Zmatky kolem "beatifikace" Jana Pavla II. na TV Nova a na tn.cz

18. 1. 2011 / Miloš Dokulil

Ne že bych chtěl šťourat do informačního pozadí populární televize nebo do způsobu, jak podává informace. Jenže když se překrývaly přímo na obrazovce výrazy "beatifikace" a "svatý hned", apod., nelze vyloučit, že v hlavách některých diváků mohl vzniknout zmatek, oč jde zrovna v tomto stadiu dění kolem "svatořečení" populárního papeže Jana Pavla II., o němž se ta televize také jedním dechem zmiňovala. Také titulek tn.cz z 16. ledna je matoucí.

Zní totiž: "Oblíbený Jan Pavel II. bude prohlášen za svatého!" (Je přinejmenším předčasný. Musí mu předcházet blahořečení. I když obé může souviset, nelze to směšovat.)

Především uveďme obecné zásady současné praxe. V Římskokatolické církvi jde ovšem o velmi dávnou tradici, jak uchovávat v paměti věřících památku na možné vzory chování pro další následný věk. Dnes rozlišujeme dva stupně: "blahoslavenství" ("beatifikace") a "svatost". K prohlášení za blahoslaveného je nutné -- kromě dalších vcelku snadno představitelných podmínek -- v církvi uznanými prostředky prokázat aspoň jeden "zázrak". Dosáhnout stupně svatosti nelze bez úspěšného absolvování výchozího řízení o blahoslavenství.

Když probíhal obřad posledního rozloučení s papežem Janem Pavlem II. na Svatopetrském náměstí, bylo možné vidět mezi věřícími nejednu standartu, kde se v nápisu uvádělo, aby byl zesnulý papež prohlášen za světce "pronto" (tedy "rychle"). I když může mít Římskokatolická církev své důvody, jak celý proces tohoto čestného povýšení výjimečně pamětihodných lidí -- v němž "blahoslavenství" nelze přeskočit -- urychlit, nebývá urychlování tohoto řízení o beatifikaci běžné. Jan Pavel II. skonal 3. dubna 2005. Nějakou dobu trvalo, než se mohlo začít jednat o blahoslavenství už proto, že zatím hned nebyl žádný případ k dispozici na projednání jako možný zázrak. Za takový "zázrak" (tedy přirozenou cestou nevysvětlitelný efekt) bylo tedy až teď potvrzeno uzdravení francouzské řádové sestry Marie Simon-Pierrové, která trpěla Parkinsonovou chorobou a k jejímuž uzdravení měly průkazně přispět modlitby zaměřené na Jana Pavla II. jako možného přímluvce za uzdravení. Je samozřejmě možné polemizovat s tím, zda a za jakých podmínek může chybět racionální vysvětlení nějakého uzdravení (a zda už proto je to "zá-zrak"), jenže právě teď v půli ledna Vatikán pustil do světa zprávu, že papež Benedikt XVI. nejen vyhlásí, že výchozí šetření ve věci beatifikace Jana Pavla II. skončilo (což se stalo 14/1), ale také už známe datum, kdy bude slavnostně ta beatifikace vyhlášena. Má se to stát 1. května. Pak teprve budou dány výchozí podmínky k tomu, aby snad začala náročnější procedura k případnému prohlášení nesmírně populárního Jana Pavla II. za světce.

Viz i tento článek.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 18.1. 2011