23. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 6. 2003

Reforma veřejných financí z pohledu Učitelského odborového klubu

Protože jsme se připojili k protestům proti připravované reformě veřejných financí, považujeme za vhodné navrhnout alternativní řešení současné krize. Pokud jde o vládní návrh, nesouhlasíme především s následujícími body:

 • Znevýhodnění vzdělaných lidí tím, že se jim doba vzdělávání nebude započítávat do důchodu.
 • Zavedení 16 tarifní tabulky bez dostatečného finančního pokrytí.
 • Jak by měla kvalitní reforma vypadat? Především musí být spravedlivá ke všem občanům, orientovaná na trvalé posílení příjmů, omezení zbytečných výdajů a posílení prorůstových opatření. Konkrétně navrhujeme:

 • Stejné daně a daňová pásma pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné i firmy.
 • Stejné odvody na sociální a zdravotní pojištění u zaměstnanců i podnikatelů.
 • Minimální daň, zdravotní a sociální pojištění u živnostníků, kteří více než 2 roky neprodukují zisk, nebo je jejich zisk menší než minimální mzda.
 • Investice do vědy a vzdělávání minimálně ve výši obvyklé v zemích Evropské unie (6% HDP) i za cenu momentálně vyššího schodku nebo umožnění vybírat školné na vysokých a středních školách.
 • Podpora domácích podnikatelů, kteří mají zaměstnance, ne pouze velkých zahraničních investorů, kteří u nás budují montážní haly, a jakmile všechny výhody vyčerpají, odcházejí dál na východ.
 • Maximální podpora v nezaměstnanosti ve výši minimální mzdy, jinak 50% předchozího výdělku.
 • Pobírání podpory a sociálních dávek u nezaměstnaných podmínit docházkou na rekvalifikační kurzy, které by probíhaly minimálně 4 hodiny denně, nebo odpovídající účastí na veřejně prospěšných pracích, pokud si do 3 měsíců nenajdou nové uplatnění.
 • Snížení rozdílu mezi základní a sníženou sazbou DPH.
 • Osvobození vzdělávání (kurzy, učebnice, výukové programy), případně dalších služeb, od DPH nebo jejich převedení do nižší sazby.
 • Společné zdanění manželů.
 • Možnost využívat stavební spoření pouze na výstavbu, rekonstrukci a koupi bytů a domů.
 • Snížení daní z příjmu u zaměstnanců, fyzických i právnických osob a zvýšení spotřebních daní.
 • Nahrazení tarifních tabulek založených na automatickém růstu platu s přibývajícím věkem výkonnostním systémem založeným na úrovni a rozšiřování kvalifikace, kvalitě a množství odvedené práce u všech zaměstnanců veřejného sektoru.
 • Šetření v oblastech, které nemají vliv na budoucí růst ekonomiky.
 • Šetření na ministerstvech, která převedla své kompetence na kraje a další nižší správní celky.
 • Výrazné snížení platů osob zodpovědných za současný stav financí (poslanci, senátoři, vláda...).
 • Vytvořit atmosféru právní, ekonomické a sociální jistoty, v níž se nebudou měnit pravidla z roku na rok, navíc v rozporu s předvolebními sliby a programovým prohlášením vlády.
 • Bojovat proti korupci a klientelismu.
 • Myslíme, že nejvíce naši zemi stála chybná rozhodnutí na všech úrovních, která vedou k arbitrážím, obcházení výběrových řízení, korupci, špatné vymahatelnosti práva a všeobecné nejistotě. Další příčinou je systém odměňování státních zaměstnanců, podpor a sociálních dávek, který od lidí nevyžaduje osobní aktivitu, a nenutí je co nejdříve tento systém opustit a postarat se o sebe vlastními silami.

                   
  Obsah vydání       23. 6. 2003
  23. 6. 2003 Demonstrace ČMKOS proti "vládnímu balíčku":
  Bez reformy či s reformou aneb kdo za to může?
  Štěpán  Kotrba
  23. 6. 2003 Velká reklama pro pražský turistický průmysl v televizi BBC Jan  Čulík
  22. 6. 2003 Američané "možná usmrtili Saddáma Husajna"
  23. 6. 2003 Blairův "ministr propagandy" bude přece jen vyslýchán o Iráku
  20. 6. 2003 Velitel tábora v zálivu Guantánamo: "Všechny zadržované osoby tu byly správně"
  23. 6. 2003 "Neukázněná BBC" v táboře v zálivu Guantánamo
  22. 6. 2003 Bush: irácké zbraně hromadného ničení "byly vyrabovány"
  23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
  23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
  Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
  Jiří  Kofránek
  23. 6. 2003 Designer babies: Potřebujeme nový morální kompas
  23. 6. 2003
  23. 6. 2003 Nejlepší sociální politikou je prosperující ekonomika Josef  Trnka
  21. 6. 2003 George Orwell udal vládě "sympatizanty s komunismem"
  23. 6. 2003 Irácké dokumenty, skandalizující britského poslance, odhaleny jako podvrh
  21. 6. 2003 Další loď s přistěhovalci z Afriky se potopila
  21. 6. 2003 Česká občanka porodila dítě na lodi směřující do Francie Jan  Čulík
  21. 6. 2003 Šílenství ohledně nového Harryho Pottera je dobře organizováno
  23. 6. 2003 Média veřejné služby dostanou brzy tvrdou konkurenci
  23. 6. 2003 Kaslova mini-továrna na recyklaci pravicových elit Štěpán  Kotrba
  20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
  23. 6. 2003 Kolektivní vyjednávání napříště individuální? Štěpán  Kotrba
  23. 6. 2003 Saddámova inteligence a satelitní telefony Štěpán  Kotrba
  23. 6. 2003 Problémy zdravotnictví: Dobré účty dělají dobré přátele Štěpán  Kotrba
  23. 6. 2003 Reforma veřejných financí z pohledu Učitelského odborového klubu Radek  Sárközi
  23. 6. 2003 Kotrba "nemá respekt k faktům"
  20. 6. 2003 Odboráři, kteří chtějí 5000 EUR měsíčně, a vzájemná solidarita Štěpán  Kotrba
  22. 6. 2003 Jaká je skutečnost o likvidaci izraelských kolonií?
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003