12. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 5. 2003

Ochrana spotřebitele pře nevyžádanou reklamou

Direct marketing už konečně mimo zákon?

Nový zákon o reklamě - zákon č. 138/2002 Sb. říká, že nevyžádaná reklama, která vede k výdajům adresáta nebo adresáta obtěžuje, je zakázána. Pokuta za porušení tohoto ustanovení může být až 2 000 000 Kč.

Pokud firma XXXXXX odešle reklamní mail, aniž jste v minulosti vyplnili výslovný souhlas s možností zasílat vám reklamní poštu (obvyklá podmínka různých spotřebitelských soutěží pro hlupáčky), jejich reklama nebyla vyžádaná. Vedla k výdajům adresáta? Ano, jistě, za reklamu zaplatili dialupisté i majitelé pevných linek s počítanými přenosy dat. Obtěžovala jejich reklama? Nevím jak vás, ale mne (a nejen mne, ale mnoho dalších příjemců spamů) ano. Naposledy jsem obdržel nevyžádaný e-mail - včera v 15:54 od firmy MajaSoft ...

Na serveru UNDERGROUND a POOH vyšel před několika měsíci návod, jak se bránit cestou práva. Původní nápad Martina Kopty ze srveru LUPA není ale použitelný pouze pro nevyžádané emaily - spam, ale i pro množství reklamních materiálů, které vám denně plní schránku, i když zde by se vám způsobené náklady prokazovaly hůře... Proto jsme ho doplnili o místopřísežné prohlášení a nabízíme vám jej k dalšímu použití. Enormní množství za vaše peníze stažených reklamních emailů ve vašem adresáři, enormní množství času spotřebovaného na "filtraci" zrna od plev, množství spotřebovaného papíru (na který se musí pokácet stromy), náklady tiskáren, pošty či jiných zasilatelů placených v ceně zboží přímo volají po zastavení podobného "tržního šílenství". Přidejte proto k oněm stromům ještě několik listů papíru A4, obálek a pět minut času, napište na něj níže uvedené oznámení, podepište se a odešlete živnostenskému odboru místně příslušné radnice. Odpovědnou za dodržování zákona je firma, která je odesilatelem, nikoliv přepravce. Místně příslušná je tedy ta radnice, která sídlí v místě sídla odesilatele (nikoliv jeho pobočky či odesílající pošty). Místo sídla odesilatele zjistíte podle obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku, případně rejstříku NNO. Lhůta pro vyřízení vašeho oznámení by měla být 30 dní. Pokud povede vaše obrana k výsledku (odpovědi radnice na vaše oznámení) ať již kladnému či zápornému, zašlete nám o tom zprávu spolu s podrobnostmi, případně obé zašlete přímo v kopii na naši adresu. Pozitivní příklady z činnosti veřejné správy nejsou nikdy na škodu, v opačném případě se možná na uvedené radnice vypravíme také... Jednatel MajaSoft na mou výhrůžku postihem odpověděl promptně - v 16:31 - omluvou.

jméno XXXXXXXXX XXXXXXXX
ulice XXXXXXXXX XX
město XXXXXXXXX XX

Městský úřad XXXXXXX XX - živnostenský odbor
XXXXXXXXX XX
XXX XX XXXXXXXX XX

Oznámení

V XXXXXXXX dne XX. XX. 2003

Věc: Oznámení o podezření z porušení zákona

Mám důvodné podezření, že společnost XXXXXXXXX s.r.o., IČ XXXXXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXX XX

porušila zákon č. 138/2002 Sb., konkrétně paragraf 2, odstavec 1e o zákazu šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje.

Odůvodnění

Mezi dny XX. XX. 2003 a XX. XX. 2003 jsem na různé adresy elektronické pošty obdržel N kopií nevyžádané reklamní elektronické pošty, tzv. spam. Kopie reklamní zprávy je v příloze tohoto oznámení.

Odesílatelem byla výše uvedená společnost XXXXXXXXXX s.r.o., pošta obsahovala reklamu upozorňující na internetovou prezentaci XXXXXXXXXX, kterou provozuje výše zmíněná společnost.

Prohlašuji v té souvislosti místopřísežně, že jsem nedal této společnosti výslovný souhlas se zasíláním reklamní korespondence, a proto mám podezření, že zde došlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Obdržená nevyžádaná reklama mne obtěžuje. Kromě toho vedla k mým nákladům, protože svému poskytovateli internetového připojení musím platit za objem přenesených dat.

Inzerát obsahoval tvrzení, že je odesílán "na základě pečlivého výběru a globální rešerše uživatelů, kteří své webové stránky věnují problematice XXXXXXXXXX." K tomu bych chtěl uvést, že žádné webové stránky s problematikou XXXXXXXXXX neprovozuji, a inzerát jsem obdržel na šest různých adres, které používám pouze v kontextech, které s problematikou XXXXXXXXX nemají nic společného. (výše uvedené důvody vyplňte na základě vámi obdržené nevyžádané rekalmy - pozn. red.)

