Ve školách místo učení studentům diktují jen idioti

18. 1. 2011 / Jan Čulík

Lidé kteří od katedry studentům něco diktují a nutí je, aby si v hodinách něco psali, nejsou učitelé, ale idioti. Potřebou diktovat zastírají, že neumějí učit.

Už Komenský pochopil, že studenti se nic nenaučí biflováním, respektive se to krátkodobě naučí, ale po zkoušce či po vyvolání to zase okamžitě zapomenou.

Skutečné znalosti student získává pouze tím, že něco dělá, tedy projekty.

Znamená to, že jediný možný způsob jak studenta něčemu naučit, je dát mu úkol, aby něco zjistil, analyzoval, sebral určité informace a k tomu doplnil vlastní názor.

Diktováním třiceti čtyřiceti mnichům se ve středověku rozmnožovaly rukopisy, v době před vynálezem knihtisku. Dnes máme nejen knihtisk, ale i internet!

Učiteli, který je nespokojen s vydanými učebnicemi, nic nebrání, aby pro žáky umístil na internet vlastní dokonalé učivo.

V hodinách se má pracovat s materiálem, rozbírat ho, věci analyzovat, o věcech diskutovat. Plýtvat učebním časem na diktování poznámek dokáže opravdu jen primitiv, nikoliv učitel. Dokazuje tím, že neví co si má ve třídě jiného počít.

Takový člověk by měl být vyhozen na hodinu. Ubíjí schopnosti studentů, jejich imaginaci, nezávislé myšlení, originalitu i lidství.

Diktovat studentům a pak od nich požadovat, aby to nabiflované při zkoušení opakovali, je horor.

Člověku nejsou k životu potřebné nabiflované informace. Je mu potřebná schopnost informace vědět kde hledat, analyzovat je, třídit je, porozumět jim a utvořit si na ně samostatný názor.

Umět argumentovat, být zvídavý a nacházet díry v argumentaci autorit.

Jen tak může česká společnost uspět v mezinárodní konkurenci.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 18.1. 2011