REPORTÁŽ

Šikana praktikovaná státem prostřednictvím Kocourkova na úřadech práce

22. 10. 2010

pokračování cyklu reportáží o fungování českého systému zprostředkování práce státem jako soupisu zážitků a zkušeností s praxí úřadů práce, započatém článkem "Politika podpory zaměstnanosti a sociální síť podle Nečase, Kalouska, Drábka, Schwarzenberga and comp."

V pondělí 18.10. jsem opět absolvovala povinnou návštěvu úřadu práce. Po obligatorních formalitách registrace návštěvy v počítači a spisu včetně razítka v legitimaci evidence ÚP jsem se paní zprostředkovatelky dotázala, jestli má nějakou lepší webovou adresu s nabídkami práce, než já, protože mně posledně přišlo, že se jí na stránce inzerátů objevilo víc, než když se na příslušný sever Ministerstva práce a sociálních věcí podívám sama. Posledně od vyslání mne do jí vybrané firmy s doručenkou upustila. Byla středa, 16.30, já v pátek skládala závěrečnou zkoušku kurzu PC a když jsem žádala telefonní číslo ohledně sjednání pohovoru, zavolala sama -- nikdo telefon nezvedl.

Tentokrát jí,po předcházejícím roce razítkování legitimace bez jakýchkoliv dalších úkonů, zasvítily oči aduch akčnosti do ní vstoupil nanovo. Padl jí do oka inzerát na pozici administrativního pracovníka se znalostmi PC MS Office. Na ty mám přece čerstvý certifikát!

Několikrát jsem se jí snažila vysvětlit, že doručenka úřadu práce uchazeče z výběrového řízení předem diskvalifikuje – což nám jako zkušenost bylo sděleno rovněž v rámci právě absolvovaného kurzu. Odvětila, „o tom nic nevím“. Když jsem reagovala, „právě Vám to říkám a bylo by vhodné tuto informaci předat patřičným vyšším místům,“ cuklo to s ní a její pohled jednoznačně vyjadřoval, že jsem spadla z višně.

Doručenka mně byla předána s objasněním, pokud pohovor do tří dnů neabsolvuji, budu vyřazena z evidence ÚP a nebude za mne nadále hrazeno zdravotní pojištění, rovněž i v případě, že nabízené místo odmítnu o své vůli. Následující úřední den doručenku s razítkem a vyjádřením firmy vrátím ÚP!

Na zatržené tel. číslo jsem zavolala ještě v čekací hale. Dotyčný personalista se rovnou ptal, zda mně jde pouze o razítko. „No, práci skutečně hledám a potřebuji,“ pozice ale obnáší i tvorbu webových stránek a prezentací a ty se budu učit v kurzu následujícím, až se nasbírá potřebný počet zájemců, snad tak do dvou měsíců. Kdybych se byla nechala zařadit do paralelního kurzu PC úřadu městské části v přilehlé části budovy, o kterém úřad práce nemá povědomí, mohla bych tyto dovednosti nabídnout již v červenci. Doma jsem zjišťovala o dotyčné firmě bližší informace a objevila i další podrobnosti o zmiňované pozici. Nabízený plat: od 10 000,- Kč.

Druhý den jsem se vydala na výlet přes půl Prahy, po vnějším městském obvodu. Personalista přede mne položil složku s cca. stovkou žádostí. Nepřijetí odůvodnil nedostatečnou znalostí programů PC.

Příští den jsem při vracení doručenky žádala přítomnost vedoucího oddělení. Vypověděla jsem, že kdyby, mám na jazyku slovo soudružka, ale paní zprostředkovatelka vskutku jen plnila předepsané úkoly, zvedla telefon a zeptala se sama, co pozice obnáší, bylo by mně ušetřeno cca 130,- Kč za MHD a telefonát, což pro člověka déle než půl roku bez jakýchkoliv příjmů není částka až tak zanedbatelná... Pan vedoucí mně velmi nevstřícným tónem oznámil, že úřady práce náklady na získání zaměstnání nenesou, což logicky zahrnuje i zmíněný telefonický dotaz.

Mimochodem, podání, respektive přijetí žádosti o místo na státních institucích je podmíněno doplněním životopisu a motivačního dopisu o aktuální výpis z restříku trestů, ověřenou kopií o dosaženém vzdělání a aktuální fotografií, což včetně cestovného a poštovného obnáší cca. 300,- Kč. Každá legrace holt něco stojí...

Rovněž by bylo zajímavé zvědět, jak by za právě popsaný pracovní výkon byli oba státní úředníci finančně osobně ohodnoceni na základě nových platových předpisů, připravovaných současným ministrem práce a sociálních věcí Drábkem a jeho předchůdcem, premiérem Petrem Nečasem.

Autorka je dlouholetá novinářka, její totožnost je redakci známa. Text byl původně byl zamýšlen jako koncept stížnosti na MPSV na nehospodárné nakládání s finančními prostředky Evropského sociálního fondu v ČR.

Pozn. red. Autorka, stejně jako kdokoliv jiný, se může obrátit se stížností přímo na Evropský sociální fond, který spadá do oblasti působnosti Evropské komise, na adrese esf@ec.europa.eu. Upozornění občanů na porušování právních předpisů EU v jejich zemi je často podnětem pro zahájení vyšetřování ze strany Komise.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 21.10. 2010