7. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 2. 2003

Jak Blaira nazvali v televizi "poslancem za Texas"

Moderátor: Pane premiére, na to, abyste směl vyslat britská vojska do války, musí existovat jasné nebezpečí, bezprostředně hrozící této zemi. Co je to za nebezpečí?

Tony Blair: Tím nebezpečím je, že jestliže dovolíme Iráku, aby si vyvíjel chemické, biologické a jaderné zbraně, budou ohrožovat jeho region a nemohli bychom se vyhnout tomu, abychom byli zataženi do regionálního konfliktu. Už posledně jsme museli zasáhnout, když spáchali agresi vůči Kuvajtu.

Moderátor: Avšak v současnosti žádné nebezpečí nehrozí. Je to nebezpečí, které by vzniklo někdy v budoucnosti.

Tony Blair: Nikdy jsem neřekl, že se chystá Irák zahájit útok proti Británii, ale pohlédnete-li na historii Saddáma Husajna, absolutně není pochyb o tom, že ohrožuje svůj region. Kdyby použil chemické, biologické či chemické zbraně ve svém regionu, Británie ani ostatní svět by nemohly zůstat stranou. A proto vydávají OSN už dvanáct let rezoluce proti němu.

Moderátor: V roce 2000 jste se vyjádřil o těchto rezolucích a o sankcích, které následovaly, že ho zadržely. Co se stalo od té doby?

Tony Blair: To jsem ale neřekl. Řekl jsem, že ho zadržely do určité míry --

Moderátor: Je mi líto, pane premiére. (Cituje: ) "Jsme přesvědčeni, že režim sankcí fakticky Saddáma Husajna už deset let zadržuje." To jste řekl v listopadu 2000.

Tony Blair: Mohu vás ujistit, že pokaždé, kdy se mně na toto lidé ptají, říkám, že ty sankce ho zadržely jen do určité míry. A režim sankcí se začínal rozpadat. Proto jsme po tom citátu zahájili celou řadu jednání o tom, jak ten režim sankcí zpevnit. Ale faktem je, že inspektoři byli z Iráku vyhoštěni -

Moderátor: Nebyli z Iráku vyhoštěni. Pane premiére, to prostě není pravda. Zbrojní inspektoři odešli z Iráku poté, co jim americká vláda sdělila, že začne tu zemi bombardovat.

Tony Blair: Je mi líto, tak to prostě nebylo. Stalo se to, že nám inspektoři sdělili, že nemohou dál vykonávat svou práci, protože nemají přístup k těm místům, napsali o tom podrobnou zprávu Radě bezpečnosti, na tom základě jsme řekli, aby zemi opustili, protože nemohou svou práci řádně vykonávat --

Moderátor: To jste neříkal. Říkal jste, že byli z Iráku vyhoštěni.

Tony Blair: Ale byli, v podstatě, protože nemohli dělat svou práci.

Moderátor: V podstatě nebyli vyhoštěni z Iráku, sami se stáhli.

Tony Blair: Je mi líto, Jeremy, to vám nedovolím. To tak absolutně nebylo. Vysvětlím vám, jak to bylo.

Moderátor: Teď jste řekl, že se inspektoři rozhodli odejít ze země. Takže nebyli ze země vyhoštěni.

Tony Blair: Byli v podstatě vyhoštěni z důvodů, které vysvětlím. Než odcestovali z Iráku, přicházeli opakovaně do Rady bezpečnosti a stěžovali si, že nemají přístup k vojenským místům, například ta místa byla označována za prezidentské paláce, nesměli tam, proto se vrátili do OSN a řekli, nemůžeme dál vykonávat svou práci inspektorů. Proto jsme my řekli, musíte odejít, protože se pokusíme vynutit tuto akci jinak. Takže když navozujete, že inspektoři dělali v Iráku svou práci, to není pravda.

Moderátor: To jsem nenavozoval. Jen jsem konstatoval fakt, že inspektoři nebyli vyhoštěni, byli staženi. A vy přiznáváte, že byli staženi.

Tony Blair: Byli staženi, protože nemohli dělat svou práci. Nebuďme absurdní. Nemělo smysl, aby tam ti inspektoři byli, když nemohli vykonávat svou práci. A faktem je, že víme, že po celou tu dobu Irák své zbraně ukrýval. Lhal o existenci svého jaderného programu a programu biologických zbraní a teprve, když byly prováděny pohovory s lidmi, kteří z Iráku emigrovali, jsme zjistili, že tyto programy existují.

