26. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Franz Vranitzky
26. 9. 2003

Vranitzky v Praze: rakouské zkušenosti se vstupem do EU

Bývalý rakouský ministerský předseda Franz Vranitzky se zúčastnil ve čtvrtek 25. září besedy na pozvání družstva FONTES RERUM, které založil bývalý náměstek ministra financí Jan Mládek jako "družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia". Setkání s Vranitzkým se uskutečnilo v klubu Na Novotného lávce.

Rozšíření EU v roce 1995 mělo podle Vranitzkého podstatně jiný charakter než vstup deseti zemí plánovaný na příští rok. V polovině devadesátých let vstupovaly do EU velmi vyspělé země, ale jejich motivací nebyla touha přičlenit se k Západu. Vstup byl tedy bez politického podtextu, ale svým způsobem to byla obranná reakce na krizi tehdejší doby. Rakousko nehledalo jednoznačný finanční přínos. Jednalo se spíše o kmenové začlenění a organizační ukotvení mechanizmů ekonomických i správních do širšího organizačního celku.

Evropská unie nebyla nikdy vnímána jako soupeř USA, Ruska, Číny či jiných monolitních ustanovení, neboť historická, kulturní charakteristika, ale i různost v rozměru i vlivu vylučuje podobná srovnání a Evropa nikdy nemůže být souměřitelná. Je třeba respektovat ekonomické rysy většího celku, který stejně bude čelit globalizovaným podmínkám či jich využívat.

Vranitzky si nemyslí, že řešení politických problémů sjednocovacího procesu bude jednoduché. Uznává nutnost "společného právního rámce", což ovšem nevylučuje jisté střety mezi pojetím vnitrovládních a nadnárodních orgánů. V každém případě musí být vytvořen takový systém, který by dal jistou možnost kontroly občanů nad nadnárodními institucemi. Upozornil na zásadní funkci médií a jejich vztahu k vládám a kBruselu. Rozhodující budou ústavní ustanovení, která jedině mohou dát záruky "malým" státům před nežádoucím vývojem. Vše bude ale vyžadovat dlouhý čas.

Po těchto úvodních poznámkách pokračovala rozmanitější diskuse, která dala vyznít Vranitzkého názorům na různé rysy EU i na různé mezinárodně politické problémy.

Problematika "dvourychlostní" Evropy se zdá být realitou a nelze jí čelit, neboť některé země budou mít jiné ekonomické, politické a finanční zájmy. Budou se je snažit řešit ve vztahu mezi sebou a bude na druhých, jak budou reagovat - přistoupením, posečkáním nebo životem v jistém omezení této spolupráce. Sám vidí určitý problém jenom s Velkou Británií.

Vztah k USA nevidí bývalý premiér Rakouska jako zásadně rozporuplný či konkurenční. Jedná se přece o evropskou civilizaci, která má mnoho úzkých vazeb k Evropě, které nemohou být narušeny. Vranitzky ovšem uznává, že existují lokální či specifické zájmy, které nemusí být souladné a mohou se dočasně projevovat jako protichůdné i v mezinárodní politice. V této souvislosti Vranitzky vzpomenul, že bezpečnost není nyní pouze věcí armády, ale má mnohem širší aspekt.

Sankce vedené EU proti Rakousku pokládal Vranitzky od jejich počátku za vadné a nefunkční. Pomohly nakonec těm, proti kterým byly vedeny. Národ - i když nesouhlasí s Haiderem - měl pocit ohrožení resp. zasahování do vlastních věcí. Doufá, že podobná opatření EU již v budoucnu nepřijme.

Po přístupu nových zemí do EU není nutno se obávat o radikální změny na pracovním trhu či růstu mobility pracovní síly. Omezení (sedmileté) bude nefunkční a rozhodně se nebude věcně týkat České republiky.

Závěrem Vranitzky varoval před nastupujícím neoliberalismem, který v Evropě ovlivňuje jednání většiny vlád, a to nehledě na jejich zabarvení ať se jedná o pravicové či sociálně demokratické (použil příkladu Francie a Německa). Sám osobně velice lituje, že evropské sociální demokracie nejsou schopny vytvořit společný postup ve svých vnitropolitických problémech a ustupují technokratům, kteří své kroky dovedou na mezivládní linii velmi dobře koordinovat.

                 
Obsah vydání       26. 9. 2003
25. 9. 2003 Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Právo ve Slaném: porušení zásad slušné žurnalistiky Štěpán  Kotrba
27. 9. 2003 "Lhal jsi, oni zemřeli," vyčítají američtí rodiče Bushovi
27. 9. 2003 Labourističtí poslanci jsou s Blairem nespokojeni
26. 9. 2003 Případ Kelly: Britský ministr obrany je "lhář a pokrytec"
26. 9. 2003 Svědectví: návrat do Čech byl pro mě horší než život v Iráku Ilona  Al --Jumailyová
26. 9. 2003 ČTK o parlamentní rozpravě: "rozpumpovaný" Sobotka Štěpán  Kotrba
26. 9. 2003 Nelitovat Němce
26. 9. 2003 Vlna chaosu
26. 9. 2003 Nigerijka nebude ukamenována
26. 9. 2003 BBC vyjádřila "lítost" nad Gilliganovou reportáží
26. 9. 2003 Zemřel Edward Said
26. 9. 2003 Vranitzky v Praze: rakouské zkušenosti se vstupem do EU Miroslav  Polreich
26. 9. 2003 Ochrana dětí a mládeže ve světle mediální legislativy III. Zdeněk  Duspiva
26. 9. 2003 Důvěra vládě? Zřejmě ano ! Jitka  Fraňková
26. 9. 2003 Život na dluh Josef  Vít
25. 9. 2003 11. září 2001 a čeští novináři a publicisté - opravdová katastrofa Jiří  Černý
25. 9. 2003 Zemřel Hugo Young, "dlouholetý obránce pravdy a slušnosti"
25. 9. 2003 Musím večeřet s ďáblem
25. 9. 2003 Británie v otroctví
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Rakousko nejen za časů Jörga Haidera RSS 2.0      Historie >
26. 9. 2003 Vranitzky v Praze: rakouské zkušenosti se vstupem do EU Miroslav  Polreich
26. 8. 2003 O Češích, jejich sousedech a odsunu Hans Henning Hahn, Eva Hahnová
19. 6. 2003 Dôchodkovú reformu rakúska vláda pretlačila Albrecht K. Konečny
10. 6. 2003 Diskuse o česko-rakouské spolupráci v rámci EU s Lídou Rakušanovou...   
22. 3. 2003 Po prvých týždňoch novej rakúskej vlády Albrecht  Konečny
6. 3. 2003 Rakouští "Zelení" chtějí navázat dialog s ČR   
26. 2. 2003 Ťažká tvorba rakúskej koalície Albrecht K. Konečny
25. 1. 2002 Zeman kontra Haider: Golgo zklamal Vlastimil  Čich
24. 1. 2002 EU zuří, že se Haider pokusil zablokoval členství ČR   
23. 1. 2002 Zeman kontra Haider Fabiano  Golgo
10. 1. 2002 Haider odmítá v Korutanech slovinské pouliční nápisy