Dále soudím z charakteru rozeslání (undisclosed-recipient), že tuto nevyžádanou poštu obdržely pravděpodobně nejméně stovky dalších uživatelů Internetu, takže mám podezření, že k porušení zákona došlo ve velkém rozsahu.

Jako místně příslušný úřad vás žádám, abyste v souladu se obecně platnými předpisy přezkoumali popsané jednání společnosti XXXXXXXXXX s.r.o. a informovali mne o výsledcích vašeho šetření.

S pozdravem

jméno

Příloha: kopie obdržené nevyžádané reklamy

Kopie:

Úřad na ochranu osobních údajů
pplk. Sochora 27
Praha 7

redakce Britských listů
DOS, kanc. 501
W. Churchilla 2
Praha 3

                 
Obsah vydání       12. 5. 2003
11. 5. 2003 Proč Západ ignoruje vraždění v Kongu?
11. 5. 2003 USA a Británie: zoufalá snaha najít zbraně hromadného ničení sílí
12. 5. 2003 Prečo sa nezúčastním referenda Pavol  Fabian
12. 5. 2003 Jeden pán o Špidlovi povídal Karel  Mašita
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák
10. 5. 2003 Irák, s.r.o.: Joint venture vybudovaná na nesplněných slibech
12. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Prostory duše Moniky Ševčíkové Jan  Paul
12. 5. 2003 K čemu je sjednocování Evropy dobré? Josef  Trnka
12. 5. 2003 Důležitá NE ke vstupu do EU Michal  Rusek
12. 5. 2003 Evropská unie přinese do ČR lidskou důstojnost Jan  Čulík
12. 5. 2003 Suverenita malého státu v Evropské unii Petr  Drulák
12. 5. 2003 NEU - EU z jiného úhlu pohledu Bohdana  Rytířová
12. 5. 2003 Direct marketing už konečně mimo zákon? Štěpán  Kotrba
12. 5. 2003 Evropským neziskovkám se nelíbí "nadstadardní" postavení církví v evropské ústavě
12. 5. 2003 Iniciativa "Počítejte s námi" - druhá fáze boje o peníze
12. 5. 2003 Fenomén Olek Krákora Vladimír  Bernard
12. 5. 2003 Národ sobě Roman  Weber-Pachola
12. 5. 2003 Útok na italského režiséra
12. 5. 2003 FREINET 2003 - soutěž o nejlepší školní časopis
12. 5. 2003 Nejvyšší soud USA potvrdil platnost copyrightu na 95 let Martin  Mačok
9. 5. 2003 Timesy: Není moudré, řeší-li britští konzervativci své spory útokem na BBC Jan  Čulík
9. 5. 2003 Mušle vylovené z oceánu času Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Shells fished out of the ocean of time Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Návštěvníci Gazy musejí podepsat prohlášení, že je tam izraelská armáda může zastřelit
9. 5. 2003 Den matek se nám v postmoderním světě zkomplikoval? Ivo V. Fencl
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
6. 5. 2003 Čtenost BL v březnu a dubnu 2003: cca 6-7000 čtenářů denně, 45 000 individuálních IP adres měsíčně

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2003 BBC a Guardian byly během útoku na Irák nejpopulárnějšími britskými servery v Americe   
12. 5. 2003 O motivaci útoku na Irák   
12. 5. 2003 Evropská unie přinese do ČR lidskou důstojnost Jan  Čulík
12. 5. 2003 Důležitá NE ke vstupu do EU Michal  Rusek
12. 5. 2003 Na Blaira ostře zaútočila odstupující ministryně jeho vlády   
12. 5. 2003 Monitor Jana Paula: Prostory duše Moniky Ševčíkové Jan  Paul
12. 5. 2003 Prečo sa nezúčastním referenda Pavol  Fabian
12. 5. 2003 Direct marketing už konečně mimo zákon? Štěpán  Kotrba
11. 5. 2003 USA a Británie: zoufalá snaha najít zbraně hromadného ničení sílí   
11. 5. 2003 Proč Západ ignoruje vraždění v Kongu?   
9. 5. 2003 Návštěvníci Gazy musejí podepsat prohlášení, že je tam izraelská armáda může zastřelit   
9. 5. 2003 Dvojí Donald Rumsfeld   
9. 5. 2003 Shells fished out of the ocean of time Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 Mušle vylovené z oceánu času Kathryn  Murphy
9. 5. 2003 O slušnosti Jan  Čulík

Spam a šíření dezinformací na internetu RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2003 Direct marketing už konečně mimo zákon? Štěpán  Kotrba
18. 4. 2003 AOL bude žalovat šiřitele spamů, ale sama sebe ne   
8. 11. 2002 Monitor Jana Paula: Jaroslav Hutka a jeho agitační spamy Jan  Paul
1. 5. 2002 Jak se bránit proti spamům   
24. 4. 2002 Ještě jednou: jak zamezit spamu Petr  Kuča
19. 4. 2002 Jak se bránit proti spamům v emailu   
11. 4. 2002 Příliš skvělé na to, aby to byla pravda Miloš  Kaláb