7. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 2. 2003

Monitor Jana Paula: Vyjádření k dopisu pana Gjuriče

Nemám důvod cokoliv na svém textu "Soutěž na pomník Obětem komunismu byla fraška" měnit. Na rozdíl od pana Gjuriče (viz zde) jsem si našel čas a pokusil jsem se o nezávislý pohled na prestižní sochařskou soutěž. Nemá smysl polemizovat v rovině tvrzení. V článku jsem použil konkrétní fakta, čerpal jsem z konkrétních novinových vydání a uvedl přímé citace.

Pouhé tvrzení pana Gjuriče, že jsou nepravdivá, není příliš přesvědčivé. Když jsou tak snadno vyvratitelná, proč to pan Gjurič neudělal? Proč nám nyní nepřiblížil svoji znalost o soutěžích obecně? Fascinuje mě představa, v českém prostředí běžná, že autor je povinen publikovat jen to, co mu kdo řekne, bez nároku na vlastní analýzu a pohled.

Nepotřebuji proto znát ona "fakta" o soutěžích obecně, jež by mne odvedla do slepé uličky jakési apriorní tolerance, vycházel jsem z dostupných materiálů, publikovaných názorů, tedy také z toho, co se běžnému občanu jeví. Nejsem odpovědný za rozpor mezi tím, co je veřejně dobrovolně presentováno a co jinak interně míněno.

Není pravda, že jsem nikoho nekontaktoval, jen jsem nedostal odpovědi na otázky, které jsem položil. Velmi by mě zajímalo, JAKÉ ještě další základní informace o soutěži bych se mohl dozvědět. Ptal jsem se, kdo sestavil porotu, na základě jakého klíče či doporučení byli porotci vybráni, ale ani nyní nepřichází odpověď, jen suché konstatování, že komise byla sestavena z odborníků.

Pan Alexandr Gjurič si nevšiml, že podtitul "Dějství první" se vztahuje pouze k dramaturgii textu, odtud také uvozovky, které uvozují téma a nikoliv časovou chronologii. Nebyl jsem to já, kdo první mluvil o bolševickém spiknutí, naopak, byli to autoři pomníku a jeho obhájci (opět architekti), kteří s touto argumentací v médiích vystoupili proti kritikům pomníku. To lze bez problémů ověřit z médií té doby.

Ano, hodnotící protokol považuji za cár papíru a důvody, PROČ si to myslím, jsem uvedl. Panu Gjuričovi ovšem tato "pokleslá bulvární" terminologie nestojí za polemiku, pravděpodobně proto, že žádný argument na obhajobu hodnotícího protokolu nemá. Zpochybňuji nezávislost poroty a jsem schopen své tvrzení kdekoliv obhajovat.

Opakuji, že k účasti na rozhodování o vítězi nebyl přizván jediný nezávislý výtvarný teoretik či odborník a rozhodovalo se výhradně v rámci provázaných profesních vztahů. Pavel Jerie, kterého pan Gjurič zmiňuje, je nepochybně skutečně zkušený památkový odborník, nicméně byl uveden pouze jako náhradník poroty a nikoliv její člen.

Je také otázkou, do jaké míry může posuzovat současné umění člověk s odlišným spektrem profesního zaměření. Ze dvou zmiňovaných významných odborníků pedagogů na Akademii výtvarných umění byl v porotě pouze jeden, a to Prof. Jan Hendrych, v seznamu porotců ovšem uveden jako zástupce ČFVU, tedy zástupce veřejné organizace nevalné pověsti.

Jediné o co pan architekt opírá svoji kritiku, je tvrzení, že jsem vložil panu Váchovi do úst slova, která neřekl. To je ovšem na druhou stranu závažné obvinění mé autorské cti. Hovořil jsem s panem Váchou telefonicky, informoval jsem ho o připravovaném textu a zaznamenal jsem slova, která skutečně uvedl. To, že je později zapřel na dotaz pana Gjuriče, mě nepřekvapuje, protože, cituji: "Takové obvinění od účastníka soutěže bez jediného důkazu by byla závažným etickým proviněním, které bych nemohl (a jistě ani nikdo z dalších členů poroty) nechat bez následků". Jistě, potíž je v tom, že tuto větu lze interpretovat současně jako vyhrožování a potvrzuje to jen moji domněnku, že v "tomto byznysu" jde především o peníze, v konkrétním případě vyjádřeno možnou ztrátou "důvěry".

Proto rozumím, že pan Vácha rozhovor se mnou zapřel. Určité věci se neodpouští a pan Vácha tím, že se dostal do druhého kola, obdržel odměnu 40 tisíc korun. Chápu, že nechtěl jít s porotci do dalšího sporu, v němž by případně riskoval vyloučení z Komory architektů a nebo prostě jen to, že příště by třeba nebyl již k žádné soutěži osobně vyzván, jak tomu bylo v případě Pomníku Obětem komunismu. Jenomže odkud jsem vzal fotografie jeho návrhů, průvodní zprávu jeho návrhu, jakož i závěrečné hodnocení soutěže, když mi je on sám na moji žádost poštou zaslal?

Nemohu jistě doložit nečestné úmysly porotců, přesto však jsem na základě svých uvedených poznatků došel k přesvědčení, že volba Olbrama Zoubka byla účelová. Jestliže pan Gjurič v závěru píše, že by bylo snadné vysvětlit či vyvrátit některá z tvrzení o hodnocení návrhů a odmítnout argumenty, kterými dokládám svá podezření, pak se divím, proč to neudělal. Čtenář ale v zápětí dostává odpověď: "To by však přesáhlo rámec i cíle této mé reflexe".