(...)

Moderátor: Věříte výsledkům práce americké výzvědné služby?

Britský premiér Tony Blair se ve čtvrtek v 21 hodin podrobil v britské televizi padesátiminutovému rozhovoru o tom, proč chce vést válku proti Iráku. Tvrdě ho interviewoval britský televizní moderátor Jeremy Paxman a otázky mu kladli i řadoví občané. Podle komentátorů zaujal Blair svou upřímností, zejména i tím, kdy v závěru pořadu připustil, že se možná mýlí, avšak podle následné diskuse v jiném televizním politickém pořadu ve čtvrtek večer diváky nepřesvědčil. Přinášíme v českém překladu výňatky z této televizní debaty a upozorňujeme zejména na práci britského moderátora.

Kompletní videozáznam pořadu (v angličtině) je ZDE
Kompletní transkript rozhovoru v angličtině je ZDE

Tony Blair: Víte, že věřím --

Moderátor: Je spousta mrtvých lidí v továrně na aspirín v Súdánu, kteří jim nevěří...

Tony Blair: Ale, prosím vás. Tyto výzvědné informace potvrzují i naše výzvědné informace. Nebuďme absurdně naivní. Nepřistupujeme k tomu bez historie - -

Moderátor: Hans Blix uvedl, že neviděl žádné důkazy, že by byly skrývány zbraně.

Tony Blair: Je mi líto, Hans Blix řekl, že Iráčané řádně nespolupracují.

Moderátor: Hans Blix řekl, že neviděl žádné důkazy ani o tom, že by Irák vyráběl zbraně, ani o tom, že by byly skrývány.

Tony Blair: Ne, zase, to si nemyslím, že je pravda. Myslím, že řekl, že z důkazů, které má, vyplývá, že Iráčané řádně nespolupracují a že si například myslí, že z nervové látky VX možná byly vyrobeny zbraně. A také řekl, že objev bojových hlavic, a tady myslím cituji, je možná špičkou ledovce. Najdete to v té zprávě.

Moderátor: Vy jste vydali loni v září zprávu, v níž jste vylíčili, jaké má prý Irák zbraně hromadného ničení. Všechna tato místa, uvedená v té zprávě, navštívili inspektoři OSN, kteří nenašli žádné důkazy o zbraních ani o tom, že by byly skryty.

Tony Blair: Je mi líto, je absolutně jasné, co se děje posledních několik měsíců. Věděli jsme, že jakmile se zmíníme o těchto místech v našich zpravodajských zprávách, Iráčané budou mít značné množství času na to, aby ty zbraně skryli.

(...)

Moderátor: Jste ochoten slíbit tomuto publiku a britské veřejnosti, že než dojde k jakékoliv vojenské akci, budete usilovat o novou rezoluci OSN, která konkrétně schválí užití síly?

Tony Blair: Řekli jsme, že to chceme udělat.

Moderátor: Ale neslíbil jste explicitně, že toto jsou jediné okolnosti, za nichž budou britská vojska použita.

Tony Blair: To jsou jediné okolnosti, za nichž bychom souhlasili s použitím síly, až na jednu výjimku, kterou jsem přijal. Vysvětlím přesně, proč jsem to udělal. Jestliže inspektoři budou hlásit, že nemohou svou práci řádně provádět, protože s nimi Irák nespolupracuje, není pochyb o tom, že podle ustanovení schválené rezoluce OSN je to porušení této rezoluce. Za těchto okolností. by měla být schválena další rezoluce. Jestliže se ale nějaká země rozhodne vydat veto, protože Rada bezpečnosti musí rozhodnout jednomyslně, jestliže se nějaká země za těchto okolností rozhodne iracionálně vydat veto, v tom případě bych byl ochoten schválit vojenské akce mimo OSN.

Moderátor: Vy říkáte, že tohle všechno se děje, protože určitý muž se protiví přáním OSN. Nemůžete mít obojí. Jestliže jeden z permanentních členů Rady bezpečnosti použije své veto a vy se svým přítelem Georgem Bushem se jaksi rozhodnete, že to je iracionální, nemůžete přece rozhodnout, že máte absolutní volnost protivit se jasné vůli Rady bezpečnosti OSN. Na co by ta Rada potom byla?

