12. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 5. 2003

Evropská unie přinese do ČR lidskou důstojnost

POLEMIKA

Článek Michala Ruska ZDE shrnuje zřejmě autentické obavy "obyčejných lidí" v ČR a je vlastně vážnou kritikou české vlády i samotné Evropské unie, že dosud nedokázaly jasně a přesvědčivě českým občanům vysvětlit, jaká je v současnosti západní Evropa a co bude vstup ČR do EU znamenat. Ruskovy obavy jsou pozoruhodně anachronické.

Během doby, kdy byli Češi a Slováci uzavřeni v neprodyšné zavařovačce komunismu, západní Evropa prošla dosti podstatným, jemným a citlivým vývojem demokracie.

Výrazně byla posílena pluralita, kritičnost a práva občana jako jednotlivce. Evropská unie, to také znamená stabilitu a vynutitelnost zákonů.

Dnešní Německo není nacistickou, nacionalistickou zemí z třicátých let dvacátého století :), ale pluralitní, otevřenou, hluboce zamerikanizovanou (v tom dobrém slova smyslu) demokracií.

Jestliže se v současnosti některé západní podnikatelské firmy chovají v ČR arogantně vůči místním lidem jako na dobytém, domorodém území, po vstupu do ČR do EU by se to, doufejme, mělo změnit: Češi budou mít vůči nim totiž stejná práva jako mají oni. Budou jim rovni.

Ústředí Evropské unie uplatňuje vůči členským zemím zásadu subsidiarity. Moc mají tedy jednotlivé členské země, nikoliv Brusel. Jednají na základě předem dohodnutých a schválených základních civilizačních principů. Jsem velmi rád, že mnohé z nich budou zavedeny i v České republice.

Píšu tuto poznámku na základě svého dosavadního více než pětadvacetiletého života v Evropské unii. Pokud bude Evropská unie i vůči kandidátským zemím uplatňovat stejné principy a měřítka, jaká se uplatňovala vůči dosavadním členským zemím, pro ČR to může znamenat jen obrovské terno.

Jistě, nikdo neví, jaká konkrétně bude realizace ustanovení o rozšíření EU a je docela dobře možné, že se všechno může zhatit a nové členské země budou jen druhořadými členy. Je to možné, ale nemyslím si to. V otevřené západoevropské společnosti je totiž takový přístup dlouhodobě nemyslitelný.

Pokud tedy nedojde k výše zmíněnému "nejhoršímu scénáři", neinformované, přesto však oprávněné obavy pana Ruska se nevyplní. Věnujme se jim trochu podrobněji:

Obava č. 1: EU by se mohla proměnit v totalitní stát

Nikdo nemůže předpovědět, co se stane za třicet nebo za padesát let. Vzhledem k historii evropských demokracií je to však vznik diktatury z EU velmi nepravděpodobný. Západní demokracie mají hluboké pluralitní kořeny a množství bezpečnostních záruk, které zamezují tomu, aby vznikla diktatura. (Namátkou: Víte například, že v Británii neexistuje jednotná celostátní policie, aby nemohl vzniknout policejní stát? Existují jen decentralizované regionální policejní jednotky bez ústředního celostátního vedení.) Evropská unie je silně decentralizovaná. Princip subsidiarity znamená, že jednotlivé národní státy výraznou měrou rozhodují o vlastním osudu.

I kdyby třeba za padesát let měl být Česká republika znovu ohrožena nějakou diktaturou, je zřejmé, že by bylo pro ni daleko výhodnější, kdyby tomu nebezpečí čelila jako člen celé velké skupiny demokratických evropských států, než na jeho okraji sama.

Obava č. 2: EU se rozšiřuje, protože to chtějí tamější mocní. A chtějí se na nás napakovat

I když to možná vypadá nepravděpodobně, ne všichni světoví politikové jsou darebáci. Mnozí z nich se dali na politiku z idealismu. Jistě, existuje nebezpečí korupce mocí a to všechno, přesto však v mezinárodní politice stále zůstává v evropských demokraciích dosti velké množství idealistů - kteří se snaží prosazovat to, v co věří, jako umění možného.

