Řádění exekutorů a právníků:

Čeští politikové rozumějí jedině tlaku ze zahraničí

18. 1. 2011

Sleduji na Britských listech problematiku exekucí majetku. Již podle uváděných případů, je vidět, jak jsou tyto v civilizovaném světě nezákonné postupy v Čez-ku zcela cíleně rozšířené, píše čtenář, který se podepsal příjmením Brandtner.

Plně se připojuji k definici, kterou si dovolím z jednoho článku ocitovat:

"Zřejmě úmyslně nedokonalá legislativa umožňuje úředníkům státní správy a monopolních firem vytvářet si soukromé penězovody s desátky od advokátů a exekutorů. V řetězci jsou zřejmě i samosoudci. Tím se pěstuje podhoubí korupce už i na nejnižší úrovni, nehledě k tomu, že někdy je to nefalšovaný hyenizmus, když takto "ošetří" člověka nemajetného, který tak skončí ve spárech dalšího stupně mafie - u bazaristů, kde končí jejich majetek nenávratně za zlomek ceny jako úhrada nákladů exekuce."

A já dále dodávám, že tito lidé se pak dále stávají čísly ve statistice umrzlých bezdomovců.Sám mám zkušenost s čez-kým právem také otřesnou.

Ale to důležité, proč píši:

Z polemiky o prozatím "majetkových exekucích", vyplývají úvahy, co s tímto problémem v Čez-ku dělat. Jistě, soustavný tlak veřejnosti by mohl vést k legislativní úpravě, směřující k evropským poměrům.

Petice, oslovování poslanců, atd., je v Čez-ku cesta neúčinná. Jednak proto, že Češi nejsou Němci, Poláci, nebo Maďaři. Přes celou plejádu partikulárních zájmů , nemaji Češi prakticky žádný jednotící prvek. A na to se hraje.

Neúčinné tyto aktivity jsou i proto, že čez-ká politická reprezentace je prostě ignoruje. Oni ví, že různé občanské iniciativy, kterých je celá řada, právě ze shora uvedených důvodů, nenabudou takového masového měřítka, které by je mohlo ohrozit.

Výjimkou je však, velmi inteligentně vedený současný lékařský protest.

Jediné, čemu vládní čez-ká politická representace rozumí, je tlak ze zahraničí! Mezinárodní soudy a rozsudky! Ony už jen probíhající jednání u Evropského soudu jim dělají obrovské starosti. Většinou je Čez-ko totíž prohrává.

Proto velmi kladně hodnotím Váš návrh, který uvádíte ve Vašem článku "11 000 Kč za nezaplacený účet 157 Kč je oprávněně vymáhaná částka".

Nápad, zveřejnit jakýsi právní postup, od znalého právníka, jak učinit v této věci podání k Evropskému soudnímu dvoru, je podle mého soudu ta účinná cesta. Možná ještě účinnější by bylo, přímo najmout nějakou zahraniční právní kancelář, která by toto podání zpracovala.

Podat jej může pak nějaká občanská iniciativa.

To by jistě něco stálo. Když ale dokáží čtenáři BL vybrat tolik peněz na exekutory zdecimovanou samoživitelku dvou dětí, proč by nedaly dohromady částku, na zaplacení právní pomoci, která by ve svém důsledku mohla kultivovat právo v Čez-ku a pomoci mnoha takovým objetem? Prostě, Národ sobě!

K tomu je potřeba sdělovací kanál, veřejné medium. Ten máte Vy. Čez-ká vláda nás v ničem nešetří. Proč bychom ji měli šetřit my? Tudy by asi cesta vedla!

Jinak díky za BL. I přes to, že tam čtu i názory s kterými zrovna já nesouhlasím, je to dobře vedené medium a jedno z mála, které se u nás dá ještě číst. Navíc mají BL i výchovný charakter! Zatím co dříve jsem např. s panem Cvekem většinou souhlasit nemohl, z jeho posledních příspěvků, plyne docela zajímavý posun.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 18.1. 2011