Tony Blair: Zaprvé, nebylo by možné uskutečnit tu vojenskou akci jen s Amerikou. Musela by pro ni v Radě bezpečnosti existovat většina. Zadruhé, souhlasím, že vůle OSN je vysoce důležitá, a jestliže je jasné, že byla porušena rezoluce č. 1441 a my nic nepodnikneme, pak jsme se postavili proti vůli OSN. Jestliže nebudeme za těchto okolností jednat.

Moderátor: Vy tvrdíte, že válka už byla schválena.

Tony Blair: (...) Hned zpočátku [už při první rezoluci] bylo jasné, že jestliže řeknou inspektoři, že Irák nespolupracuje a ta rezoluce byla porušena, musíme jednat. Jestliže by nějaký člen řekl, jsem si vědom, že ta rezoluce byla porušena, ale použiju svého veta, to by bylo iracionální. Myslím si, že k tomu nedojde.

(...)

Divák: Souhlasím s některými věcmi, které pan poslanec pro Texas Sever tady říká (diváci se smějí), že v Radě bezpečnosti nedojde k vetu, protože všichni ustoupí Bushovu nátlaku. Ale ohledně těch inspektorů: Není to podivné, pane viceprezidente, (Smích), že ty informace, které včera předvedl světu Colin Powell, ty videozáznamy, ty satelitní fotografie, proč, když USA měly tyto informace už v listopadu a v prosinci, proč je nedaly inspekčním týmům OSN, aby inspektoři mohli podle nich hledat? Protože prý byla odstraněna povrchová zemina, aby se odstranily stopy chemických látek. Proč ty informace nedostal Hans Blix a jeho tým, aby to tam šli zkoumat?

Tony Blair: Tyhle informace většinou vycházejí najevo teprve teď. Výzvědné informace o tom, co se stalo dříve, vycházejí najevo teprve teď. Avšak my spolupracujeme s inspektory. Snažíme se jim dávat tyto informace.

Moderátor: To byly satelitní fotografie, které byly pořízeny před inspekcemi a v jednom případě během inspekcí a v dalších případech po inspekcích. Takže mohly být zpřístupněny inspektorům.

Tony Blair: My jim ty informace zpřístupňujeme, ale jestliže máte informace, že věci odstraňují ještě před inspekcemi, nemá zjevně smysl, aby se za těch okolností inspekce konaly.

(...)

Moderátor: Pane premiére, ten divák vás oslovil "pane viceprezidente" a "pane poslanče za Texas Sever". (smích) Ale on to není jen on. Když nazve velká světová osobnost jako Nelson Mandela britského ministerského předsedu americkým ministrem zahraničních věcí, není vám trapně?

Tony Blair: Mám pro Nelsona Mandelu velký respekt, ale nemám pocit, že dělám něco špatně. Možná nedělám zrovna něco lehkého, ale jsem přesvědčen, že dělám, co je správné.

Moderátor: Takže když lidi říkají, že jste [Bushův] pudlík?

Tony Blair: No, víte, to můžete dělat. A můžete mi říkat "poslanec za Texas Sever". Jde o to, jestli tohle chcete dělat na úrovni humoru a satiry, anebo jestli se máme snažit pochopit tyto velmi složité otázky. Dělám to, co dělám, přestože vím, že je to složité a u některých lidí nepopulární. Je to jen otázkou času, než tyto otázky chemických, biologických a jaderných zbraní, které je nyní stále lehčí získat, protože neodpovědné, nestabilní státy je po světě šíří, je jen otázkou času, než se to všechno spojí mezinárodním terorismem zdrcujícím způsobem pro tuto zemi i pro jiné země na světě. A budu to opakovat, i kdybych měl být posledním člověkem, který to říká. Je to hrozba a nebezpečí, kterému musíme čelit. Není důvodem, proč by tyto státy neměly spolupracovat s OSN a tyto teroristické skupiny se snaží každým dnem získat tyto zbraně. Jsou všechny spojeny.

Moderátor: Víte, že vaše vlastní vojenská rozvědka usuzuje, že v současnosti neexistují žádné spojitosti mezi Bagdádem a al Qaedou.