Představa, že se EU "napakuje" na chudých středoevropských zemích, je dost úsměvná. Naopak byla celá diskuse o rozšiřování EU do střední Evropy po celou dobu na Západě ochromována obavami, že bude Evropská unie muset nové členské země rozsáhlým způsobem finančně dotovat. Což se opravdu do značné míry bude muset stát. Chudá Česká republika může na členství v EU jedině vydělat. Doufejme jen, že budou ty dotace dostatečné. Na mnoha místech ve Skotsku je nápis: tuto silnici, tento most, financovala Evropská unie. S těmito nápisy se budete setkávat i v ČR.

Důvodem k rozšíření Evropské unie je prosperita a stabilita. Tu chtějí západoevropské země přivést i do střední Evropy. Byly by naprosto pošetilé, kdyby kandidátské země začaly považovat jen za "kolonizované území" a chtěly ho ožebračit vykořisťováním. Dnešní Evropa není Evropou třicátých let. To by vedlo k politické i hospodářské nestabilitě a Evropská unie si nic takového nemůže dovolit na svém území ani na svých humnech. Cílem EU je vytvořit prosperující a stabilní Evropu bez válečných konfliktů. Pokud by se začaly projevovat hospodářské problémy, Evropská unie by okamžitě začala zasahovat, aby byly odstraněny. Uznávám, že Češi mohou mít takovéto obavy, protože jinou než diktátorskou Evropu (nacistické Německo a komunistické Rusko) nepoznali.

Obava č. 3: Češi vstupem do EU zchudnou

Je jistě pravda, že po likvidaci všech celních bariér mohou být Češi - s minimálním průměrným platem - vystaveni tlaku "západních" cen zahraničních výrobků. Přesto je nesporné, že se českým občanům vstupem do Evropské unie otevřou podstatné podnikatelské možnosti. Budou si moci založit malý podnik kdekoliv, třeba v Londýně nebo v Madridu. Pekař v Českém Krumlově bude moci vozit svůj levný chleba do Německa či do Rakouska. Češi budou moci žádat v Bruselu o finanční podporu pro nové podnikatelské projekty, bude tedy zřejmě k dispozici pro zakládání malých podniků daleko více kapitálu, než kolik mohly a chtěly dosud podnikatelům poskytnout (krachující) české banky. Otevřenost v podnikání vždycky dosud znamenala zbohatnutí. Pohlédněme na příklad Irské republiky, země přibližně jen s 3 miliony obyvatel. Ta se vstupem do Evropské unie vyšvihla z hospodářsky naprosto zaostalé, bigotní náboženské země v jednoho z nejúspěšnějších evropských hospodářských tygrů. Zkoumejte, co bylo katalyzátorem irského úspěchu v EU.

To, že budou muset české firmy konkurovat svým zahraničním protějškům, může být pro českého spotřebitele výhodou: doufejme, že se pod tlakem EU i západoevropské konkurence naučí domácí české podniky chovat se vůči zákazníkovi zdvořileji a vstřícněji. Evropská unie vždycky prosazovala daleko pevnější spotřebitelská práva, než jaké byly české firmy zákazníkovi ochotny poskytnout.

Obava č. 4: Kromě Železného nejsou v ČR žádní podnikatelští magnáti

Tak zaprvé: Vladimír Železný je v mezinárodním měřítku jen velmi malou rybou, jen značně nevýznamným podnikatelem. (To platí i v ČR, tam existují daleko bohatší jednotlivci než Vladimír Železný - to, že se hovoří o Železném a nikoliv o nich, je mediální bublina.) Doufám, že schopnosti Evropské unie nepřeceňuji, avšak chovám naději, že vstupem ČR do EU bude pochybným podnikatelským praktikám a la Vladimír Železný v ČR odzvoněno. Česká republika, jistě, trpí, vysokou mírou korupce - Evropská unie vyvine úsilí k jejímu odstranění. Vnutí také České republice civilizované, vynutitelné zákony. Jejichž hlavním účelem bude hájit právo jednotlivých, obyčejných občanů, nikoliv podnikatelských podvodníků.

