7. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 2. 2003

Nekompetentní a bulvární Monitor Jana Paula

Po přečtení Monitoru Jana Paula Soutěž na pomník Obětem komunismu byla fraška ZDE jsem měl v první chvíli náladu rozebrat pečlivě celý text, podrobit ho kritice pro naprostou časovou i věcnou zmatenost a polemizovat s názory, které jsou zlomyslné a zaujaté. Většina faktických tvrzení je nepravdivá a bylo by snadné je vyvrátit.

Když jsem článek přečetl podruhé, upustil jsem od toho. Byl napsán s neuvěřitelnou neznalostí faktů o soutěžích obecně i o průběhu této soutěže a realizace vítězného návrhu. Je plný závažných jmenovitých obvinění a osobních útoků na lidi, o kterých autor jistě nikdy předtím neslyšel a rozhodně se nepokusil s žádným z nich kontaktovat a alespoň základní informace o soutěži se dozvědět.

Byl napsán i zmateně: tvrdí, že "stereotypní mechanismus zadávání státních zakázek, který u nás panoval ještě v době před rokem 1989, stále existuje i v této sféře kulturního života soudobé společnosti. Jaký to byl mechanismus v době, kdy nejenom zakázky ale i všechny podniky byly státní? I časově je pro neinformovaného čtenáře nesrozumitelný, pro zasvěceného nesmyslný. Začíná takto: "Dějství první: ...Vše začalo ideologizovanou mediální diskusí ještě před vlastní realizací...". Toto první dějství se tedy odehrálo asi rok a půl po skončení soutěže, která je hlavním námětem článku a kterou autor tak břitce kritizuje.

Hodně prozrazuje o autorovi i jeho jazyk: formulace profesní kamarádšoft, kšeftaření, argumentem zůstalo bolševické hledisko, bolševické spiknutí, cukrátko nabídnuté veřejnosti, režie se ujal oborový establišment, prachy, jenom prachy, jednoaktovka s jasně určenými rolemi a předem vybranými herci, hodnotící protokol je cár papíru jsou svou pokleslostí a bulvárností jistě výmluvné. Považuji proto článek za natolik neseriózní, že si nezaslouží polemiku. Člověk, který tato slova napsal a který mne obvinil z nejzávažnějších prohřešků, které jsou vůbec v práci porotce možné - porušení anonymity, zpochybněná nezávislost, spojení s temnými "establišmenty" a "profesními kamarádšofty" - svůj názor nezmění, i kdybych se o to pokusil.

Chci tedy jenom komentovat jako ukázku autorova přístupu dva citáty z Monitoru, které vkládá autor do úst jiným:

"Nemohu si pomoci, ale vítěznému návrhu jsme dělali jenom křoví, ... podobná vyhodnocení soutěže jsou běžná formální klišé, neboť o vítězi je již obvykle předem rozhodnuto" jsou slova, která pisatel připisuje autorovi jednoho ze soutěžních návrhů, akademickému sochaři Milanu Váchovi. S úlevou jsem přijal informaci od pana Váchy, že to není pravda. Takové obvinění od účastníka soutěže bez jediného důkazu by byla závažným etickým proviněním, které bych nemohl (a jistě ani nikdo z dalších členů poroty) nechat bez následků.

Rád bych korigoval pohled případných čtenářů na architektonické či výtvarné soutěže i na tuto konkrétní soutěž (zejména pokud by Monitor byl jediným z jejich zdrojů) i na svou roli v ní.

Moje původní rodina - mí nejbližší příbuzní - byla těžce postižena za války i za komunistického režimu. Nikdy jsem to veřejně nepoužil a teď se o tom zmiňuji jenom proto, abych vysvětlil, jak mimořádně jsem byl poctěn tím, že jsem byl vybrán do odborné poroty právě této soutěže. Svůj úkol jsem bral velmi emocionálně a velmi vážně, hlavně proto, že nikdo ze starší generace mé rodiny se dnešních dnů a vyhlášení této pozoruhodné soutěže nedočkal a že osobně znám nebo jsem znal mnoho těch, na jejichž uctění a památku byl tento pomník postaven.