Tony Blair: Ne, tak to není. Je pravda, že historicky chce al Qaeda, aby se tyto státy staly náboženskými státy a al Qaeda považuje Irák za světský stát a vztahy mezi al Qaedou a Saddámem Husajnem nejsou historicky významné. To však neznamená, že za okolností, kdy Irák čelí hrozbě vojenského zásahu a al Qaeda je také pronásledována, se nemohou spojit. A existují důkazy, že mezi nimi existují vazby.

Moderátor: Moment. Tohle je vojenská analýza, kterou jste dostal dne 12. ledna: "V minulosti existovaly styky mezi al Qaedou a iráckým režimem. Nyní docházíme k závěru, že veškeré počáteční styky byly ukončeny pro nedostatek vzájemné důvěry."

Tony Blair: Zaprvé, já jsem to nedostal --

Moderátor: No, jste na seznamu lidí, kteří to dostávají --

Tony Blair: Ne nejsem na tom seznamu, vím, že BBC pořád tvrdí, že na něm jsem, nejsem na něm.

(...)

Mohu vás ujistit, neříkáme, že Irák zorganizoval 11. září, ale Colin Powell hovořil včera o tom, co je pravda: továrnu na jedy v severním Iráku, která není přímo pod Saddámovou kontrolou, řídí operativci, kteří mají v Bagdádu lidi, a látky, které se tam vyrábějí, se podle našeho názoru rozesílají po světě. Není pravda, že neexistují styky mezi al Qaedou a Irákem.

(...)

Moderátor: Jestliže existuje to nebezpečí, které vy a George Bush údajně nezávisle vidíte, kde jinde se [Bushe] chystáte následovat do vojenských akcí?

Tony Blair: (...) Obavy nemají jen Británie a Amerika. Jak vidíte na osmi ostatních evropských vedoucích představitelích, kteří podepsali minulý týden ten dopis , a taky těch 10 východoevropských politických představitelů, všichni jsou teroristickým nebezpečím znepokojeni. Francie a Německo mají možná jiný přístup k tomu, jak tento problém vyřešit, ale souhlasí, že ten problém existuje.

Moderátor: Minulý týden se vás v Dolní sněmovně ptali na Severní Koreu, řekl jste, že bude nutno se Severní Koreji postavit ohledně jaderných zbraní. Někdo vykřikl: "A kdy přestaneme?" A vy jste řekl: "Přestaneme, až bude hrozba naší bezpečnosti plně odstraněna." Co to znamená?

Tony Blair: To znamená, že se postavíme všem zemím, které světu hrozí zbraněmi hromadného ničení, a budeme se to snažit vyřešit. Různým způsobem v různých zemích.

Moderátor: Takže jste ochoten zaútočit na Severní Koreu?

Tony Blair: To neříkám, ale říkám, že to riziko ignorovat nelze.

(...)

Moderátor: Když dnes říkají Severokorejci, že sami zasáhnou preventivně proti Spojeným státům., pokud začne USA v jejich blízkosti shromažďovat vojska, nesledují pouze příklad, který jste vytvořili vy a George Bush svými hrozbami?

Tony Blair: Ne, protože Severní Korea ustoupila od dohody o nerozšiřování jaderných zbraní, to je nesmírně závažné, budeme se muset zabývat všemi těmito zeměmi, které toto dělají.

(...)

Divák: Je rozdíl mezi Irákem a Severní Koreou jen v tom, že jde o ropu? Že Irák má ropu a Korea ne?

Tony Blair: Lidi mají různé názory na to, proč tuto věc děláme, ale teorie o spiknutí kvůli ropě je, když ji analyzujete, hodně absurdní. Faktem je, že kdyby nám šlo o iráckou ropu, mohly bychom se zřejmě se Saddámem dohodnout zítra. Nejde o ropu, jde o zbraně.

(...)

Moderátor: Jako jeden z prvních jste si uvědomil, jak je v této věci důležitá celá palestinsko-izraelská otázka. Argumentuji, že jestliže půjdeme do války s Izraelem jako mlčenlivým spojencem, hrozba terorismu pro Británii bude daleko vyšší. (Potlesk)

Tony Blair: Zaprvé, my jsme vystaveni terorismu, ať se stane cokoliv. Za posledních několik měsíců bylo kvůli terorismu v 90 zemích světa zatčeno asi 3000 lidí.

