Nápad, který byl zřejmě k nezaplacení, a ne poprvé -- Facebook jen na "kuk"?

18. 1. 2011 / Miloš Dokulil

Asociaci losangeleských filmových kritiků se zrovna teď, 15. ledna, v rámci soutěže "Zlatý glóbus" při oceňování filmů nejvíce zřejmě líbil snímek "The Social Network", který si vzal za námět možná nemálo jedinečný vznik Facebooku. Nebudeme teď sledovat zmíněný film a jeho kvality.

Nelze si ovšem hned nevšimnout samotného Facebooku, a to jako svého druhu sociální instituce.

Pozn. JČ: Film "The Social Network", který jsem zhlédl o Vánocích v Praze, je spíš druhořadé kvality. Českého diváka bude zřejmě zejména iritovat neustálý důraz na "americkou průraznost" a "vítězení v byznysu" po vytvoření "převratného produktu". Protože je to typický hollywoodský film, má ovšem morální poslání: Za své "podnikatelské vítězství" je "potrestán" hlavní hrdina, fiktivní zakladatel Facebooku Zuckerberg, tím, že přijde o všechna přátelství a osobní vztahy.

Facebook už zřejmě má přes 600 milionů uživatelů (alespoň podle informace z webu). Tímto omračujícím faktem, pokud jde o ten úctyhodný počet členů, Facebook je automaticky "třetím národem" našeho současného světa. Sám vůdčí představitel této poměrně nové instituce, Mark Zuckerberg, se objevil koncem roku 2010 na obálce časopisu Time jako "osobnost roku 2010".

pozn. JČ: poté, co drtivá většina čtenářů hlasovala pro Juliana Assangeho, čehož se redaktoři Timu jako za komunismu zalekli a určili, že vítězem bude Zuckerberg, který získal jen zlomek Assangových hlasů.

To tehdy ještě časopis uváděl "jen" před půl miliardy uživatelů tohoto internetového servisu (podle stavu z počátku léta 2010; počet účastníků setrvale roste). Stačí si představit ten počet lidí, co nějak cítí potřebu nebo přitažlivost prostředků, které Facebook nabízí. Jako kdyby tu přitom předtím nebylo málo jiných "alternativních" prostředků ke kontaktům! Ukazuje se nějak, že -- bez ohledu na dosavadní nemálo pohotové prostředky vzájemné komunikace -- jako kdyby nám lidem 21. století pořád něco chybělo.

Jen pár vět na okraj pro ty mezi námi, kteří jsou zatím "mimo" (jen tento odstavec k výchozí informaci): Facebook může být třeba na počátku pro jeho nového uživatele jen vlastní navštívenkou. Může se stát prostředkem komunikace s přáteli nebo v rámci nějak zainteresovaných skupin, školami nebo pracovišti počínaje. Je také uplatnitelný prostřednictvím jiných médií. Kupodivu začal být využíván také jako prostředník ať už k přípravě politických kampaní nebo jako překvapivě pohotový informátor k organizování demonstrací. Přihlásit se může málem kdokoliv (musí mít nejméně 13 let věku). Nic se přitom neplatí jako "vstupenka" nebo "registrační poplatek". --- Možná by se tu mělo také přeložit do češtiny, co ten málem kouzelný výraz znamená. "Face" je "tvář", "book" je "kniha"; tedy snad "Kniha tváří". Ta složenina souvisí s tím, že se američtí studenti na začátku svého akademického studia vzájemně neznali; takže byla vytvořena kniha portrétů k lepšímu vzájemnému seznámení studentů. Takhle také výchozím způsobem vznikl nynější Facebook, už dávno se neomezující na jednu univerzitu, anebo po čase jen na USA, a už nějaký čas bez ohledu na případnou profesi.

Málem každá myšlenka se dá nějak zpeněžit. Pokud nějaké médium zpro-středkovává kontakty s lidmi, s možností sdílet s nimi vlastní zážitky a jakékoliv informace, nejednu podnikavou hlavu už v souvislosti s jinými zavedenými elektronickými informačními médii napadlo, že by se daly šikovně zavěšovat reklamy a inzeráty nebo získávat nemálo adresné informace o možných adresátech takových obchodních aktivit. Facebook se zatím brání před myšlenkou, že by chtěl nějak zpeněžit výchozí důvěřivost účastníků tohoto dnes již víc jak půlmiliardového společenství. Jenže s jakoukoliv činností bývá spojena někdy nemalá režie. A navíc prý ani kuře zadarmo nehrabe. A mohlo by se třeba přihlédnout také k tomu, že podle zpráv Thomson Reuters má dnes Facebook tržní hodnotu 50 miliard dolarů... (Nemá smysl teď podrobně sledovat dějiny vzniku Facebooku do detailu. Jenže velmi rychle po skromných začátcích, již mezi lety 2004 až 2006 z této instituce se stala "společnost", kolem které se začaly točit peníze; a hned v milionech dolarů.)

Známá americká investiční banka Goldman Sachs zrovna teď investovala (s jednou další firmou) do Facebooku nemalou sumu pět set milionů dolarů; a neměla by to být v záměrech této banky konečná suma. V zainteresovaném finančním okolí začaly dohady, jakou asi hodnotu v současnosti má Facebook finančně. Např. populární Twitter byl podle výše citovaného zdroje vyhodnocen "pouze" na 3,7 miliard dolarů. Jen výnosy Facebooku za rok 2010 snad dosáhly dvou miliard dolarů...

Co nezpůsobí dobrý nápad! Film o tomto "beránku, zatřes se" možná teď ještě získá nějakou další cenu, snad i "Oscara". Ale je pouze akademickou otázkou, jde-li lidem kolem Facebooku jen a především o ten filmový scénář a ocenění filmu o začátcích jednoho dalšího nečekaného zázraku na poli internetu. Ať už byly výchozí záměry tvůrců Facebooku jakkoliv ušlechtilé a prospěšné, zdá se být víc než jisté, že takové nápady nakonec doprovodně vedou ke zlatým vejcím...

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 18.1. 2011