Soutěžní porota byla sestavena z renomovaných odborníků, z nichž nadpoloviční většina musí být podle obecných pravidel takových soutěží t.zv. nezávislých (to, jak si autor Monitoru představuje nezávislost a tedy i důvod, proč nezávislost zpochybňuje, je ovšem nesmysl. Kdo může být považován za závislého či nezávislého je dáno přesnými pravidly specifikovanými v Soutěžním řádu). V porotě byli tři architekti. Jejím členem byl i jeden z nejzkušenějších památkových odborníků, Pavel Jerie, byli v ní významní výtvarníci-pedagogové na Akademii výtvarných umění a zástupci veřejných organizací. Jako menšinová část byli v porotě t.zv. závislí členové poroty určení vypisovatelem soutěže, Magistrátem hl.m. Prahy.

Má-li někdo z porotců jakoukoliv pochybnost o dodržení anonymity, splnění podmínek soutěže nebo nezávislost či zaujatost některého z porotců, porota o její oprávněnosti rozhoduje hlasováním. Samozřejmě i hodnocení soutěžních návrhů v jednotlivých kolech končící vyhlášením oceněných a odměněných návrhů je vždy potvrzeno hlasováním všech členů poroty. Soutěž byla dvoukolová, což výrazně ovlivnilo způsob hodnocení i zvýšilo její dramatičnost. Bylo by snadné vysvětlit či vyvrátit některá z tvrzení o hodnocení návrhů a odmítnout argumenty, kterými autor dokládá svá podezření. To by však přesáhlo rámec i cíle této mé reflexe.

Mohu prohlásit, že moje práce v porotě byla pro mne velmi potěšující a inspirativní, ale také nesmírně těžká. Byl jsme vděčný všem porotcům za to, jak formovali průběžně můj náhled na soutěž a jednotlivé soutěžní návrhy a jsem přesvědčený, že jsme vybrali nejúspěšnější návrhy tak, jak jsme nejlépe uměli.

A na závěr druhý slíbený citát:

"Zvládli bychom to taky" tvrdí někteří studenti stavební fakulty v Praze jsou slova, která autorovi dokládají nízkou architektonickou i výtvarnou úroveň vítězného návrhu. Mnohokrát při své práci v této i jiných porotách jsem se musel zabývat vnitřními pochybnostmi, jestli bych "to taky zvládl" alespoň tak, jako návrhy, které jsme vyřadili mezi prvními, i když vím, že tato otázka není relevantní. Na studenty bych se nezlobil pro nedostatek pokory, ostatně tuhle hloupost jistě žádní studenti neřekli. Na autora však ano - a proto si asi nemůžeme rozumět.