                 
Obsah vydání       7. 2. 2003
7. 2. 2003 Jak Blaira nazvali v televizi "poslancem za Texas"
6. 2. 2003 Severní Korea si vyhrazuje proti USA právo prvního, preventivního jaderného úderu
6. 2. 2003 Irák odmítl Powellův projev
7. 2. 2003 Pophvězda mezi Al-Kajdou a Saddámem Tomáš  Linhart
7. 2. 2003 Kanadský lékař ví, že Irák není dosti silný, aby vedl válku Miloš  Kaláb
7. 2. 2003 Divize Galizien -- aneb A kolik je tobě, chlapče? Jaroslav  Pour
6. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví šíří nepřesnosti Pavol  Mazan
7. 2. 2003 Karel Gott prezidentem? Vojtěch  Klimt
7. 2. 2003 Nekompetentní a bulvární Monitor Jana Paula Alexander  Gjurič
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Vyjádření k dopisu pana Gjuriče Jan  Paul
7. 2. 2003 V čím zájmu pracuje ekologické sdružení Arnika? Štěpán  Kotrba
7. 2. 2003 Meze a rizika subjekt-objektového nazírání skutečnosti Petr  Vařeka
7. 2. 2003 Stíhání v Lichtenštejnsku v kauze Astrona zastaveno
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Několik poznámek ke Kulturnímu monitoru Štěpána Kotrby Jan  Paul
7. 2. 2003 Polemika s polemikou aneb Jan van Paul ležící spící Štěpán  Kotrba
5. 2. 2003 Colin Powell: "Saddám nesmí dostat ani pár dalších měsíců"
6. 2. 2003 Ohrozil Havlův podpis pod "dopisem osmi" společnou zahraniční politiku EU? Jan  Čulík
6. 2. 2003 Dostali jste to, co si zasloužíte Ondřej  Čapek
6. 2. 2003 Odpověď na pět otázek Jan  Friedlaender
6. 2. 2003 Hluboce se stydím za Václava Havla Petr  Cironis
6. 2. 2003 Okázalá servilita vůči Americe Jindra  Vavruška
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
6. 2. 2003 Fisk: Nezmiňujte se Powellovi o válce v Afghánistánu
5. 2. 2003 Česká spořitelna má své klienty ráda Radek  Mokrý
7. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2003 Irák: Tony Blair ohrožuje své politické postavení   
9. 2. 2003 Významné výroky Donalda Rumsfelda   
8. 2. 2003 Povede pokles Blairovy popularity kvůli válce v Iráku k porážce labouristů ve Skotsku? Jan  Čulík
8. 2. 2003 Svrhnout Saddáma Husajna je možno mnoha jinými způsoby než válkou   
8. 2. 2003 Evropská unie nechce monopoly: Pfizera vyšetřuje Evropská komise, jeho akcie klesají Radek  Mokrý
7. 2. 2003 Nekompetentní a bulvární Monitor Jana Paula Alexander  Gjurič
7. 2. 2003 Meze a rizika subjekt-objektového nazírání skutečnosti Petr  Vařeka
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Několik poznámek ke Kulturnímu monitoru Štěpána Kotrby Jan  Paul
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Vyjádření k dopisu pana Gjuriče Jan  Paul
7. 2. 2003 Polemika s polemikou aneb Jan van Paul ležící spící Štěpán  Kotrba
7. 2. 2003 Jak Blaira nazvali v televizi "poslancem za Texas"   
6. 2. 2003 Severní Korea si vyhrazuje proti USA právo prvního, preventivního jaderného úderu   
6. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví šíří nepřesnosti Pavol  Mazan
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
6. 2. 2003 Nejdůležitějšími body Bushova rozpočtu jsou snižování daní a výdaje na armádu Miloš  Kaláb

Monitor Jana Paula RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2003 Polemika s polemikou aneb Jan van Paul ležící spící Štěpán  Kotrba
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Vyjádření k dopisu pana Gjuriče Jan  Paul
7. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Několik poznámek ke Kulturnímu monitoru Štěpána Kotrby Jan  Paul
7. 2. 2003 Nekompetentní a bulvární Monitor Jana Paula Alexander  Gjurič
20. 1. 2003 Přehlídka ročníkových prací atelieru Jiřího Beránka Jan  Paul
15. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Srdce na Hradě se proměnilo v otazník Jan  Paul
13. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Nadace ČFU se rozhodla pohřbít galerii Václava Špály Jan  Paul
13. 1. 2003 Diskuse na téma Česká umělecká kritika   
9. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Typický obraz české výtvarné scény, aneb etika a právo na počátku 21.století Jan  Paul
7. 1. 2003 Podnik CPS Média se diskredituje vydáváním Art-Antik-Style Jan  Paul
31. 12. 2002 Monitor Jana Paula: PF 2003 Na Irák! Jan  Paul
23. 12. 2002 Monitor Jana Paula: Šťastné a veselé... Jan  Paul
19. 12. 2002 Monitor Jana Paula: Chvála pohybu Jan  Paul
16. 12. 2002 Monitor Jana Paula: Ještě zamyšlení nad summitem NATO, aneb jak jsme vyhráli válku Jan  Paul
12. 12. 2002 Monitor Jana Paula : David jako rukojmí v efektní prázdnotě Jan  Paul