Pomine doba, kdy dostane česká občanka za to, že ji v nějaké okresní nemocnici omylem odebrali nesprávnou ledvinu (cituji po paměti) soudním rozhodnutím odškodné 1730 Kč. Čeští občané budou mít v Evropské unii daleko větší zastání. Oběť skandálních chyb při operacích bude mít - právem - v Evropské unii nárok na odškodnění ve výši milionů eur.

Obava č. 5: Evropská unie bude mít zájem jen o "manuální pracovníky"

Ne tak tomu bude, pokud by ČR do Evropské unie nevstoupila - poklesla by na úroveň banánové republiky kdesi na periferii Evropy. Vstup do Evropské unie je pro Českou republiku obrovskou příležitostí - Češi budou poprvé v historii v Evropě rovní s rovnými. Budou mít takové podnikatelské příležitosti, jakých se chopí. Není důvodu, proč by měli být méně úspěšní při získávání kapitálu na zajímavé podnikatelské projekty než občané západní Evropy. Podmínky pro získávání tohoto kapitálu budou pro všechny stejné. Větší příležitosti budou ovšem pro ty, kdo budou schopni se té příležitosti chopit. Znalost jazyků a orientace v mezinárodní problematice bude nezbytná.

Obava č. 6: Všichni budeme muset daleko víc pracovat

V zemích západní Evropy je větší počet svátků a více dovolené než v České republice. :)

Obava č. 7: Kdo nebude umět anglicky, bude vyřízen

Ano, angličtina se skutečně stává řečí lingua franca po celém světě a je záhodno, aby se ji naučilo co největší množství lidí, protože lidé bez znalosti angličtiny budou globalizačním tlakem vyřazeni z rozhodovacích procesů. (V Německu se konají zasedání správních rad velkého počtu podniků v angličtině.) Tento tlak však bude daleko výraznější a postavení České republiky bude daleko nevýhodnější, pokud nevstoupí do Evropské unie.

Česká kultura tlak angličtiny přežije, pokud bude schopna nabídnout něco mezinárodně zajímavého a nosného. Velmi dobře by například v současné době dokázaly mezinárodně uspět nejnovější české filmy - kdyby je někdo do zahraničí efektivně distribuoval. Neprosadí se současná česká literatura - nikoliv v důsledku handicapu českého jazyka, ale proto, že nemá širší mezinárodní komunitě - na rozdíl od vynikajících děla českých autorů, publikovaných v sedmdesátých a v osmdesátých letech - skoro co říci.

Největší výhoda ze všeho: čeští studenti poznají svět

Obrovskou výhodou vstupu ČR do EU bude, že mladí Češi dostanou možnost se velmi rychle stát Evropany - svým uvědoměním občany Evropské unie. Stačí k tomu možnost studovat v zahraničí, strávit tam několik let, naučit se svůj obor a jazyk dané země a pak se do ČR buď vrátit nebo nevrátit. Ti, kdo se vrátí, tam radikální způsobem promění atmosféru země. Proces návratu ČR do civilizované Evropy bude dokončen.