Moderátor: V Evropě bylo za posledních dva měsíce zatčeno kvůli terorismu 66 lidí. 29 z nich bylo z Pákistánu, 16 z Alžírska, 14 odjinud ze severní Afriky. Ani jeden z nich nebyl Iráčan.

Tony Blair: No, a co tím chcete dokázat?

Moderátor: Ptám se, jaká je souvislost s Irákem?

(...)

Moderátor: Považujete tohle za spravedlivou válku?

Tony Blair: Nešel bych do války, kdybych to nepovažoval za správné. Ale můžeme se pořád ještě válce vyhnout, pokud Saddám udělá, co se po něm chce.

(...)

Moderátor: Způsobuje to, že vy i George Bush jste křesťané, že je pro vás lehčí vidět tyto konflikty v kategoriích dobra a zla?

Tony Blair: Ne, nemyslím. Ať jste či nejste křesťan, vidíte, co je dobré a co je špatné.

Moderátor: Vy se například společně s Bushem nemodlíte?

Tony Blair: Ne, nemodlíme se spolu, Jeremy.

Moderátor: Proč se usmíváte?

Tony Blair: Protože - - proč se mě na to ptáte?

Moderátor: Protože se snažím zjistit, jak se k tomu všemu stavíte.

(...)

Divák: Domníváte se, že lidé vaší země vás v této věci nyní podporují?

Tony Blair: Myslím, že kdyby byla schválena druhá rezoluce OSN, že by mě lidi podpořili. Pokud druhá rezoluce nebude, budu lidi muset hodně přesvědčovat.

Divák: Protože si vůbec nemyslím, že vás lidi podporují. Všichni lidi z mého okruhu, s nimiž jsem hovořila, jsou proti tomu, co se v současnosti děje. (Potlesk)

Tony Blair: Kdyby ale byla schválena ta druhá rezoluce. Bylo by to pak jiné?

Divák: Ano.

Moderátor: Pane premiére, ale vy jste řekl, že podle vašeho názoru bude možná nutné jít do války bez druhé rezoluce, došlo by k tomu, jak říkáte, iracionálnímu vetu. Ale kdyby se to stalo, byl byste připraven jít do války navzdory tomu, že by vás většina občanů v této zemi zřejmě nepodpořila?

Tony Blair: No, zjevně můžete jednat jen s podporou parlamentu. Ale myslím, že jestliže se dostaneme do situace, kdy inspektoři řeknou, Saddám s námi nespolupracuje, nemůžeme toho dosáhnout inspekcemi, a kdyby nás v této věci podpořila většina zemí v Radě bezpečnosti OSN, myslím, že by to lidi přijali. Taky si myslím, že jak bude vycházet najevo stále více informací o tom, co je tohle za režim, lidi -- alespoň doufám -- si uvědomí, proč není bezpečné nechat takovýmto režimům svobodu vyvíjet takovéto zbraně. Tato nebezpečí existují, vím, že je někdy obtížné pro lidi si uvědomit, jak se to všechno spojuje, ale upřímně jsem přesvědčen, že se to spojuje a je mým úkolem jako ministerský předseda -- i když, upřímně řečeno, bych byl asi populárnější, kdybych vám tohle neříkal, s Georgem Bushem to nemá nic společného, myslím, že je skutečně mou povinností, vám tohle říci, a skutečně jsem o tom přesvědčen. Možná se mýlím, že jsem o tom přesvědčen, ale jsem o tom přesvědčen.

                 
Obsah vydání       7. 2. 2003
7. 2. 2003 Jak Blaira nazvali v televizi "poslancem za Texas"
6. 2. 2003 Severní Korea si vyhrazuje proti USA právo prvního, preventivního jaderného úderu
6. 2. 2003 Irák odmítl Powellův projev
7. 2. 2003 Pophvězda mezi Al-Kajdou a Saddámem Tomáš  Linhart
7. 2. 2003 Kanadský lékař ví, že Irák není dosti silný, aby vedl válku Miloš  Kaláb
7. 2. 2003 Divize Galizien -- aneb A kolik je tobě, chlapče? Jaroslav  Pour
6. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví šíří nepřesnosti Pavol  Mazan
7. 2. 2003 Karel Gott prezidentem? Vojtěch  Klimt
7. 2. 2003 Nekompetentní a bulvární Monitor Jana Paula Alexander  Gjurič
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Vyjádření k dopisu pana Gjuriče Jan  Paul
7. 2. 2003 V čím zájmu pracuje ekologické sdružení Arnika? Štěpán  Kotrba
7. 2. 2003 Meze a rizika subjekt-objektového nazírání skutečnosti Petr  Vařeka
7. 2. 2003 Stíhání v Lichtenštejnsku v kauze Astrona zastaveno
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Několik poznámek ke Kulturnímu monitoru Štěpána Kotrby Jan  Paul
7. 2. 2003 Polemika s polemikou aneb Jan van Paul ležící spící Štěpán  Kotrba
5. 2. 2003 Colin Powell: "Saddám nesmí dostat ani pár dalších měsíců"
6. 2. 2003 Ohrozil Havlův podpis pod "dopisem osmi" společnou zahraniční politiku EU? Jan  Čulík
6. 2. 2003 Dostali jste to, co si zasloužíte Ondřej  Čapek
6. 2. 2003 Odpověď na pět otázek Jan  Friedlaender
6. 2. 2003 Hluboce se stydím za Václava Havla Petr  Cironis
6. 2. 2003 Okázalá servilita vůči Americe Jindra  Vavruška
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
6. 2. 2003 Fisk: Nezmiňujte se Powellovi o válce v Afghánistánu
5. 2. 2003 Česká spořitelna má své klienty ráda Radek  Mokrý
7. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2003 Irák: Tony Blair ohrožuje své politické postavení   
9. 2. 2003 Významné výroky Donalda Rumsfelda   
8. 2. 2003 Povede pokles Blairovy popularity kvůli válce v Iráku k porážce labouristů ve Skotsku? Jan  Čulík
8. 2. 2003 Svrhnout Saddáma Husajna je možno mnoha jinými způsoby než válkou   
8. 2. 2003 Evropská unie nechce monopoly: Pfizera vyšetřuje Evropská komise, jeho akcie klesají Radek  Mokrý
7. 2. 2003 Nekompetentní a bulvární Monitor Jana Paula Alexander  Gjurič
7. 2. 2003 Meze a rizika subjekt-objektového nazírání skutečnosti Petr  Vařeka
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Několik poznámek ke Kulturnímu monitoru Štěpána Kotrby Jan  Paul
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Vyjádření k dopisu pana Gjuriče Jan  Paul
7. 2. 2003 Polemika s polemikou aneb Jan van Paul ležící spící Štěpán  Kotrba
7. 2. 2003 Jak Blaira nazvali v televizi "poslancem za Texas"   
6. 2. 2003 Severní Korea si vyhrazuje proti USA právo prvního, preventivního jaderného úderu   
6. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví šíří nepřesnosti Pavol  Mazan
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
6. 2. 2003 Nejdůležitějšími body Bushova rozpočtu jsou snižování daní a výdaje na armádu Miloš  Kaláb

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2003 Irák: Tony Blair ohrožuje své politické postavení   
9. 2. 2003 Významné výroky Donalda Rumsfelda   
9. 2. 2003 Irák ustupuje ohledně zbraní hromadného ničení   
9. 2. 2003 Powellova irácká "továrna na jedy" neexistuje   
8. 2. 2003 Britská vláda opsala svou aktuální zprávu o Iráku ze studentské práce   
8. 2. 2003 Svrhnout Saddáma Husajna je možno mnoha jinými způsoby než válkou   
8. 2. 2003 Povede pokles Blairovy popularity kvůli válce v Iráku k porážce labouristů ve Skotsku? Jan  Čulík
7. 2. 2003 Divize Galizien -- aneb A kolik je tobě, chlapče? Jaroslav  Pour
7. 2. 2003 Jak Blaira nazvali v televizi "poslancem za Texas"   
7. 2. 2003 Pophvězda mezi Al-Kajdou a Saddámem Tomáš  Linhart
7. 2. 2003 Kanadský lékař ví, že Irák není dosti silný, aby vedl válku Miloš  Kaláb
6. 2. 2003 Hluboce se stydím za Václava Havla Petr  Cironis
6. 2. 2003 Okázalá servilita vůči Americe Jindra  Vavruška
6. 2. 2003 Dostali jste to, co si zasloužíte Ondřej  Čapek
6. 2. 2003 Odpověď na pět otázek Jan  Friedlaender