalé bydliště Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 ČT: druhý krok správným směrem Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Hooligans nejsou fašisté ani skini Zdeněk  Plachý
29. 1. 2004 Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců Jana  Malá
29. 1. 2004 Neoliberalismus-neomilitarismus
28. 1. 2004 O Kájínkovi a vizuální manipulaci Jan  Paul
28. 1. 2004 Jak jsem večeřel s Castrem
28. 1. 2004 Human Rights Watch: USA a Británie nezaútočily na Irák z humanitárních důvodů
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce