Podle českého práva nelze exekuci zamítnout pro nepřiměřenost, protože "nebyl porušen zákon"

18. 1. 2011

K Vašemu článku 11.000,-Kč ze 157,-Kč exekuce ( JUDr.Křeček) musím dodat, že v případě žalované částky 157,-Kč jsou náklady řízení jako minimální odměna advokáta podle vyhl. 277/2006 Sb. 4.500,-Kč + 600,-Kč za dva právní úkony dle vyhl.177/1996 Sb. + DPH celkem 6.120,-Kč. K tomu připočtěte 600,-Kč soudní poplatek za řízení v I.stupni a je to celkem 6.620,-Kč. K tomu dále zákonný úrok z prodlení a jistinu 157,-Kč a dostaneme se cca na 7.000,-Kč, píše J. Žádník. K tomu náklady exekučního řízení ( soudní poplatek + odměna advokáta) , + odměna soudního exekutora a jeho náklady a jsme klidně na 11.000,-Kč a to vše v naprostém souladu se zákonnými předpisy.

Takže, přestože neznám anglické právo, pro nepřiměřenost nelze co zamítnout, když nebyl porušen zákon.

Tomu všemu rozumím, neboť jsem také právník, ale ne advokát. Myslím, že je to spíše otázka morálky a etiky. Bohužel znám i drsnější případy, kdy občan byl jednou firmou ( mimochodem akciovkou se stoprocentní účastí města) žalován o 2,-Kč !!!!!!! a v jiném případě o 4,-Kč !!!!!! což byly nedoplatky z udělené pokuty, když občan tuto pokutu "téměř" zaplatil, až na tuto maličkost. Znám také advokáta, který tuto firmu zastupoval, přičemž jeho odměna, jak jsem shora uvedl činila 6.120,-Kč. Toto je opravdu nemorální, i když v souladu se zákonem.

Myslím, že by tyto případy měla řešit advokátní komora. Protože toto je opravdu neetické a v rozporu s dobrými mravy. Bohužel, někteří advokáti jdou opravdu tvrdě po penězích a nezastaví se před ničím. A oberou i ty nejchudší ve sporu, o kterém musí být přesvědčeni, že je předem pro ně prohraný. S tím se ale nedá nic dělat, kromě změny zákonů. Ale o tom by se dalo hodně diskutovat.

Pozn. JČ: Dá se argumentovat u evropského soudu na základě Evropské konvence o lidských právech, že takto nastavenými zákony porušuje Česká republika tuto konvenci, kterou podepsala r. 1994.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 18.1. 2011