PS. A to všechno platí přesto, že je ústředí EU značně byrokratické, některé rozhodovací procesy trpí demokratickým deficitem a dosud není jasně vyřešeno, jak bude Evropská unie po svém rozšíření fungovat a vypadat. Kdyby Česká republika do Evropské unie nevstoupila, bylo by to pro její osud absolutně fatální - její postavení jako zcela irelevantního státečku na okraji Evropy by se prohloubilo. Západní firmy by mohly nadále beztrestně vykořisťovat české občany, aniž by se mohl proti tomu kdokoliv odvolat; Evropa by pro Čechy zůstala uzavřenou pevností, do níž by bylo nemožné cestovat a nepříliš kvalitní domácí české firmy by se nadále těšily bezkonkurenčnímu monopolu. Čeští politikové a "intelektuálové" by se nadále nemuseli srovnávat s celoevropskou konkurencí.

                 
Obsah vydání       12. 5. 2003
11. 5. 2003 Proč Západ ignoruje vraždění v Kongu?
11. 5. 2003 USA a Británie: zoufalá snaha najít zbraně hromadného ničení sílí
12. 5. 2003 Prečo sa nezúčastním referenda Pavol  Fabian
12. 5. 2003 Jeden pán o Špidlovi povídal Karel  Mašita
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák
10. 5. 2003 Irák, s.r.o.: Joint venture vybudovaná na nesplněných slibech
12. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Prostory duše Moniky Ševčíkové Jan  Paul
12. 5. 2003 K čemu je sjednocování Evropy dobré? Josef  Trnka
12. 5. 2003 Důležitá NE ke vstupu do EU Michal  Rusek
12. 5. 2003 Evropská unie přinese do ČR lidskou důstojnost Jan  Čulík
12. 5. 2003 Suverenita malého státu v Evropské unii Petr  Drulák
12. 5. 2003 NEU - EU z jiného úhlu pohledu Bohdana  Rytířová
12. 5. 2003 Direct marketing už konečně mimo zákon? Štěpán  Kotrba
12. 5. 2003 Evropským neziskovkám se nelíbí "nadstadardní" postavení církví v evropské ústavě
12. 5. 2003 Iniciativa "Počítejte s námi" - druhá fáze boje o peníze
12. 5. 2003 Fenomén Olek Krákora Vladimír  Bernard
12. 5. 2003 Národ sobě Roman  Weber-Pachola
12. 5. 2003 Útok na italského režiséra
12. 5. 2003 FREINET 2003 - soutěž o nejlepší školní časopis
12. 5. 2003 Nejvyšší soud USA potvrdil platnost copyrightu na 95 let Martin  Mačok
9. 5. 2003 Timesy: Není moudré, řeší-li britští konzervativci své spory útokem na BBC Jan  Čulík
9. 5. 2003 Mušle vylovené z oceánu času Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Shells fished out of the ocean of time Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Návštěvníci Gazy musejí podepsat prohlášení, že je tam izraelská armáda může zastřelit
9. 5. 2003 Den matek se nám v postmoderním světě zkomplikoval? Ivo V. Fencl
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
6. 5. 2003 Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2003 BBC a Guardian byly během útoku na Irák nejpopulárnějšími britskými servery v Americe   
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák   
12. 5. 2003 Evropská unie přinese do ČR lidskou důstojnost Jan  Čulík
12. 5. 2003 Důležitá NE ke vstupu do EU Michal  Rusek
12. 5. 2003 Na Blaira ostře zaútočila odstupující ministryně jeho vlády   
12. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Prostory duše Moniky Ševčíkové Jan  Paul
12. 5. 2003 Prečo sa nezúčastním referenda Pavol  Fabian
12. 5. 2003 Direct marketing už konečně mimo zákon? Štěpán  Kotrba
11. 5. 2003 USA a Británie: zoufalá snaha najít zbraně hromadného ničení sílí   
11. 5. 2003 Proč Západ ignoruje vraždění v Kongu?   
9. 5. 2003 Návštěvníci Gazy musejí podepsat prohlášení, že je tam izraelská armáda může zastřelit   
9. 5. 2003 Dvojí Donald Rumsfeld   
9. 5. 2003 Shells fished out of the ocean of time Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Mušle vylovené z oceánu času Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 O slušnosti Jan  Čulík