Stanislav Křeček, právník a poslanec za ČSSD

"11 000 Kč za nezaplacený účet 157 Kč je oprávněně vymáhaná částka"

18. 1. 2011 / Jan Čulík

Publikujeme jako svědectví o právním vědomí jednoho poslance a právníka v České republice.

Na tento dopis od Jana Pacovského:

V příloze vám posílám dokumenty o nepřiměřeném způsobu vymáhání dluhů, kdy z dlužné částky 157 Kč byla českým právním strojem stvořena suma přes 11 000 Kč. Dlužník nebyl nijakým způsobem před touto "finanční popravou" varován. Takhle neřádili ani Pizarrovi konkvistadoři v Mexiku. Zasaďte se o nápravu! Jste snad zákonodárci a ne "zvůledárci".

odpověděl právník a poslanec za ČSSD Stanislav Křeček:

Vážený pane Pacovský,

jistě lidé mohou rozmnožit počet bezdomovců v důsledku některých kroků současné vlády, ale rozhodně počet těchto osob by neměli rozmnožit ti, kteří za období říjen až listopad nezaplatili za odběr plynu.

Výkřiky o Čechistánu nic nemění na tom, že jste svůj dluh nezaplatil a je oprávněně po Vás částka vymáhána.

V úctě

JUDr. Stanislav Křeček

poslanec za ČSSD

Nezaplacená částka za plyn byla 157 Kč.

Zdá se tedy, že ani někteří právníci v ČR nemají povědomí o tom, co je přiměřenost a spravedlnost. Takovouto exekuci by každý britský soud okamžitě vyhodil kvůli principu nepřiměřenosti.

Je politováníhodné, že české soudy hájí literu zákona, nikoliv spravedlnost a někteří právníci tomu ještě posluhují.

Je zjevné, že takovéto postoje jsou napadnutelné jako porušení Evropské konvence pro lidská práva, jíž je Česká republika signatářem. V jednom z nejbližších vydání přineseme instrukce od britského právníka, jak to na mezinárodním soudním fóru učinit.

Je však zapotřebí, aby to někdo skutečně udělal a nenechal se odradit nutností opakovaných odvolání. Jakmile bude jednou evropským soudem schválen rozsudek proti exekutorům v České republice, bude to precedent, proti němuž nebude v ČR obrany a parazitická právní a exekutorská praxe v ČR bude muset skončit.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 18.1. 2011