Alexander Gjurič

                 
Obsah vydání       7. 2. 2003
7. 2. 2003 Jak Blaira nazvali v televizi "poslancem za Texas"
6. 2. 2003 Severní Korea si vyhrazuje proti USA právo prvního, preventivního jaderného úderu
6. 2. 2003 Irák odmítl Powellův projev
7. 2. 2003 Pophvězda mezi Al-Kajdou a Saddámem Tomáš  Linhart
7. 2. 2003 Kanadský lékař ví, že Irák není dosti silný, aby vedl válku Miloš  Kaláb
7. 2. 2003 Divize Galizien -- aneb A kolik je tobě, chlapče? Jaroslav  Pour
6. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví šíří nepřesnosti Pavol  Mazan
7. 2. 2003 Karel Gott prezidentem? Vojtěch  Klimt
7. 2. 2003 Nekompetentní a bulvární Monitor Jana Paula Alexander  Gjurič
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Vyjádření k dopisu pana Gjuriče Jan  Paul
7. 2. 2003 V čím zájmu pracuje ekologické sdružení Arnika? Štěpán  Kotrba
7. 2. 2003 Meze a rizika subjekt-objektového nazírání skutečnosti Petr  Vařeka
7. 2. 2003 Stíhání v Lichtenštejnsku v kauze Astrona zastaveno
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Několik poznámek ke Kulturnímu monitoru Štěpána Kotrby Jan  Paul
7. 2. 2003 Polemika s polemikou aneb Jan van Paul ležící spící Štěpán  Kotrba
5. 2. 2003 Colin Powell: "Saddám nesmí dostat ani pár dalších měsíců"
6. 2. 2003 Ohrozil Havlův podpis pod "dopisem osmi" společnou zahraniční politiku EU? Jan  Čulík
6. 2. 2003 Dostali jste to, co si zasloužíte Ondřej  Čapek
6. 2. 2003 Odpověď na pět otázek Jan  Friedlaender
6. 2. 2003 Hluboce se stydím za Václava Havla Petr  Cironis
6. 2. 2003 Okázalá servilita vůči Americe Jindra  Vavruška
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
6. 2. 2003 Fisk: Nezmiňujte se Powellovi o válce v Afghánistánu
5. 2. 2003 Česká spořitelna má své klienty ráda Radek  Mokrý
7. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2003 Irák: Tony Blair ohrožuje své politické postavení   
9. 2. 2003 Významné výroky Donalda Rumsfelda   
8. 2. 2003 Povede pokles Blairovy popularity kvůli válce v Iráku k porážce labouristů ve Skotsku? Jan  Čulík
8. 2. 2003 Svrhnout Saddáma Husajna je možno mnoha jinými způsoby než válkou   
8. 2. 2003 Evropská unie nechce monopoly: Pfizera vyšetřuje Evropská komise, jeho akcie klesají Radek  Mokrý
7. 2. 2003 Nekompetentní a bulvární Monitor Jana Paula Alexander  Gjurič
7. 2. 2003 Meze a rizika subjekt-objektového nazírání skutečnosti Petr  Vařeka
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Několik poznámek ke Kulturnímu monitoru Štěpána Kotrby Jan  Paul
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Vyjádření k dopisu pana Gjuriče Jan  Paul
7. 2. 2003 Polemika s polemikou aneb Jan van Paul ležící spící Štěpán  Kotrba
7. 2. 2003 Jak Blaira nazvali v televizi "poslancem za Texas"   
6. 2. 2003 Severní Korea si vyhrazuje proti USA právo prvního, preventivního jaderného úderu   
6. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví šíří nepřesnosti Pavol  Mazan
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
6. 2. 2003 Nejdůležitějšími body Bushova rozpočtu jsou snižování daní a výdaje na armádu Miloš  Kaláb

Monitor Jana Paula RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2003 Polemika s polemikou aneb Jan van Paul ležící spící Štěpán  Kotrba
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Vyjádření k dopisu pana Gjuriče Jan  Paul
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Několik poznámek ke Kulturnímu monitoru Štěpána Kotrby Jan  Paul
7. 2. 2003 Nekompetentní a bulvární Monitor Jana Paula Alexander  Gjurič
20. 1. 2003 Přehlídka ročníkových prací atelieru Jiřího Beránka Jan  Paul
15. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Srdce na Hradě se proměnilo v otazník Jan  Paul
13. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Nadace ČFU se rozhodla pohřbít galerii Václava Špály Jan  Paul
13. 1. 2003 Diskuse na téma Česká umělecká kritika   
9. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Typický obraz české výtvarné scény, aneb etika a právo na počátku 21.století Jan  Paul
7. 1. 2003 Podnik CPS Média se diskredituje vydáváním Art-Antik-Style Jan  Paul
31. 12. 2002 Monitor Jana Paula: PF 2003 Na Irák! Jan  Paul
23. 12. 2002 Monitor Jana Paula: Šťastné a veselé... Jan  Paul
19. 12. 2002 Monitor Jana Paula: Chvála pohybu Jan  Paul
16. 12. 2002 Monitor Jana Paula: Ještě zamyšlení nad summitem NATO, aneb jak jsme vyhráli válku Jan  Paul
12. 12. 2002 Monitor Jana Paula : David jako rukojmí v efektní prázdnotě Jan  Paul